Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Reprezentarea judiciara.

Reprezentarea judiciara.

  Publicat: 25 May 2007       1109 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Indeplinirea actelor procesuale de catre o persoana, reprezentant, mandatar, in numele si in interesul unei alte persoane , reprezentat, mandatant, care este parte in proces.
Indeplinirea actelor procesuale de catre o persoana, reprezentant, mandatar, in numele si in interesul unei alte persoane , reprezentat, mandatant, care este parte in proces.
Drept procesual civil. Reprezentarea judiciara
- Mandat de reprezentare judiciara.
- Reprezentare judiciara.

Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Inscriere a unui drept real imobiliar sau notarea unui act cu privire la un imobil, in cartea funciara.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Structura juridica plurivalenta, subsumand o pluralitate de contracte distincte reciproc interconditionate, care alcatuiesc impreuna un ansamblu contractual inchegat si coerent.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Incaperi care deservesc suprafata locuibila si anume: vestibul, antreu, tinda, verenda, culoar, bucatarie, chichineta, oficiu, camara, debara, camera de baie, closet, uscatorie, pivnita, pod, boxa la subsol, magazie in zid, logie, terasa acoperita.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
C.pr.civ. : art. 67 alin. 1, art. 68 alin. 1-2

In raport cu dispozitiile art. 67 alin. 1 si art. 68 alin. 2 C.pr.civ., recurusl poate fi declarat de persoana interesata iar nu si de si de notarul public care, potrivit actului pe care l-a autentificat, era in drept sa urmareasca inscrierea in cartea funcaira a drepturilor prevazute in litigiul nascut in legatura cu refuzul de a se face inscrierile solicitate.

Prin incheierea nr.13878 din 14 august 2003 Biroul de Carte Funciara din cadrul Judecatoriei Constanta a admis in parte cererea formulata de petentii V.C. si V.P., a dispus deschiderea Cartii Funciare nr. 787 Lumina cu intabularea dreptului de proprietate al petentilor asupra unui teren in suprafata de 521,90 m.p. situat in localitatea Lumina, cu nr. cadastral cod 2; 36/2 si a respins ca neintemeiat capatul de cerere privind intabularea dreptului de proprietate asupra constructiei aflata pe teren, cu notarea respingerii in cartea funciara.
Apelul declarat impotriva incheierii, de catre notarul public in numele petentilor, a fost respins prin decizia civila nr. 154/C din 5 noiembrie 2003 pronuntata de Curtea de Apel Constanta, sectia civila.
Impotriva deciziei date in apel a declarat recurs notarul public in numele petentilor.
Prin Incheierea din 17 decembrie 2004, Inalta Curte de Casatie si Justitie a fixat termen de judecata pentru 19 mai 2005, dispunand citarea petentilor cu mentiunea de a depune la dosar mandatul de reprezentare dat notarului public.
Citatiile au fost afisate la data de 27 ianuarie 2005 la domiciliul petentilor.
Petentii au depus concluzii scrise prin care solicita admiterea recursului aratand ca, urmare faptului ca au depus cererea de intabulare la Biroul notarului public S.M., considera ca acesta a fost investit atat pentru efectuarea demersurilor necesare intabularii, cat si pentru a exercita in numele lor apel si recurs impotriva incheierii de intabulare, declarand ca sunt de acord cu cererea de recurs asa cum a fost formulata.
Examinand recursul Inalta Curte constata cele ce succed.
Potrivit art. 67 alin. 1 si art. 68 alin. 1 si 2 Cod procedura civila, partile pot sa exercite drepturile procedurale personal sau prin mandatar, dovada calitatii de mandatar rezultand din procura facuta prin inscris sub semnatura legalizata sau din declaratie verbala facuta in instanta si trecuta in incheierea de sedinta, cerinte care, in mod evident, nu sunt intrunite in cauza de fata.
Pe de alta parte, asa cum rezulta din continutul contractului de vanzare-cumparare autentificat de Biroul notarului public M.S. sub nr. 2239 din 23 iulie 2003, raporturile profesionale dintre notar si partile din contract - R.R., F.E. (in calitate de vanzatori), V.C. si V.P. (in calitate de cumparatori)- au constat in redactarea si autentificarea contractului avand ca obiect vanzarea-cumpararea imobilului situat in comuna Lumina, compus dintr-un teren in suprafata de 521,9 m.p. si o casa cu 4 camere, dependinte si anexe gospodaresti, cumparatorii obligandu-se sa indeplineasca formalitatile legale privind inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara in conditiile prevederilor Legii nr. 7/1996.
In indeplinirea celei din urma obligatii, petentii au solicitat Biroului de carte funciara din cadrul Judecatoriei Constanta intabularea dreptului de proprietate asupra terenului si constructiilor dobandite prin contractul mai sus aratat, specificand in cerere ca solicita ca incheierea care se va da si inscrisurile originale sa fie restituite Biroului notarului public M.S.
Asadar, din cele prezentate, rezulta ca intre petentii V. si notarul public au existat numai raporturi in limitele competentelor legale conferite notarilor publici prin art. 8 si 9 din Legea nr. 36/1995, neexistand un mandat judiciar dat de petenti notarului public S.M.
In aceste conditii, recursul declarat de notarul public S.M. in numele si pentru petentii V.C. si V.P. este exercitat de o persoana care nu justifica nici calitate procesuala proprie si nici calitate de reprezentant, fiind astfel inadmisibil.Pronuntata de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 4125 din 19 mai 2005.


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...