Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Repartizare inegala a fractiunii de norma. Neincalcarea normei lunare de 40 de ore pe saptamana

Repartizare inegala a fractiunii de norma. Neincalcarea normei lunare de 40 de ore pe saptamana

  Publicat: 23 Jan 2017       871 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Act adoptat de organele de stat,
Constata ca prin plangerea inregistrata sub nr. dosar. XXXXXXXXXXXX petenta a solicitat in contradictoriu cu intimatul ITM S. ca prin hotarare sa se dispuna:

Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
A fost promulgat la 11.09.1865
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
A fost promulgat la 11.09.1865
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(Force majeure) Clauza intr-un contract care exonereaza de raspunderea contractuala acea parte la contract care nu si-a putut indeplini, partial sau integral,
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
A fost promulgat la 11.09.1865
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
A fost promulgat la 11.09.1865
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

- anularea procesului verbal de contraventie nr. xxxxxxx/16.07.2015, in sensul anularii punctului 4 prin care s-a aplicat amenda in suma de 1. 500 lei;


- in subsidiar, inlocuirea amenzii contraventionale cu sanctiunea avertismentului.


In fapt s-a motivat ca fapta nu se incadreaza in art. 260 alin. 1 lit. i din Codul Muncii deoarece sanctiunea se aplica numai cand se presteaza munca suplimentara nu si ore suplimentare. In plus, inspectorul de munca nu a dovedit ca salariatul Soaita V. ar fi prestat ore suplimentare.


In drept: art. 7 alin. 2 si 3, 31(1) SI 32 (3) din OG 2/2001, art. 194 NCPC.


Prin intampinare, intimata a solicitat respingerea plangerii avand in vedere ca angajatorul nu a respectat disp. art. 105 lit. c din Codul Muncii, obligand pe Soaita V. sa presteze ore suplimentare desi era angajat cu timp partial 4 ore/zi. In aceste conditii amenda de 1. 500 lei este justificata.


In drept: L. 53/2003 Codul Muncii, OG 2/2001


Din examinarea actelor si lucrarilor dosarului instanta retine urmatoarele:


Prin procesul verbal de contraventie nr. xxxxxxx/16.07.2015, la punctul patru, petenta a fost sanctionata cu 1500 lei amenda pentru nerspectarea disp art 105 alin 1 lit c codul muncii constand in aceea ca salariatul Soaita V., agent paza care a incheiat contract individual de munca cu timp partial, in perioada 01- 7.07.2015, desi avea de prestat 4 ore pe zi, a predat postul de paza la ora 17 neexistand dovada ca a prestat doar 4 ore pe zi.


Verificand legalitatea si temeinicia procesului verbal, instanta constata ca starea de fapt nu corespunde realitatii.


In contractul individual al numitului soaita au fost trecute elemente ca


- durata muncii si repartizarea programului de lucru;


- conditiile in care se poate modifica programul de lucru;


- interdictia de a efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor acestora.


Simpla imprejurare ca angajatul Soaita V. nu a primit postul de la alt salariat fiindca aceasta nu se evidentiaza in documente, nu dovedeste pe deplin ca societatea l-a obligat la ore suplimentare desi nu era indreptatit.


Faptul ca in ziua de 7.07.2015, Soaita V. preda postul la ora 17 si din caietul proces verbal predare primire post 4 nu reiese ca a primit postul de la alt salariat, nu este suficient pentru a concluziona ca a fost incalcata dispozitia din art 105 alin 1 lit c codul muncii.


In conformitate cu art. 103 din Codul Muncii, fractiunea de norma in cadrul contractelor de munca cu timp partial este atunci cand salariatul al carui numar de ore normale de lucru, calculate saptamanal sau ca medie lunara, este inferior numarului de ore normale de lucru al unui salariat cu norma intreaga.


Un astfel de contract de munca reprezinta o exceptie de la incheierea unui contract de munca pe durata nedeterminata.


Conform definitiei legale, fractiunea de norma, elementul definitoriu al contractului de munca cu timp partial, trebuie sa fie inferioara normei intregi de 40 de ore/saptamana, legea neprecizand vreo limita minima in acest sens. Avand in vedere ca legea actuala nu prevede vreo conditie pentru norma zilnica, fractiunea de norma saptamanala sau lunara poate fi repartizata si inegal pe zile.


Astfel, luand in considerare cele mentionate mai sus, un salariat cu fractiune de norma poate avea un program variabil, fara niciun fel de restrictie a legii atat timp cat raportarea programului sau se face la programul saptamanal sau lunar concret.


Contractul de munca cu timp partial poate fi incheiat atat pe o perioada determinata, cat si pe una nedeterminata, dar, indiferent de durata acestuia, el trebuie intotdeauna sa fie incheiat in forma scrisa.


Aceasta inseamna ca repartizarea orelor reduse pe saptamana poate fi realizata si in alta maniera decat 4 ore pe zi, ceea ce societatea a facut pentru anumite intervale de timp fara a incalca norma lunara de 40 de ore pe saptamana.


Pentru motivele de fapt si de drept enuntate se va admite plangerea formulata de petenta cu sediul in S. cu intimatul I. T. DE MUNCA S. cu sediul in S., Calea Dumbravii nr 17 si in consecinta:


Anuleaza punctul 4 din procesul verbal de contraventie nr xxxxxxx/16.07.2015 emis de ITM, in ceea ce priveste fapta prevazuta de art 105 alin 1 lit c din Codul Muncii


Exonereaza petenta de la plata amenzii de 1500 lei.


PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE


Admite plangerea formulata de petenta cu sediul in S. cu intimatul I. T. DE MUNCA S. cu sediul in S., Calea Dumbravii nr 17 si in consecinta:


Anuleaza punctul 4 din procesul verbal de contraventie nr xxxxxxx/16.07.2015 emis de ITM, in ceea ce priveste fapta prevazuta de art 105 alin 1 lit c din Codul Muncii


Exonereaza petenta de la plata amenzii de 1500 lei.


Cu drept de apel in termen de 30 de zile de la comunicare .


Pronuntata in sedinta publica din 29. 01. 2016Pronuntata de: Judecatoria Sibiu, Sectia Civila, Sentinta Civila Nr. 432/2016 din data de 29.01.2016


Citeşte mai multe despre:    factiune de norma    norma lunara    perioada determinata    forma scrisa    repartizare inegala a factiunii de normaComentează: Repartizare inegala a fractiunii de norma. Neincalcarea normei lunare de 40 de ore pe saptamana
Alte Speţe