Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale. Hotarare a Guvernului de atestare. Dovada pozitiva a dreptului de proprietate. Interes legiti

Domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale. Hotarare a Guvernului de atestare. Dovada pozitiva a dreptului de proprietate. Interes legiti

  Publicat: 12 Jun 2007       1682 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Legea nr.213/1998
H.G. nr.904/2002

Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Act adoptat de organele de stat,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act sau fapt juridic pe care se intemeiaza dreptul de proprietate al unei persoane asupra unui lucru,
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Act adoptat de organele de stat,
In ceea ce-i priveste pe toti; fara exceptie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Imprejurarea ca, in cadrul unui proces in revendicare, nu s-a facut dovada pozitiva a dreptului de proprietate asupra unei suprafete de teren nu este relevanta pentru solutionarea actiunii in contencios administrativ privind legalitatea adoptarii, in baza dispozitiilor Legii nr.213/1998, a hotararii Guvernului prin care respectiva suprafata de teren a fost atestata ca apartinand domeniului public al unei unitati administrativ-teritoriale.
In conditiile in care, cu privire la suprafata de teren, dovada unui interes legitim si a aparentei dreptului de proprietate sunt confirmate prin hotarare judecatoreasca, atestarea apartenentei imobilului respectiv la domeniul public al unei unitati administrativ-teritoriale, in masura in care aceasta apartenenta nu este stabilita cu caracter imperativ de Legea nr.213/1998, echivaleaza, prin efectele sale, cu o expropriere abuziva.

Prin actiunea formulata la data de 20.03.2003, reclamantii G.X. si G.I.N. au chemat in judecata Guvernul Romaniei si Consiliul Judetean Constanta, solicitand anularea pozitiei nr.314 din anexa nr.1 la H.G. nr.904/2002, referitoare la imobilul – teren si constructie – situat in municipiul Mangalia, Str.Izvor nr.3, Judetul Constanta.
In motivarea cererii lor, reclamantii au aratat ca, prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, s-a constatat dreptul lor de proprietate asupra imobilului in discutie, ca si-au transcris acest drept si ca au fost pusi in posesie prin Dispozitia nr.105/22.07.1998 a Primarului municipiului Mangalia. Cu toate acestea, au fost impiedicati sa-si exercite dreptul de proprietate asupra imobilului intrucat, in mod abuziv, prin H.G. nr.904/2004, Guvernul Romaniei a atestat apartenenta imobilului la domeniul public al Judetului Constanta.
In cauza, au formulat cerere de interventie in interesul Guvernului Romaniei, Ministerul Administratiei si Internelor, precum si Muzeul de Arheologie „Callatis”, Mangalia.
Prin sentinta civila nr.1849 din 5 noiembrie 2003, Curtea de Apel Bucuresti – Sectia contencios administrativ a respins actiunea, retinand ca reclamantii nu au facut dovada pozitiva a unui titlu de proprietate, hotararea judecatoreasca invocata, respectiv sentinta civila nr.668/1997, fiind pronuntata intr-o actiune in constatare si nicidecum intr-o actiune in realizarea dreptului.
Considerand aceasta hotarare ca fiind nelegala si netemeinica, reclamantii au declarat recurs.
Recurentii au sustinut ca hotararea Curtii de Apel Bucuresti este contradictorie si se intemeiaza pe motive straine de natura pricinii, fiind evidenta preluarea concluziilor deciziei Curtii Supreme de Justitie nr.2597/2003, pronuntata intr-o alta cauza avand ca obiect revendicarea imobilului in discutie si prin care s-a retinut ca reclamantii nu au facut dovada pozitiva a unui titlu de proprietate .
Nu numai ca o asemenea concluzie este straina pricinii ce face obiectul cauzei de fata, dar ea este, in opinia recurentilor, contrazisa de dovezile administrate, respectiv hotararea definitiva si irevocabila a Judecatoriei Mangalia, prin care s-a constatat ca sunt proprietarii imobilului, decizia Primarului municipiului Mangalia, de punere in posesie, precum si dovada platii neintrerupte a impozitelor pe perioada 1997 – 2003, toate aceste dovezi fiind inlaturate nejustificat de instanta fondului.
Recurentii au criticat solutia Curtii de Apel Bucuresti si pentru faptul ca, in lipsa dovezilor care sa ateste ca statul ar fi detinut cu titlu valabil bunul respectiv, a confirmat atestarea apartenentei imobilului la domeniul public, incalcand astfel dispozitiile art.6 din Legea nr.213/1998.
Recursul este fondat.
Potrivit pozitiei nr.314 din anexa nr.1 la H.G. nr.904/2002, imobilul – constructie si teren – situat in municipiul Mangalia, Str. Izvor nr.3, Judetul Constanta a fost atestat ca apartinand domeniului public al judetului Constanta.
Contestand aceasta hotarare, reclamantii au invocat si dovedit atat interesul legitim derivat din faptul ca autorul lor a detinut in proprietate imobilul in discutie, cat si aparenta de drept confirmata prin sentinta civila nr.668/1997 a Judecatoriei Mangalia prin care s-a constatat ca sunt proprietarii imobilului. Mai mult, aceasta sentinta a stabilit, cu autoritate de lucru judecat, imprejurarea ca dreptul de proprietate al autorului reclamantilor nu a incetat nici un moment, de la data dobandirii lui.
Pe de alta parte, aceasta hotarare a produs efecte juridice – ea devenind opozabila erga omnes din momentul transcrierii in registrul de transcriptiuni – si a fost concretizata prin Dispozitia nr.105/22.07.1998 emisa de Primarul municipiului Mangalia, pentru punerea in posesie.
Imprejurarea ca, in cadrul unui proces in revendicare pentru imobilul in discutie, s-a retinut ca reclamantii nu au facut dovada pozitiva a dreptului de proprietate, concluzie insusita si folosita drept argument in solutia de respingere a actiunii promovate de reclamanti in contencios administrativ, este nerelevanta. Aceasta intrucat ea apartine unei cauze cu obiect diferit de cel al litigiului de fata, in care se analizeaza legalitate emiterii unei hotarari de Guvern in raport de dispozitiile Legii nr.213/2004 care stabilesc imperativ conditiile in care se poate determina apartenenta unui bun la domeniul public.
In conformitate cu dispozitiile art.6 din actul normativ enuntat: „fac parte din domeniul public si privat al statului sau unitatilor administrativ teritoriale si bunurile dobandite de stat in perioada 06.03.1995 – 22.10.1999, daca au intrat in proprietatea statului in temeiul unui titlu valabil”.
Or, sub acest aspect, in cauza nu s-a administrat nici o proba care sa confirme ca imobilul respectiv ar fi fost detinut de stat in baza unui titlu valabil.
Astfel fiind, si cum reclamantii si-au dovedit atat interesul cat si aparenta de drept in promovarea actiunii, solutia de mentinere a pozitiei 314 din anexa nr.1 la H.G. nr.904/2002 este vadit nelegala si netemeinica, echivaland prin efectele sale cu o expropriere abuziva.
Recursul a fost admis.Pronuntata de: Decizia nr.39 din 11 ianuarie 2005, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Procedura concilierii conflictelor de munca. Suspendarea termenelor de solutionare a conflictelor de munca pe durata concilierii
Sursa: avocat Ioana Emilia | MCP Cabinet avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

Legea nr. 213/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 213/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii Publicata in ...

Legea nr. 209/2020 privind unele masuri de trecere a frontierei de stat a Romaniei si de facilitare a trecerii frontierei de catre lucratorii frontali
Legea nr. 209/2020 privind unele masuri de trecere a frontierei de stat a Romaniei si de facilitare ...

Legea nr. 208/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative
Legea nr. 208/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative ...