Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Acte de executare silita Actiune in anulare fondata pe art. 105 C. proc. civ. Inadmisibilitate

Acte de executare silita Actiune in anulare fondata pe art. 105 C. proc. civ. Inadmisibilitate

  Publicat: 25 May 2007       1619 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Actiune in anularea actelor de executare silita fondata pe art. 105 C. proc. civ. Inadmisibilitate
- Acte de executare silita. Actiune in anulare
- Actiune in anularea actelor de executare silita
- Inadmisibilitatea actiunii in anulare fondata pe art. 105 C. proc. civ
- Contestatie la executare fondata pe art. 399 si art. 404 alin. 1 C. proc. civ.
- Admisibilitatea contestatiei la executare

Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
In cazul in care legislatia unei anumite ramuri de drept nu acopera toate situatiile posibile din practica, acestora din urma li se aplica legislatia dreptului comun.
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Este partea in procesul penal care a suferit prin fapta penala o vatamare fizica, morala sau materiala.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este partea in procesul penal care a suferit prin fapta penala o vatamare fizica, morala sau materiala.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
In cazul in care legislatia unei anumite ramuri de drept nu acopera toate situatiile posibile din practica, acestora din urma li se aplica legislatia dreptului comun.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
C. proc. civ., art. 105 alin. (2); art. 399; art. 404 alin. (1)

Dispozitiile legale privind contestatia la executare au caracterul unor dispozitii speciale (art. 399 si urm. C. proc. civ. ce deroga de la normele de drept comun (art.105 C. proc. civ.). Ca urmare, in cazul in care actele de executare sunt intocmite de un executor judecatoresc fara competenta, partea vatamata poate face contestatie la executarea, cu consecintele ce decurg din art. 404 C. proc. civ., iar nu actiune fondata pe art. 105 alin. (2) din acelasi cod.Judecatoria sectorului 1 Bucuresti, prin sentinta civila nr. 6520 din 23 octombrie 2003, a respins ca inadmisibila actiunea formulata de reclamanta S.C. Prodmarc SRL Craiova, impotriva paratelor S.C. Imeco S.A. Bucuresti si Directia de impozite si taxe locale sector 1 prin care s-a solicitat sa se constate nulitatea absoluta a urmatoarelor inscrisuri: proces-verbal privind creantele ce urmeaza a se plati de indata, tablou de imparteala, mandat de plata cuvenit, adresa catre CEC, toate emise la data de 7 iunie 2001 in dosarul de executare nr. 1228/2001 al Judecatoriei sector 1. S-a retinut ca nu se poate cere anularea unor inscrisuri, dispuse in faza de executare, decat pe calea contestatiei la executare la care se refera art. 399 si urmatoarele C. proc. civ. precum si art. 404 alin. 1 C. proc. civ. si nu pe calea dreptului comun in temeiul art. 105 alin. 2 C. proc. civ.
Curtea de Apel Bucuresti, sectia a III-a civila, prin decizia nr. 816/A din 23 aprilie 2004, a respins ca nefondat apelul reclamantei.
Impotriva acestei ultime decizii a declarat recurs reclamanta sustinand, in esenta, ca : s-au incalcat dispozitiile art. 63 alin. (2), art. 67 alin. (3) si art. 68 alin. (1) din Legea nr. 188/2000; s-a facut o gresita aplicare a art. 725 si 404 C. proc. civ. si s-au incalcat dispozitiile art. 105 alin. 2 C. proc. civ.
In dezvoltarea recursului, reclamanta sustine ca Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti a prevazut in art. 67 alin. 3 ca executorii judecatoresti urmau sa-si inceapa activitatea in noua forma de organizare impusa de lege la data de 10 mai 2001, iar pe aceeasi data birourile executorilor judecatoresti de pe langa judecatorii isi incetau activitatea . Dosarele de executare silita aflate in curs de rezolvare la data inceperii activitatii private a executorilor judecatoresti urmau sa fie repartizate de un judecator delegat noilor birouri de executori constituite conform Legii nr. 188/2000. In cauza, executarea silita a fost continuata de o persoana necompetenta, respectiv de un executor judecatoresc de pe langa Judecatoria sectorului 1 Bucuresti care a emis si a semnat inscrisurile a caror nulitate s-a cerut prin actiunea de fata; sub acest aspect, literatura de specialitate este unanima ca, in cazul in care un act de executare a fost indeplinit de o persoana care nu avea competenta de a-l indeplini sunt aplicabile dispozitiile art. 105 alin. (2) C. proc. civ. Asadar, in mod nelegal actiunea promovata de recurenta a fost respinsa ca inadmisibila.
Se mai arata in cererea de recurs ca nu sunt incidente cauzei dispozitiile art. 725 C. proc. civ. deoarece acest text de lege nu are nici o prevedere referitoare la executarile silite.
In final, recurenta sustine ca in cazul in care un act de executare este indeplinit de un executor judecatoresc care nu avea competenta de a-l indeplini sau de catre o alta persoana, nu sunt aplicabile dispozitiile privind contestatia la executare, asa cum in mod gresit a retinut instanta de apel prin raportare la art. 404 C. proc. civ., ci prevederile art. 105 alin. 2 C. proc. civ.
Recursul este nefondat.
Instanta de fond a fost investita cu o actiune directa prin care s-a solicitat constatarea nulitatii absolute, in temeiul art. 105 alin. 2 C. proc. civ., a unor acte emise in cadrul executarii silite, pretinzand ca acestea au fost intocmite de un executor judecatoresc ce nu mai avea competenta de a le efectua.
Actiunea a fost corect respinsa ca inadmisibila de instanta de fond, solutie pastrata de instanta de apel prin respingerea apelului reclamantei.
In “Sectiunea a VI-a – Contestatia la executare” din Cartea V – Despre executarea silita” a Codului de procedura civila, in art. 399 s-a prevazut ca “impotriva executarii silite insesi, precum si impotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare” iar in aliniatul 2 al aceluiasi articol se mai prevede ca “nerespectarea dispozitiilor privitoare la executarea silita insasi sau la efectuarea oricarui act de executare atrage sanctiunea anularii actului nelegal”.
In continuare, art. 404 alin. 1 C. proc. civ. prevede “Daca admite contestatia la executare, instanta, dupa caz, anuleaza actul de executare contestat sau dispune indreptarea acestuia, anularea ori incetarea executarii insesi...”.
Din interpretarea acestor dispozitii legale, rezulta ca si in cazul in care actele de executare sunt intocmite de un functionar necompetent, in speta de un executor judecatoresc fara competenta, se poate admite contestatia la executare cu consecintele ce decurg din art. 404 C. proc. civ..
Problema in cauza este aceea daca partea vatamata prin executare are la indemana o actiune directa pentru constatarea nulitatii actelor de executare sau poate invoca acest motiv numai pe calea contestatiei la executare .
Solutia adoptata de instante in sensul ca numai pe calea contestatiei la executare se poate invoca acest motiv este cea legala.
Intr-adevar, dispozitiile legale privind contestatia la executare au caracterul unor dispozitii speciale ce deroga de la normele de drept comun si care permit persoanelor interesate sau celor vatamati prin executare sa invoce motivul de nulitate referitor la efectuarea actului de executare de catre un executor fara competenta .
Art. 105 alin. (2) C. proc. civ. ce constituie temeiul juridic al actiunii de fata este cuprins in “Titlul II. Dispozitii generale de procedura” si constituie dreptul comun de la care normele de procedura privind contestatia la executare sunt derogatorii si care nu prevad calea unei actiuni directe pentru invocarea unor nulitati cu privire la actele de executare .
Considerentele referitoare la dispozitiile art. 725 C. proc. civ. (art. 725 alin. (1) se refera si la executarile silite incepute sub legea veche) si ale Legii nr. 188/2000 expuse de instanta de apel, nu au relevanta in cauza cata vreme actiunea a fost respinsa ca inadmisibila fara a se cerceta fondul cauzei.
Fata de cele ce preced, Curtea a respins ca nefondat recursul declarat de reclamanta.Pronuntata de: I.C.C.J., sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 493 din 26 ianuarie 2005


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Transportatorii rutieri nu pot transfera unor terte persoane responsabilitatea de a respecta perioadele de conducere si perioadele de repaus ale condu
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 98/2023 pentru modificarea Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe ter
Ordonanta de urgenta nr. 98/2023 pentru modificarea articolului LXIV din Legea nr. 296/2023 privind ...

Legea 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung
Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiar ...

HG nr. 970/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea si combaterea hartuirii pe criteriul de sex, precum si a hartuirii morale la locul de
HOTARAREA DE GUVERN nr. 970 din 12 octombrie 2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea s ...