Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Domeniu public. Hotarare a Guvernului privind atestarea domeniului public al unitatilor administrativ-teritoriale. Domeniu privat. Proprietate coopera

Domeniu public. Hotarare a Guvernului privind atestarea domeniului public al unitatilor administrativ-teritoriale. Domeniu privat. Proprietate coopera

  Publicat: 12 Jun 2007       2160 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Legea nr.109/1996, art.160
Legea nr.213/1998, art.7

Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Confirmare intr-o anumita functie
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblul unitar de reglementari avand ca obiect o anumita activitate, drepturile si obligatiile
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Ansamblul unitar de reglementari avand ca obiect o anumita activitate, drepturile si obligatiile
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Legea suprema a unui stat care reglementeaza relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Procedeu contabil cu ajutorul caruia se constata faptic existenta elementelor patrimoniale ale unitatii economice sau ale institutiei, din punct de vedere cantitativ si valoric.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

In litigiile avand ca obiect anularea unor pozitii din anexele la hotararile adoptate de Guvern pentru atestarea domeniului public al unitatilor administrativ-teritoriale:
- sarcina probei revine Guvernului, in calitate de emitent al hotararii, intrucat a se sustine ca partea, care se considera vatamata prin atestarea apartenentei la domeniul public a unui imobil care ii apartine, ar trebui sa faca dovada dreptului de proprietate pentru ca i s-a incalcat un drept existent, echivaleaza cu inversarea sarcinii probei, in conditiile in care o asemenea cauza nu are ca obiect o actiune in revendicare;
- hotararile emise de autoritatile locale, avand ca obiect inventarierea bunurilor proprietate publica, sunt proceduri prealabile emiterii hotararii Guvernului de atestare a apartenentei bunurilor respective la domeniul public de interes local;
- actul vatamator este hotararea Guvernului, iar nu hotararile prealabile emise de autoritatile locale, intrucat hotararea Guvernului este actul care schimba regimul juridic aplicabil bunurilor si prin care se aduce atingere dreptului de proprietate al reclamantului.

Prin actiunea formulata la 28 august 2003, reclamanta CONSUMCOOP Vanju Mare a chemat in judecata pe paratii Consiliul Local Livezile, judetul Mehedinti si Guvernul Romaniei, solicitand ca, in contradictoriu cu acestia, sa se dispuna anularea in parte a H.G. nr.963/2003, si anume pozitiile nr.16-1.5.2 si 27-1.5.2. din anexa nr.41.
In motivarea actiunii sale, reclamanta a sustinut ca prin incalcarea dreptului sau de proprietate asupra constructiilor respective si anume Magazinul Universal Livezile si Magazinul Universal Izvorul Anestilor, paratii au trecut in domeniul public al comunei Livezile aceste bunuri proprietatea cooperativei in conformitate cu prevederile Legii nr.109/1996.
Curtea de Apel Craiova, Sectia contencios administrativ, prin sentinta nr.430 din 24 iunie 2004, a respins exceptiile invocate de paratul Guvernul Romaniei si de intervenientul in interesul Guvernului, Ministerul Administratiei si Internelor, ce se refereau la lipsa calitatii procesuale active a reclamantei, lipsa dovezilor de indeplinire a procedurii prealabile si a tardivitatii actiunii, iar pe fond a admis actiunea reclamantei si a anulat pozitiile nr. 16-1.5.2 si nr.27-1.5.2. din anexa nr.41 la H.G. nr.963/2002, a respins cererea de interventie si a obligat paratul Guvernul Romaniei la plata sumei de 3.000.000 lei cheltuieli de judecata .
Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta de fond sesizata a constatat ca reclamanta a pretins ca este proprietara constructiilor astfel ca are calitate procesuala activa, ca a efectuat demersuri administrative in prealabil introducerii actiunii, ca aceasta este formulata in termen, fiind demonstrat ca a construit pe un teren atribuit in folosinta prin actul administratiei judetene, astfel ca paratii cu incalcarea art.7 din Legea nr.213/1998 si a prevederilor art.160 din Legea nr.109/1996, au trecut constructiile in domeniul public local.
Cu referire la cererea de interventie, aceasta a fost apreciata ca o cerere de aparare facuta de paratul Guvernul Romaniei, Ministerul Administratiei si Internelor neintelegand sa timbreze.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs paratul Guvernul Romaniei, criticand hotararea ca fiind pronuntata fara a fi depus actul contestat, ca nu s-a pronuntat asupra exceptiei de tardivitate sau ca a fost data cu incalcarea si aplicarea gresita a legii.
Recurentul a mai criticat sentinta pentru ca nu a observat ca includerea bunurilor respective in domeniul public s-a facut la propunerea autoritatilor locale iar hotararile respective nu au fost atacate, ca eronat s-a retinut efectul Hotararii Guvernului care a atestat un regim juridic al bunurilor respective, astfel reclamanta avea la dispozitie o actiune ce excede contenciosului administrativ.
Recursul este nefondat.
Este de necontestat ca reclamanta, ca persoana juridica, este titulara dreptului de proprietate asupra constructiilor in litigiu, cooperativele fiind titularele acestui drept, opozabil erga omnes, deci inclusiv statului, asupra acestor bunuri din patrimoniul lor.
Sustinerea paratilor ca reclamanta nu a facut dovada dreptului sau de proprietate asupra celor doua constructii este neintemeiata, iar instanta de fond in mod judicios a constatat indeplinirea procedurii prealabile prin adresa nr.1320 din 8 decembrie 2002, dar si calitatea procesuala activa si introducerea in termen a actiunii, ca terenul a fost transmis in folosinta gratuita a reclamantei pentru edificarea celor doua magazine.
Este evident ca prin emiterea hotararii Guvernului criticata prin care bunurile reclamantei sunt mentionate ca fiind proprietatea publica a statului reprezinta o incalcare a unui drept de proprietate deja existent, ceea ce demonstreaza interesul in promovarea unei actiuni de competenta contenciosului administrativ, respectiv Legea nr.29/1990 in vigoare la data derularii procesului. Nu se poate sustine ca reclamanta ar trebui sa faca dovada dreptului de proprietate pentru ca are incalcat un drept existent, deoarece a admite o asemenea argumentare ar insemna o inversare a sarcinii probei dreptului de proprietate, iar pe de alta parte, speta de judecat nu are ca obiect o actiune in revendicare.
Independent de acest aspect, Inalta Curte de Casatie si Justitie urmeaza a retine, cum corect a motivat si instanta de fond, ca nici unul din modurile de dobandire a dreptului de proprietate publica prevazute de art.7 din Legea nr.213/1998, privitoare la regimul juridic al acestei proprietati, nu au fost aplicabile in cazul de fata.
Se mai constata de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie si faptul ca problema pusa in discutie nu este aceea de simpla „atestare”, ci este o problema de regim juridic al bunurilor in discutie. Or, din acest punct de vedere, unul este regimul juridic al bunurilor proprietate publica, astfel cum este definit in Constitutie si Legea nr.213/1998 (inalienabile, imprescriptibile si insesizabile) si altul cel al bunurilor proprietatea cooperatista, care desi este un drept de proprietate de tip asociativ, nu poate fi decat cel de drept comun, specific proprietatii private.
Nefondata este si critica recurentului ce se refera la existenta hotararilor consiliului local si consiliului judetean de inventariere a acestor bunuri in proprietatea publica, atat timp cat este demonstrat ca bunurile in litigiu au fost si sunt proprietatea reclamantei conform art.160 din Legea nr.109/1966, aceste hotarari mentionand, in mod eronat, in cuprinsul lor un bun proprietatea reclamantei, ele fiind proceduri prealabile emiterii hotararii Guvernului, care, preluand erorile, a schimbat regimul juridic al unei proprietati private in proprietate publica. Aceasta constatare este relevanta in cauza, in sensul ca acest ultim act este nelegal in ceea ce priveste dreptul vatamat al reclamantei.
Recursul a fost respins.Pronuntata de: Decizia nr.1806 din 21 martie 2005, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutŞtiri Juridice
Legislaţie

DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana
DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de m ...

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...