Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Nu se poate acorda grupa a I-a de munca atata timp cat angajatorul in carnetul de munca a inteles sa respecte criteriile stabilite de incadrare in grupa a I-a si a II-a

Nu se poate acorda grupa a I-a de munca atata timp cat angajatorul in carnetul de munca a inteles sa respecte criteriile stabilite de incadrare in grupa a I-a si a II-a

  Publicat: 20 Jan 2019       1157 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Prin cererea de chemare in judecata nr.x, inregistrata la data de 19.11.2015, reclamantul Maharascu P__ in contradictoriu cu parata S.C P__ L_ SA solicitand instantei de judecata sa se constate ca beneficiaza de grupa a I a de munca , respectiv conditii speciale de munca in procent de 100% pentru perioada 20.10.x97.

Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

In motivarea actiunii se arata in perioada cat a fost angajat al paratei in sectii cuprinse in grupa a I a de munca, respectiv sectii in care erau emise noxe sau in imediata apropiere a acestora in profesia de sudor-sudor autogen.

Le sunt aplicabile prevederile art.1 din 559/1990 si ale ordinului nr.50/1990 emis de Ministerul Muncii.

La data de 29.07.2016 parata S.C P__ L_ SA a depus intampinare prin care s-a solicitat respingerea actiunii, ca neintemeiata.

Potrivit art. 1 din Ordinul Ministerului Industriei Chimice si Petrochimice nr. 969/1990 pentru aplicarea in unitatile subordonate Ministerului Industriei Chimice si Petrochimice a Hotararilor Guvernului Romaniei nr. 456/1900 si nr. 559/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din industria chimica si petrochimica, "Personalul unitatilor din subordinea Ministerului Industriei Chimice si Petrochimice care lucreaza in instalatii, locuri de munca, activitati si categorii profesionale de personal cuprinse in anexele la hotararile Guvernului nr. 456/1990 si nr. 559/1990, precum si in art.2 din Hotararea guvernului nr. 456/1990, beneficiaza de incadrarea in grupa I-a de munca in vederea pensionarii, in conditiile respectarii metodologiei prevazute in Ordinul nr. 50/1990 emis de Ministerul Muncii si Ocrotirilor sociale, Ministerul Sanatatii si Comisia nationala pentru protectia muncii".

Astfel, conform art. 6 din Ordinul nr. 50/1990, nominalizarea persoanelor care se incadreaza in grupele I si II de munca se face de catre conducerea unitatilor impreuna cu sindicatele libere din unitati, tinandu-se seama de conditiile deosebite de munca concrete in care isi desfasoara activitatea persoanele respective (nivelul noxelor existente, conditii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizica sau nervoasa, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare etc.).

In aplicarea acestui text de lege, conducerea societatii noastre, in urma negocierii cu sindicatul, a stabilit locurile de munca cu conditii deosebite de munca incadrate in grupele I si II mentionandu-le expres in inscrisurile privind structura locurilor de munca pe grupa de munca, anexe la hotararile organelor colective de conducere si la contractele colective de munca, pe care le depunem la dosar.

Grupa de munca acordata este conform actelor normative mentionate mai sus si conform men?iunilor din carnetul de munca al salariatului.

In drept a fost intemeiata pe prevederile art.205 si urmatoarele din Cod pr. Civila.

Analizand actele si lucrarile dosarului tribunalul constata urmatoarele:

Reclamantul a fost incadrat in functia de instalator gaze si instalator sanitar in perioadele 01.03.x89:01.06.1992 - 01.05.1997 si 16.08.x97 in cadrul paratei.

In perioadele sus-mentionate activitatea reclamantului a fost incadrata in grupa a II a de munca in procent de 100% din programul de lucru.

Potrivit dispozitiei legale cadru privind incadrarea in grupa a I a si a II a de munca, reprezentata de Ordinul nr.50/1990, aceasta se realiza in situatia in care, cu toate masurile luate de unitate pentru normalizarea conditiilor de munca, nivelul noxelor existente la locurile prevazute in aceste grupe depasea nivelul maxim admis de catre organele Ministerului sanatatii sau de laboratoarele de specialitate proprii unitatii.

In conformitate cu aceeasi prevedere legala anterior citata, nominalizarea persoanelor care se incadreaza in grupele I si II de munca se realiza de catre conducerea unitatilor impreuna cu sindicatele libere din unitati, sinandu-se seama de conditiile deosebite de munca concret in care isi desfasoara activitatea persoanele respective (nivelul noxelor existente, conditii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizica sau nervoasa).

Conform functiei detinute de reclamant si a fisei postului aceasta a fost incadrat in grupa a II a de munca , aceasta nelucrand efectiv in instalatiile prevazute la poz.3 si 5 din HG nr.559/1990.

Tribunalul nu poate tine seama de aceste concluzii, considerandu-le ca nefiind conforme cu activitatea efectiv prestata de catre reclamant.

De principiu, in cazul conflictelor de munca sarcina probei incumba societatii angajatoare, conform art.287 din Codul Muncii, insa, in judecarea prezentei cauze, nu trebuie ignorat faptul ca incadrarea locurilor de munca din diferite unitati in grupele I si II, trecerea de la o grupa la alta si scoaterea lor dintr-o anumita grupa, precum si nominalizarea persoanelor care se incadreaza in grupa de munca au caracterul unor acte de organizare interna a unitatilor, putand fi facute numai dupa procedura instituita de lege, respectiv Ordinul nr.50/1990-aplicabil in perioadele la care se raporteaza actiunea reclamantului.

Mai mult, reclamantului ii revenea obligatia de a administra orice mijloace in contraproba, de natura sa convinga instanta de justetea sustinerilor sale.

Se impune de asemenea a se sublinia ca in cauza de fata nu ne aflam in situatia in care activitatile desfasurate de reclamant nu s-ar regasi nominalizate in niciunul dintre actele normative din acest domeniu, pentru a se justifica o eventuala extindere a aplicarii lor, inclusiv sub aspectul incadrarii intr-o grupa superioara de munca, intrucat desi la momentul elaborarii si adoptarii lor respectivele ordine sau hotarari de guvern nu puteau avea caracter exhaustiv, data fiind multitudinea si complexitatea activitatilor din domeniul industriei.

Din examinarea motivelor de fapt ale actiunii reclamantului tribunalul observa ca, pe langa invocarea conditiilor nocive in care acesta si-a desfasurat activitatea, se contesta practic insasi corectitudinea actelor normative din acest domeniu sub aspectul nominalizarii diferitelor activitati ca incadrandu-se in grupa a I a sau a II a de munca, sustinandu-se in acest context ca procesul de productie in carul unitatii parate genera noxe atat toxice si o poluare a mediului inconjurator atat de grava, incat s-ar fi justificat ca toti salariatii sa beneficieze de incadrare in grupa a I a de munca .

Din analiza raportului de expertiza, tribunalul retine ca expertul a analizat activitatea reclamantului prin prisma prevederilor poz.3 si 5 din H.G nr.559/1990 care se refera ?a rafina?ii cu acid sulfuric si instalatia de bitum, locuri de munca care nu se regasesc in carnetul de munca al reclamantului.

Desi expertul a reliefat intreaga activitate a reclamantului ca fiind susceptibila de incadrarea in grupa a I a de munca, tribunalul apreciaza ca nefondate aceste concluzii intrucat activitatea acestuia nu s-a desfasurat in cadrul instalatiilor prevazute expres de HG nr.456/1990 si H.G nr.559/1990.

In concluzie fara a se contesta mediul toxic existent in cadrul paratei, tribunalul apreciaza ca nu se poate acorda grupa a I a de munca atata timp cat angajatorul in carnetul de munca a inteles sa respecte criteriile stabilite de incadrare in grupa a I a si a II a de munca, creandu-se astfel o inechitate in defavoarea celor care efectiv si-au desfasurat activitatea in conditiile pentru care legiuitorul a stabilit incadrarea in grupa a I a de munca .

Fata de toate argumentele expuse, in baza art.266 si urmatoarele Cod muncii, tribunalul va respinge actiunea formulata de reclamanta, in contradictoriu cu parata, ca fiind neintemeiata.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Respinge actiunea precizata de reclamantul Maharascu P__, domiciliat in Ploie?ti, __, _, _, in contradictoriu cu parata _, cu sediul in Ploie?ti, _. 235, jude? Prahova, ca neintemeiata.

Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare .
Pronuntata de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 44/2017, in sedinta publica din 11 ianuarie 2017


Citeşte mai multe despre:    Grupa munca sudor    Ordinul Ministerului Industriei Chimice si Petrochimice nr. 969/1990    Stabilirea locurilor de munca conditii deosebite sindicat    Inlocuire grupa I grupa a II-a
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe