Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Plan urbanistic zonal. Refuz de eliberare a certificatului de urbanism. Drept de proprietate incalcat.

Plan urbanistic zonal. Refuz de eliberare a certificatului de urbanism. Drept de proprietate incalcat.

  Publicat: 21 Jun 2007       2098 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Plan urbanistic zonal. Refuz de eliberare a certificatului de urbanism. Drept de proprietate incalcat.Legea nr. 554/2004 – art. 1 alin. 1Este vatamator refuzul eliberarii certificatului de urbanism sau bazat pe existenta unui plan urbanistic zonal in masura in care pârâtul nu a dispus exproprierea terenului proprietatea reclamantului.Curtea de Apel Timisoara, Sectia comerciala si de contencios administrativ, decizia civila nr. 528/R din 14 septembrie 2006Prin sentinta civila nr. 191 din 29 martie 2006, pronuntata in docarul nr. 8921/CA/2005, Tribunalul Timis a respins actiunea in contencios administrativ formulata de reclamanta societate comerciala impotriva pârâtului Primarul municipiului T. ca neintemeiata, cererea având ca obiect obligarea pârâtului la eliberarea certificatului de urbanism pentru extindere imobil proprietatea sa.In motivare s-a retinut ca pârâtul a eliberat Certificatul de urbanism nr. 5181/04.11.2004 in care s-a precizat la pct.3 „regimul tehnic” ca in conformitate cu PUZ aprobat prin H.C.L. nr. 50/1999 terenul in cauza este afectat de sistematizarea zonei.Din hotarârea nr. 50/23.02.1999 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Urseni – Calea Buziasului Timisoara, reiese conform art. 1 ca s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal, Calea Urseni – Calea Buziasului Timisoara, conform Proiectului nr. 8/1998 ce face parte integranta din hotarâre, hotarâre ce nu a fost atacata de reclamanta.In cauza a declarat recurs reclamanta si prin decizia civila nr. 528/R din 14 septembrie 2006, pronuntata in dosarul nr. 2817/59/2006, Curtea de Apel Timisoara a admis recursul, a modificat sentinta si a admis actiunea, cu cheltuieli de judecata, cu aplicarea art. 304 pct. 9 C. pr. civ.Instanta de recurs a retinut ca este necontestat de catre nici una din parti ca reclamanta este proprietara imobilului situat din litigiu, iar pârâtul Primarul municipiului T. nu-i poate refuza nejustificat acesteia exercitarea, in conditiile legii a dreptului sau de proprietate .Imprejurarea ca exista un Plan Urbanistic Zonal aprobat si ca se urmareste sistematizarea zonei in care este situat imobilul, este lipsita de orice relevanta câta vreme pârâtul nu a continuat demersurile in vederea exproprierii imobilului pentru cauza de utilitate publica, conform prevederilor Legii nr. 33/1994, dupa o justa si prealabila despagubire, numai in acest fel asigurându-se o protectie efectiva a dreptului de proprietate .A accepta contrariul ar insemna ca titularul dreptului de proprietate al unui imobil ar putea fi impiedicat sine die sa exercite atributele dreptului sau numai pentru ca autoritatile locale, intr-un viitor incert, au in proiect o posibila sistematizare a unei anumite zone a municipiului Timisoara. In acest context este de retinut faptul ca Planul Urbanistic Zonal a fost aprobat inca din anul 1999, fara insa a urma demersuri concrete, potrivit Legii nr. 33/1994.Asa fiind, este evident ca reclamanta, prin refuzul pârâtului de a-i elibera certificatul de urbanism solicitat, a fost vatamata in dreptul sau de proprietate, in sensul art. 1 din Legea nr. 554/2004, sub aspectul obligarii Primarului Municipiului T. de a elibera acest act actiunea reclamantei fiind fondata, ar fi trebuit admisa de prima instanta.

Pronuntata de: Curtea de Apel Timisoara Decizie 528/R (14.09.2006)


Citeşte mai multe despre:   Comentează: Plan urbanistic zonal. Refuz de eliberare a certificatului de urbanism. Drept de proprietate incalcat.
Articole Juridice

Repunerea partilor in situatia anterioara prin anularea deciziei de concediere – echitate sau discriminare fata de angajator?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Validitatea inregistrarii unei marci corespunzand numelui unui alt jucator de fotbal celebru
Sursa: EuroAvocatura.ro

Necesitatea implementarii de catre angajatori a unui sistem de inregistrare a timpului de lucru zilnic al salariatilor
Sursa: EuroAvocatura.roŞtiri Juridice

MApN a modificat Instructiunile privind chemarea/rechemarea in activitate, in corpul ofiterilor, al maistrilor militari sau al subofiterilor
14 May 2019 | 319

Legislaţie

Ordinul nr. 3956/2019 privind stabilirea modalitatii de acordare a voucherelor de vacanta pentru unitatile/institutiile de invatamant de stat
In Monitorul Oficial nr. 386 din 16.05.2019 a fost publicat Ordinul nr. 3956/2019 privind stabilirea ...

Ordinul nr. 52/2019 privind organizarea si functionarea bazei nationale de date referitoare la operatorii economici care efectueaza operatiuni cu prec
Publicat in Monitorul Oficial nr. 387 din 17.05.2019. ...

Ordinul nr. 56/290/2019 privind modificarea Ordinelor pentru aprobarea Normei privind controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului intra
Ordinul nr. 56/290/2019 privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare V ...