Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Se acorda indemnizatia de conducere, insa nu si sporurile solicitate, intrucat nu sunt prevazute prin Legea salarizarii unitare. Bibliotecar

Se acorda indemnizatia de conducere, insa nu si sporurile solicitate, intrucat nu sunt prevazute prin Legea salarizarii unitare. Bibliotecar

  Publicat: 10 Feb 2019       2349 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Constata ca prin cererea inregistrata la data de 09.03.2016, sub nr. de mai sus, reclamantul S_ D_ AL B__ D__ R_, in numele si pentru membrul de sindicat M_ H_, a chemat in judecata pe paratii U__ A__ T__ _ L__ MOACSA, solicitand instantei sa dispuna obligarea paratilor la plata catre membrul de sindicat, pentru o perioada de timp aferenta ultimilor trei ani anteriori introducerii actiunii, a urmatoarelor drepturi salariale:
1.sporul pentru conditii periculoase sau vatamatoare, in cuantum de 15% din salariul de baza;
2.sporul de fidelitate de 15% din salariul de baza;
3.sporul de suprasolicitare neuropsihica de 5% din salariul de baza, pentru fiecare treapta/gradatie profesionala detinuta;
4.indemnizatia de conducere corespunzatoare, cuvenita potrivit prevederilor legale.
De asemenea, reclamantul a solicitat ca toate sumele datorate de parati sa fie actualizate cu indicele de inflatie pana la data Platii efective.
S-a cerut , de asemenea, acordarea dobanzii legale de la data scadenta a obligatiei de plata si pana la achitarea integrala a debitelor.

Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Birou electoral - organism care se constituie pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor la nivel national,
Birou electoral - organism care se constituie pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor la nivel national,
Infractiune constand in conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel

In motivarea cererii formulate reclamantul a aratat ca membrul de sindicat pentru care a fost promovata actiunea este angajata unitatii administrative, lucrand in cadrul bibliotecii comunale. Sporurile indicate la punctele 1-3 de mai sus sunt prevazute de art. 51 alin 3-5 din Legea nr. 334/200, iar cel de la punctul 4 este stipulat in art. 53 din lege.


In drept, au fost invocate prevederile art. 269-273 C muncii, art. 51, 52 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002.


Paratii nu au formulat intampinare.


In probatiune, s-au depus la dosarul cauzei inscrisuri .


Analizand pretentiile deduse judecatii, prin raportare la cele rezultate din inscrisurile depuse la dosar si la normele legale aplicabile spetei, instanta retine urmatoarele:


in fapt, numita M_ H_, membra a sindicatului reclamant, pentru care a fost promovata prezenta actiune, este angajata Primariei Moacsa in calitate de bibliotecar, personal contractual, inca din data de 01.01.1991 (conform adeverintei depusa la fila 12). Aceasta angajata este singura care indeplineste functia de bibliotecar in cadrul aparatului administratiei locale Moacsa, imprejurare de fapt necontestata de parati.


In drept, verificand prevederile legale invocate de reclamant drept fundament pentru pretentiile banesti solicitate, instanta constata ca alineatele 3-5 din art. 51 cuprins in Legea nr. 334/2002 ( care prevedeau acordarea in beneficiul bibliotecarilor a sporului pentru conditii periculoase sau vatamatoare, sporul de fidelitate si sporul de suprasolicitare neuropsihica) au fost abrogate prin pct. 23 al alin. 1 al art. 48, cap. VI din Legea nr. 330/2009. Ca urmare, pentru ultimii trei ani anteriori introducerii prezentei actiuni nu exista reglementare legala pentru acordarea acestor sporuri pretinse de reclamant.


In ceea ce priveste insa indemnizatia de conducere, instanta retine ca potrivit art. 52 si 53 din Legea nr. 334/2002, conducerea bibliotecilor este asigurata astfel:


a) in cazul bibliotecilor cu personalitate juridica, de catre un director general sau director, care poate avea unul sau mai multi adjuncti;


b) in cazul bibliotecilor fara personalitate juridica si/sau al filialelor, de un director sau de un bibliotecar responsabil, cu functia de sef de serviciu sau sef de birou, avand dreptul la indemnizatia de conducere corespunzatoare, potrivit prevederilor legale.


La biblioteca comunala, potrivit anexei nr. 1 la Legea nr. 334/2002, postul de bibliotecar reprezinta functia de responsabil de biblioteca si se asimileaza cu functia de sef de birou .


In speta, angajata M_ H_ a ocupat in cei trei ani anteriori introducerii cererii de chemare in judecata si ocupa si in prezent postul de bibliotecar in cadrul bibliotecii comunale Moacsa, functia ei fiind asimilata de legiuitor celei de sef de birou . Ca urmare, aceasta angajata este indreptatita la obtinerea indemnizatiei de conducere .


Avand in vedere aceste considerente, tribunalul apreciaza cererea formulata de sindicatul reclamant ca fiind intemeiata in parte, urmand a admite pretentiile ce au ca obiect acordarea, plata indemnizatiei de conducere pentru bibliotecara M_ H_. retinand, de asemenea, prevederile art. 166 alin. 4 Codul muncii, ale art. 1531 alin. 1 si ale art. 1535 alin 1 Codul civil, instanta va dispune actualizarea sumelor datorate de parati prin aplicarea indicelui de inflatie pana la data platii si obligarea paratilor la plata dobanzii legale aferenta debitului.


Celelalte pretentii formulate de reclamant vor fi respinse ca neintemeiate.PENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII


H O T A R A S T E :Admite in parte cererea formulata de reclamantul S_ D_ AL B__ D__ R_, cu sediul in G_, _, _, _, in numele si pentru membrul de sindicat M_ H_, in contradictoriu cu paratii U__ A__ T__ _ in Moac?a, jud. C_ si C_ L__ MOACSA, cu sediul in Moacsa , jud. C_.


Obliga paratii sa acorde si sa plateasca in beneficiul membrului de sindicat M_ H_ indemnizatia de conducere conform Legii nr 334/2002, incepand cu data de 09.03.2013 si pana la data la care membrul de sindicat nu va mai indeplini conditiile legale pentru acordarea indemnizatiei, sumele datorate urmand a fi actualizate cu coeficientul de inflatie la data Platii plus dobanda legala de la data scadenta a obligatiei de plata si pana la plata efectiva.


Respinge ca neintemeiate restul pretentiilor reclamantului.


Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare, apel ce se va depune la sediul Tribunalului C_.
Pronuntata de: Tribunalul Covasna Sectia Civila, Sentinta civila nr. 104/2017, in sedinta publica din 09 februarie 2017


Citeşte mai multe despre:    Bibliotecar    Spor conditii periculoase    Spor fidelitate    Spor suprasolicitare neuropsihica    Indemnizatie conducere    Legislatie sporuri bibliotecari
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Functie bugetara. Neacordarea sporului pentru conditii de munca ca urmare a necuprinderii acestor cheltuieli in buget.
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 3628 din data de 29.07.2020

Hotararea in cauza Brisc impotriva Romaniei din 11.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Prevederile art.41(1) din Codul muncii sunt incidente numai in situatia clauzelor de care partile pot sa dispuna prin acordul lor de vointa, nu si a celor privitoare la drepturi si obligatii care nu sunt negociabile, pentru ca beneficiaza de reglementare legala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1238, in sedinta publica din 28 februarie 2017

Nu se poate vorbi despre o suma nedatorata cata vreme plata acesteia s-a efectuat in baza unei decizii a angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1467, in sedinta publica din 9 martie 2017

Sporul pentru conditii vatamatoare este distinct de salariul de baza, astfel ca acesta nu putea sa se regaseasca in salariu sub forma unei sume compensatorii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 863, pronuntata in sedinta publica din 27 martie 2017

Nu se poate dispune obligarea salariatului la restituirea sumei incasate daca aceasta i-a fost remisa in baza unor acte valide si necontestate la acel moment
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1467/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017

Incepand cu anul 2010, nu mai vorbim de o indemnizatie de conducere, ci de un salariu de baza aferent functiei de conducere. Istoricul reglementarilor privind indemnizatia de conducere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Suceava Sectia I Civila, Decizia civila nr. 234/2017, in sedinta publica din 23 martie 2017

Modificarea contractului individual de munca. Decizie unilaterala a angajatorului prin care se modifica locul si felul muncii, fara consimtamantul sal
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara Decizie 2634 (05.12.2006)

Modificarea contractului individual de munca. Decizie unilaterala a angajatorului prin care se modifica locul si felul muncii, fara consimtamantul sal
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara Decizie 2634 (05.12.2006)Articole Juridice

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati