Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Concurs de ocupare a functiei de director al unui organ de specialitate al administratiei publice centrale. Actiune avand ca obiect anularea rezultatu

Concurs de ocupare a functiei de director al unui organ de specialitate al administratiei publice centrale. Actiune avand ca obiect anularea rezultatu

  Publicat: 12 Jun 2007       722 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
A fost promulgat la 11.09.1865
Codul de procedura civila, art. 3 pct.1

Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
A fost promulgat la 11.09.1865
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
A fost promulgat la 11.09.1865
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
A fost promulgat la 11.09.1865
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
A fost promulgat la 11.09.1865
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Totalitatea activitatilor desfasurate, in regim de putere publica,
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cererea avand ca obiect anularea partiala a rezultatelor unui concurs de ocupare a unei functii publice si obligarea autoritatii de a emite ordinul de numire in functie, se circumscrie actiunii in anulare a unui act vatamator emis de o autoritate publica, promovata in temeiul art.1 din Legea nr. 554/2004 iar nu actiunii pentru solutionarea unui conflict de munca, promovata in temeiul art. 281-291 din Codul Muncii . In aceste conditii, instanta competenta material este instanta de contencios administrativ si nu instanta civila, sectia conflicte de munca .

Prin sentinta civila nr.156/CA din 20 februarie 2006, Curtea de Apel Constanta-Sectia comerciala, maritima si fluviala, de contencios administrativ si fiscal a admis exceptia necompetentei materiale a Curtii de Apel Constanta si a declinat spre competenta solutionare, Tribunalului Constanta cauza privind pe reclamanta UEV si parata Autoritatea Nationala pentru Tineret, avand ca obiect:
-anularea partiala a rezultatului „final” al concursului organizat pentru ocuparea posturilor de director al Directiei de Tineret Judetene Constanta, dat in urma solutionarii contestatiei formulata de catre TCD
- pe cale de consecinta, constatarea ca reclamanta este castigatoarea concursului conform rezultatului initial,
-anularea ordinului de numire nr.1475/30 august 2005 a altei persoane in functia de director al Directiei Judetene de Tineret Constanta si
-obligarea paratei la emiterea ordinului de numire a reclamantei in aceasta functie, cu cheltuieli de judecata .
Instanta a retinut ca solutia se impune in raport cu dispozitiile art.281 din Codul Muncii, coroborate cu cele ale art.5 pct.2 din Legea nr.554/2004 si cu imprejurarea ca in cauza de fata raporturile de drept material deduse judecatii nu sunt de functie publica, pentru a atrage incidenta normelor de contencios administrativ, ci fiind vorba despre incheierea unui contract de munca sunt supuse jurisdictiei muncii.
Impotriva sus-mentionatei sentinte a declarat recurs, in termen legal, parata Autoritatea Nationala pentru Tineret.
Recurenta –parata a sustinut, in esenta, ca in mod gresit a hotarat curtea de apel declinarea cauzei la tribunal pe considerentul ca in speta ne aflam in fata unui conflict de munca, intrucat, potrivit art.281 din Codul muncii, pe calea jurisdictiei muncii numai salariatii, persoanele care au incheiat un contract de munca cu angajatorul, pot solicita solutionarea litigiilor aparute.
In cazul de fata, insa, intre parti nu exista nici un raport de munca, reclamanta nefiind niciodata angajata paratei, avand cel mult o vocatie de a deveni salariata, urmare a participarii la concursul organizat de catre recurenta, pe care insa nu l-a castigat.
Recursul este fondat.
Dupa cum chiar reclamanta–intimata a indicat, obiectul principal al actiunii de fata il constituie cererea de anulare a unui ordin emis de catre recurenta-parata si obligarea acesteia la emiterea unui alt ordin de numire a reclamantei in functia de director al Directiei pentru Tineret judetene Constanta, urmare a organizarii unui concurs, pe care insa reclamanta nu l-a promovat.
In aceste conditii este evident ca nu sunt incidente prevederile art.281 si 282 din Codul muncii, care fac trimitere la solutionarea conflictelor de munca, in care, calitate procesuala o au salariatii, ceea ce nu poate fi cazul reclamantei, care nu a avut nici un raport de munca cu recurenta-parata.
In plus, Autoritatea Nationala de Tineret, este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, astfel dupa cum rezulta din cuprinsul Hotararii nr.411 din 23 martie 2004, publicata in Monitorul Oficial nr.275 din 30 martie 2004, de organizare si functionare a acestei autoritati, ulterior abrogata prin H.G. nr.384/2005.
Potrivit art.9 din H.G. nr.384/2005, incadrarea si salarizarea personalului din aparatul propriu al Autoritatii Nationale pentru Tineret se fac potrivit prevederilor aplicabile personalului din administratia publica centrala.
In raport de cele mai sus aratate Inalta Curte de Casatie si Justitie retine ca in cauza reclamanta-intimata, contesta si solicita anularea unui act vatamator emis de o autoritate a administratiei publice centrale, ceea ce atrage competenta instantei de contencios administrativ conform art.3 pct.1 Cod procedura civila si nu a celei de solutionare a conflictelor de munca .
Fata de cele aratate, recursul a fost admis, sentinta atacata casata, cu consecinta trimiterii cauzei spre competenta solutionare la sectia de contencios administrativ a Curtii de Apel Constanta, care s-a dezinvestit in mod nefondat.

Pronuntata de: Decizia nr. 2957 din 19 septembrie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal


Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.
Articole Juridice

Obligarea unui stat la plata unor sanctiuni pecuniare pentru neexecutarea unei hotarari anterioare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Produsele alimentare originare din teritorii ocupate de Statul Israel trebuie sa poarte mentiunea teritoriului lor de origine
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Cand un calator urca la bordul unui tren fara legitimatie de transport, acesta incheie un contract cu operatorul de transport
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii EuropeneŞtiri Juridice

Salariul minim diferentiat pentru studii superioare o sa dispara. Care va fi salariul minim in anul 2020
26 Nov 2019 | 343

Organizatiile de drept public sau privat vor putea face parte din reteaua EURES
21 Nov 2019 | 320

M. Educatiei are in vedere adoptarea unui Regulament cadru privind emiterea diplomelor universitare, a certificatelor si atestatelor
21 Nov 2019 | 439

Legislaţie

Legea nr. 233/2019 pentru modificarea Legii 190/2019 privind punerea in aplicarea a Regulamentului GDPR
Legea nr. 233/2019 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 190/2018 privind masuri de pune ...

Procedura de anulare a obligatiilor de plata catre AJOFM, AMOFM, CRFPA
Procedura de anulare a obligatiilor de plata accesorii, in conformitate cu prevederile cap. II - Anu ...

OUG 68/2019 privind reorganizarea Guvernului Romaniei
ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 6 noiembrie 2019 privind stabilirea unor masuri la nivelul administr ...