Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Suspendarea executarii actului administrativ. Conditii.

Suspendarea executarii actului administrativ. Conditii.

  Publicat: 12 Jun 2007       1324 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Lega nr. 554/2004, art.14 alin. (1)

Paguba materiala sau prejudiciul material suferit de o persoana sau adus unei persoane ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana fizica sau juridica care a suferit prin fapta penala o vatamare fizica, morala sau materiala si nu participa ca parte in procesul penal.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004). Prejudiciu material viitor, dar previzibil cu evidenta sau, dupa caz,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Componentele structurale ale actului juridic civil, adica elementele sale constitutive, care pot fi comune tuturor actelor civile
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Suma de bani sau alte valori care trebuie platite de catre un debitor unei alte persoane,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004). Prejudiciu material viitor, dar previzibil cu evidenta sau, dupa caz,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Din continutul art. 14 alin.(1) al Legii nr.554/2004 rezulta ca pentru solutionarea favorabila a cererii de suspendare, trebuie indeplinite in mod cumulativ doua conditii: cazul sa fie bine justificat si paguba sa fie iminenta. Simpla sustinere a reclamatei in sensul ca nu datoreaza suma la care a fost obligata, precum si imprejurarea ca prin cuantumul ridicat al sumei, executarea silita ar perturba grav activitatea economica a societatii, nu sunt de natura a satisface cerintele legii in ceea ce priveste admisibilitatea cererii de suspendare a executarii actului administrativ.

Impotriva sentintei civile nr.188 din 31 mai 2005, prin care Curtea de Apel Timisoara – sectia comerciala si de contencios administrativ a admis cererea reclamantei SC „N” SRL de suspendare a executarii procesului verbal de control nr. 4170/1114.02.2005, a declarat recurs Autoritatea Nationala a Vamilor prin Directia Regionala Vamala Timisoara, sustinand pe fond ca, in cauza, nu erau indeplinite cerintele art.14 din Legea nr.554/2004.
Recursul este intemeiat.
Prezumtia de legalitate si de veridicitate de care se bucura actul administrativ determina principiul executarii acestuia din oficiu, actul administrativ unilateral fiind el insusi titlu executoriu. A nu executa actele administrative, care sunt emise in baza legii, echivaleaza cu a nu executa legea ceea ce intr-un stat de drept este de neconceput.
Suspendarea executarii actelor administrative constituie, prin urmare, o situatie de exceptie care intervine cand legea o prevede, in limitele si conditiile anume reglementate.
Art.14 din Legea nr.554/2004 in baza caruia a fost introdusa cererea de fata stabileste ca „in cazuri bine justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, odata cu sesizarea, in conditiile art.7 a autoritatii publice care a emis actul, persoana vatamata poate sa ceara instantei competente sa dispuna suspendarea executarii actului administrativ pana la pronuntarea instantei de fond”.
Asadar, din textul precizat rezulta ca cererea de suspendare poate fi introdusa si in perioada recursului prealabil, deci anterior sesizarii instantei cu fondul actiunii, si ca pentru solutionarea favorabila trebuie indeplinite in mod cumulativ doua conditii: cazul sa fie bine justificat si paguba iminenta.
Or, in cauza nu s-a facut dovada existentei acestor conditii .
Prin procesul verbal de control incheiat de organele vamale la 11 februarie 2005 a carei executare s-a solicitat a fi suspendata s-a stabilit in sarcina intimatei reclamante o datorie bugetara de 24.025.429.871 ROL reprezentand diferente de taxe vamale si de TVA, dobanzi si penalitati pentru operatiuni de import efectuate in perioada ianuarie 2001 – decembrie 2004.
Simpla sustinere a reclamantei in sensul ca nu datoreaza suma la care a fost obligata prin actul administrativ in discutie si la care prima instanta face referire in fundamentarea solutiei adoptate, nu satisface cerintele art.14 alin.(1) din Legea nr.554/2004.
Faptul ca suma stabilita prin actul de control depaseste 24 miliarde ROL si ca prin executarea silita s-ar perturba in mod grav activitatea economica a reclamantei nu inseamna ca, implicit exista si o paguba iminenta.
Asa fiind, cum din actele dosarului nu rezulta pericolul care ar duce la producerea unei pagube iminente de natura sa justifice suspendarea executarii actului administrativ, solutia adoptata de instanta de fond este nelegala si netemeinica.
In consecinta, recursul a fost admis, hotararea atacata casata, iar cererea reclamantei respinsa.Pronuntata de: Decizia nr. 5191 din 27 octombrie 2005, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Dialogurile MCP (X) - Utilizarea retelelor de mesagerie electronica in raporturile de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (IX): Incetarea abuziva a contractului de munca in perioada de proba
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VIII): Clauza de confidentialitate in contractul individual de munca. Ce este si ce nu este confidential?
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutŞtiri Juridice
Legislaţie

Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - C ...

OUG 117/2021 pentru modificarea si completarea Codului muncii
Ordonanta de urgenta nr. 117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ...

OUG 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2
Ordonanta de urgenta nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor cat ...