Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Jurisprudenţă » Decizii ale Curtii Constitutionale in materie Penala » Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 250 si ale art. 257 din Codul de procedura penala

Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 250 si ale art. 257 din Codul de procedura penala

  Publicat: 24 Nov 2007       4410 citiri        Secţiunea: Decizii ale Curtii Constitutionale in materie Penala  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
A fost promulgat la 11.09.1865
Monitorul Oficial al Romβniei este publicaţia oficială a statului romβn, ξn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Decizia nr. 476 din 22 septembrie 2005, referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 250 si ale art. 257 din Codul de procedura penala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 942 din 21 octombrie 2005

Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
A fost promulgat la 11.09.1865
Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
A fost promulgat la 11.09.1865
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
A fost promulgat la 11.09.1865
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
A fost promulgat la 11.09.1865
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Prevazut in sectiunea II, cap. II., t. I, C. proc. pen., partea generala
Operatiune efectuata de organele de urmarire penala si instanta de judecata prin care se stabileste concordanta deplina intre fapta concreta savarsita de invinuit sau inculpat si norma penala speciala care incrimineaza acea fapta,precum si in raport cu dispozitiile penale generale aplicabile faptei comise.
Materialul de conceptie pregatitor reprezinta materializarea in limbaj natural a ideii si a activitatii de analiza, materializare ce poate contine:
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Calitate procesuala pe care o are faptuitorul odata cu declansarea procesului penal,
Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala,
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Prevazut in sectiunea II, cap. II., t. I, C. proc. pen., partea generala
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Calitate procesuala pe care o are faptuitorul odata cu declansarea procesului penal,
Reglementeaza in cap. I, t. I, C. proc. pen., partea speciala; sunt procurorul si organele de cercetare penala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
A fost promulgat la 11.09.1865
Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala,
Reglementeaza in cap. I, t. I, C. proc. pen., partea speciala; sunt procurorul si organele de cercetare penala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 250 si ale art. 257 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Petru Sporer, Dragos-Petru Mihai si Marius Mihai in Dosarul nr. 8.111/2004 al Judecatoriei Timisoara.
La apelul nominal raspunde pentru autorul exceptiei Dragos-Petru Mihai,Baroul Bucuresti" title="Cabinet de avocat, Baroul Bucuresti"> avocat Marin Dinca, lipsind celelalte parti, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.

Avand cuvantul pe fond, reprezentantul autorului exceptiei solicita admiterea acesteia asa cum a fost formulata. Arata ca art. 250 din Codul de procedura penala ar trebui sa prevada ca prezentarea materialului de urmarire penala sa se realizeze in integralitate, actuala redactare a textelor de lege criticate fiind de natura “sa lase loc de interpretare“.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei, aratand ca insasi redactarea dispozitiilor legale criticate, interpretarea logica si literala a acestora demonstreaza ca se are in vedere o prezentare integrala a materialului de urmarire penala, iar nu o prezentare partiala a acestuia.

CURTEA,

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
Prin Incheierea din 22 aprilie 2005, pronuntata in Dosarul nr. 8.111/2004, Judecatoria Timisoara a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 250 si ale art. 257 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Petru Sporer, Dragos-Petru Mihai si Marius Mihai in dosarul mentionat.
In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, in esenta, ca art. 250 si 257 din Codul de procedura penala sunt neconstitutionale, intrucat “in cuprinsul acestora nu se mentioneaza obligativitatea prezentarii integrale a materialului de urmarire penala de catre procuror, lasandu-se astfel la discretia acestuia o prezentare incompleta si partiala a actelor de urmarire penala aflate in dosarul cauzei.". Se incalca in acest mod dreptul la un proces echitabil, cata vreme procurorul “pastreaza pentru sine atuuri injuste, concretizate in elemente probatorii pe care le escamoteaza fata de invinuit“, precum si dreptul la aparare, prin aceea ca inculpatului nu ii este asigurata posibilitatea cunoasterii ansamblului probelor administrate in faza de urmarire penala, pentru a formula aparari pertinente in cauza.

Judecatoria Timisoara apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, intrucat dispozitiile legale criticate nu numai ca nu contravin normelor constitutionale invocate, ci constituie o garantie a dreptului la aparare. Faptul ca art. 250 din Codul de procedura penala nu prevede expres mentiunea “in intregime“, in ceea ce priveste prezentarea materialului de urmarire penala, nu constituie un argument in sensul neconstitutionalitatii acestui text, fiind, de altfel, evidenta intentia legiuitorului de a reglementa obligatia prezentarii in intregime a materialului de urmarire penala.

In conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, intrucat dispozitiile legale criticate reprezinta o garantie a exercitarii dreptului la aparare si a desfasurarii unui proces echitabil. Se arata ca, “potrivit prevederilor art. 250 din Codul de procedura penala, materialul de urmarire penala se prezinta invinuitului sau inculpatului in intregime, intrucat legiuitorul se refera la materialul de urmarire penala, iar nu la anumite parti ale dosarului. [...] Daca legiuitorul ar fi intentionat sa distinga intre elementele componente ale materialului de urmarire penala, ar fi prevazut aceasta in mod expres in cuprinsul art. 250 din Codul de procedura penala.“

Avocatul Poporului considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata. Se arata ca art. 250 si 257 din Codul de procedura penala nu contravin sub nici un aspect dreptului invinuitului sau inculpatului la aparare si, de asemenea, acestea nu incalca dreptul la un proces echitabil, intrucat nu opresc partile interesate de a se adresa justitiei si de a beneficia de toate garantiile care conditioneaza, intr-o societate democratica, procesul echitabil.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicata.

CURTEA,

examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 250 si ale art. 257 din Codul de procedura penala, avand urmatorul cuprins:
- Art. 250: “Dupa punerea in miscare a actiunii penale, daca au fost efectuate toate actele de urmarire necesare, organul de cercetare penala cheama pe inculpat in fata sa si:
a) ii pune in vedere ca are dreptul de a lua cunostinta de materialul de urmarire penala, aratandu-i si incadrarea juridica a faptei savarsite;
b) ii asigura posibilitatea de a lua de indata cunostinta de material . Daca inculpatul nu poate sa citeasca, organul de cercetare penala ii citeste materialul;
c) il intreaba, dupa ce a luat cunostinta de materialul de urmarire penala, daca are de formulat cereri noi sau daca voieste sa faca declaratii suplimentare.
“;
- Art. 257: “Procurorul, primind dosarul, il cheama pe invinuit si ii prezinta materialul de urmarire penala potrivit dispozitiilor art. 250 si urmatoarele, care se aplica in mod corespunzator.“

Prevederile legale criticate incalca, in opinia autorilor exceptiei, dreptul la un proces echitabil prevazut de dispozitiile art. 21 alin. (3) din Constitutie, respectiv de cele ale art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, precum si prevederile art. 24 din Constitutie, privind dreptul la aparare, intrucat nu prevad expres ca prezentarea materialului de urmarire penala se realizeaza “in intregime“.

Examinand exceptia de neconstitutionalitate formulata, Curtea constata ca aceasta este neintemeiata si urmeaza sa fie respinsa.
Curtea retine ca cele doua texte de lege criticate constituie veritabile garantii ale dreptului la aparare, prin aceea ca reglementeaza obligatia organului de cercetare penala ca, dupa punerea in miscare a actiunii penale, sa il cheme pe inculpat si sa ii prezinte materialul de urmarire penala, precum si, in cazul urmaririi fara punerea in miscare a actiunii penale, obligatia procurorului ca, reprimind dosarul, sa il cheme pe invinuit si sa ii prezinte materialul de urmarire penala.

Contrar sustinerilor autorilor exceptiei, reglementarea modului de prezentare a materialului de urmarire penala in cele doua situatii mentionate asigura posibilitatea invinuitului sau inculpatului, dupa caz, de a lua cunostinta de materialul de urmarire penala in integralitatea sa, in vederea exercitarii drepturilor procesuale in conditiile egalitatii de arme, ca exigenta a dreptului la un proces echitabil.

Curtea observa ca, in realitate, autorii exceptiei sunt nemultumiti de modul in care organele de urmarire penala au aplicat in cauza dispozitiile legale criticate, respectiv de faptul ca acestea ar fi realizat o prezentare incompleta a materialului de urmarire penala. Acesta este motivul pentru care se sustine ca art. 250 si 257 din Codul de procedura penala ar trebui sa prevada expres mentiunea “in intregime“, in ceea ce priveste prezentarea materialului de urmarire penala. O asemenea critica excedeaza insa competentei Curtii Constitutionale care, potrivit dispozitiilor art. 2 alin. (3) din Legea 47/1992, “[...] se pronunta numai asupra constitutionalitatii actelor cu privire la care a fost sesizata [...]“, stabilirea faptului daca, in speta, organele de urmarire penala au realizat o aplicare corecta a prevederilor art. 250 si 257 din Codul de procedura penala fiind de competenta instantelor judecatoresti. De altfel, autorii exceptiei s-au adresat in acest sens instantei de judecata, exceptia de neconstitutionalitate fiind ridicata in cadrul cererii de restituire a cauzei la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Timisoara, in vederea refacerii procedurii de prezentare a materialului de urmarire penala.
Pentru considerentele aratate, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) din Legea 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
DECIDE:


Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 250 si ale art. 257 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Petru Sporer, Dragos-Petru Mihai si Marius Mihai in Dosarul nr. 8.111/2004 al Judecatoriei Timisoara.

Definitiva si general obligatorie.
Pronuntata in sedinta publica din data de 22 septembrie 2005.

Pronuntata de: Curtea Constitutionala


Citeşte mai multe despre:   Comentează: Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 250 si ale art. 257 din Codul de procedura penala
Articole Juridice

Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor
Sursa: Liliana Gologan

Dreptul la sinucidere asistata medical. Granita dintre solutie si dezastru
Sursa: Irina Maria Diculescu

Optiunile unui formator pe piata muncii. Contractele de mecenat, sponsorizare si internship. Avantaje si dezavantaje
Sursa: Irina Maria DiculescuŞtiri Juridice

PE a adoptat noi reguri ce ar imbunatati siguranta rutiera si ar reduce numarul accidentelor
15 Mar 2019 | 303

Guvernul a prorogat o serie de termene privind indeplinirea unor obligatii fiscale in anul 2019
15 Mar 2019 | 382

In anul 2019 Guvernul acorda pensionarilor peste 59.000 de bilete de tratament balnear
14 Mar 2019 | 351

Legislaţie

Legea 44/2019 de punere in aplicare a Rgulamentului UE privind comisioanele interbancare pentru tranzactiile de plata cu cardul
Legea nr. 44/2019 privind stabilirea unor masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2015/75 ...

OUG 12/209 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei (Modificare a OUG 7/2019)
Ordonanta de urgenta nr. 12/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul j ...

Normele metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Achizitii Centralizate (ONAC)
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 46/2018 privi ...