Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Momentul invocarii exceptiei de neexecutare a contractului

Momentul invocarii exceptiei de neexecutare a contractului

  Publicat: 07 Apr 2013       6886 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Prin sentinta comerciala nr. 2667 din 18 iunie 2010 a Tribunalului Comercial Cluj s-a admis in parte actiunea comerciala formulata de reclamanta SC A.I.E. SRL, prin lichidator judiciar S.I., impotriva paratei SC S.I. SRL si in consecinta, parata a fost obligata sa-i vireze reclamantei suma de 51.727,89 lei aflata in contul bancar deschis la SC R.B. SA Cluj-Napoca pe numele paratei, in contul bancar al reclamantei, deschis la B.C.R. - Sucursala Cluj-Napoca.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Obligatie ce revine vanzatorului si care, in linii generale, consta in indatorirea acestuia de a garanta cumparatorului linistita posesiune a lucrului vandut.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Ordonanta de Guvern nr.124/2000 pentru “completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de masuri pentru combaterea pirateriei in domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator”, instituie pentru persoanele care produc, distribuie, comercializeaza sau inchiriaza programe pentru calculator pe teritoriul Romaniei, obligatia sa comunice Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, urmatoarele:
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Reinnoirea locatiunii daca locatarul dupa expirarea termenului din contract ramane in folosinta lucrului si cu acordul locatorului.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Totalitatea mijloacelor juridice, adica a drepturilor si actiunilor recunoscute direct de lege sau nascute din acordul de vointa al partilor raportului obligational, prin a caror exercitare se asigura realizarea drepturilor de creanta.
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel

S-a respins cererea reclamantei privind obligarea paratei la virarea sumei de 259.592 lei.

Pentru a pronunta aceasta solutie, prima instanta a retinut ca, reclamanta a executat lucrari de constructii in favoarea paratei, in baza unui contract care prevedea plata unei garantii de buna executie intr-un cont al reclamantei, ce urma sa fie eliberata in procent de 40% la finalizarea lucrarilor si restul, de 60%,la sfarsitul perioadei de garantie, respectiv la 2 iunie 2010.

Instanta a calificat actiunea reclamantei, prin care solicita obligarea paratei la virarea in contul sau a sumei cu titlu de garantie, ca o actiune in pretentii si a statuat ca suma se datoreaza doar in parte, intrucat este fondata apararea paratei privind calitatea necorespunzatoare a lucrarii.

Astfel, s-a retinut ca apararea s-a realizat sub forma exceptiei de neexecutare, nefiind necesara pentru aceasta o actiune reconventionala, iar cuantumul cu care s-a diminuat suma cu titlu de garantie, de 259.592 lei, a fost determinata printr-o expertiza extrajudiciara, necontestata de catre reclamanta.

Apelul declarat de reclamanta impotriva acestei sentinte a fost admis prin Decizia civila nr. 34/23/02/2011 a Curtii de Apel Cluj, pe fond fiind admisa actiunea, cu consecinta obligarii paratei la virarea din contul sau, in contul reclamantei a sumei de 311.319,89 lei.

Apelul declarat de parata SC S.I. SRL impotriva aceleiasi sentinte a fost respins.

In considerentele decizie, instanta de apel a retinut urmatoarele:

Actiunea prin care reclamanta a solicitat obligarea paratei de a-i vira in contul sau suma de 311.319, 89 lei cu titlu de garantie, pe considerentul nerespectarii clauzelor cuprinde la Capitolul VIII art. 8 din contractul nr. 38 din 6 martie 2006, modificat prin actul aditional nr. 38 din 4 decembrie 2006, vizeaza neindeplinirea unei obligatii,,de a face``, neexistand nici un motiv pentru analizarea unei eventuale neexecutari culpabile a obligatiilor contractuale asumate de parte, deoarece, obligatia de virare a garantiei de buna executie intr-un cont al reclamantei exista independent de respectarea obligatiilor contractuale de catre aceasta, sub acest aspect, conventia partilor fiind neechivoca.

Astfel, in lipsa unei cereri reconventionale, analizarea exceptiei de neexecutare excede cadrului procesual, iar probele retinute in sustinerea acestei exceptii sunt extrajudiciare.

S-a mai retinut ca, potrivit conventiei partilor, 40% din garantie trebuia eliberata la 2 iunie 2008, data incheierii procesului-verbal la terminarea lucrarii, iar eventualele deficiente aparute ulterior acestui moment, puteau fi acoperite din restul de 60%, care se putea elibera doar la sfarsitul perioadei de garantie .

Cu privire la apelul paratei, care critica hotararea sub aspectul cuantumului lucrarilor executate defectuos de catre reclamanta, instanta de apel l-a respins pe baza retinerilor cu privire la lipsa unei cereri reconventionale, aratandu-se, totodata, ca obligatia de a vira garantia de buna executie intr-un cont deschis pe numele executantului nu are nici o corespondenta in ceea ce priveste vreo obligatie corelativa din partea reclamantei, raportul contractual nepresupunand executarea simultana, reciproca si interdependenta a acestor obligatii .

Impotriva acestei decizii parata a declarat recurs, criticand-o pentru nelegalitate, conform art. 304 pct. 9 C. proc. civ., pentru urmatoarele motive:

Referitor la nerespectarea dispozitiilor art. 8 din contractul partilor se arata ca virarea sumelor cu titlu de garantii intr-un cont al beneficiarului si nu al executantului, reprezinta o modificare tacita, acceptata de ambele parti, a contractului de executie.

De asemenea, arata ca 40% din garantie a fost eliberata reclamantei ulterior finalizarii lucrarilor si anterior constatarii deficientelor.

Cu privire la actiunea introductiva, criticile vizeaza calificarea acesteia ca o actiune in obligatia ``de a face``.

Recurenta sustine ca actiunea este una in pretentii, determinat de temeiul juridic dat de art. 969 C. civ., de faptul ca actiunea a fost promovata la doi ani de la data ultimei retineri, respectiv trei ani de la prima retinere, reclamanta acceptand in aceasta perioada modalitatea de constituire a grarantiei si, nu in ultimul rand, de finalitatea garantiei, ce are drept scop despagubirea beneficiarului prejudiciat in baza contractului de executie.

O alta critica vizeaza statuarile instantei asupra exceptiei de neexecutare invocata de parata, aratandu-se astfel, ca, acest mijloc de aparare se afla la dispozitia partilor in contractele sinalagmatice, in cazul in care se pretinde executarea unei obligatii, fara ca partea respectiva sa-si fi executate propriile obligatii ce ii incumba.

Prin urmare, recurenta sustine ca nu se justifica obligarea sa la eliberarea unei sume de bani care a fost constituita tocmai in vederea acoperirii deficientelor cauzate de reclamanta in executarea obligatiilor sale derivand din contractul de executie lucrari.

Prin intampinarea inregistrata la 3 octombrie 2011 (f.10-16), intimata S.I.P.U.R.L., in calitate de lichidator judiciar al SC A.E. SRL a solicitat respingerea recursului.

In aparare se invoca prevederile art. 12 din contract, potrivit carora orice modificare a acestuia este valabila numai daca este intocmita in forma scrisa si semnata de ambele parti, astfel ca nu poate fi vorba despre o modificare tacita .

De asemenea, se arata ca actiunea nu este una in pretentii, ci are ca obiect o obligatie,,de a face``, in cadrul careia nu se analizeaza o eventuala neexecutare culpabila a obligatiilor contractuale.

Cu privire la exceptia de neexecutare se arata ca aceasta nu poate viza decat obligatii interdependente si reciproce, conditie neindeplinita in speta.

Analizand recursul prin prisma motivelor invocate se vor retine urmatoarele:

Intre reclamanta SC A.I.E. SRL in calitate de executant si parata SC S.I. SRL s-a incheiat la data de 6 martie 2006 contractul de executie lucrari nr. 38, modificat prin actul aditional nr. 38 din 4 decembrie 2006, care cuprindea, la Capitolul VIII - ``Garantii``, art. 8 o clauza conform careia lucrarile executate sunt garantate pe o perioada de 24 luni de la data semnarii procesului-verbal de receptie, iar executantului i se va retine prin facturare, o garantie de 5% din valoarea lucrarilor executate.

S-a mai stabilit ca plata garantiilor se va face intr-un cont de garantie de buna executie al executantului, odata cu fiecare facturare si va fi eliberata in procent de 40% la finalizarea lucrarilor, iar 60% la sfarsitul perioadei de garantare .

Contrar intelegerii partilor, garantia de buna executie aferenta contractului mai sus mentionat, in valoare de 311.319,89 lei a fost virata in contul paratei, beneficiar al lucrarilor, deschis la R.B. SA Cluj-Napoca.

Argumentele recurentei potrivit carora in perioada cuprinsa intre data primei retineri cu titlu de garantie, respectiv ultima retinere, intrucat executantul nu a manifestat nici un interes, aceasta atitudine este calificata drept o aprobare tacita a modificarii contractului sub aspectul modalitatii de constituire a garantiei, nu pot fi primite, fata de caracterul sinalagmatic al contractului, care cuprinde, de altfel, expres posibilitatea modificarii conventiei partilor sub forma unui act scris, semnat de ambele parti, potrivit clauzei de la art. 12.

Sub aspectul calificarii juridice a actiunii introductive, in mod corect instanta de apel a retinut ca obiectul acesteia are in vedere o obligatie ``de a face``.

Acestei obligatii, de a vira in contul reclamantei, in calitate de executant, a sumelor cu titlu de garansie de buna executie, nu ii corespunde o obligatie corelativa, ci, ea are o existenta independenta.

Astfel, in mod corect s-a retinut ca, fata de obiectul dedus judecatii si in lipsa investirii instantei cu o cerere reconventionala avand ca obiect constatarea caracterului necorespunzator al lucrarilor executate de reclamanta, nu exista nici un motiv pentru analizarea exceptiei de neexecutare a contractului, si, cu atat mai mult, sa se deduca din valoarea garantiei o suma constand in valoarea lucrarilor de remediere, stabilita prin probe extrajudiciare.

Prin urmare, chiar daca exceptia de neexecutare reprezinta un mijloc de aparare aflat la indemana partii careia i se pretinde executarea obligatiei, fara ca partea ce pretinde acest lucru sa-si fi executat propria-i obligatie, in speta, obligatiei de constituire a garantiei de buna executie intr-un cont al reclamantei, ii incumba paratei, in calitate de beneficiar, potrivit art. 969 C. civ., neconditionat de indeplinirea vreunei obligatii corelative a executantului.

In baza considerentelor expuse, intrucat criticile recurentei nu vizeaza nici un motiv de nelegalitate conform art. 304 pct. 9 C. proc. civ., care sa conduca la modificarea deciziei atacate, retinand dispozitiile art. 312 alin. (1) C. proc. civ. se va respinge ca nefondat recursul declarat de parata.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
D E C I D E


Respinge ca nefondat recursul declarat de parata SC S.I. SRL Cluj-Napoca impotriva Deciziei civile nr. 34/2011 din 23 februarie 2011 pronuntata de Curtea de Apel Cluj, sectia comerciala, contencios administrativ si fiscal.
Irevocabila.
Pronuntata in sedinta publica, astazi 24 ianuarie 2012.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 150/2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Comercial Cluj    Neexecutarea contractului    Obligatia de a face
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Rezolutiunea contractului intervine pentru neexecutarea contractului, cu daune-interese in favoarea creditorului, daca acestea i se cuvin
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1936 din 29 octombrie 2019

Consecinte neformularii unei cereri de repunere in situatia anterioara in cadrul unei actiuni privind rezolutiunea unui antecontract de vanzare-cumparare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 224 din 28 ianuarie 2015

Contract de asigurare. Excluderea unor riscuri de la asigurare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 787 din 28 februarie 2014

Contract de mandat. Clauza de neconcurenta. Nerespectarea clauzei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 3235 din 14 iunie 2012

Obligatie de plata a restului de pret, afectata de conditie. Indeplinirea conditiei. Refuzul cumparatorului de a plati pretul
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 4034 din 18 octombrie 2012

Acord de mediere efectuat in cadrul procedurii de insolventa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj-Napoca - Decizia nr. 1824/2009 din 26-mai-2009

Procedura insolventei. Acord de mediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia Comerciala, de Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 1824 din 26 mai 2009

Reziliere contract de leasing. Neplata rata. Daune interese
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 2016 din data 14.09.2010

Instituire sechestru asigurator. Lipsa titlului executoriu al creditorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 1865 din data 02.07.2010Articole Juridice

Recuperare creante in domeniul transporturilor. Temei legal si Proceduri
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Adaptarea Contractului la noi circumstante. Obligatia creditorului de a participa la negocieri
Sursa: avocat Afloroaei Dionisie

In cazul anularii unui zbor, pasagerii pot solicita o compensatie pentru prejudiciul moral suferit
Sursa: EuroAvocatura.ro