Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Activitatea a fost desfasurata in locuri de munca prevazute de normele legale pentru acordarea grupei I

Activitatea a fost desfasurata in locuri de munca prevazute de normele legale pentru acordarea grupei I

  Publicat: 20 Jan 2019       763 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Prin actiunea civila inregistrata pe rolul Tribunalului Prahova la nr. x, reclamantii C__ N_, M__ G__ si M__ M__ au chemat in judecata pe parata _, solicitand instantei ca prin hotararea ce va pronunta, sa se constate ca in perioadele mentionate expres in actiune au lucrat efectiv in procent de 100% din programul de lucru, la instalatii, in sectii cuprinse in grupa I de munca, precum si sa se dispuna obligarea paratei la emiterea unor adeverinte in acest sens.

Apararile paratei in sensul ca reclamantii nu ar beneficia de grupa I de munca, atat timp cat functiile pe care le-au indeplinit nu fac parte din categoria meseriilor care se inscriu in cadrul acestei grupe prevazuta de normele legale sus mentionate, iar locurile de munca in care si-au desfasurat activitatea reclamanti nu se incadreaza in categoria celor beneficiare de aceasta grupa de munca, nu pot fi avute in vedere, intrucat din cuprinsul raportului de expertiza efectuat in cauza, coroborat cu toate actele depuse la dosar, reiese cu certitudine ca reclamantii au desfasurat activitate efectiv in locurile de munca care se incadreaza in categoria celor prevazute de normele legale sus mentionate pentru acordarea grupei I de munca .

Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale Ón interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):

In motivarea actiunii, reclamantii au aratat ca in perioadele mentionate expres in actiune au avut calitatea de salariati in cadrul societatii parate, indeplinind diferite functii si au lucrat efectiv 100% din program in locuri de munca cuprinse in grupa I de munca, tinand seama ca in procesul de productie se foloseau materii prime si materiale care prin prelucrare generau substante radioactive, noxe peste limitele maxime admise, fiindu-le aplicabile prevederile Ordinului nr.50/1990.

La data de 11.07.2016, parata a depus intampinare prin care a aratat ca nu se opune admiterii in parte a actiunii formulata de reclamantii C__ N_ si M__ G__, mentionand expres perioadele si procentul pentru care acesti reclamanti ar beneficia de grupa I de munca, solicitand respingerea actiunii formulata de reclamanta M__ M__, sustinandu-se ca aceasta a fost incadrata in mod corect de societate in grupa a II-a de munca .

In cauza s-au administrat probe cu acte si expertiza de specialitate masini unelte intocmita de expert B_ V_.

Examinand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele :

Conform raportului de expertiza de specialitate masini unelte intocmit de expert B_ V_, cartilor de munca existente la dosar, actelor anexate, reclamantii indeplinind functiile de sudor electric si masinist pod rulant in cadrul sectiilor Cazangerie si Forja, au desfasurat activitatea in mediu toxic, cu depasirea nivelului admisibil al noxelor profesionale, inclusiv al nivelului de risc radiologic, in spatii inchise, in conditii de microclimat nefavorabil cu fum, vapori de ulei si pulberi abrazive, iar activitatea de control nedistructiv X si gama se executau direct in sectiile de productie, singura protectie a salariatilor fiind indepartarea cat mai mult fata de sursa radioactiva si de produsul controlat, locuri de munca si activitati care se incadreaza in prevederile Ordinul 50/1990 anexa 1 poz. 95,107 coroborat cu art.3 din acelasi ordin .

Potrivit Ordinului nr. 50/1990, beneficiaza de incadrarea in grupele I si II, potrivit celor mentionate, fara limitarea numarului personalului care este in activitate: muncitori, ingineri, subingineri, maistri, tehnicieni, personal de intretinere si reparatii, controlori tehnici de calitate, precum si alte categorii de personal care lucreaza efectiv la locurile de munca si activitatile prevazute in anexele 1 si 2.

Asadar, din probele administrate in cauza rezulta ca locurile de munca in care au lucrat reclamantii sunt cuprinse in prevederile Ordinului 50/1990 anexa 1 poz. 95,107 coroborat cu art.3 din acelasi ordin, ceea ce inseamna ca in perioadele expres mentionate in cuprinsul raportului de expertiza de specialitate masini unelte intocmit de expert B_ V_ reclamantii au lucrat efectiv in locuri de munca care se incadreaza in grupa I de munca, in functie de activitatile desfasurate de fiecare in cadrul paratei, in procent de 100% din programul de lucru.

Apararile paratei in sensul ca reclamantii nu ar beneficia de grupa I de munca, atat timp cat functiile pe care le-au indeplinit nu fac parte din categoria meseriilor care se inscriu in cadrul acestei grupe prevazuta de normele legale sus mentionate, iar locurile de munca in care si-au desfasurat activitatea reclamanti nu se incadreaza in categoria celor beneficiare de aceasta grupa de munca, nu pot fi avute in vedere, intrucat din cuprinsul raportului de expertiza efectuat in cauza, coroborat cu toate actele depuse la dosar, reiese cu certitudine ca reclamantii au desfasurat activitate efectiv in locurile de munca care se incadreaza in categoria celor prevazute de normele legale sus mentionate pentru acordarea grupei I de munca .


Prin urmare, tribunalul, in raport de aceste considerente, in baza Codului Muncii modificat, Ordinul 50/1990 anexa 1 poz. 95,107 coroborat cu art.3 din acelasi ordin, va admite actiunea precizata (conform concluziilor raportului de expertiza) si va constata ca reclamantii beneficiaza de grupa I de munca in procent de 100% din programul de lucru, pentru activitatea desfasurata in cadrul unitatii parate, pentru perioadele expres mentionate in cuprinsul raportului de expertiza intocmit de expert B_ V_, ce face parte integranta din prezenta hotarare .

Totodata, instanta, in baza Ordinului MM nr.590/15.09.2008, art. 1516 si urm. cod civil modificat, va obliga parata sa elibereze reclamantilor adeverinte potrivit raportului de expertiza intocmit de expert B_ V_, deoarece dispozitiile legale sus mentionate instituie o asemenea obligatie in sarcina paratei, mai ales ca reclamantii au nevoie de un act intocmit de parata prin intermediul caruia sa li se recunoasca si sa beneficieze efectiv de drepturile stabilite in favoarea lor, drepturi pe care parata are obligatia sa le respecte.

Se va lua act ca nu se solicita cheltuieli de judecata .

Pentru aceste motive
In numele legii
HOTARASTE

Admite actiunea precizata, formulata de reclamantii C__ N_ domiciliat in mun. Ploiesti, _, judet Prahova, CNP x, M__ G__, CNP x si M__ M__, CNP x, ambii cu domiciliul ales in mun. Ploiesti, _, judet Prahova, in contradictoriu cu parata _, cu sediul in mun. Ploiesti, __, judet Prahova si, in consecinta:

Constata ca reclamantii beneficiaza de grupa I de munca, in procent de 100%, pentru activitatea desfasurata in cadrul unitatii parate, pentru perioadele expres mentionate in cuprinsul raportului de expertiza intocmit de expert B_ V_, ce face parte integranta din prezenta hotarare .

Obliga parata sa elibereze reclamantilor adeverinte in acest sens.

Ia act ca nu se solicita cheltuieli de judecata .
Pronuntata de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 199/2017, in sedinta publica din 20 ianuarie 2017


Citeşte mai multe despre:    Grupa I munca sudor masinist    Grupa munca cazangerie forja    Ordin 50/1990
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe