Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Fiscal » Procedura administrativ jurisdictionala in materie fiscala

Procedura administrativ jurisdictionala in materie fiscala

  Publicat: 21 Jun 2007       6684 citiri        Secţiunea: Drept Fiscal  


Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblul unitar de reglementari avand ca obiect o anumita activitate, drepturile si obligatiile
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Exceptio non adimpleti contractus este expresia latina ; dreptul oricareia din partile unui cotract bilateral, sinalagmatic, de a refuza indeplinirea obligatiilor pe care si le-a asumat, atata vreme cat cealalta parte nu-si indeplineste propriile sale obligatii.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblul unitar de reglementari avand ca obiect o anumita activitate, drepturile si obligatiile
Structura functionala care actioneaza in regim de putere publica si/sau presteaza servicii publice si care este finantata din venituri bugetare si/sau din venituri proprii, in conditiile legii finantelor publice.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Legea contenciosului administrativ
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Procedura administrativ jurisdictionala in materie fiscala. Natura juridica a actului de control si respectiv a deciziei de solutionare a contestatiei impotriva acestuiaRaportul juridic dintre administratorul bugetului asigurarilor de somaj si beneficiarul facilitatilor acordate pe baza acestui buget, conform conventiilor incheiate, apare ca un raport de drept administrativ fiscal, al carui regim juridic este guvernat de Codul de procedura fiscala, controlul legalitatii actului administrativ de autoritate emis revenind instantei de control administrativ.Intrucat prin cererea sa reclamantul a inteles sa aduca doar procesul verbal constatator, nu si decizia de solutionare a contestatiei, actiunea reclamantului trebuia respinsa pentru ca actul de control nu putea fi atacat separat de actul de finalizare procedurii administrative.(Decizia nr. 22/C.A./29.01.2007)Prin sentinta civila nr.137/CA/din 16 octombrie 2006, Tribunalul Vaslui a respins actiunea in contencios administrativ formulata de reclamanta SC”TEXTOR” SA Vaslui, impotriva paratei Agentia Judeteana pentru Ocuparea fortei de Munca Vaslui.Pentru a se pronunta astfel, prima instanta a retinut ca reclamanta a chemat in judecata pe parata, solicitand anularea procesului verbal de control din 1 iunie 2006, prin care s-a dispus plata sumei de 8.060,18 lei, pe motiv ca acesta nu ar fi indeplinit conditiile prevazute de Ordinul nr.279/2004 si ca, desi se pretinde ca s-a formulat plangere prealabila impotriva acestui act nu s-a facut aceasta dovada.Prima instanta mai retine ca actiunea in anulare a fost promovata in procedura contenciosului administrativ, ca ea trebuia sa fie precedata de parcurgerea procedurii administrativ-jurisdictionale, ca aceasta trebuia sa se finalizeze prin emiterea unei decizii, ceea ce nu echivaleaza cu procedura prealabila si ca intrucat nu s-a renuntat la procedura administrativ jurisdictionala, nu se poate aplica procedura contencios-administrativa comuna, in conditiile in care lipseste procedura prealabila de contencios administrativ.Curtea a respins recursul promovat de catre reclamanta ca nefondat, pentru urmatoarele consideratiuni:Este necontestat faptul ca, la termenul din 16 octombrie 2006, tribunalul a pus in discutie chestiunea competentei sale materiale de a solutiona pricina si ca, prin dispozitivul hotararii, nu s-a pronuntat in mod expres in legatura cu aceasta exceptie .Avand insa in vedere ca, in considerentele hotararii, Tribunalul Vaslui a apreciat ca actul dedus judecatii este un act administrativ de autoritate si ca cercetarea legalitatii lui nu se poate realiza decat in procedura consacrata de Legea 554/2004, Curtea considera ca lipsa din dispozitiv a mentiunii referitoare la solutia privind exceptia necompetentei materiale a instantei de contencios administrativ apare ca fiind o chestiune strict formala, care nu este de natura a influenta solutia primei instante, care s-a considerat – in mod corect – legal investita cu solutionarea actiunii in anularea procesului verbal incheiat de parata la data de 1 iunie 2006.Este de asemenea necontestat faptul ca procesul-verbal mentionat a fost incheiat de parata in exercitarea atributiilor conferite ei prin Legea 76/2002, care, la art.116 prevede ca „controlul respectarii obligatiilor privind incadrarea si mentinerea in munca, asumate de angajatorii care au beneficiat de subventii, credite sau fonduri nerambursabile din bugetul asigurarilor pentru somaj, se efectueaza de catre organele de control din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene”.Cum reclamanta-recurenta recunoaste ca, in baza conventiei nr.90 din 26 noiembrie 2002, a beneficiat de subventii pentru acoperirea cheltuielilor cu forta de munca, de la bugetul asigurarilor de somaj, raportul dintre administratorul bugetului asigurarilor de somaj si beneficiarul facilitatilor acordate pe baza acestui buget, apare ca un raport de drept administrativ fiscal, al carui regim juridic este guvernat de Codul de procedura fiscala.In cadrul acestui raport, institutia publica parata a lucrat in regim de putere publica, actul emis la 1 iunie 2006 avand valentele unui act administrativ de autoritate, creanta nascuta prin dispozitia de plata a sumei de 8.060,18 lei fiind o creanta fiscala, ce vizeaza reintregirea bugetului asigurarilor de somaj.Fiind vorba de un act administrativ de autoritate, emis de catre o institutie publica, ce a lucrat in regim de putere publica, controlul legalitatii acestuia apartine instantei de contencios administrativ, in mod corect Tribunalul Vaslui retinand cauza in vederea judecarii ei.Pentru a se ajunge insa la instanta de contencios administrativ, reclamanta – recurenta era obligata sa parcurga procedura prevazuta de art.179 si urmatoarele din codul de procedura fiscala.Chiar daca prima instanta a considerat – in mod gresit – ca, pe langa contestatia ce s-a format impotriva actului de control si a masurilor dispuse prin acesta, reclamanta ar fi trebuit sa parcurga procedura prevazuta de art.7 din Legea 554/2004, recurenta este in eroare atunci cand considera ca actul de control si decizia de solutionare a contestatiei au naturi diferite si trebuie sa urmeze proceduri diferite pentru verificarea legalitatii lor.Actul de control si decizia de solutionare a contestatiei formulate impotriva acestuia fac corp comun, in mod gresit cel din urma act fiind asimilat unei contestatii la executare, cu indicarea judecatoriei ca instanta competenta a o solutiona.Art.188 Cod procedura fiscala stabileste ca doar impotriva deciziei prin care a fost solutionata contestatia formulata impotriva actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere cel nemultumit are deschisa calea actiunii in anulare la instanta de contencios administrativ competenta .Ca atare, dispozitiile evocate in considerentele hotararii recurate nu erau incidente, dispozitiile Codului de procedura fiscala prevaland si derogand de la dispozitiile art.7 din Legea 554/2004.Intrucat prin cererea introductiva reclamanta a inteles sa atace doar procesul verbal din 1 iunie 2006, nu si decizia nr.108 din 29 iunie 2006, care-i fusese comunicata anterior, prima instanta era in drept sa respinga actiunea reclamantei, dar nu pentru ca nu s-ar fi parcurs procedura administrativa specifica raportului juridic dedus judecatii, ci pentru ca actul de control nu putea fi atacat separat de actul ce a finalizat procedura administrativa, respectiv de decizia mentionata.Neatacarea deciziei ce a finalizat procedura administrativa in fata instantei de contencios administrativ, obliga prima instanta sa constate ca nu este indeplinita cerinta prevazuta de art.188 Cod procedura fiscala si sa respinga actiunea ca prematura, neinteresand faptul ca reclamanta a inteles sa aleaga o alta cale pentru realizarea controlului de legalitate.Ca atare, constatand ca solutia de respingere a actiunii este legala, doar pentru motivele aratate in decizia de fata, Curtea, in temeiul art.312 Cod procedura civila, a respins recursul promovat de catre reclamanta ca nefondat.Pronuntata de: Curtea de Apel Iasi - Contencios administrativ Decizie 22/C.A. (29.01.2007)


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutŞtiri Juridice
Legislaţie

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...