Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Imobil expropriat pentru cauza de utilitate publica

Imobil expropriat pentru cauza de utilitate publica

  Publicat: 09 Dec 2007       6767 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Trecerea fortata in proprietatea publica, prin hotarare judecatoreasca, a unor imobile aflate in proprietatea privata, cu o dreapta si prealabila despagubire, pentru cauza de utilitate publica.
Actiune in constatarea caducitatii decretului de expropriere pentru motivul ca lucrarile de utilitate publica nu au fost realizate in termen de un an de la data actului de expropriere .

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Despre acte juridice care nu mai au putere legala,
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Despre acte juridice care nu mai au putere legala,
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Legea 10 din 2001. Masuri cu caracter reparator acordate in situatiile in care restituirea in natura nu este posibila, sub forma unor titluri de valoare nominala folosite in procesul de privatizare,
Prevazut in cap. II, t. I, C.proc. pen.,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Legea 10 din 2001. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra aceluiasi imobil care a fost preluat in mod abuziv in perioada de referinta a legii;
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Despre acte juridice care nu mai au putere legala,
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Interpretarea corecta a art.35 din Legea nr.33/1994, este aceea ca, in cazul imobilelor expropriate inainte de intrarea in vigoare a acestui act normativ, termenul de un an prevazut de lege se calculeaza de la data intrarii in vigoare a Legii nr.33/1994 si, evident, numai in masura in care lucrarile pentru realizarea carora s-a dispus exproprierea „nu au fost incepute”. Odata incepute obiectivele de investitii sustinerile privind caducitatea actului de expropriere sunt neintemeiate.
***

Reclamantii Z.M., Z.D., Z.O. si S.L. au chemat in judecata municipiul Cluj-Napoca, prin primar si Consiliul local Cluj-Napoca, solicitand Tribunalului Cluj, sa constate caducitatea Decretului de expropriere nr.32/1983 in ce priveste exproprierea terenurilor nr. top 14879, 14880, 14881, identificate actualmente in C.F. 12822 in proprietatea Statului Roman, sa dispuna retrocedarea in favoarea reclamantilor a acestor terenuri in suprafata totala de 788 mp, iesirea din indiviziune, prin crearea unor loturi separate, inscrise separat in cartea funciara pentru reclamanti, restul ramanand in proprietatea statului si sa dispuna intabularea dreptului de proprietate al reclamantilor, in indiviziune, cu titlu de drept lege si mostenire.
In motivarea actiunii, reclamantii au aratat ca terenul revendicat nu este afectat de constructii, nu a fost utilizat in termen de un an potrivit scopului pentru care a fost preluat, lucrarile prevazute realizandu-se partial si nu pe numerele topografice ale reclamantilor (proprietari sau mostenitori ai proprietarilor expropriati).

Tribunalul Cluj, sectia civila, prin sentinta civila nr.323/2003, a respins actiunea ca neintemeiata, solutia fiind mentinuta de Curtea de Apel Cluj, sectia civila, potrivit deciziei nr.102 din 12 iunie 2003, prin care a fost respins ca nefondat apelul declarat de reclamanti, instanta avand in vedere urmatoarele considerente:
Caducitatea este ineficacitatea unui act juridic valid ce nu a produs inca efecte si care se datoreaza unui eveniment survenit dupa formarea valabila a actului si independent de vointa autorului actului. Un act care a primit un inceput de executare nu poate fi caduc.

In speta, chiar reclamantii recunosc ca decretul de expropriere si-a produs efectele, in sensul ca pe terenurile expropriate s-a construit un pasaj rutier.
Referitor la celelalte capete ale actiunii, s-a retinut ca de la data intrarii in vigoare a Legii nr.10/2001, restituirea in natura sau prin echivalent a imobilelor preluate abuziv se face numai in temeiul acestei legi, iar reclamantii au inceput procedura de restituire administrativa, prin dispozitiile nr.399, 400 si 401 din 03 februarie 2003 fiind respinsa cererea petentilor privind restituirea in natura, urmand sa se acorde masuri reparatorii prin echivalent .
Reclamantii au avut posibilitatea sa atace aceste dispozitii in temeiul Legii nr.10/2001.

Impotriva deciziei pronuntata in apel au declarat recurs apelantii-reclamanti, criticand-o pentru urmatoarele motive:
1.a) Decizia este „afectata” de nulitate absoluta, intrucat hotararea comunicata partilor nu are dovada datei la care s-a comunicat si nu cuprinde semnaturile judecatorilor participanti si a grefierei de sedinta (art.261 Cod procedura civila).
b) Instantele au respins nemotivat dovezile solicitate care se refereau la elemente importante raportate la dovedirea caducitatii decretului de expropriere (planul de situatie anexa, tabelul anexa nr.2 si 3 si documentatia de expropriere) si in acest mod instantele s-au antepronuntat fata de rezultatul procesului.

2. Instanta de apel a considerat in mod nelegal ca daca pe terenurile solicitate s-a construit un pasaj rutier, chiar dupa trecerea termenului de un an prevazut de Legea nr.33/1994, decretul nu mai poate fi caduc, omitand sa verifice cand a inceput constructia acelui pasaj, ce lucrari s-au realizat efectiv dupa acest termen de un an si daca acele lucrari corespundeau scopului pentru care a fost expropriat terenul.
Curtea de apel a considerat ca prevederile Legii nr.33/1994 nu se aplica raportat la prevederile Legii nr.10/2001, fara sa observe ca la data la care s-a introdus actiunea – decembrie 2002 – Primaria Cluj nu realizase inca raspunsul necesar la procedura administrativa inceputa la Legea nr.10/2001 dispozitiile de respingere a cererii de restituire in natura fiind comunicate reclamantilor dupa data de 04.02.2003.
Asa cum a fost conceputa si redactata actiunea, aceasta vizeaza constatarea faptului ca titlul statului nu a fost valabil, situatie in care actiunea este admisibila si raportata la Legea nr.10/2001, suspendarea procedurii la Legea nr.10/2001 fiind necesara si eficienta.

Recursul este nefondat.
1.a) Afirmatia recurentilor privind nulitatea absoluta a deciziei atacate, ce ar fi determinata de faptul ca hotararea comunicata partilor nu cuprinde semnaturile judecatorilor si grefierului de sedinta, este lipsita de temei legal.
Prevederile art.261 Cod procedura civila impun necesitatea semnarii de catre membrii completului de judecata doar a exemplarelor originale ale hotararii judecatoresti, in nici un caz si a copiilor comunicate partilor. In cazul in care comunicarea este necesara pentru exercitarea cailor de atac „Dovada datei” la care s-a comunicat hotararea nu trebuie si nu poate sa rezulte din continutul hotararii comunicate ci, conform dispozitiilor art.100 Cod procedura civila, din procesul-verbal de indeplinire a procedurii de comunicare .
b) Respingerea probatoriului solicitat de reclamanti in faza procesuala a apelului ca nefiind util si concludent este justificata de limitele in care instanta de apel a fost investita prin motivele invocate in aceasta etapa procesuala.
Instanta de fond nu a retinut ca terenurile revendicate au fost utilizate de stat in primul an urmator decretului de expropriere, pentru ca, in cauza, sa fie necesar ca apelantii sa faca dovada contrara.
Pentru solutionarea capatului principal de cerere – constatarea caducitatii decretului de expropriere – era irelevant faptul ca lucrarile de constructii preconizate la data exproprierii nu au fost realizate in termen de un an de la emiterea actului de trecere in proprietatea statului, in conditiile in care acest termen nu a fost prevazut de decretul de expropriere, iar la data promovarii cererii de chemare in judecata pe terenurile in litigiu erau realizate lucrari de constructii necontestate de reclamanti (pasaj rutier si utilitati de exploatare a unei statii de benzina), lucrari care se incadreaza in categoria ”dotarilor comerciale si tehnico-edilitare (...)” si a arterelor de circulatie in scopul edificarii carora a fost adoptat Decretul nr.32/1983.
Pentru constatarea ineficacitatii unui act juridic, in privinta actului caduc, este necesar ca actul in discutie sa nu-si fi produs efectele, nici macar partial, pana la data investirii instantei cu cererea privind constatarea caducitatii, conditie neindeplinita in prezenta cauza.

2.a) Modul de interpretare al art.35 din Legea nr.33/1994, propus de recurenti, in sensul ca decretul de expropriere emis anterior Legii nr.33/1994 ar fi caduc daca lucrarile de utilitate publica nu au fost realizate in termen de un an de la data actului de expropriere, contravine, inadmisibil principiului constitutional privind neretroactivitatea legii noi.
In interpretarea corecta a art.35 din Legea nr.33/1994, in cazul imobilelor expropriate inainte de intrarea in vigoare a acestui act normativ, termenul de un an prevazut de lege se calculeaza de la data intrarii in vigoare a Legii nr.33/1994 si, evident, numai in masura in care lucrarile pentru realizarea carora s-a dispus exproprierea „nu au fost incepute”.
Odata incepute obiectivele de investitii (fapt ce rezulta in cauza din adresa nr.336/20.01.1994 a Prefecturii judetului Cluj si adresa nr.2816/301/20.02.1991 a Primariei municipiului Cluj-Napoca), care trebuie avute in vedere in functie de ansamblul terenurilor expropriate (in speta cca 12 ha, conform Decretului nr.32/1983), sustinerea recurentilor privind caducitatea actului de expropriere este neintemeiata.
b) Astfel cum corect a retinut instanta de apel, dupa aparitia Legii nr.10/2001, lege speciala de reparatie aplicabila imobilelor preluate abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 (inclusiv imobilelor expropriate), restituirea in natura sau prin echivalent nu mai poate fi solicitata decat in temeiul acestei legi, iar la data inregistrarii cererii de chemare in judecata Legea nr.10/2001 era in vigoare, excluzand calea dreptului comun in materie de expropriere reprezentata de Legea nr.33/1994, conform principiului specialia generalibus derogant.
Pentru considerentele prezentate, constatand ca in cauza nu sunt incidente cazurile de casare si modificare invocate, recursul a fost respins ca nefondat.Pronuntata de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE, Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 1656 din 15 februarie 2006


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutŞtiri Juridice
Legislaţie

O.U.G. nr. 42 din 24 mai 2023
pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 ...

DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana
DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de m ...

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...