Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Domeniu public si privat. Schimbare statut juridic. Inadmisibilitatea substituirii in dreptul altor autoritati in ceea ce priveste stabilirea benefici

Domeniu public si privat. Schimbare statut juridic. Inadmisibilitatea substituirii in dreptul altor autoritati in ceea ce priveste stabilirea benefici

  Publicat: 21 Jun 2007       1142 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Prevazut in cap. II, t. I, C.proc. pen.,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Domeniu public si privat. Schimbare statut juridic . Inadmisibilitatea substituirii in dreptul altor autoritati in ceea ce priveste stabilirea beneficiarului final al masurii.Prin sentinta civila nr. 326/E din 27 mai 2005, Tribunalul Iasi a admis cererea de interventie in interes propriu formulata de intervenienta T.L., prin procurator, si a respins actiunea formulata de reclamanta S.C. H.P. S.A. Iasi impotriva pârâtului Consiliului Judetean Iasi, obligând reclamanta sa plateasca intervenientei suma de 40.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata .Pentru a se pronunta astfel, prima instanta a retinut ca, prin hotarârea nr. 115 din 25.08.2004, emisa de Consiliul Judetean Iasi, s-a omis trecerea din domeniul public al judetului Iasi si din administrarea Consiliului Judetean Iasi a terenului in suprafata de 5738 m2 amplasata in Iasi, in vederea retrocedarii acestuia conform Legii nr. 10/2001, doamnei T.L., in temeiul dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 213/1998 si dispozitiilor Legii nr. 10/2001.Prima instanta a retinut, de asemenea, ca trecerea terenului in litigiu din domeniul public in domeniul privat este permisa de lege, ca masura a fost luata in scopul restituirii acestuia in baza Legii nr. 10/2001 si ca la data emiterii hotarârii contestate terenul respectiv nu se afla in posesia unei alte persoane fizice sau juridice, neretinându-se sustinerile reclamantei, potrivit careia terenul este afectat de amenajari subterane (conducte, racorduri, electricitate) pe o suprafata de 545 m2 din care nu s-ar putea restitui decât suprafata de 283 m2 ce este libera de astfel de amenajari.Raportându-se la prevederile art. 10 alin. 2 din Legea nr. 10/2001, prima instanta a apreciat ca amenajarile de genul celor evocate de reclamanta (conducte, racorduri etc) nu reprezinta constructii in acceptiunea Legii nr. 10/2001, aceasta referindu-se doar la edificiile ridicate deasupra solului, ca nu au fost incalcate norme legale imperative prin masura trecerii terenului de 5738 m2 din domeniul public in domeniul privat si ca, in ceea ce priveste retrocedarea, in concret, a terenului catre intervenienta T.L., aceasta urmeaza a se face printr-o decizie ulterioara, a carei legalitate nu poate fu analizata mai inainte de a fi emisa.Recursul reclamantei S.C. H.P. S.A. Iasi a fost admis, sentinta 326/E/2005 fiind modificata in tot, in sensul admiterii actiunii si anularii partiale hotarârii Consiliului Judetean Iasi nr.115/2004 in sensul inlaturarii sintagmei „in vederea retrocedari acestuia, conform Legii nr. 10/2001, doamnei T.L.” precum si art. 2 din aceeasi hotarâre, mentinându-se celelalte dispozitii ale hotarârii.A fost respinsa cererea de interventie in interes propriu formulata de intervenienta T.L. prin procurator, cu obligarea partilor cazute in pretentii la plata cheltuielilor de judecata .S-a retinut ca S.C. H.P. S.A. Iasi a fost infiintata prin decizia nr. 131 din 22 februarie 1991 emisa de Prefectura Judetului Iasi in temeiul Legii nr. 15/1990 si a Legii nr. 31/1990, preluând patrimoniul ce a apartinut Institutului de Cercetare si Proiectare Iasi, care si-a incetat activitatea, actiunea in constatarea nulitatii absolute a actului administrativ mentionat, promovata de Consiliul Judetean Iasi, fiind respinsa de Curtea de Apel Iasi prin sentinta nr. 160 din 6 decembrie 2000, mentinuta de Curtea Suprema de Justitie prin decizia nr. 229 din 25 ianuarie 2002.Prin avizul nr. 105 din 29.09.1966 al Sfatului Popular Regional Iasi s-a decis amplasarea sediului Directiei de sistematizare, arhitectura si proiectarea constructiilor pe terenul situat in intersectia str. 23 August cu str. I.C.Frimu, iar prin decizia nr. 331 din 27 iulie 1968 Comitetul Executiv al Sfatului Popular Judetean Iasi a dispus transmiterea din administrarea I.G.L.L. Iasi in administrarea D.S.A.P.C. Iasi a imobilului din Iasi, str. I.C.Frimu nr. 6. colt cu str. 23 August nr. 4 având o suprafata totala de 5126 m2.Pe terenul mentionat a fost edificat un imobil, in regim de parter + patru etaje in care si-a avut sediul si a desfasurat activitatea Institutul de Cercetare si Proiectare Iasi, in ale carui drepturi a succedat S.C. H.P. S.A. Iasi; din suprafata totala de 5738 m2 suprafata construita fiind de 2144,04 m2, in timp ce suprafata aferenta retelelor este de 242,39 m2, iar suprafata de 2247,37 m2 reprezinta suprafata aferenta caii de transport, astfel cum rezulta din adresa nr. 1967/29.03.2003 emanând de la recurent.In anul 1996 S.C. H.P. S.A. Iasi a initiat procedura vizând eliberarea certificatului de constatare a dreptului de proprietatea asupra terenului construit aflat in administrarea sa, care nu a fost finalizata pâna in prezent, din motive ce nu intereseaza cauza de fata.Raportat la aceasta situatie de fapt, rezulta fara echivoc ca, pe terenul in suprafata de 5738 m2 amplasat in Iasi, b-dul Carol nr. 4, se afla insasi sediul reclamantei, ca suprafata ocupata de constructii si cai de acces depaseste 5000 m2 si ca imobilul s-a aflat in administrarea persoanei juridice careia i-a succedat si a reclamantei din anul 1968, ca urmare a actului de dispozitie al organului competent – Comitetul Executiv al Sfatului Popular Judetean Iasi, adoptat in baza normelor legale in vigoare la acea data, nimic nejustificând concluzia instantei de fond ca amenajarile evocate de reclamanta nu reprezinta constructii in acceptiunea Legii nr. 10/2001, sediul acesteia fiind o constructie emblematica a Municipiului Iasi.In conformitatea cu dispozitiile Legii nr. 15/1990 si a Legii nr. 31/1990, reclamanta-recurenta este proprietara de drept a constructiei din Iasi, B-dul Carol nr. 4 si este indreptatita de dispozitiile H.G. nr. 834/1991 sa solicite sa i se elibereze atestatul dreptului de proprietate asupra terenului, in limita suprafetei afectata de constructii, autorizate de autoritatile competente, insasi prima instanta retinând ca, potrivit art. 10 alin. 2 din Legea nr. 10/2001 „in cazul in care pe terenurile pe care s-au aflat constructii preluate in mod abuziv s-au edificat noi constructii – cazul in speta – autorizate, persoana indreptatita va obtine restituirea in natura a partii de teren ramase libere, iar pentru suprafata ocupata de constructii noi, cea afectata servitutilor legale si altor amenajari (precum sunt caile de acces, retelele de utilitati), masurile reparatorii se stabilesc prin echivalent”.Este necontestat de catre parti faptul ca intervenienta T.L. este indreptatita, la rândul sau, in limita a ce se va stabili de catre organismul instituit prin Legea nr. 10/2001, sa beneficieze de masurile reparatori prevazute de Legea privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, dar cererea sa trebuie cercetata de catre comisia legal constituita si nu de catre pârâtul-intimat.Intervenind direct in modul de solutionare a notificarii formulata in temeiul Legii nr. 10/2001, in sensul stabilirii suprafetei, modalitatii de restituire si a beneficiarului direct al masurii restituirii, pârâtul Consiliul Judetean Iasi si-a depasit in mod nepermis limitele competentelor stabilite prin Legea nr. 215/2001, substituindu-se in atributiile presedintelui Consiliului Judetean, indicat la art. 21 din Legea nr. 10/2001 ca fiind autoritatea care decide, prin dispozitie motivata, restituirea in natura sau prin echivalent .Cum nu se contesta dreptul pârâtului de a decide trecerea unui bun imobil din domeniul public al judetului in domeniul privat al judetului si in administrarea sa, hotarârea atacata apare ca nelegala doar in partea referitoare la restituirea suprafetei de 5738 m2 catre L.T., motiv pentru care referirile facute la aceasta in cuprinsul art. 1, precum si intreg art. 2 urmeaza a fi inlaturate, actul Consiliului Judetean Iasi fiind lovit de nulitate in aceasta parte .(Decizia nr. 2/C.A./09.01.2006)Pronuntata de: Curtea de Apel Iasi- Sectia Contencios Adm Decizie 2 (09.01.2006)


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Magazinul online prin prisma Regulamentului General privind protectia Datelor Personale
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTA

Revocarea consimtamantului din perspectiva Regulamentulului general privind protectia datelor nr. 679/2016
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTA

Paradigmele muncii in contextul noilor schimbari sociale
Sursa: Alexandra Florescu, internship MCP Cabinet avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice
Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice ...

OUG 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentru incurajarea si sprijinirea copiilor in practicarea sportului de perfo
Ordonanta de urgenta nr. 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentr ...

Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar
Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar ...