Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Procedura concilierii prealabile. Conditii de fond si forma

Procedura concilierii prealabile. Conditii de fond si forma

  Publicat: 25 May 2007       1246 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Prevederile art.7201C.proc.civ. privind efectuarea concilierii prealabile, In litigiile comerciale evaluabile In bani, sunt obligatorii, In schimb termenele, conditiile, locul, mijloacele si modalitatile de manifestare a vointei partilor, cat si continutul concret al Inscrisurilor sunt recomandate In articolul mentionat Incepand cu alineatul 2 dar nu reprezinta conditii cerute imperios de lege,astfel ca nerespectarea unora dintre acestea nu atrage automat nulitatea concilierii prealabile ci numai daca partea dovedeste o vatamare.

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
Operatiune prin care o suma ce trebuie platita de catre un debitor creditorului
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Prin sentinta civila nr.142 din 13 decembrie 2002 a Curtii de Apel Bucuresti s-a admis exceptia prematuritatii actiunii si s-a respins actiunea reclamantei SC G. SA Bucuresti Impotriva paratei SC S. SA., ca prematur formulata, instanta retinand ca reclamanta nu a facut dovada Indeplinirii procedurii prealabile a concilierii directe, prevazuta In art.7201 C. proc. civ. si Inscrisul depus pentru a dovedi realizarea acestei proceduri nu Intruneste conditiile de fond si forma cerute de textul mentionat.
Impotriva acestei hotarari, reclamanta a declarat recurs, invocand In drept prevederile art.304 pct.8 si 9 si art.3041 C. proc. civ., sustinand ca instanta a interpretat gresit actul de vointa al partilor rezultand, din notificarea adresata paratei si raspunsul acesteia, dovada deplina a Incercarii de conciliere. De asemenea, a mai sustinut ca instanta a aplicat gresit art.109 alin.(2) si art.7201 C. proc. civ. Intrucat prevederile privind efectuarea concilierii prealabile sunt obligatorii, In schimb termenele, conditiile, locul, mijloacele si modalitatile de manifestare a vointei partilor, cat si continutul concret al Inscrisurilor sunt recomandate de art.7201 Incepand cu alineatul 2 si nu reprezinta conditii cerute imperios de lege.
Recursul este fondat.
Instanta de fond, In mod gresit, a admis exceptia prematuritatii actiunii (exceptie ridicata din oficiu de instanta abia la al saselea termen de judecata) si a respins actiunea pentru neefectuarea procedurii prealabile a concilierii directe prevazuta de art.7201 C.proc. civ.
Chiar din probele anexate de reclamanta la actiunea sa, rezulta Indeplinirea procedurii prealabile ceruta de art.7201 C. proc. civ..
Astfel, prin adresa nr.672 din 19 noiembrie 2001, reclamanta, invocand art.7201 C. proc. civ., o notifica pe parata sa-i comunice recunoasterea obligatiei de plata a sumei, apoi In instanta Ii cere sa dispuna efectuarea platii catre creditori din proprie initiativa. Aceasta dupa ce, In cuprinsul adresei, reclamanta Ii comunica paratei pretentiile sale si temeiul lor legal, conform art.7201 alin.(2) C.proc. civ.
Este adevarat ca adresa In cauza nu Indeplineste toate conditiile prevazute de art.7201 C. proc. civ. si lipseste o invitatie formala, expresa la conciliere. Pe de alta parte, nerespectarea unora din prevederile art.7201 C.proc. civ. nu atrage automat nulitatea concilierii ci numai daca partea dovedeste o vatamare. Daca demersul reclamantei ar fi ramas fara rezultat sau parata ar fi invocat si dovedit o vatamare, s-ar fi putut pune cu temei problema neIndeplinirii procedurii prealabile. Dar parata nu numai ca nu invoca vatamarea dar nici nu invoca neefectuarea concilierii prealabile pentru a paraliza actiunea reclamantei, exceptia fiind invocata din oficiu de catre instanta.
Parata a raspuns cu adresa nr.400 din 26 noiembrie 2001, comunicand ca se afla Intr-o situatie fortuita In care plata datoriilor, inclusiv a celei ce face obiectul cauzei, depinde de programul impus de guvern.
Deci, parata nu numai ca nu ignora demersul reclamantei, nici nu solicita o conciliere directa si nici nu neaga datoria ci dimpotriva, recunoaste datoria si Ii comunica reclamantei ca aceasta va fi platita potrivit unui plan de esalonare.
Avand In vedere demersurile ambelor parti precum si relatiile dintre ele (coparticipante parate In procesul arbitral) ar fi excesiv de rigida o interpretare In sensul ca nu s-a realizat Incercarea de conciliere prevazuta de art.7201 C. proc. civ. pentru a se putea promova actiunea In fata instantelor judecatoresti.
Ca atare, recursul a fost admis, apreciindu-se procedura prealabila Indeplinita.
Avand In vedere ca instanta de fond a solutionat cauza pe exceptie, fara a intra In cercetarea fondului iar, pe de alta parte, ca In prezent competenta materiala In raport cu valoarea obiectului, revine tribunalului, Inalta Curte a trimis cauza pentru solutionare Tribunalului Bucuresti.Pronuntata de: Sectia comerciala,decizia nr. 348 din 26 ianuarie 2005


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Inechitatile salariale in sectorul public si in sectorul privat
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP: Legalitatea si obiectivitatea evaluarii profesionale a salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...