Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Ucenicia este considerata vechime in munca, valorificabila inclusiv ca grupa de munca, dar pentru practica in productie, nu si pentru pregatirea teoretica

Ucenicia este considerata vechime in munca, valorificabila inclusiv ca grupa de munca, dar pentru practica in productie, nu si pentru pregatirea teoretica

  Publicat: 30 Jan 2019       3393 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Prin sentinta civila 1067/19 septembrie 2016, s-a respins exceptia prematuritatii actiunii invocata de parata C_ Judeteana de P_ N__, ca nefondata.

S-a admis in parte, actiunea formulata de reclamantul S_ P__, cu domiciliul in municipiul Piatra N__, B.dul D_ nr. 65, _, Judetul N__, in contradictoriu cu paratii S.C F_ N__ SA Savine?ti, __, Judetul N__ si C_ Judeteana de P_ N__, cu sediul in municipiul Piatra N__, _. 24, jud. N__, si in consecinta:

S-a constatat ca perioada 15.09.1973–15.09.1975 in care reclamantul S_ P__ a lucrat ca ucenic in cadrul paratei __ Savinesti (fosta CFS Savine?ti), constituie vechime in munca, iar perioadele 15.09.1973–31.12.1973, 01.04.1974–15.06.1974 si 01.01.1975–15.06.1975 se incadreaza in grupa I de munca, in procent de 100%.

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Inregistrare sistematica a informatiilor privind situatia patrimoniala si a rezultatelor obtinute de catre un agent economico-social, atat pentru necesitatile acestuia cat si pentru relatiile cu asociatii sau actionarii,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Plata salariului pe o jumatate de luna. Se foloseste atunci cand salariile se platesc bilunar.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Dovada scrisa prin care
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.

Pentru a pronunta aceasta sentinta prima instanta a retinut:


Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului N__, sub nr. x din 06.04.2016, reclamantul S_ P__, domiciliat in Piatra N__, _, _, a chemat in judecata pe paratele S.C. Fibrexnylon S.A. Savine?ti cu sediul in Savine?ti, __, jud. N__ si C_ de P_ N__, _. 24, jud. N__, pentru ca in contradictoriu cu aceasta si pe baza probelor administrate sa se dispuna recunoasterea perioadei 15.09.1973-15.09.1975 lucrate ca ucenic, ca vechime in munca la Combinatul de fibre chimice Savine?ti, precum si incadrarea aceleiasi perioade in grupa I de munca, ca fiind lucrata in Sectia Poliamid IV.


In fapt, a aratat reclamantul ca a promovat prezenta actiune motivat de faptul ca cele doua parate refuza sa recunoasca perioada 15.09.1973-15.09.1975, ca fiind vechime in munca, cu toate ca in aceasta perioada a lucrat la CFS Savine?ti, Sectia Poliamid IV partea chimica avand un program normal de 8 ore pe zi, fiind salarizat in functie de numarul de ore lucrate. In aceasta perioada a beneficiat de toate drepturile de angajat, avand de asemenea legitima?ie nominala de intrare in cadrul combinatului chimic Savine?ti.


La data de 06.05.2016, intimata C_ Judeteana de P_ N__ a depus intampinare, prin care pe cale de exceptie a invocat exceptia prematurita?ii fata de cererea reclamantului motivat de faptul ca cererile de pensionare impreuna cu actele care dovedesc conditiile de pensie se depun la sediul casei de pensie care emite o decizie in acest sens. Ori, reclamantul neavand inca calitatea de pensionar, nefiind emisa nicio decizie de admitere sau respingere a calitatii de pensionar, prezenta actiune este prematur introdusa.


Pe fondul cauzei, a solicitat respingerea actiunii motivat de urmatoarele aspecte: S-a aratat ca reclamantul nu a depus niciun document din care sa rezulte ca in perioada 15.09.1973-15.09.1975 a fost ucenic cu plata si a urmat cursurile unei ?coli profesionale in sensul stabilit prin Decizia nr. 18/05.10.2015 a ICCJ. De asemenea nu se face dovada nici a modalitatii prin care s-a efectuat ucenicia.


La data de 13.05.2016, parata S.C. Fibrexnylon S.A. a depus intampinare prin care a aratat ca reclamantul prin contractul de ucenicie nr. 1998/1973 s-a stabilit sa fie calificat in meseria de operator la prelucrarea fibrelor chimice, acesta fiind elev ucenic al ?colii Profesionale de chimie Piatra N__ - avand contract de ucenicie cu fostul CFS Savine?ti, fiind incadrat ca ucenic la Sectia Poliamid. S-a mai aratat ca reclamantul a avut dispozitie de repartizare catre CFS Savine?ti in vederea efectuarii uceniciei, insa nu se poate stabili cu exactitate perioada in care s-a desfasurat practica in produc?ie si perioada in care s-a realizat pregatirea teoretica in cadrul unitatii de invatamant.


Cu privire la incadrarea in grupa superioara de munca, a aratat parata ca in baza Ordinului 50/1990, intreg personalul care a lucrat in Sectia Poliamid IV a fost incadrat in grupa I de munca .


Au fost depuse acte in copie: contract de ucenicie, dispozitie de repartizare, liste de plata a salariilor, fise de evidenta .


Analizand probatoriul administrat in cauza precum si sustinerile partilor, tribunalul a retinut urmatoarea situatie de fapt si de drept:


Reclamantul a solicitat ca perioada 15.09.1973-15.09.1975, perioada in care a efectuat ucenicia in cadrul CFS Savinesti, sa fie considerata vechime in munca si de asemenea sa fie incadrata in grupa de munca raportat la conditiile de munca din Sectia Poliamid si in baza ordinului 50/1990.


Cu privire la constatarea perioadei 15.09.1973-15.09.1975 ca fiind vechime in munca, instanta a admis aceasta solicitare motivat de urmatoarele considerente: In baza dispozitiei de repartizare nr. 469/16.10.1975 a Centrului scolar Chimie Piatra N__ si ulterior prin incheierea contractului de ucenicie din data de 14.07.1973, reclamantul a efectuat ucenicia pentru meseria de operator la prelucrarea fibrelor chimice in cadrul CFS Savine?ti. Astfel dupa cum rezulta si din actele administrate de catre intimata S.C.Fibrexnylon Savine?ti, reclamantul a prestat activitate in cadrul CFS Savine?ti, fiind remunerat pentru activitatea sa raportat la perioada lucrata efectiv in produc?ie astfel dupa cum rezulta si din listele de chenzina din perioada uceniciei sale.


Astfel, s-a retinut ca perioada de ucenicie indeplineste toate conditiile pentru stabilirea ca fiind vechime in munca, respectiv plata chenzina, prestare de activitate in produc?ie, incheiere de contract de ucenicie, motiv pentru care perioada 15.09.1973-15.09.1975, urmand a se considera vechime in munca .


De altfel in acest sens s-a pronuntat si decizia ICCJ Ril nr. 18/2015, prin care s-a statuat ca AA´AA´In interpretarea si aplicarea art. 3 alin. (1) lit. p) si art. 19 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, stabileste ca: aa‚¬A¦aa‚¬A¦aa‚¬A¦Perioada in care o persoana a fost ucenic cu plata si a urmat cursurile unei scoli profesionale: dupa 1 ianuarie 1954 si pana la 1 aprilie 2001 va fi considerata stagiu de cotizare si vechime in munca perioada practicii in productie. AA´AA´


Din actele administrate reiese si retinute mai sus de catre tribunal reiese cu certitudine indeplinirea conditiilor de catre reclamant pentru constatarea perioadei 15.09.1973-15.09.1975 ca fiind vechime in munca .


In ceea ce priveste incadrarea perioadei ca fiind lucrata in grupa I de munca, instanta a retinut urmatoarele considerente: In baza contractului de ucenicie si astfel dupa cum rezulta din sustinerile fostului angajator, reclamantul pentru perioada cat a fost ucenic, in activitatea de produc?ie a lucrat in Sectia Poliamid IV. Din analiza locurilor de munca ale petentului respectiv fabricarea si prelucrarea poliamidei, rezulta ca acestea ar fi fost incadrate in grupa I de munca conform Tabelului cu eviden?a locurilor de munca din sec?iile, instalatiile si serviciile C.F.S. Savine?ti nr. 347/1990, precum si Ordinul 50/1990 si H.G. 559/1990, H.G. 456/1990, astfel se apreciaza ca, activitatea prestata se incadreaza in grupa I de munca .


In ceea ce priveste perioada cat va fi incadrat in grupa de munca superioara, instanta a avut in vedere perioada efectiva pe care reclamantul a petrecut-o in produc?ie in cadrul sec?iei Poliamid IV, in acest sens perioadele fiind stabilite in lipsa altor documente in baza sustinerilor fostului Centru scolar Chimie Piatra N__ (actual colegiul Tehnic G__ C__), si a adresei nr. 3257/16.09.2016, prin care se stabileste perioada efectiva care se petrecea in produc?ie efectiv si perioada in care exista pregatire teoretica in cadrul contractului de ucenicie. Prin adresa sus mentionata s-a aratat ca activitatea in cadrul unui an scolar se impar?ea pe trimestre fiind stabilite perioadele de produc?ie sau libere de produc?ie in functie de trimestrele anului scolar.


Impotriva sentintei au formulat apel ambele parti litigante.


C_ Judeteana de P_ N__ a invocat, in esenta, ca desi sentinta se intemeiaza pe decizia 18/ 5 octombrie 2015 a ICCJ, aceasta nu o respecta intrutotul intrucat se considera stagiu de cotizare si vechime in munca perioada practicii in produc?ie, nu si perioada in care a existat pregatire teoretica in cadrul contractului de ucenicie.


- instanta de fond a avut in vedere aspectele dispuse prin Decizia nr. 18 din 05.10.2015 doar in cazul stabilirii perioadei de incadrare in grupa I de munca, nu si in cazul stabilirii perioadei de vechime in munca .


- Cu privire la incadrarea in grupa I de munca nu rezulta ca s-au respectat prevederile Ordinului 50/1990, tabelul depus nu reprezinta o dovada in acest sens.


Reclamantul a invocat in Sustinerea apelului sau lipsa mentionarii datelor de identificare personala ale reclamantului in hotararea apelata.


Prin intampinare Fibrexnylon SA a invocat dispozitiile art. 445 Cod pr.civila (raportat la apelul reclamantului) fiind de acord cu primul motiv din cererea de apel formulata de apelanta C_ Judeteana de P_ N__.


Verificand apelurile formulate in limitele investirii prin cererile de apel, Curtea apreciaza urmatoarele:


1. Cu privire la apelul promovat de reclamant, Curtea apreciaza ca motivele invocate (nerecunoastere, interpretare diferita) nu pot fi analizate in apel fata de dispozitiile art. 445 Cod pr.civila, reclamantul fiind in drept a se adresa primei instante pentru inlaturarea omisiunilor vadite.


2. Cu privire la apelul Casei judetene de P_ N__ se apreciaza ca fiind fondata prima critica.


Astfel, conform Deciziei 18/ 5 octombrie 2015 pronuntata de ICCJ in solutionarea recursului in interesul legii


Perioada in care o persoana a fost ucenic cu plata si a urmat cursurile unei ?coli profesionale:


1. anterior datei de 1 ianuarie 1949 va fi considerata stagiu de cotizare daca ucenicii au primit salariu ori au cotizat la fostele case de asigurari sociale;


2. intre 1 ianuarie 1949 si 1 ianuarie 1954 va fi considerata vechime in munca, indiferent daca in privinta ucenicilor a existat obligatia virarii contribu?iilor la fostele case de asigurari sociale, dar va reprezenta stagiu de cotizare numai in masura in care s-a cotizat la fostele case de asigurari sociale;


3. dupa 1 ianuarie 1954 si pana la 1 aprilie 2001 va fi considerata stagiu de cotizare si vechime in munca perioada practicii in produc?ie.


Din probatoriul administrat in fata primei instante precum si in fata instantei de apel coroborate cu precizarile apelantului reclamant din intampinarea aflata la fila 18 din dosarul de apel si cele invederate instantei la termenul din 22 februarie 2017, rezulta ca in perioada 10 ianuarie 1974 - 21 martie 1974 si 15 septembrie 1974 - 21 decembrie 1974, reclamantul a desfasurat parte teoretica, nelucrand efectiv in produc?ie.


Ca este asa o dovedesc sustinerile reclamantului, adeverinta 3257/16 septembrie 2016 eliberata de Colegiul Tehnic Gh. C__ P.N__ ( fila 60 dosar prima instanta ), precum si copia de pe lista de avans chenzinal pentru luna decembrie 1974 din care rezulta ca S_ P__ a lucrat 64 de ore ( 8 ore x 8 zile - de pe 22 decembrie 1975 pana pe 31 decembrie 1975 fiind 8 zile lucratoare, la acea data sambata si zilele de C_ fiind zile lucratoare).


In acest context, luand in considerare pct. 3 al dispozitivului Deciziei 18/2015 a ICCJ, Curtea constata ca prima instanta, in mod eronat a luat in considerare si perioada de pregatire teoretica ca stagiu de cotizare -nu numai perioada practicii in productie, asa cum s-a stabilit de catre instanta suprema-.


Privitor la incadrarea in grupa I de munca, se retine pe de o parte ca Ordinul 50/1990 se aplica ``a fortiori`` ucenicilor (care aveau varste de 14-16 ani si deci cu atat mai mult erau expusi noxelor, toxicitatii din cadrul Combinatului Savine?ti) chiar daca el a fost emis cu privire la salariati.


Cu privire la incadrarea in grupa I de munca, Curtea retine ca insusi fostul angajator a aratat ca reclamantul a lucrat pe platforma Savine?ti Sectia Poliamid IV, persoanele care lucrau in aceasta sec?ie beneficiind inainte de 1990 de grupa I de munca .


Or, pe langa dispozitiile HG 559/1990 nu trebuie pierdut din vedere ca reclamantul (pe perioada uceniciei ) a lucrat ca operator prelucrare fibre chimice de la o varsta frageda (15-16 ani).


Si cu privire la procentul de lucru in grupa I de munca este de remarcat ca nu s-au facut probe (prezumtia este in sensul ca reclamantul, ucenic, desfasura permanent in timpul celor 8 ore de program aceleasi activitati, scopul fiind pregatirea practica ca si operator fibre chimice) contrare din care sa rezulte ca parte din timpul de lucru nu era desfasurat in conditiile grupei I de munca .


Fata de cele expuse va admite apelul Casei judetene de P_ N__, si va respinge apelul reclamantului S_ P__.
PENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII


D E C I D E
Admite apelul CASEI JudeteanE DE P_ N__, cu sediul in Piatra N__, __. 24, Judetul N__ impotriva sentintei civile numarul 1067/15.09.2016 pronuntata de Tribunalul N__ in dosarul nr.x in contradictoriu cu intimata-parata S.C. F_ NAILON SA SAVINE?TI, cu sediul in Savine?ti, __, Judetul N__.


Schimba, in parte, sentinta apelata in sensul ca:


Respinge cererea privind constatarea ca fiind vechime in munca a perioadelor 10 ianuarie 1974-21 martie 1974, 15 septembrie 1974-21 decembrie 1974.


Mentine celelalte dispozitii ale sentintei care nu sunt contrare prezentei decizii.


Respinge apelul promovat de reclamantul S_ P__, domiciliat in Piatra N__, __ __.A,__.


Definitiva.
Pronuntata de: Curtea de Apel Bacau Sectia I Civila, Decizia civila nr. 185/2017, in sedinta publica din 22 februarie 2017


Citeşte mai multe despre:    Ucenicie grupa munca    Inainte de 89    Contract ucenicie    Dispozitie repartizare    Chenzina    Practica
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe