Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Contestatie impotriva deciziei de incetare a raporturilor de munca

Contestatie impotriva deciziei de incetare a raporturilor de munca

  Publicat: 10 Dec 2007       9499 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Nelegalitate. Desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa.

1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Parte dintr-un proces
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Reprezentare grafica, sintetica, a structurii organizatorice a unei unitati, cuprinzand compartimentele ei
Asigurarea desfasurarii activitatii agentilor economici, satisfacerea nevoilor curente de productie, a celor de investitii si a altor necesitati din resurse proprii,
Primirea unei sume de bani de la o persoana fizica sau juridica in numerar
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Persoana care are in sarcina sa casa de bani
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Reprezentare grafica, sintetica, a structurii organizatorice a unei unitati, cuprinzand compartimentele ei
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Legea privind Statutul funcţionarilor publici
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Depasire a legalitatii,
Legea administraţiei publice locale
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Potrivit art.65 din Codul muncii “Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta incetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia. Desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa”.

Sectia civila. Sentinta civila nr.781/C din 12.10.2006

Prin cererea inregistrata sub numarul 1646/C/2005 din 15.07.2005 contestatorul B. N. domiciliat in comuna Girov , sat Doina , jud. Neamt , a chemat in judecata pe intimatul Primarul comunei Girov pentru ca in contradictoriu si pe baza probelor administrate sa se dispuna obligarea intimatului la anularea deciziei 177/28.06.2005 emisa de intimat prin care s-a dispus incetarea raporturilor de munca ale petentului .
In fapt , petentul a aratat ca in baza contractului de munca incheiat pe perioada nedeterminata la Primaria Girov la data de 03.01.2001 a fost incadrat la in functia de administrator la Bazarul si Oborul organizat in comuna Girov. Petentul arata ca a fost trecut in fiecare an in organigrama de functii a Consiliului Local Piatra Neamt iar gestiunea sa era separata de gestiunea Primariei avand regim de autofinantare. Petentul avea activitate de incasare a taxelor stabilite de Consiliul Local pentru Obor si Bazar. Se sustine ca au fost prestate si alte activitati care i-au fost trasate prin ordin de serviciu .
In actiunea introductiva petentul se prevaleaza si de prevederile O.G. 71/2002 conform carora primarul avea atributia de a propune Consiliului Local numirea sau destituirea sa din functie , iar destituirea sa s-a facut fara aceasta prealabila propunere , motiv pentru care considera decizia de incetare a raporturilor de munca ca fiind nelegala si netemeinica.
La prezenta actiune au fost depuse o serie de acte in copie : decizia 177/2005, adresa 2372/2005, cererea 2516/2005, adresa 3839/2005, hotararea Consiliului Local 49/2003, fisa postului, contractul de munca, statul de functii, adresa 15/2005, precum si materiale legislative.
Intimatul a depus intampinare si o serie de acte in dovedirea acesteia. Prin intampinare se arata ca i functia de casier era angajata o alta persoana incepand cu anul 1999 care avea in atributii si incasarea taxelor la Obor. Incepand cu luna martie 2003 aceasta persoana a intrat in concediu pentru ingrijirea copilului motiv pentru care pe postul sau a fost angajat petentul. La intoarcerea titularului postului petentul a fost instiintat despre aceasta si motivat de diminuarea activitatii petentului, postul petentului nu se mai justifica in organigrama Consiliului Local motiv pentru care i-au fost incetate raporturile de munca . Pentru aceste motive, intimatul solicita respingerea actiunii ca fiind neintemeiata. Au fost depuse in copie o serie de acte : adresa 9834/2005, dispozitia 100/17.03.2005, fisa postului.
La termenul de judecata din 11.08.2005 instanta a pus in discutia partilor exceptia lipsei competentei materiale a instantei, si motivat de legea 188/1999 art. 89 a admis exceptia iar cauza a fost trimisa spre judecare catre sectia de contencios administrativ a Tribunalului Neamt.
La instanta de contencios administrativ cererea petentului a fost inregistrata sub numarul 1192/CA/2005 din 30.09.2005. La aceasta instanta au fost depuse o serie de acte de catre ambele parti, alte probe nemaifiind administrate, instanta prin sentinta civila nr. 157/CA/2005 a admis actiunea petentului asa cum a fost formulata si a dispus reintegrarea petentului cu plata tuturor drepturilor salariale .
Impotriva acestei sentinte a instantei de contencios s-a declarat recurs de catre Primarul comunei Girov care a aratat ca notiunea de administrator a fost asimilata cu cea de conducator fiind eludate dispozitiile Legii 215/2001. Instanta de recurs s-a pronuntat in sensul casarii sentintei contenciosului administrativ si stabilirii competentei de solutionare a cererii petentului de catre Tribunalul Neamt sectia de litigii de munca, motivat de faptul ca petentul nu avea calitate de functionar public si de asemenea nu figura in lista functionarilor publici intocmita de Primaria Girov .
Fata de aceasta hotarare cererea petentului a fost inregistrata pe rolul Tribunalului Neamt sectia civila sub numarul 1517/C/2006 in data de 06.07.2006. La aceasta instanta fata de actele depuse initial si ulterior la instanta de contencios administrativ petentul cat si intimata au depus acte noi cum ar fi: hotararea Consiliului Local 15/2006, anexele la aceasta hotarare, copie de pe certificatul de nastere, dispozitia 100/2005 , precum si statele de functii pe anii 2004 si 2006 .
Instanta urmeaza a admite actiunea motivat de urmatoarele considerente: Petentul a detinut functia de administrator al oborului comunal si a bazarului, activitatea din acest loc de munca fiind organizata ca serviciu de interes local care functioneaza in subordinea Consiliului Local si nu a Primarului conform O.G. 71/2002, gestiunea acestui serviciu fiind diferita de cea a Primariei. Restructurarea postului petentului nu este reala si efectiva deoarece functia de administrator este prevazuta si in statul de functii a Consiliului Local valabil de la 01.07.2004 cat si in cel de la 01.01.2005. Statul de functii nu a fost modificat la data concedierii motiv pentru care reducerea de post invocata nu este reala. Mai mult de atat nu a fost facuta dovada dificultatilor economice asa dupa cum se cere in cazul restructurarii activitatii si mai mult de atat functia petentului nu putea fi eliminata de catre primar ci de catre Consiliul Local, prin aceasta fiind savarsit un abuz din partea primarului comunei Girov. Potrivit art.68 alin. 1 lit. U din legea 215/2001 primarul doar propune consiliului local numirea si eliberarea din functie a conducatorilor serviciilor publice de interes local, consiliul local urmand a elibera efectiv din functie. Or, in cazul petentului nu s-a intamplat acest lucru, primarul doar incetandu-i contractul de munca petentului fara respectarea procedurilor legii 215/2001.
Fata de considerentele aratate instanta urmeaza a admite actiunea conform dispozitivului .Pronuntata de: Tribunalul Neamt, Sectia civila. Sentinta civila nr.781/C din 12.10.2006


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Procedura concilierii conflictelor de munca. Suspendarea termenelor de solutionare a conflictelor de munca pe durata concilierii
Sursa: avocat Ioana Emilia | MCP Cabinet avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

Legea nr. 213/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 213/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii Publicata in ...

Legea nr. 209/2020 privind unele masuri de trecere a frontierei de stat a Romaniei si de facilitare a trecerii frontierei de catre lucratorii frontali
Legea nr. 209/2020 privind unele masuri de trecere a frontierei de stat a Romaniei si de facilitare ...

Legea nr. 208/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative
Legea nr. 208/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative ...