Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Nu exista nicio dispozitie legala care sa nu permita constatarea desfasurarii activitatii intr-o grupa de munca cu orice mijloace de proba

Nu exista nicio dispozitie legala care sa nu permita constatarea desfasurarii activitatii intr-o grupa de munca cu orice mijloace de proba

  Publicat: 26 Jan 2019       781 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Prin sentinta civila nr. 959 din 24 octombrie 2016, Tribunalul B__ a admis actiunea formulata de reclamantul T_ M__ in contradictoriu cu parata C_ Judeteana de P_ B__; a constatat dreptul reclamantului de incadrare in grupa a II a de munca, in procent de 100% a activitatii desfasurate la I.A.S. Albesti, in calitate de mecanic agricol, in perioadele 2.07.1980 - 1.05.1982 si 10.02.x91.


Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Este persoana care are cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal, avand obligatia de a se prezenta la chemarea organelor judiciare, de a depune marturie si de a relata adevarul si numai adevarul.
Dovada scrisa prin care
Este persoana care are cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal, avand obligatia de a se prezenta la chemarea organelor judiciare, de a depune marturie si de a relata adevarul si numai adevarul.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Dovada scrisa prin care
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Dovada scrisa prin care
Parte dintr-un proces
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Parte dintr-un proces
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Dovada scrisa prin care
Prevazute in cap. I, t. III, C. proc. pen., partea generala, mijloace prin care se constata elementele de fapt ce pot servi ca proba
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Dovada scrisa prin care
A fost promulgat la 11.09.1865
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Parte dintr-un proces

Pentru a hotari astfel, Tribunalul a retinut urmatoarele:


Din carnetul de munca al reclamantului rezulta ca acesta a lucrat in calitate de mecanic agricol la SMA Albe?ti in perioada 2.07.1980 - 1.05.1982 si 10.02.1988 - 15.07.1991.


Activitatea reclamantului din cadrul SMA Albe?ti a fost confirmata de cei doi martori audia?i. Atat S_ C_ cat si Costanceanu ?_ au declarat ca au desfasurat activitate in cadrul unitatii unde a lucrat si reclamantul, ocupand aceleasi functii ca acesta, respectiv de mecanic agricol. Cei doi au confirmat ca activitatea lor a fost incadrata in grupa superioara de munca potrivit O.G.50/1990 anexa II pct.178 si 184 iar sustinerile lor sunt dovedite de men?iunile din propriile decizii de pensionare, din care rezulta ca activitatea martorilor a fost, intr-adevar, incadrata in grupa a II a de munca .


Astfel, martorul S_ C_ a declarat `` Am lucrat impreuna cu reclamantul din 1980 pana in 1982 dupa care acesta a intrerupt lucrul la unitatea respectiva, respectiv la SMA Albe?ti. Insa a revenit din 1988 pana in 1991 si am lucrat si atunci tot impreuna. Eu am lucrat si pe tractor si la reparatia altor utilaje agricole, fiind mecanic agricol. Executam lucrari agricole la camp, inclusiv tratamente fitosanitare iar iarna executam opera?iuni de decapare, demontare, degresare, reparand utilajele agricole, impreuna cu reclamantul. Intrucat reclamantul a ajuns abia acum la varsta de pensionare iar societatea a fost radiata din registrul comertului nu mai are cine sa-i elibereze adeverinta cu perioada lucrata in grupa a II de munca``.


Iar martorul Costanceanu ?_ a declarat `` am fost coleg de serviciu cu reclamantul din 1980 pana in 1982 la SMA Albe?ti, dupa care acesta a intrerupt o perioada activitatea, insa a revenit din 1988 pana in 1991 si am lucrat si atunci tot impreuna. Eu am fost mecanic agricol si reclamantul a avut aceeasi functie de mecanic agricol. Noi efectuam lucrari in camp, inclusiv tratamente fitosanitare iar iarna lucram in atelierul mecanic, efectuand lucrari de decapare, demontare, degresare. Mie mi-a eliberat lichidatorul o adeverinta cu grupa de munca``.


Atata timp cat reclamantul a fost angajat in aceiasi unitate si a desfasurat aceeasi activitate ca si martorii, de mecanic agricol, a rezultat ca activitatea acestuia trebuia incadrata in grupa superioara de munca in temeiul Ordinului nr.50/1990 pct.178 si 184, in procent de 100 % pentru intreaga perioada de activitate consemnata in carnetul de munca ca fiind desfasurata la SMA Albesti .


Aceasta intrucat, conform punctului 3 din Ordinul 50/1990 ``beneficiaza de incadrarea in grupele I si II de munca, potrivit celor mentionate, fara limitarea numarului, personalul care este in activitate: muncitori, ingineri, subingineri, mai?tri, tehnicieni, personal de intretinere si reparatii, controlori tehnici de calitate, precum si alte categorii de personal care lucreaza efectiv la locurile de munca si activitatile prevazute in anexele nr. 1 si 2.``


Asa fiind, Tribunalul a admis actiunea formulata in contradictoriu cu C_ Judeteana de P_ B__.


Impotriva acestei sentinte a declarat apel parata C_ Judeteana de P_ B__, prin care solicita modificarea sentintei instantei de fond intrucat aceasta nu a tinut cont de dispozitiile art. 150 alin. 3 din Legea 263/2010, a art. 6 din Ordinul nr.50/1990, a art. 126 din HG 257/2011, a anexei la Ordinul nr.590/2008, a art. 1 alin. 1 din Decretul nr. 389/1972, a art. 11 din Decretul nr.92/1976, a pct. 4 din Ordinul nr.136/1976.


Art.40 din Ordonanta nr.340/2001 privind normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 prevede ca ``in situatia prezentarii si a altor acte de vechime in munca prevazute de lege, mentionate la art. 160 alin. (5) din lege, acestea trebuie sa fie emise cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (2) din Decretul nr. 92/1976. Actele de vechime in munca privind activitatea desfasurata vor cuprinde: - denumirea unitatii; - perioada in care s-a lucrat, cu indicarea datei de incepere si de incetare a raportului de munca precum si precizarea modului de incadrare - pe durata nedeterminata sau determinata, prin transfer in interesul serviciului sau la cerere; - mentionarea temeiurilor legale pe baza carora a avut loc incadrarea, modificarea sau incetarea contractului de munca; - functia, meseria sau specialitatea exercitata; - salariul tarifar de incadrare, precum si alte drepturi ce se includ in acesta. Actele vor purta numar, data eliberarii, ?tampila unitatii, precum si semnatura celui care angajeaza unitatea sau a persoanei delegate in acest sens de conducerea unitatii."


Totodata, anterior Ordinului nr.68/1990 si Ordinului nr.50/1990 privind incadrarea in grupe superioare de munca, a fost in vigoare Decretul Consiliului de stat cu privire la incadrarea personalului muncitor in grupele I, II sau III de munca nr.215/1977, publicat in Buletinul Oficial al Romaniei, partea I, nr.70/16.07.1977 si Hotararea Consiliului de Mini?tri nr. 1061 din 15 mai 1968 pentru stabilirea criteriilor de incadrare a locurilor de munca in grupele I si II prevazute de Legea nr. 27/1966 si a organelor care fac aceste incadrari, precum si Hotarirea Consiliului de Mini?tri nr. 1296 din 25 decembrie 1975 privind completarea Hotaririi Consiliului de Mini?tri nr. 1061/1968.


Faptul ca meseria avuta s-ar incadra in dispozitiile legale nu este suficient, deoarece Ordinul nr.50/1990 privind incadrarea personalului in grupa I si a II-a de munca prevede mai multe conditii cumulative, respectiv:


- existenta locului de munca sau a meseriei ce s-ar incadra in grupa a doua de munca - pct.6 din Ordinul nr.50/1990


- 13. perioada lucrata dupa data de 18.03.1969 pana in prezent si in continuare se incadreaza in grupele I si II de munca in conformitate cu prevederile prezentului ordin ce inlocuieste ordinele nr. 59/1969, nr.105/1976 si nr.210/1977 ale ministrului muncii si ministrului sanatatii, care-si inceteaza aplicabilitatea;


-14. pentru perioada de activitate desfasurata intre 18.03.1969 si 31.12.1975 incadrarea in grupele I si II de munca se face proportional cu timpul lucrat, Asa cum a fost stabilit prin


Precizarile Ministerului Muncii si Ministerului sanatatii nr. x/1969, fara a se conditiona de existenta buletinelor de determinare a noxelor.


- pentru perioada lucrata intre 01.01.1976 si 31.12.1989 incadrarea in grupele I si II de munca, de asemenea, nu este conditionata de existenta buletinelor de determinare a noxelor.


-15. dovedirea perioadelor de activitate desfasurate in locurile de munca si activitatile ce se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii se face pe baza inregistrarii acestora in carnetul de munca conform metodologiei de completare a acestuia stabilite de Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale.


Conform dispozitiilor art. 126 alin. 1 din HG 257/2011, dovada incadrarii in grupa superioara de munca se face numai prin intermediul unei adeverinte eliberate conform anexei nr. 14 din actul normativ anterior mentionat si nu in baza declaratiilor unor martori iar potrivit art. 126 alin. 2 din HG nr.257/2011, in cazul in care unitatea este desfiintata, detinatorul sau pastratorul de arhiva este cel care are obligatia de a elibera o astfel de adeverinta.


Pentru motivele aratate, apelanta solicita admiterea apelului, modificarea sentintei si, pe fond, respingerea actiunii.


In drept, apelul a fost intemeiat pe dispozitiile Ordonantei nr.340/2001, ale HG 257/2011, ale Decretului nr. 92/1976, ale Legii nr.263/2010, ale Ordinului nr.50/1990 si ale Codului de procedura civila.


Reclamantul intimat a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea apelului ca nefondat.


Examinand actele si lucrarile dosarului, asupra cererii de apel, Curtea retine urmatoarele:


In speta, prima instanta a constatat ca reclamantul si-a desfasurat activitatea in grupa a II a de munca pe baza de inscrisuri care atesta meseria avuta, coroborate cu declaratiile martorilor care au descris atributiile reclamantului si conditiile de munca ale acestuia. situatia de fapt retinuta de prima instanta nu este contestata de apelanta si nici faptul ca meseria acestuia se incadreaza in prevederile Ordinului MMPS nr. 50/1990, anexa nr. 2. Apelanta a invocat faptul ca Ordinul nr. 50/1990 prevede mai multe conditii pentru incadrarea personalului in grupa de munca, fara a indica in concret care din acestea nu ar fi indeplinite in prezenta cauza.


Contrar sustinerilor paratei apelante, prima instanta nu a considerat suficienta incadrarea meseriei reclamantului intimat in Anexa 2 la Ordinul nr. 50/1990, ci pentru admiterea actiunii a avut in vedere mentiunile din carnetul sau de munca, care atesta meseria avuta, de mecanic agricol, coroborate cu declaratiile celor doi martori (colegi de serviciu, care au avut aceeasi functie ca si reclamantul si au prestat activitate in aceleasi locuri de munca, iar lor lichidatorul le-a eliberat adeverinta prin care le-a recunoscut incadrarea activitatii in grupa a II a), mijloace de proba din care rezulta existenta locului de munca incadrat in grupa a II-a de munca .


Desi a indicat actele normative in vigoare anterior Ordinului nr. 50/1990 (respectiv Decretul Consiliului de Stat nr. 215/1977, H.C.M. nr. 1061/1968, H.C.M. nr. 1296/1975), parata apelanta nu a adus sentintei in concret nicio critica referitoare la acestea, nefiind formulat niciun motiv de apel in acest sens.


Curtea constata ca dispozitiile legale pretins incalcate de prima instanta, respectiv Legea nr. 263/2010, H.G. nr. 257/2011 nu au legatura cu prezenta cauza, care este o actiune in constatarea grupei de munca si nu o contestatie la o decizie de pensionare pentru a fi incidente dispozitiile care reglementeaza dovedirea grupei de munca cu inscrisuri (carnet de munca sau adeverinte eliberate de angajator, fostul angajator ori de detinatorul arhivei acestuia) la stabilirea pensiei.


Art. 40 din Ordinul nr. 340/2001 (nu Ordonanta, astfel cum arata in mod eronat apelanta) se refera la actele de ``vechime in munca``, fara nicio legatura cu constatarea desfasurarii activitatii in grupa a II a de munca . Nefiind incident in cauza, acest articol nici nu a fost incalcat de prima instanta, iar apelanta nu a indicat in concret care anume dispozitii ale acestui ordin nu au fost respectate.


Se retine ca nu exista o dispozitie legala care sa nu permita constatarea desfasurarii activitatii intr-o grupa de munca cu orice mijloace de proba, si nu doar cu inscrisuri, daca meseria, activitatea desfasurata se incadreaza in dispozitiile legale, in speta Ordinul nr. 50/1990, in conditiile in care reclamantul nu mai poate obtine de la fostul angajator o adeverinta care sa ateste incadrarea in grupa de munca, acesta fiind lichidat judiciar si nici de la detinatorul arhivei fostului angajator, atributiile acestuia de pastrator al arhivei vizand eliberarea de adeverinte constatatoare a incadrarii in grupele superioare de munca doar daca exista documente ce atesta expres incadrarea in grupe superioare de munca, care, in speta, insa, nu exista.


Curtea retine ca prin decizia nr. 9/2016, pronuntata de ICCJ in recurs in interesul legii, obligatorie pentru instante conform dispozitiilor art. 517 alin.4 din Codul de procedura civila, s-a statuat ca ``in interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor pct. 6-8 si 12 din Ordinul M.M.P.S. nr. 50/1990, instantele de judecata au posibilitatea analizarii si constatarii pe cale judiciara, ulterior abrogarii acestui act normativ, a incadrarii muncii prestate in perioada 18 martie 1969 - 01 aprilie 2001, dupa caz, in grupele I sau II de munca``.


In concluzie, constatand ca prima instanta a facut o corecta aplicare a dispozitiilor legale, in temeiul art. 480 alin. 1 Cod procedura civila, Curtea va respinge apelul ca nefondat.PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII,


D E C I D E :Respinge, ca nefondat, apelul declarat de parata C_ Judeteana de P_ B__, cu sediul in municipiul B__, Calea nationala nr. 85, Judetul B__, CUI x, cont bancar RO11TREZx, prin reprezentant legal, impotriva sentintei civile nr. 959 din 24 octombrie 2016, pronuntata de Tribunalul B__ - Sectia I civila (dosar nr. x), intimat fiind reclamantul T_ M__, domiciliat in _, Judetul B__, CNP x.


Definitiva.
Pronuntata de: Curtea de Apel Suceava Sectia I Civila, Decizia civila nr. 114/2017, in sedinta din 15 februarie 2017


Citeşte mai multe despre:    Mecanic agricol grupa munca    Eliberare adeverinta casa pensii    Martori grupa munca    Grupa acelasi loc de munca
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe