Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Actiune. Restituirea imobilelor cultelor religioase. Caracterizare. Temei de drept.

Actiune. Restituirea imobilelor cultelor religioase. Caracterizare. Temei de drept.

  Publicat: 25 May 2007       1112 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Drept procesual civil. Caracterizare. Temei de drept .

Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Reglementata in C. proc. pen. in acelasi cadru ca si actiunea penala.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Concept in temeiul caruia se aproba sau se dezaproba, pe baza unor criterii etice si juridice, obiceiurile,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
C.pr.civ. art. 130

Instanta, investita cu o actiune in revendicare, motivata pe dispozitiile art. 480 C.civ., in masura in care considera ca, in raport cu obiectul actiunii, temeiul juridic este altul, are indatorirea, in virtutea rolului sau activ, conform art. 130 C.pr.civ., sa dea calificarea juridica exacta.Prin actiunea din 29 mai 2002, reclamanta Parohia Romana Unita cu Roma Greco-Catolica Lapus a solicitat obligarea Parohiei Ortodoxe Romane II „Balta” sa-i restituie biserica si cimitirul din „Balta”, inscrise in CF nr. 474, Lapus, nr.top. 1074.
In motivarea actiunii, reclamanta a aratat, in esenta, ca imobilele sunt proprietatea sa, conform mentiunilor din cartea funciara, in care nu s-a operat nici o modificare, desi in fapt ele se afla in posesia paratei care refuza sa le restituie, invocand dispozitiile Decretului nr. 358/1948.
Actiunea a fost admisa in parte, prin sentinta nr. 1043 din 20 decembrie 2002 a Tribunalului Maramures, sectia Civila. S-a hotarat numai restituirea bisericii, retinandu-se ca: potrivit extrasului de CF, asupra imobilelor, constand in biserica si cimitir, este intabulat dreptul de proprietate al reclamantei; parata se afla in posesia imobilelor, dupa ce, prin Decretul nr. 358/1948 s-a interzis functionarea Bisericii Romane Unita cu Roma; acest act normativ a fost insa abrogat prin Decretul-Lege nr. 9/1989 care a recunoscut oficial Biserica Romana Unita cu Roma; prin art. 2 al Decretului nr. 126/1990 s-a prevazut ca bunurile preluate de stat, prin efectul Decretului nr. 358/1948, aflate in prezent in patrimoniul statului, cu exceptia mosiilor, se restituie, in starea lor actuala, Bisericii Romane Unite cu Roma Greco-Catolica; art. 3 din Decretul nr. 126/1990 stabileste ca situatia juridica a lacasurilor de cult, care au apartinut Bisericii Romane Unite cu Roma si au fost preluate de Biserica Ortodoxa Romana, se va stabili de catre o comisie mixta, formata din reprezentanti ai celor doua culte, tinand seama si de dorinta credinciosilor din comunitatile care detin aceste bunuri; dreptul de proprietate al reclamantei asupra bisericii nu a trecut la parata printr-un acord de vointa valabil exprimat; parata nu a opus reclamantei un titlu, astfel ca aceasta din urma este indreptatita, in temeiul art. 480 Cod civil, sa revendice lacasul de cult; Cimitirul apartine insa domeniului public, ca urmare a aparitiei Legii nr. 213/1998, neexistand suport legal pentru restituirea lui.
Apelul declarat de parata a fost admis prin decizia nr. 86/23 mai 2003 a Curtii de Apel Cluj, sectia civila; sentinta a fost schimbata in tot, respingandu-se actiunea, pe considerentul esential ca, in privinta lacasurilor de cult, nu exista un act normativ care sa instituie regimul juridic al retrocedarii lor, astfel ca instantele nu au temei legal pentru a solutiona actiunea . S-a retinut ca Decretul nr. 358/1948, chiar daca poate fi socotit discutabil sub aspectul justetei sale, el a produs totusi efectul pierderii de catre cultul greco-catolic a dreptului de proprietate asupra intregului sau patrimoniu. Ca, in aceste circumstante, sunt incidente dispozitiile art. 8 al. 2 din Legea nr. 10/2001 potrivit carora regimul juridic al acestor imobile va fi reglementat prin acte normative speciale si, cum, pana in prezent, nu a fost adoptat un astfel de act normativ, actiunea se respinge pentru lipsa temeiului legal.
Prin recursul declarat, reclamanta sustine ca, in lipsa unei legi speciale de retrocedare a lacasurilor de cult, instantele nu pot refuza solutionarea cauzelor cu acest obiect, atata vreme cat exista dispozitii de drept comun, in lumina carora se poate pronunta o solutie, asa cum a facut instanta de fond .
Recursul este fondat.
Instanta de apel a schimbat solutia instantei de fond, respingand actiunea cu motivarea ca nu exista lege in materie, ceea ce inseamna o incalcare esentiala a principiului legalitatii, echivaland cu o denegare de dreptate.
Reclamanta a investit instantele cu o actiune in revendicare, motivata pe dispozitiile art. 480 Cod civil si, in masura in care instanta de apel considera ca, in raport de obiectul actiunii, temeiul juridic era altul, avea indatorirea, in virtutea rolului sau activ, sa dea calificarea juridica exacta; in caz contrar, instanta era obligata sa examineze cauza pe temeiul dreptului comun, daca a stabilit ca nu exista dispozitii speciale in materie.
In consecinta, recursul a fost admis, s-a casat decizia si s-a trimis cauza spre rejudecarea apelului.Pronuntata de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2096 din 16 martie 2005.


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutŞtiri Juridice
Legislaţie

O.U.G. nr. 42 din 24 mai 2023
pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 ...

DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana
DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de m ...

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...