Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Contract de imprumut ipotecar. Nulitatea absoluta a contractului.

Contract de imprumut ipotecar. Nulitatea absoluta a contractului.

  Publicat: 25 May 2007       1741 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Contract incheiat intre un cumparator si un vanzator, prin care primul accepta sa cumpere, de la cel de-al doilea, o cantitate determinata dintr-un produs, la un pret dat, intr-o anumita perioada.
Contract de imprumut de consumatie care genereaza in sarcina imprumutatului, pe langa obligatia restituirii la scadenta a unor bunuri echivalente ca natura(specie), calitate si cantitate cu cele imprumutate, si indatorirea de a plati imprumutatorului o suma de bani numita dobanda, in schimbul avantajelor procurate.
Contractul prin care o persoana, numita comodant, remite spre folosinta altei persoane, numita comodatar, un lucru nefungibil si neconsumptibil, cu obligatia pentru acesta de a-l restitui la termen in natura, in individualitatea sa (art.1560 Cod Civil).
Sintagma ce desemneaza ipoteca creata prin conventia partilor, cu respectarea formelor prevazute de lege.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Drept civil. Contracte . Contract de imprumut . Ipoteca . Nulitatea absoluta a contractului.
- Contrac t imprumut ipotecar
- Nulitatea aboluta a contractului.

Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Forma a culpei, care consta in neprevederea rezultatului faptei pagubitoare de catre autorul ei,
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Pentru valabilitatea ipotecii este necesar ca cel care o constituie sa fie proprietarul actual al bunului ipotecat. Desfiintarea titlului acestuia, ca act initial, atrage anularea ipotecii, ca act juridic subsecvent, datorita legaturii lor juridice si aplicarii principiului resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis (anularea dreptului celui care transfera, anuleaza si dreptul primitorului), determinat de nemo dat quod non habet (nimeni nu poate da ce nu are)La 24 aprilie 2003, C.S. a chemat in judecata pe J.E.C., M.C. si M. F. cerand sa se constate nulitatea absoluta a contractului de imprumut ipotecar incheiat intre parati si autentificat sub nr.1409 din 11 iulie 2000.
Judecatoria Timisoara, prin sentinta civila nr.8185 din 8 octombrie 2003, a admis in parte actiunea si a constatat nulitatea absoluta a actului juridic atacat, referitor la constituirea ipotecii asupra imobilului identic cu p.t. nr.29806/VIII din CF 66419 Timisoara.
Curtea de Apel Timisoara, Sectia civila, prin decizia nr.705 din 20 aprilie 2004, a respins, ca nefondat, apelul paratului J.E.C., cu motivarea ca actul constitutiv al ipotecii, fiind fondat pe un fals in declaratii (art.292 Cod procedura civila), sanctionat irevocabil prin sentinta penala nr.91 din 15 ianuarie 2003 a Judecatoriei Timisoara, este nul absolut, pentru cauza ilicita.
Paratul J.E.C. a declarat recurs, aratand, in esenta, ca nulitatea nu-i este opozabila deoarece a acceptat ipoteca intemeindu-se pe cuprinsul cartii funciare, fiind ca atare un creditor beneficiar de buna-credinta. A cerut respingerea actiunii.
Recursul este neintemeiat.
Pentru valabilitatea ipotecii este necesar ca cel care o constituie sa fie proprietarul actual al bunului ipotecat. Desfiintarea titlului acestuia, ca act initial, atrage anularea ipotecii, ca act juridic subsecvent, datorita legaturii lor juridice si aplicarii principiului resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis, determinat de nemo dat quod non habet.
Desigur, poate fi conceputa buna creanta a creditorului, intemeiata, bunaoara, pe cuprinsul cartii funciare, dar actiunea unei asemenea exceptii, numita aparenta in drept (fondata pe error communis facit ius) inceteaza daca exista dovezi ca ipoteca lucrului altuia a fost constituita in cunostinta de cauza, creditorul stiind ca lucrul ipotecat nu este proprietatea debitorului sau datorita unei grave neglijente (culpa lata ) a omis sa afle care este titlul constituientului ipotecii si daca acesta din urma, este adevaratul proprietar (verus dominus).
Or, in speta, in data constituirii ipotecii, debitorul era deja un cumparator evins al bunului ipotecat (prin decizia civila nr. 616 din 6 martie 2000 a Tribunalului Timis), iar in cartea funciara a fost inscris demersul reclamantei referitor la reintoarcerea bunului in patrimoniul sau (in aceste conditii, exista cel putin o grava neglijenta (culpa lata) a recurentei (creditor in contractul de imprumut si beneficiar al ipotecii) in a se convinge ca debitorul este adevaratul proprietar al bunului ipotecat.
Asa fiind, cu temei instantele de fond, admitand in parte actiunea, au desfiintat ipoteca, situatie in care, s-a respins recursul, ca nefondat.Pronuntata de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 4799 din 3 iunie 2005.


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Transportatorii rutieri nu pot transfera unor terte persoane responsabilitatea de a respecta perioadele de conducere si perioadele de repaus ale condu
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 98/2023 pentru modificarea Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe ter
Ordonanta de urgenta nr. 98/2023 pentru modificarea articolului LXIV din Legea nr. 296/2023 privind ...

Legea 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung
Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiar ...

HG nr. 970/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea si combaterea hartuirii pe criteriul de sex, precum si a hartuirii morale la locul de
HOTARAREA DE GUVERN nr. 970 din 12 octombrie 2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea s ...