Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comunitar » In conformitate cu legislatia austriaca, entitatile juridice supuse controlului Curtii de Conturi (Rechnungshof), sunt obligate sa comunice acesteia s

In conformitate cu legislatia austriaca, entitatile juridice supuse controlului Curtii de Conturi (Rechnungshof), sunt obligate sa comunice acesteia s

  Publicat: 01 Jun 2007       1248 citiri        Secţiunea: Drept Comunitar  


Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Organ suprem de control financiar si de jurisdictie financiara,care functioneaza pe lenga Parlamentul Romaniei.
Organ suprem de control financiar si de jurisdictie financiara,care functioneaza pe lenga Parlamentul Romaniei.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Organ suprem de control financiar si de jurisdictie financiara,care functioneaza pe lenga Parlamentul Romaniei.
Parere a unui membru al completului de judecata, care a ramas in minoritate fata de ceilalti membri ai completului cu prilejul deliberarii cauzei.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”);
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(termen CNA). Transmisia initiala prin fir sau prin unde radioelectrice, inclusiv prin satelit, în forma codata sau necodata, a serviciilor de programe destinate publicului;
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(lat. divulgare "a face cunoscut multimii"). Termen care desemneaza unele infractiuni care se comit prin destainuirea,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Puterile publice existente in stat. Potrivit Constitutiei Romaniei autoritatile publice sunt:
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Scriere de orice fel, semnata ori nu,
Situatia de fapt
In conformitate cu legislatia austriaca, entitatile juridice supuse controlului Curtii de Conturi (Rechnungshof), sunt obligate sa comunice acesteia sumele de bani si pensiile varsate salariatilor si pensionarilor lor, sume ce depasesc un anumit plafon fixat in fiecare an. Divulgarea numelor persoanelor vizate nu este mentionata explicit in legislatia austriaca, dar Curtea de Conturi a preluat-o din doctrina si o aplica. Aceste informatii sunt inscrise de catre Curtea de Conturi intr-un raport anual care este trimis Parlamentului national si Parlamentelor de Landuri si in plus, este pus la dispozitia publicului.
Anumite organisme, dintre care Osterreichischer Rundfunk (ORF), un post radio-tv public, si alte intreprinderi publice, anumite colectivitati teritoriale si un organism profesional reprezentativ nu au comunicat aceste date sau le-au comunicat fara a da numele salariatilor. Acestia s-au bazat in principal pe o directiva 95/46/CE privitoare la protectia datelor cu caracter personal si la libera circulatie a acestor date, pe art.8 (garantarea vietii private) din Conventia Europeana asupra Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale, 1950 pe art. 39 TCE, argumentand ca obligatia de publicitate ar crea un obstacol in calea mobilitatii lucratorilor. Curtea de Conturi s-a adresat Curtii Constitutionale pentru reglementarea acestei diferente de opinie .
In paralel, doi salariati ai ORF (d-na. Neukomm si d-l. Lauermann) au introdus o actiune vizand impiedicarea ORF de a da curs cererii Curtii de Conturi de comunicare a datelor, actiune ce a ajuns in fata Curtii Supreme.
Cele doua curti austriece (Curtea Constitutionala si Curtea Suprema) au introdus un recurs prealabil in fata Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene cu urmatoarele intrebari:
· legislatia austriaca este compatibila cu dreptul comunitar (in particular cu directiva din 1995)?
· directiva din 1995 este direct aplicabila si poate fi invocata pentru a impiedica aplicarea regulilor nationale contrare?


Dreptul aplicabil
Directiva 95/46/CE (privitoare la protectia datelor cu caracter personal si la libera circulatie a acestor date)

Solutia si principiile degajate de CJCE
Curtea reaminteste ca directiva comunitara ce are ca obiectiv principal garantarea liberei circulatii a datelor cu caracter personal, prevede obligatia statelor membre de a proteja libertatile si drepturile fundamentale ale persoanelor fizice, in speta viata lor privata, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal.
Curtea considera inserarea acelor date in raportul anual ca prezentand caracterul unei prelucrari de date cu caracter personal.
In cadrul dreptului comunitar, drepturile fundamentale cuprind (printre altele) si pe cele garantate de Conventia Europeana privind Drepturile Omului. Astfel, art.8, al.2 din aceasta Conventie contine principiul non-ingerintei autoritatilor statului in viata privata a individului, dar, totodata prevede si posibilitatea unei derogari in anumite conditii si anume: in masura in care acest amestec este prevazut de lege si daca este o masura necesara pentru securitatea nationala, siguranta publica, bunastarea economica a tarii, apararea ordinii si prevenirea faptelor penale, protejarea sanatatii si a moralei, ori protejarea drepturilor si libertatilor altora.
Comunicarea veniturilor este prevazuta in legea austriaca si are un scop legitim (. Jurisdictiile nationale au obligatia de a verifica daca divulgarea numelor persoanelor, fapt neprevazut de lege, raspunde exigentei de previzibilitate. Scopul, utilizarea judicioasa a fondurilor publice si asigurarea bunastarii economice a tarii este legitim; in ceea ce priveste necesitatea, Curtea considera ca jurisdictiile nationale au obligatia de a examina daca este necesara difuzarea numelor persoanelor in relatie cu veniturile realizate de acestia si daca nu ar fi fost suficienta doar informarea publicului doar in legatura cu sumele si avantajele pecuniare de care beneficiaza salariatii prin contract .
Curtea concluzioneaza ca:
· In cazul in care jurisdictiile nationale decid ca legislatia austriaca nu este compatibila cu Conventia Europeana privind protectia drepturilor omului, atunci aceasta lege nu este compatibila nici cu dreptul comunitar, in speta cu directiva 95/46/CE.
· In cazul in care jurisdictiile nationale considera legislatia ca fiind necesara si apropriata obiectivului de interes general urmarit, vor trebui de asemenea sa verifice daca, neprevazand in mod expres obligatia de divulgare a numelor salariatilor, legislatia se conformeaza obligatiei de previzibilitate.
In ceea ce priveste aplicarea directa a directivei, Curtea considera ca dispozitiile directivei in cauza sunt suficient de precise pentru a putea fi invocate de un particular in fata jurisdictiilor nationale pentru a putea indeparta aplicarea regulilor nationale contrare.

Evaluare
Curtea precizeaza ca in cazul in care dispozitiile unei directive sunt suficient de precise, acestea pot fi invocate de catre un particular, in mod direct in fata instantelor nationale (iar directiva 95/46/CE este destul de precisa)
Jurisdictiile nationale sunt competente a decide in ce masura publicarea numelor persoanelor angajate in domeniul public si care beneficiaza de anumite venituri nu contravine Conventiei Europene privind Drepturile Omului. In cazul in care se constata ca aceasta publicare este conforma art. 8 din Conventia Europeana privind Protectia Drepturilor Omului, instantele nationale vor trebui sa analizeze daca este indeplinita obligatia de previzibilitate, avand in vedere faptul ca publicarea numelor nu este prevazuta expres in lege, ci decurge din interpretarea doctrinei in materie.
In Legea nr.677 din 21 noiembrie 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in art. 3. se prevede: “In intelesul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc dupa cum urmeaza: (…)
b) prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea”.Dupa cum se observa, legea romana respecta definitia data de directive 95/46/CE .
Art.5, al.2 prevede: „Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut in urmatoarele cazuri: (...)) cand prelucrarea este necesara in vederea aducerii la indeplinire a unor masuri de interes public sau care vizeaza exercitarea prerogativelor de autoritate publica cu care este investit operatorul sau tertul caruia ii sunt dezvaluite datele;”. O dispozitie similara exista si in directiva 95/46/CE, deci legea romana este conforma dreptului comunitar.
Este de reprosat insa faptul ca nu se face nici o referire la necesitatea respectarii art. 8 din Conventia Europeana privind Protectia Drepturilor Omului, pe cand directiva comunitara contine aceasta prevedere expresa in articolele de inceput .Pronuntata de: Cazul: Osterreichischer Rundfunk si altii (cazuri conexe) c. Curtea de Conturi, Austria, recurs prealabil, 20 mai 2003


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana
DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de m ...

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...