Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » In perioada si procentul expres mentionate in cuprinsul raportului de expertiza s-a lucrat efectiv in locuri de munca care se incadreaza in grupa a I-a

In perioada si procentul expres mentionate in cuprinsul raportului de expertiza s-a lucrat efectiv in locuri de munca care se incadreaza in grupa a I-a

  Publicat: 20 Jan 2019       785 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Prin actiunea civila inregistrata pe rolul Tribunalului Prahova cu nr. x, reclamantul S__ G__ a chemat in judecata pe parata __ instantei ca prin hotararea ce va pronunta, sa se constate ca in perioadele mentionate expres in actiune au lucrat efectiv in procent de 100% din programul de lucru, la instalatii, in sectii cuprinse in grupa I de munca, precum si sa se dispuna obligarea paratei la emiterea unei adeverinte in acest sens.

1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Dovada scrisa prin care
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Dovada scrisa prin care
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):

In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca a fost salariatul paratei, indeplinind functia de modelier - Sectia tratament termic si, potrivit actelor anexate cererii a lucrat in conditii grele de munca, determinate inclusiv de lipsa instalatiilor de ventilatie, motiv pentru care locul de munca prezenta un grad ridicat de poluare, zgomot puternic, noxe peste limitele maxime admisibile, caldura excesiva, fiindu-i aplicabile prevederile Ordinului 50/1990, ale Legii nr. 226/2006.

In cauza s-au administrat probe cu acte si expertiza de specialitate organizarea muncii salarizare intocmit de expert A__ C_.

Examinand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Conform raportului de expertiza specialitatea organizarea muncii - salarizare intocmit de expert A__ C_, cartilor de munca existente la dosar, actelor anexate, reclamantul a fost angajatul paratei, indeplinind functia de modelier, in perioada 24.02.1976 - 14.01.1991, desfasurand activitatea in sectiile calde, respectiv sectorul turnatorie, activitatea sa incadrandu-se in prevederile Ordinului nr. 50/1990 completat cu avizele ulterioare, anexa I, poz. 25 coroborat cu pct. 3 si 7 din acelasi ordin .

Potrivit Ord.50/1990, beneficiaza de incadrarea in grupele I si II, potrivit celor mentionate, fara limitarea numarului personalului care este in activitate: muncitori, ingineri, subingineri, maistri, tehnicieni, personal de intretinere si reparatii, controlori tehnici de calitate, precum si alte categorii de personal care lucreaza efectiv la locurile de munca si activitatile prevazute in anexele 1 si 2, act normativ care nu are caracter limitativ, incadrarea in grupe superioare de munca facandu-se pe baza existentei conditiilor de munca deosebite si a uzurii capacitatii de munca a persoanelor care au lucrat in astfel de conditii, cele doua anexe ale ordinului constituind o enumerare a unor activitati ce cuprind in fapt mai multe meserii, mai ales ca in perioada 18.03.1969 - 31.12.1989 incadrarea nu a fost conditionata de existenta buletinelor de determinare a noxelor.

Asadar, din probele administrate in cauza, rezulta ca locurile de munca in care a lucrat reclamantul sunt cuprinse in cazurile reglementate de Ordinul nr. 50/1990 completat cu avizele ulterioare, anexa I, poz. 25 coroborat cu pct. 3 si 7 din acelasi ordin, ceea ce inseamna ca in perioada si procentul expres mentionate in cuprinsul raportului de expertiza organizarea muncii - salarizare, reclamantul a lucrat efectiv in locuri de munca care se incadreaza in grupa a I-a de munca, in procent de 100% din programul de lucru.

Prin urmare, tribunalul, in raport de aceste considerente, in baza Codului Muncii modificat, Ordinul nr. 50/1990 completat cu avizele ulterioare, anexa I, poz. 25 coroborat cu pct. 3 si 7 din acelasi ordin, va admite actiunea precizata si va constata ca reclamantul beneficiaza de grupa a I a de munca in procent de 100% din timpul de lucru pentru activitatea desfasurata in cadrul unitatii parate, pentru perioada expres mentionata in cuprinsul raportului de expertiza intocmit de expert A__ C_ ce face parte integranta din prezenta hotarare .

Totodata, instanta, in baza Ordinului MM nr.590/15.09.2008, art. 1516 si urm. cod civil modificat, va obliga parata sa elibereze reclamantului adeverinta potrivit raportului de expertiza intocmit de expert A__ C_, deoarece dispozitiile legale sus mentionate instituie o asemenea obligatie in sarcina paratei, mai ales ca reclamantul are nevoie de un act intocmit de catre parata prin intermediul caruia sa i se recunoasca si sa beneficieze efectiv de drepturile stabilite in favoarea sa, drepturi pe care parata are obligatia sa le respecte.

Se va lua act ca nu se solicita cheltuieli de judecata .

Pentru aceste motive
In numele legii
HOTARASTE:

Admite actiunea precizata formulata de reclamantul S__ G__ domiciliat in comuna Barcane?ti, _, jude? Prahova, CNP x, cu domiciliul ales la Cabinet de avocat G__ I__, cu sediul in mun. Ploiesti, __, judet Prahova, in contradictoriu cu parata __ sediul in mun. Ploie?ti, __.243, CUI x, prin lichidator judiciar E_ C_ S_, cu sediul in mun. Ploie?ti, _, _, _, si in consecinta:

Constata ca reclamantul beneficiaza de grupa a I a de munca in procent de 100% din timpul de lucru, pentru activitatea desfasurata in cadrul unitatii parate, pentru perioada expres mentionata in cuprinsul raportului de expertiza intocmit de expert A__ C_ ce face parte integranta din prezenta hotarare .

Obliga parata sa elibereze reclamantului adeverinta in acest sens.

Ia act ca nu se solicita cheltuieli de judecata .
Pronuntata de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 506/2017, in sedinta publica din 10 februarie 2017


Citeşte mai multe despre:    Grupa I munca procent 100%    Modelier grupa I munca    Turnatorie grupa I munca    Obligare emitere adeverinta grupa I munca
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe