Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Fiscal » Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Activitate de inspectie fiscala a marilor contribuabili. Competenta materiala.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Activitate de inspectie fiscala a marilor contribuabili. Competenta materiala.

  Publicat: 12 Jun 2007       3989 citiri        Secţiunea: Drept Fiscal  


Codul de procedura fiscala, art. 33
Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 343/2005
Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 516/2005

Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Spatiu special amenajat pentru depozitarea stocurilor de marfuri sau de materiale.
Orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat, care contine elemente de identificare a produsului si care insoteste produsul sau este aderent la ambalajul acestuia
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Procedeu contabil cu ajutorul caruia se constata faptic existenta elementelor patrimoniale ale unitatii economice sau ale institutiei, din punct de vedere cantitativ si valoric.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Procedeu contabil cu ajutorul caruia se constata faptic existenta elementelor patrimoniale ale unitatii economice sau ale institutiei, din punct de vedere cantitativ si valoric.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Procedeu contabil cu ajutorul caruia se constata faptic existenta elementelor patrimoniale ale unitatii economice sau ale institutiei, din punct de vedere cantitativ si valoric.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Reglementata in C. proc. pen. in acelasi cadru ca si actiunea penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Procedeu contabil cu ajutorul caruia se constata faptic existenta elementelor patrimoniale ale unitatii economice sau ale institutiei, din punct de vedere cantitativ si valoric.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Inspectia fiscala reprezinta activitatea ce are ca obiect verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Inspectia fiscala reprezinta activitatea ce are ca obiect verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale,
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Inregistrare sistematica a informatiilor privind situatia patrimoniala si a rezultatelor obtinute de catre un agent economico-social, atat pentru necesitatile acestuia cat si pentru relatiile cu asociatii sau actionarii,
Inspectia fiscala reprezinta activitatea ce are ca obiect verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Inspectia fiscala reprezinta activitatea ce are ca obiect verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Activitatea de inspectie fiscala a marilor contribuabili, se efectueaza, in temeiul dispozitiilor art. 33 alin. (3) din Codul de procedura fiscala si a Ordinelor nr. 343/2005 si nr.516/2005, de catre personalul cu atributii de inspectie fiscala din cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili. In aceste conditii, actele de inspectie fiscala emise de ANAF in urma inspectarii unei societati din categoria marilor contribuabili, sunt nelegale, fiind date cu incalcarea normelor de competenta .
Nota: Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 343/2005 a fost abrogat prin Ordinul nr. 753/2006 publicat in Publicat in M.Of. nr. 443 din 23/05/2006
Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 516/2005 a fost abrogat prin Ordinul nr. 1119/2006 publicat in M.Of. nr. 597 din 11/07/2006

Prin actiunea inregistrata la Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, reclamanta S.C. JT SA Bucuresti a solicitat, in contradictoriu cu paratul Ministerul Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Antifrauda Fiscala, anularea urmatoarelor acte emise de parat decizia nr.2 din 6 septembrie 2005, dispozitia privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala nr.35320 din 28 iunie 2005 si procesul-verbal nr.6 din 24 iunie 2005.
In motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca este titulara autorizatiei de antrepozit fiscal nr.005 din 15.12.2003 si are ca obiect de activitate fabricarea produselor din tutun, a caror distribuire este efectuata de o alta societate din acelasi grup, S.C. JT SA Bucuresti, in derularea activitatii, produsele facturate catre societatea de distribuire raman in depozitul societatii reclamante pana la expediere, fiind diferentiate de produsele nevandute printr-o eticheta purtand mentiunea „Marfa iesita din regimul suspensiv”.
Reclamanta a mai aratat ca in perioada 9 – 24 iunie 2005, paratul a efectuat o inspectie fiscala la antrepozitul fiscal al societatii reclamante si a procedat la inventarierea gestiunii de materii prime si produse finite, constatand prin procesul verbal nr.6 din 24 iunie 2005, ca stocul faptic de tigarete nu corespunde cu stocul scriptic si ca in antrepozitul fiscal se gaseau si tigarete aflate in patrimoniul societatii distribuitoare, iar reclamanta nu a notificat autoritatii fiscale o astfel de modificare a modului de operare a antrepozitului fiscal, ceea ce reprezinta o incalcare a art.183 lit.i) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal. Drept urmare, a fost emisa dispozitia nr.35320 din 28 iunie 2005, privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala, prin care reclamanta a fost obligata sa inregistreze in contabilitate rezultatele consemnate in procesul verbal de inventariere nr.6 din 24 iunie 2005. Contestatia formulata de reclamanta impotriva acestui din urma act a fost respinsa de parat prin decizia nr.2 din 6 septembrie 2005.
In motivarea cererii sale, reclamanta a mai aratat ca actele contestate sunt netemeinice si nelegale, fiind emise cu aplicarea gresita a dispozitiilor din Codul de procedura fiscala referitoare la competenta de efectuare a inspectiei fiscale a aratat, de asemenea, ca metoda inventarierii stocurilor a fost cea a aproximarii iar nu cea a numararii, in conditiile in care organele de inspectie au intervenit in activitatea de inventariere.
Parata, prin intampinare, a invocat exceptia inadmisibilitatii capatului de cerere privind anularea procesului verbal de inventariere iar, pe fond, a solicitat respingerea actiunii, ca neintemeiata.
Prin sentinta civila nr.590 din 9 martie 2006, Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a respins atat exceptia inadmisibilitatii, invocata de parata, cat si actiunea .
Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de fond a retinut, in privinta exceptiei de inadmisibilitate, ca in speta, sunt aplicabile dispozitiile art.18 alin. (2) din Legea nr.554/2004, care prevad competenta instantei de contencios administrativ de a se pronunta si asupra legalitatii actelor ce au stat la baza emiterii actului supus judecatii.
Pe fond, instanta a retinut, in esenta, ca parata a efectuat controlul fiscal in baza competentei generale conferite de art.32 din Codul de procedura fiscala, in cauza nefiind aplicabile prevederile art.33 alin. (3) din acelasi cod, intrucat parata nu a delegat aceasta competenta unei alte autoritati. A mai retinut instanta de fond ca, in cauza, controlul s-a efectuat conform art.95 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003, republicata, acesta fiind un control inopinat, finalizat cu incheierea unui proces verbal si nu cu un raport de inspectie fiscala si ca inventarierea s-a facut nu de catre organele de control fiscal, ci de catre o comisie de inventariere special desemnata.
Impotriva acestei solutii, considerand-o netemeinica si nelegala, a declarat recurs reclamanta, invocand prevederile art.299, art.304 pct.9 si art.3041 din Codul de procedura civila.
In motivarea cererii de recurs, reclamanta-reclamanta a aratat ca instanta de fond a aplicat gresit dispozitiile legale referitoare la competenta de desfasurare a inspectiei fiscale, cuprinse in art.32 si 33 din Codul de procedura fiscala.
In dezvoltarea acestui motiv de recurs, recurenta-reclamanta a aratat ca art.32 instituie o regula generala privind competenta A.N.A.F. de a efectua inspectia fiscala asupra contribuabililor, in timp ce art.33 din acelasi cod prevede in mod expres o exceptie de la regula generala amintita, in sensul ca, prin ordin al ministrului finantelor publice, competenta de administrare a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, datorate de marii contribuabili, poate fi stabilita in sarcina altor organe fiscale.
In baza acestui articol a fost emis Ordinul nr.343/2005 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili, care in art.2 prevede ca toti contribuabilii mentionati in anexa (printre care se numara si societatea recurenta) se administreaza, din punct de vedere fiscal, de catre Directia generala de administrare a marilor contribuabili, institutie publica avand personalitate juridica si calitate procesuala in litigiile rezultate din activitatea de inspectie fiscala pe care o desfasoara.
Avand in vedere ca inspectia fiscala in urma carora au fost emise actele administrative fiscale contestate a fost realizata de personal din afara Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, recurenta-reclamanta a aratat ca actele intocmite sunt lovite de nulitate absoluta pentru nerespectarea regulilor de competenta materiala prevazute de lege.
De asemenea, recurenta-reclamanta a aratat ca instanta de fond a retinut ca prevederile art.33 alin. (3) din Codul de procedura fiscala nu sunt aplicabile in cauza, fara a indica un motiv pentru care le-a inlaturat si a considerat in mod nelegal ca nu a operat o delegare a competentei de efectuare a controlului fiscal pentru marii contribuabili, in conditiile in care Ministrul Finantelor Publice a emis doua ordine in acest sens, in aplicarea art.33 alin.(3) din Codul de procedura fiscala (Ordinul nr.343/2005 si Ordinul nr.565/2005).
Recurenta-reclamanta a mai aratat ca organele de inspectie fiscala nu au prezentat ordinele de serviciu in baza carora s-a desfasurat inspectia fiscala, pentru a fi posibila verificarea competentelor si puterilor lor de verificare, iar aceste ordine de serviciu nu au fost depuse nici la dosarul instantei, in cadrul inscrisurilor care au stat la baza actelor administrative fiscale contestate.
In ceea ce priveste netemeinicia sentintei recurate, invocata potrivit art.3041 Cod procedura civila, recurenta-reclamanta a aratat, in esenta, ca metoda inventarierii stocurilor a fost cea a aproximarii, iar nu cea a numararii si ca instanta de fond a ignorat faptul ca organele de inspectie fiscala au participat nemijlocit la efectuarea inventarierii, imprejurarea ca listele de inventar au fost intocmite de catre organele de inspectie fiscala, precum si faptul ca masurile dispuse prin actele administrative fiscale contestate deturneaza finalitatea controlului fiscal.
In sustinerea cererii de recurs, recurenta-reclamanta a anexat, conform art.305 Cod procedura civila, copia sentintei civile nr.2082 din 10.03.2006 (irevocabila conform deciziei nr.1763 din 31.08.2006 a Tribunalului Bucuresti – Sectia a VIII-a prin care Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti a admis plangerea formulata impotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr.6010 din 24.06.2005, incheiat de A.N.A.F. – Directia Antifrauda Fiscala in urma controlului inopinat care a stat si la baza actelor administrativ – fiscale atacate in prezenta cauza.
Prin intampinarea depusa la dosar la data de 27.10.2006, intimata-parata a aratat ca instanta de fond a retinut in mod corect aplicabilitatea in speta a art.32, coroborate cu art.95 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, dispozitii legale potrivit carora Directia Antifrauda Fiscala din cadrul A.N.A.F. avea competenta generala de a efectua controlul fiscal, in cauza nefiind aplicabile prevederile art.33 alin.(3) din acelasi act normativ.
Intimata-parata a mai aratat ca recursul este nefondat si in ceea ce priveste fondul cauzei, pentru ca prin procesul-verbal nr.6 din 24.06.2005 a fost finalizat un control inopinat in cadrul caruia au fost respectate prevederile legale referitoare la efectuarea inventarierii stocurilor de materii prime si produselor finite, conform pct.7 alin.(4) din Ordinul nr.1753/2004.
Examinand cauza in raport cu motivele de recurs formulate si cu prevederile art.3041 Cod procedura civila, tinand seama de sustinerile si apararile partilor si de inscrisurile aflate la dosar, Inalta Curte constata ca recursul este fondat, pentru considerentele ce vor fi expuse in continuare.
In perioada 9.06.2005 – 24.06.2005, Directia Antifrauda Fiscala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a efectuat un control inopinat la antrepozitul fiscal al recurentei-reclamante, control in urma caruia a fost incheiat procesul-verbal nr.6 din 24.06.2005.
In baza acestui proces-verbal a fost emisa dispozitia nr.35320 din 28.06.2005 privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala, recurenta-reclamanta fiind obligata sa inregistreze in evidenta contabila rezultatele inventarierii efectuate in data de 13.06.2005, cand au fost gasite diferente intre stocul faptic si cel scriptic de produse finite.
Contestatia administrativa formulata impotriva dispozitiei mentionate a fost respinsa ca neintemeiata prin decizia nr.2 din 6.09.2005 emisa de A.N.A.F. – Directia Antifrauda Fiscala potrivit art.185 alin.(1) din Codul de procedura fiscala.
La acea data era in vigoare O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, in forma republicata pentru prima oara, in M.Of. nr.560 din 24.06.2004.
Controlul inopinat este o procedura de control care se aplica in realizarea atributiilor de inspectie fiscala, potrivit art.94 alin.(1) lit.b) din Codul de procedura fiscala, in forma in vigoare de la acea data (in prezent art.95 alin. (1) lit.a).
In temeiul art.96 alin.(1) din Codul de procedura fiscala (in prezent art.97 alin.(1) inspectia fiscala se exercita exclusiv, nemijlocit si neingradit prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau, dupa caz, de compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale ori de alte autoritati care sunt competente, potrivit legii, sa administreze impozite, taxe, contributii sau alte sume datorate bugetului general consolidat.
Administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat este definita de art.1 alin.(3) din Codul de procedura fiscala ca fiind ansamblul activitatii legate de inregistrarea fiscala, declararea, stabilirea, verificarea si colectarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, precum si solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative fiscale.
Articolul 32 din Codul de procedura fiscala instituie competenta generala a organelor fiscale pentru administrarea creantelor fiscale, exercitarea controlului si emiterea normelor de aplicare a prevederilor legale in materie fiscala.
Notiunea de competenta generala se refera la sfera prerogativelor autoritatilor publice fiscale, delimitata in raport cu functiile ce revin altor categorii de autoritati publice.
In cadrul sistemului autoritatilor fiscale opereaza insa o repartizare a atributiilor, o delimitare a competentei diferitelor organe fiscale prin norme de competenta materiala si teritoriala.
Prin urmare, prevederile art.32 din Codul de procedura fiscala nu pot fi interpretate in sensul ca Agentia Nationala de Administrare Fiscala are, ea insasi competenta de a efectua orice act de administrare a creantelor fiscale. Conform art.17 din acelasi cod, pe langa A.N.A.F. din sistemul organelor fiscale mai fac parte unitatile sale teritoriale, precum si compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, fiecare dintre acestea avand capacitate de drept public, in exercitarea propriilor atributii prevazute prin acte normative.
In ceea ce-i priveste pe marii contribuabili, art.33 alin.(3) din Codul de procedura fiscala prevede ca, prin ordin al ministrului finantelor publice, competenta de administrare a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat poate fi stabilita in sarcina altor organe fiscale.
In executarea acestei prevederi legale, Ministrul Finantelor Publice a emis ordinul nr.343 din 25.03.2005 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili, urmat de ordinul nr.516 din 22.04.2005 pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a marilor contribuabili, in vederea aplicarii Ordinului ministrului finantelor publice nr.343/2005, in vigoare la data efectuarii inspectiei fiscale analizate.
Potrivit Capitolului I – Procedura de administrare si monitorizare a marilor contribuabili administrati de Directia generala de administrare a marilor contribuabili – H. Procedura de inspectie fiscala a marilor contribuabili – pct.1 din Anexa Ordinului M.F.P. nr.516 din 22.04.2005, activitatea de inspectie fiscala, asa cum este definita din Titlul VII – Inspectia fiscala din O.G. nr.92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza de personal cu atributii de inspectie fiscala din cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili.
Aceasta norma speciala, emisa in aplicarea art.33 alin.(3) din Codul de procedura fiscala, cu referire expresa la activitatea de administrare a marilor contribuabili, deroga de la regula instituita in alin. (1) al aceluiasi articol care confera organului fiscal (structura deconcentrata in teritoriu a Ministerului Finantelor Publice) in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului sau al platitorului de venit, competenta de administrare a sumelor datorate bugetului general consolidat.
In intampinarea depusa la dosar, intimata-parata a aratat ca in cauza nu sunt aplicabile dispozitiile art.33 alin.(3) din Codul de procedura fiscala, fara sa argumenteze in fapt sau in drept aceasta sustinere.
Totodata, este de retinut ca in decizia nr.2 din 6.09.2005 nu a fost analizata in nici un mod problema competentei de efectuare a inspectiei fiscale, desi in contestatia administrativa inregistrata sub nr.52628 din 22.07.2005, recurenta-reclamanta a invocat lipsa competentei de efectuare a inspectiei fiscale, ca motiv de nelegalitate a dispozitiei nr.35320 din 28.06.2005 si a procesului-verbal nr.6 din 24.06.2005.
Avand in vedere toate aceste considerente, Inalta Curte constata ca A.N.A.F. – Directia Antifrauda Fiscala a emis actele atacate cu incalcarea normelor de competenta mentionate mai sus, iar instanta de fond, respingand actiunea, a interpretat si aplicat gresit prevederile art.32 si 33 din Codul de procedura fiscala.
Acest motiv de nelegalitate a sentintei, incadrat in prevederile art.304 pct.9 Cod procedura civila, face inutila examinarea celorlalte critici cuprinse in cererea de recurs, referitoare la procedura propriu-zisa de efectuare a inspectiei fiscale la antrepozitul fiscal al recurentei-reclamante.
In consecinta, recursul a fost admis, sentinta atacata casata, si pe fond, actiunea a fost admisa iar actele administrative fiscale deduse judecatii, anulate.Pronuntata de: Decizia nr. 3799 din 2 noiembrie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Dialogurile MCP (VII): Legalitatea testarii obligatorii a salariatilor pentru prezenta la locul de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VI): Activarea clauzei de neconcurenta
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 117/2021 pentru modificarea si completarea Codului muncii
Ordonanta de urgenta nr. 117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ...

OUG 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2
Ordonanta de urgenta nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor cat ...

Legea 226/2021 a consumatorului vulnerabil
Legea nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil ...