Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Decizii ale Curtii Constitutionale in materie Penala » Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 din Legea 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 din Legea 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

  Publicat: 22 Nov 2007       3360 citiri        Secţiunea: Decizii ale Curtii Constitutionale in materie Penala  


Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Legea privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
Calificativ care exprima neconcordanta unui fapt sau act, a unei conduite, cu prevederile legii si cu celelalte norme de convietuire sociala.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Decizia nr. 347 din 21 septembrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 din Legea 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 957 din 19 octombrie 2004

Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Legea privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
Calificativ care exprima neconcordanta unui fapt sau act, a unei conduite, cu prevederile legii si cu celelalte norme de convietuire sociala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Legea privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
Legea privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Legea privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Institutie constituita cu scopul de a apara drepturile si libertatile cetatenilor
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Legea privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Legea privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
Calificativ care exprima neconcordanta unui fapt sau act, a unei conduite, cu prevederile legii si cu celelalte norme de convietuire sociala.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, în temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Legea privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
[...]
Prin Incheierea din 21 aprilie 2004, pronuntata in Dosarul nr. 1.910/P/2003, Tribunalul Timis a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 alin. (1) din Legea 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, exceptie ridicata, prin avocat, de Iulian Bob intr-o cauza penala ce are ca obiect infractiunile prevazute de art. 2 alin. (1) si (2) si art. 12 alin. (1) din Legea 143/2000.
In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca art. 12 alin. (1) din Legea 143/2000tinde sa retroactiveze" si “sa fie aplicabil si in privinta unor situatii juridice, respectiv fapte care ar intra sub incidenta art. 312 alin. (1) din Codul penal“, invocand in acest sens chiar rechizitoriul procurorului.

Tribunalul Timis considera ca textul de lege criticat este constitutional, nu contine nici o dispozitie cu efect retroactiv, iar art. 312 din Codul penal a fost abrogat prin Legea 143/2000.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, iar in conformitate cu art. 18 ind. 1 din Legea 35/1997, cu modificarile ulterioare, a fost solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciaza ca exceptia este neintemeiata, deoarece dispozitiile legale criticate “se rezuma la a stabili continutul juridic al infractiunii, fara sa faca vreo referire la aplicarea in timp a acestor dispozitii. Imprejurarea mentionarii unor dispozitii legale abrogate in cuprinsul rechizitoriului nu este o chestiune care priveste constitutionalitatea unei dispozitii legale, asadar un asemenea argument este fara relevanta in ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate invocata.

Avocatul Poporului considera ca dispozitiile art. 12 alin. (1) din Legea 143/2000nu contravin nici unui text din Constitutie“. De altfel, apreciaza ca exceptia nu este motivata, deoarece nu sunt indicate prevederile constitutionale infrante de textul de lege criticat.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, republicate, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicata, retine urmatoarele:
Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicata, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 12 alin. (1) din Legea 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 362 din 3 august 2000, dispozitii modificate prin Legea 39/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 50 din 29 ianuarie 2003. Art. 12 are in prezent un singur alineat cu urmatorul continut: “Daca faptele prevazute in art. 2, 6 - 8 si 11 au avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi .
Autorul exceptiei, sustinand ca acest text de lege poate produce efecte retroactive, a avut in vedere raportarea acestuia la art. 15 alin. (2) din Constitutie, republicata, potrivit caruia: “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile.

Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca art. 2, 6, 7, 8 si 11 din Legea 143/2000 incrimineaza anumite fapte al caror continut este descris si reglementat fara a se face trimitere la vreo alta prevedere a legii penale. Art. 12 din lege prevede sanctionarea mai aspra a infractiunilor mentionate, daca acestea au avut ca rezultat moartea victimei. Nici acest text de lege nu face trimitere la vreun alt text legal si nu prevede ca dispozitiile sale ar putea fi aplicate cu efecte retroactive. In aceste conditii se aplica regula generala potrivit careia textul de lege incriminator se aplica numai faptelor savarsite dupa data intrarii sale in vigoare, cu exceptia situatiei in care ar fi mai favorabile dispozitiile legale in vigoare la data savarsirii infractiunii judecate.

De altfel, dispozitiile legale criticate nici nu puteau face trimitere la art. 312 din Codul penal privind traficul de stupefiante, intrucat acest text de lege a fost abrogat prin art. 32 din Legea 143/2000, potrivit caruia: “Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga dispozitiile art. 312 din Codul penal, in ceea ce priveste produsele sau substantele stupefiante, precum si alte dispozitii contrare.
[...]Pronuntata de: Curtea Constitutionala


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Acordurile verticale si acorduri de furnizare si distributie
Sursa: Consiliul Concurentei - Ghidul privind intelegerile verticale

Distributia exclusiva si restrictionarea vanzarilor pasive
Sursa: Consiliul Concurentei - Ghidul privind intelegerile verticale

Un salariat are dreptul, pentru perioada cuprinsa intre concedierea sa nelegala si reintegrarea sa in functia detinuta anterior, la concediu anual pla
Sursa: EuroAvocatura.roŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG privind unele masuri pentru implementarea proiectelor cu finantare din fonduri europene in vederea evitarii riscului de dezangajare pentru perioad
Ordonanta de urgenta nr. 101/2020 privind unele masuri pentru implementarea proiectelor cu finantare ...

Legea nr. 87/2020 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
Legea nr. 87/2020 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 ...

OUG 99/2020 privind unele masuri fiscale, modificarea unor acte normative si prorogarea unor termene
Ordonanta de urgenta nr. 99/2020 privind unele masuri fiscale, modificarea unor acte normative si pr ...