Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Jurisprudenţă » Decizii ale Curtii Constitutionale in materie Penala » Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. c) din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. c) din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

  Publicat: 25 Nov 2007       4991 citiri        Secţiunea: Decizii ale Curtii Constitutionale in materie Penala  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Legea pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Decizia nr. 489 din 29 septembrie 2005, referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. c) din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 959 din 28 octombrie 2005

Legea pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Legea pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Principiu fundamental prevazut in cap. I, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Potrivit dispozitiilor procesual penale, invinuitul dau inculpatul nu este obligat sa probeze nevinovatia sa,
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Legea pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Consta in descrierea faptei prevazute de lege ca infractiune, stabilirea continutului juridic, a conditiilor obiective si subiective, prevederea pedepselor care se aplica infractorilor si masurile ce se pot lua in cazul comiterii ei.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Legea pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Principiu fundamental prevazut in cap. I, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Potrivit dispozitiilor procesual penale, invinuitul dau inculpatul nu este obligat sa probeze nevinovatia sa,
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Consta in descrierea faptei prevazute de lege ca infractiune, stabilirea continutului juridic, a conditiilor obiective si subiective, prevederea pedepselor care se aplica infractorilor si masurile ce se pot lua in cazul comiterii ei.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Legea pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Legea pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. c) din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, exceptie ridicata de Gabriela Grigore in Dosarul nr. 314/P/2005 al Tribunalului Arges - Sectia penala - Complet specializat anticoruptie.
La apelul nominal raspunde partea Societatea Comerciala “Banc Post" - S.A., reprezentata prin consilier juridic. Lipsesc celelalte parti, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.

Partea Societatea Comerciala “Banc Post" - S.A. solicita respingerea exceptiei ca neintemeiata.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei, aratand ca, potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea 47/1992, redactarea defectuoasa a unui text de lege nu poate face obiect al controlului de constitutionalitate.

CURTEA,

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
Prin Incheierea din 3 mai 2005, pronuntata in Dosarul nr. 314/P/2005, Tribunalul Arges - Sectia penala - Complet specializat anticoruptie a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. c) din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, exceptie ridicata de Gabriela Grigore in dosarul mentionat.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine ca textul de lege criticat utilizeaza sintagmele “bani, bunuri sau alte foloase necuvenite“, respectiv “utilizarea creditelor sau a subventiilor“, fara “o explicitare clara" a acestora, ceea ce este de natura sa incalce dispozitiile constitutionale cuprinse in art. 21 alin. (3), art. 23 alin. (1), art. 45 si art. 124 alin. (1) si (2). Se arata ca este incalcata prezumtia de nevinovatie prin faptul ca simpla folosire a unor credite in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate este prezumata a fi obtinere de foloase necuvenite, apreciindu-se ca “interesele finantatorului [...] ar fi protejate prin introducerea unei alte sintagme, anume daca s-a produs o paguba“. Totodata, se subliniaza ca “legea vizeaza situatia utilizarii unor subventii sau a unor credite preferentiale, tot cu caracter de subventie/facilitate, in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate“.

Tribunalul Arges - Sectia penala - Complet specializat anticoruptie apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, intrucat dispozitiile legale criticate nu incalca nici una dintre prevederile constitutionale invocate.
In conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata. Arata ca prevederile art. 21 alin. (3) si cele ale art. 23 alin. (1) din Constitutie, invocate de autoarea exceptiei in motivarea acesteia, nu au relevanta in cauza. Cat priveste critica formulata in raport de prevederile art. 45 din Constitutie, se arata ca nu poate fi retinuta, intrucat norma constitutionala invocata garanteaza accesul liber al persoanei la o activitate economica si libera initiativa numai daca acestea sunt exercitate in conditiile legii.

Avocatul Poporului considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata. Se arata ca dispozitiile art. 10 lit. c) din Legea 78/2000 nu opresc partile interesate de a se adresa instantelor judecatoresti, de a fi aparate si de a beneficia de un proces echitabil, incriminarea unor fapte ca fiind infractiuni nefiind de natura sa limiteze accesul liber la justitie. Totodata, se apreciaza ca dispozitiile constitutionale cuprinse in art. 23 alin. (1), art. 45 si 124, invocate de asemenea in motivarea exceptiei, nu au incidenta in cauza.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicata.

CURTEA,

examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 10 lit. c) din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, potrivit carora: “Sunt pedepsite cu inchisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi urmatoarele fapte, daca sunt savarsite in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite:
[...] c) utilizarea creditelor sau a subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate.


Autoarea exceptiei sustine ca aceste dispozitii legale sunt contrare prevederilor constitutionale cuprinse in art. 21 alin. (3), art. 23 alin. (1), art. 45 si art. 124 alin. (1) si (2), avand urmatorul cuprins:
- Art. 21 alin. (3): “Partile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor intr-un termen rezonabil.“;
- Art. 23 alin. (1): “Libertatea individuala si siguranta persoanei sunt inviolabile.“;
- Art. 45: “Accesul liber al persoanei la o activitate economica, libera initiativa si exercitarea acestora in conditiile legii sunt garantate.“;
- Art. 124 alin. (1) si (2): “(1) Justitia se infaptuieste in numele legii.
(2) Justitia este unica, impartiala si egala pentru toti.


Se sustine, in esenta, ca textul criticat este defectuos redactat, fiind incalcata prezumtia de nevinovatie prin aceea ca simpla folosire a unor credite in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate este prezumata a fi obtinere de foloase necuvenite. Se apreciaza ca se impune completarea acestuia cu sintagma daca s-a produs o paguba.

Examinand exceptia de neconstitutionalitate Curtea constata ca s-a mai pronuntat in jurisprudenta sa asupra constitutionalitatii art. 10 lit. c) din Legea 78/2000, prin raportare la aceleasi dispozitii constitutionale, si, in esenta, cu aceeasi motivare, de exemplu prin Decizia nr. 227 din 21 aprilie 2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 518 din 17 iunie 2005. Cu acel prilej, respingand exceptia de neconstitutionalitate ca neintemeiata, Curtea a retinut ca prin incriminarea faptei de utilizare a creditelor sau a subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate nu este ingradita libertatea economica, intrucat art. 45 din Legea fundamentala garanteaza exercitarea liberei initiative si accesul persoanei la o activitate economica “in conditiile legii“, iar textul de lege criticat nu face decat sa sanctioneze nerespectarea unor astfel de conditii legale. De asemenea, Curtea a retinut ca art. 10 lit. c) din Legea 78/2000 nu contine nici o prevedere de natura sa impiedice partile interesate sa se prevaleze, fara nici o ingradire, de toate garantiile care caracterizeaza dreptul la un proces echitabil, reglementat de dispozitiile constitutionale cuprinse in art. 21 alin. (3), si nu aduce atingere libertatii individuale sau principiilor constitutionale care guverneaza infaptuirea justitiei, intrucat nu afecteaza in vreun fel impartialitatea, unicitatea, egalitatea si independenta acesteia.

Deoarece nu au intervenit elemente noi de natura sa determine schimbarea jurisprudentei Curtii, solutia si considerentele deciziei mentionate isi pastreaza valabilitatea si in prezenta cauza.
Cat priveste criticile privind lipsa de claritate a textului ce face obiectul exceptiei, precum si propunerea in sensul completarii sale cu sintagma <>, acestea excedeaza competentei Curtii, intrucat, potrivit dispozitiilor art. 2 alin. (3) din Legea 47/1992, “Curtea Constitutionala se pronunta numai asupra constitutionalitatii actelor cu privire la care a fost sesizata, fara a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului“, si, prin urmare, nu are competenta de a cenzura o eventuala redactare defectuoasa a textului legal criticat si nici de a face propuneri de lege ferenda. In acest sens, Curtea Constitutionala a statuat in mod constant in jurisprudenta sa faptul ca nu isi poate asuma rolul de a crea, de a abroga sau de a modifica o norma juridica, spre a indeplini rolul de legislator pozitiv.

Pentru considerentele aratate, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) din Legea 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
DECIDE:


Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. c) din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, exceptie ridicata de Gabriela Grigore in Dosarul nr. 314/P/2005 al Tribunalului Arges - Sectia penala.

Definitiva si general obligatorie.
Pronuntata in sedinta publica din data de 29 septembrie 2005.

Pronuntata de: Curtea Constitutionala


Citeşte mai multe despre:   Comentează: Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. c) din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie
Articole Juridice

Data incetarii de drept a contractului individual de munca atunci cand salariatul nu solicita reintegrarea – aspecte de constitutionalitate si echitat
Sursa: Irina Maria Diculescu

Repunerea partilor in situatia anterioara prin anularea deciziei de concediere – echitate sau discriminare fata de angajator?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Validitatea inregistrarii unei marci corespunzand numelui unui alt jucator de fotbal celebru
Sursa: EuroAvocatura.roŞtiri Juridice

MApN a modificat Instructiunile privind chemarea/rechemarea in activitate, in corpul ofiterilor, al maistrilor militari sau al subofiterilor
14 May 2019 | 334

Legislaţie

Procedura si termenele de evaluare a cererilor de acord pentru finantare si de plata a ajutorului de minimis privind programul guvernamental "gROwth-
Ordinul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza nr. 200/2019 privind procedura si termenele de e ...

Norma nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfasurare a auditului statutar la entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de catre Autoritat
Publicata in Monitorul Oficial nr. 395 din 21.05.2019 ...

Decizia nr. 3/2019 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania
Decizia nr. 3/2019 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a ...