Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Fiscal » Regim vamal. Scutire de la plata taxelor vamale. Utilaje importate de intreprinderi mici si mijlocii. Instrainarea utilajelor catre o societate din ca

Regim vamal. Scutire de la plata taxelor vamale. Utilaje importate de intreprinderi mici si mijlocii. Instrainarea utilajelor catre o societate din ca

  Publicat: 12 Jun 2007       3034 citiri        Secţiunea: Drept Fiscal  


Legea nr.133/1999, art.22
O.G. nr.92/1997, art.13 lit.a)
Legea nr.141/1997, art.71 si 144 alin.(1) lit.b)

Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Totalitatea bunurilor mobile si imobile, precum si a altor valori cu care un asociat participa la constituirea sau majorarea capitalului social al unei societati comerciale.
Act normativ care cuprinde principii si reglementari de baza ale regimului vamal.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
In cadrul grupurilor de societati, consta in impartirea puterii de decizie la o societate exploatata in comun, in virtutea unui acord intre asociati sau actionari.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este inscris in Costitutia Romaniei si reglementat in detaliu in legea pentru organizarea judecatoreasca.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Potrivit art.22 din Legea nr.133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, „intreprinderile mici si mijlocii sunt scutite de la plata taxelor vamale pentru masinile, instalatiile, echipamentele industriale, know-how, care se importa in vederea dezvoltarii activitatilor proprii de productie si servicii si care se achita din fonduri proprii sau din credite obtinute de la banci romanesti sau straine”, iar potrivit art.13 lit.a) din O.U.G. nr.92/1997, „importul de bunuri mobile, corporale sau/si necorporale, care constituie aport in natura la capitalul social al unei societati comerciale ... necesara pentru realizarea obiectului de activitate, este exceptat de la plata taxelor vamale si de la plata taxelor pe valoarea adaugata”.
Imprejurarea ca societatea importatoare a instrainat utilajele importate, pentru care fusese acordata scutirea de la plata taxelor vamale, unei alte societati comerciale, tot din categoria intreprinderilor mici si mijlocii, cu acelasi profil si cu care societatea importatoare a fuzionat ulterior, nu poate conduce la concluzia ca bunurile respective si-au schimbat destinatia si nici regimul vamal stabilit initial, astfel incat nu sunt aplicabile dispozitiile art.71 si 144 alin.(1) lit.b) din Legea nr.141/1994 privind Codul vamal al Romaniei.
Instanta a retinut ca utilajele sunt utilizate tot in scopul prevazut de art.22 din Legea nr.133/1999, iar, prin constituirea unei noi societati, care utilizeaza in acelasi scop utilajele importate, subzista si conditia prevazuta de art.13 lit.a) din O.U.G. nr.92/1997, referitoare la afectarea acestora obiectului de activitate al societatii.
Nota: Legea nr.133/1999 a fost abrogata prin Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.681 din 29 iulie 2004.

Prin actiunea formulata si inregistrata la Tribunalul Sibiu, reclamanta S.C. ”D.I.” S.R.L. a chemat in judecata pe parata Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Sibiu, pentru ca instanta prin sentinta ce o va pronunta sa dispuna anularea deciziei nr.112/2002, cu consecinta exonerarii sale de la plata sumelor de 302.928.173 lei TVA, 64.752.827 lei taxe vamale si 71.283.867 lei majorari de intarziere si 59.300 lei cheltuieli vamale.
In motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca, prin procesul-verbal de control nr.37/2002, parata a stabilit in sarcina sa plata acestor sume, desi in momentul importului, finalizat prin declaratiile vamale de import nr.19391/1999 si nr.2001/1999, a beneficiat de facilitatile vamale prevazute de Legea nr.133/1999, O.G.nr.92/1997 si H.G. nr.100/1998. Se mai arata in actiune ca organele de control au retinut eronat ca bunurile importate, respectiv utilaje pentru mobila, au fost vandute S.C. ”E.” S.R.L., deoarece ambele societati au acelasi sediu, acelasi actionar majoritar, produc mobila si sunt in stadiu de fuzionare.
Tribunalul Sibiu, prin sentinta civila nr.3305/2002, a respins actiunea retinand ca utilajele importate de reclamanta beneficiind de facilitati vamale, au fost instrainate de aceasta, fiind astfel incalcate prevederile art.13 lit.a) din O.U.G. nr.92/1997 si art.4 din H.G.nr.94/1998.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamanta S.C. ”D.I.” S.R.L. Sibiu, iar, prin decizia civila nr.448/2003, Curtea de Apel Alba Iulia a admis recursul, a modificat sentinta si, pe fond, a admis actiunea si a anulat decizia nr.112/2002 exonerand reclamanta de plata bunurilor retinute prin procesul verbal de control .
Instanta de recurs a retinut, in esenta, ca utilajele importate nu si-au schimbat destinatia si nici regimul vamal raportat la scopul legilor prin care au fost acordate facilitatile vamale.
Impotriva acestei decizii a formulat recurs in anulare Ministerul PublicParchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
In motivarea recursului in anulare s-a sustinut ca:
- utilajele importate de reclamanta la 16 februarie 1999 si 21 decembrie 1999 au beneficiat de facilitatile vamale prevazute de Legea nr.133/1999;
- instrainarea acestor utilaje la 28 decembrie 2001 catre S.C. ”E.” S.R.L. presupune schimbarea destinatiei si a regimului vamal devenind incidente dispozitiile art.71 si 144 din Legea nr.144/1997.
Recursul in anulare este nefondat.
Potrivit dispozitiilor art.22 din Legea nr.133/1999 „intreprinderile mici si mijlocii sunt scutite de plata taxelor vamale pentru masinile, instalatiile, echipamentele industriale ... care se importa in vederea dezvoltarii activitatii proprii de productie si servicii si se achita din fonduri propriii sau din credite obtinute de la banci romanesti si straine”.
In acelasi sens, art.13 lit.a) din O.U.G.nr. 92/1997 privind stimularea investitiilor directe, aprobata prin Legea nr.241/1998, prevede ca: „importul de echipamente tehnologice, masini-utilaje constituind active amortizabile...realizat de catre investitorii care efectueaza investitiile directe, este exceptat de la plata taxelor vamale”.
In cauza dedusa judecatii utilajele importate de societatea reclamanta, in prezent S.C. „E.I.E.”, fac parte din categoria bunurilor mobile – active amortizabile - fiind destinate productiei de mobila, imprejurare necontestata de parata Directia Generala a Finantelor Publice Sibiu, motiv pentru care la data importurilor au fost acordate facilitatile vamale.
Ceea ce legiuitorul a intentionat prin textele legale mai sus invocate si in general prin actele normative care reglementeaza investitiile straine, a fost tocmai stimularea investitiilor directe in Romania prin acordarea unor facilitati vamale care sa permita o derulare mai rapida si mai eficienta a procesului de productie.
Faptul ca societatea reclamanta care are profil de productie mobila instraineaza ulterior importului utilajele ce fac parte din categoria bunurilor mobile componente denumite active amortizabile, societatii S.C. ”E.” S.R.L., care are acelasi profil si care a fuzionat cu prima societate conform actelor depuse la dosar, nu inseamna ca bunurile respective si-au schimbat destinatia si nici regimul vamal, deoarece ele sunt folosit in acelasi scop prevazut de Legea nr.133/1999, respectiv pentru productia proprie.
Cu alte cuvinte, in cazul constituirii unei noi societati comerciale (in speta societatea constituita prin fuzionarea S.C.”D.I.” S.R.L. cu S.C. ”E.” S.R.L.) care utilizeaza utilajele in scopul pentru care au fost importate, subzista conditia prevazuta de art.13 lit.a) si b) din O.U.G. nr.92/1997, astfel cum a fost aprobata prin Legea nr.241/1998, neputand fi aplicate dispozitiile art.14 din aceeasi lege care se refera la nerespectarea conditiilor impuse de art.13.
Asa fiind, in mod corect instanta de recurs a retinut ca bunurile importate in regim de facilitati vamale nu si-au schimbat destinatia si nici regimul vamal.
Recursul in anulare va fi respins ca nefondat.Pronuntata de: Decizia nr.1306 din 1 martie 2005, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Transportatorii rutieri nu pot transfera unor terte persoane responsabilitatea de a respecta perioadele de conducere si perioadele de repaus ale condu
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 98/2023 pentru modificarea Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe ter
Ordonanta de urgenta nr. 98/2023 pentru modificarea articolului LXIV din Legea nr. 296/2023 privind ...

Legea 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung
Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiar ...

HG nr. 970/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea si combaterea hartuirii pe criteriul de sex, precum si a hartuirii morale la locul de
HOTARAREA DE GUVERN nr. 970 din 12 octombrie 2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea s ...