Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Fiscal » Taxa vamala. Autoturism introdus in tara de un turist in regim de admitere temporara. Donatie facuta ulterior unei fundatii non-profit. Consecinte cu

Taxa vamala. Autoturism introdus in tara de un turist in regim de admitere temporara. Donatie facuta ulterior unei fundatii non-profit. Consecinte cu

  Publicat: 12 Jun 2007       918 citiri        Secţiunea: Drept Fiscal  


Eliberare de plata a unei datorii, a unei sarcini impuse unei persoane care nu o poate executa din motive straine de vointa sa
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Mijloacele de transport aflate in regim de admitere temporara cu exonerare totala a drepturilor de impozit si fara nici o formalitate de vamuire nu pot fi date in comodat, gajate sau cedate unei persoane fizice si juridice domiciliate sau cu resedinta in Romania.

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Contractul de donatie prin care se impune donatarului o obligatie determinata (numita sarcina), fie in folosul lui insusi, fie in folosul donatorului, fie chiar in folosul unui tert.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Prin schimbarea destinatiei autoturismului, introdus in tara in regim de admitere temporara, ia nastere datoria vamala prevazuta de art.141 din Legea nr.141/1997. Obligatia platii taxei vamale, in solidar revine titularului declaratiei vamale si persoanei care dobandeste bunul bunul.
Curtea de Apel Timisoara, Sectia comerciala si de contencios administrativ, prin sentinta civila nr.79 din 13 martie 2001, a admis actiunea unei fundatii non-profit, a anulat decizia nnr.2726/2000 a Directiei Generale a Vamilor, decizia nr.10/2000 a Directiei Regionale Vamale Timisoara si actul constatator nr.218/2000 al Biroului Vamal Resita si a exonerat pe reclamanta de plata sumei de 15.613.590 lei taxe vamale. S-a retinut, in esenta, ca reclamanta nu datoreaza taxe vamale pentru autoturismul ce i-a fost legal donat de o persoana cu domiciliul in strainatate.
Directia Generala a Vamilor a declarat recurs, sustinand ca recurenta datoreaza taxa vamala la care a fost obligata.
Recursul este fondat.
Autoturismul marca FORD, a fost introdus in tara de catre proprietar, cetatean german, la o data anterioara depunerii declaratiei vamale nr.533 din 27 februarie 1998 la Biroul Vamal Resita anterior incheierii contractului de donatie .
La data introducerii bunului in tara, proprietarul autoturismului nu a solicitat autoritatii vamale nici un fel de regim vamal.
Potrivit art.19, Anexa 6 din Hotararea Guvernului nr.626/1997, „mijloacele de transport si remorcile acestora, inmatriculate in strainatate, pot fi introduse temporar in Romania, fara garantarea drepturilor de import si fara formalitati vamale, daca apartin, persoanelor cu domiciliul in strainatate sosite in tara ca turisti”.
Din textul sus mentionat, rezulta faptul ca regimul vamal de admitere temporara opereaza, prin efectul legii, la data introducerii bunului in tara, daca titularul operatiunii nu solicita autoritatii vamale plasarea bunului sun un regim vamal.
Or, cetateanul strain a introdus bunul in tara, in calitate de turist, motiv pentru care mijlocul de transport cu care circula (obiect al donatiei ulterioare) a fost admis in regim de admitere temporara cu exonerarea totala a drepturilor de import si fara nici o formalitate de vamuire.
Pentru aceste motive in speta, sunt incidente prevederile art.284 alin.2 din Hotararea Guvernului nr.626/1997 potrivit carora mijloacele de transport aflate in regim de admitere temporara nu pot fi date in comodat, gajate sau cedate unei persoane fizice sau juridice domiciliate sau cu resedinta in Romania.
Prin schimbarea destinatiei autoturismului, introdus in tara in regim de admitere temporara, a luat nastere datoria vamala conform art.141 din Legea nr.141/1997.
Desi in legislatia vamala, regula este ca debitorul datoriei vamale este considerat titularul declaratiei vamale inregistrata, legiuitorul pentru a evita sustragerea de la plata taxelor vamale, a instituit prin art.142 alin.4 din Legea nr.141/1997 raspunderea solidara cu titularul declaratiei vamale si a persoanelor care dobandesc sau detin marfurile in cauza si care cunosteau sau trebuia sa cunoasca aceste neregularitati in momentul dobandirii sau retinerii.
Pentru aceste considerente, s-a admis recursul, s-a casat sentinta si s-a respins actiunea, retinandu-se ca nelegal si netemeinic reclamanta a fost exonerata de plata taxei vamale.Pronuntata de: Decizia nr.364 din 5 februarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutŞtiri Juridice
Legislaţie

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...