Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Actiunea in anularea hotararii consiliului de administratie intentata de salariat poate fi promovata numai printr-o procedura prevazuta de Legea nr. 31/1990. Inadmisibilitate

Actiunea in anularea hotararii consiliului de administratie intentata de salariat poate fi promovata numai printr-o procedura prevazuta de Legea nr. 31/1990. Inadmisibilitate

  Publicat: 12 Feb 2019       1439 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin actiunea inregistrata pe rolul Tribunalului G_ sub nr.x din 23.03.2016, reclamanta A__ E__ a chemat in judecata pe parata __ G_ solicitand anularea actului aditional nr. 1394/6.05.2015, anularea pct. 8 din Hotararea nr. 4 a Consiliului de administratie, anularea pct. 13 din Hotararea nr. 3 a Consiliului de administratie, restituirea sumelor de bani retinute in baza acestor hotarari si reintregirea salariului de baza la nivelul avut anterior, obligarea la plata cheltuielilor de judecata .


Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
A fost promulgat la 11.09.1865
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Este actul juridic incheiat intre angajator si persoana incadrata
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
A fost promulgat la 11.09.1865
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
A fost promulgat la 11.09.1865
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Act adoptat de organele de stat,
Curtea aplica prevederile Conventiei europene a drepturilor omului. Verificarea respectarii de catre state a drepturilor si garantiilor prevazute de Conventie, reprezinta misiunea Curtii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Intreprindere comuna. Asociatie de intreprinderi sau de persoane fizice, constituita pentru a realiza un anumit proiect de afacere. Conform regulilor de concurenta comunitare, „intreprinderile comune” sunt intreprinderi controlate in comun de catre cel putin alte doua intreprinderi.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
A fost promulgat la 11.09.1865
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
A fost promulgat la 11.09.1865
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
A fost promulgat la 11.09.1865
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
A fost promulgat la 11.09.1865
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.

A aratat in motivarea actiunii ca incepand cu luna aprilie 2015, prin Hotararea nr. 3/2015 a Consiliului de administratie, i s-a retras sporul de confidentialitate ce-i fusese acordat in baza art. 100 din C.C.M. pe anii 2015-2016 si drept urmare i s-a micsorat salariul de baza de la 6261 lei la 5322 lei, astfel cum rezulta din hotararea nr. 4/2015 a Consiliului de administratie, ce a stat la baza actului aditional nr. 1394/6.05.2015 la contractul sau individual de munca .


Aceste hotarari ale Consiliului de administratie, a sustinut reclamanta, au un caracter abuziv, incalcand prevederile din Codul muncii, iar actul aditional la contractul de munca, ce a avut la baza aceste hotarari, este lovit de nulitate absoluta.


S-a mai sustinut ca nu exista acordul reclamantei pentru modificarea salariului, Asa cum se mentioneaza in actul aditional .


Parata __ G_ a formulat intampinare prin care a invocat exceptia tardivitatii cu privire la capatul de cerere vizand nulitatea actului aditional nr. 1394/6.05.2015 si exceptia inadmisibilitatii capetelor de cerere vizand anularea partiala (punctele 13 si 8) a hotararilor nr. 3 si 4 ale Consiliului de administratie.


Si pe fond s-a sustinut ca cererea de intregire a salariului si restituire a drepturilor banesti formulata de reclamanta, nu poate fi primita din moment ce contractul de munca al acestuia a incetat.


Pe cale de consecinta, s-a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata.


In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri .


Prin sentinta civila nr.1151/30.09.2016 Tribunalul G_ a admis exceptiile invocate de intimata si pe cale de consecinta:


A respins ca tardiv capatul de cerere privind nulitatea actului aditional nr. 1394/6.05.2015 emis de intimata.


A respins ca inadmisibile capetele de cerere privind anularea partiala (punctele 13 si 8) a hotararilor nr.3 si 4 ale Consiliului de administratie, formulate de reclamanta A__ E__, in contradictoriu cu parata S_ A__ C__ SA G_.


A respins ca nefondat capatul de cerere privind restituire drepturi banesti si reintregire salariu .


Pentru a se pronunta astfel, instanta de fond a retinut urmatoarele:


Reclamanta a ocupat functia de director economic in cadrul __ G_, astfel cum rezulta din contractul de munca nr. 2/9.11.2004, depus la dosar.


Prin decizia nr. 2924/16.10.2015, contractul sau de munca a incetat conform art. 56 lit. c din Codul muncii, incepand cu data de 21.10.2015.


Fata de aceasta situatie, exceptia tardivitatii cererii vizand anularea actului aditional nr. 1394/06.05.2015, invocata de parata prin intampinare este intemeiata.


Prin actul aditional mentionat s-a modificat salariul de baza al reclamantei, la acel moment - 06.05.2015, reclamanta fiind inca in activitate .


Plata salariului fiind o clauza a contractului individual de munca, conform art. 283 al.1 lit. d din Codul muncii, putea fi contestata pe toata durata existentei contractului, respectiv pana la data de 21.10.2015 - data incetarii contractului de munca .


Actiunea fiind introdusa ulterior incetarii contractului de munca, cererea de anulare a actului aditional este tardiva.


Cat priveste cererile vizand anularea partiala a hotararilor consiliului de administratie nr. 3 si 4 (anularea punctului 13 din Hotararea nr. 3 si a punctului 8 din Hotararea nr. 4) se constata ca aceste cereri sunt inadmisibile. Aceste hotarari nu pot fi contestate direct la instanta, legea stabilind in privinta lor o alta procedura reglementata prin Legea nr. 31/1990. Cu privire la acest aspect, prin decizia nr. 165/29.01.2015 invocata de parata in aparare, intr-adevar I.C.C.J. intr-o speta avand ca obiect anulare hotarare a consiliului de administratie, a statuat ca deciziile consiliului de administratie pot fi anulate doar prin hotararea adunarii generale a actionarilor, cu exceptia cazurilor in care deciziile s-au luat in executarea delegarii de atributii . In prezenta cauza nu se aflam insa in aceasta situatie de exceptie deoarece adunarea generala a actionarilor din societate nici nu are atributii in sensul de a hotari cu privire la salariul directorului economic pentru a le fi putut delega consiliului de administratie. Prin urmare, consiliul de administratie nu a emis hotararile a caror anulare partiala s-a solicitat, in executarea delegarii exercitiului atributiilor adunarii generale.


Referitor la cererea privind restituirea drepturilor banesti si reintregirea salariului, in conditiile in care hotararile nr.3 si 4 ale Consiliului de administratie nu pot fi anulate deoarece pe cale de exceptie s-a opus inadmisibilitatea, aceasta nu poate fi primita.


Reclamantei nu i se pot restitui drepturile banesti rezultate din diminuarea salariului, de vreme ce aceasta nu se afla in situatia de a fi ramas pana la data incetarii contractului de munca cu aceleasi drepturi salariale initial stabilite.


Impotriva sentintei civile a declarat apel reclamanta A__ E__, criticand-o ca fiind nelegala si netemeinica pentru urmatoarele motive:


Actul aditional contestat a fost emis prin incalcarea legislatiei muncii,sub forma unei decizii in continutul caruia nu este mentionat, cu drept de contestatie in termen de 30 de zile la tribunal Asa cum prevede legislatia muncii.


Consiliul de administratie prin actul constitutiv al societatii avea ca atributiuni numirea si stabilirea salariului directorilor din societate si nu diminuarea sau luarea unor sporuri date de CCM la nivel de societate .


Instanta de fond nu a tinut cont de prevederile art.100 din CCM, art.26, art.38 si 41 din Codul Muncii.


In concluzie a solicitat admiterea apelului Asa cum a fost formulat.


In drept si-a intemeiat apelul pe dispozitiile Legii nr.53/003 si a Contractului colectiv de munca la nivel d unitate pe anii 2015-2016.


Intimata __ a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea apelului ca nefondat si mentinerea hotararii a fiind legala si temeinica, reiterand aceleasi exceptii si aparari ca la fond .


Examinand apelul declarat de reclamanta potrivit motivelor invocate si dispozitiilor legale incidente, in conformitate cu prevederile art. 479 alin. 1 din noul Cod de procedura civila curtea il apreciaza ca fiind nefondat pentru urmatoarele considerente:


Prima instanta a solutionat litigiul dintre parti pe cale de exceptie, retinand ca fiind tardiv capatul de cerere avand ca obiect constatarea nulitatii absolute a actului aditional nr.1394/06.05.2015 si ca inadmisibile capetele de cerere privind anularea partiala a hotararilor nr.13 si nr.14 ale Consiliului de administratie.


Sub aspectul exceptiei invocate, devin incidente prevederile art. 248 alin.1 din Noul Cod de procedura civila potrivit carora instanta se pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura si asupra celor de fond care fac inutila, in tot sau in parte, cercetarea in fond a cauzei.


In mod corect a retinut instanta de fond ca in conformitate cu dispozitiile art.268 alin.1 lit .d Codul Muncii, constatarea nulitatii unui contract individual de munca ori a unor clauze ale acestuia se poate solicita pe durata existentei contractului.


De mentionat faptul ca, prin actul aditional nr.1394 la contractul individual de munca nr.2/09.11.2004 incheiat in data de 06.05.2015, s-a modificat salariul de baza al apelantei de la 6261 lei la 5322 lei incepand cu data de 22.04.2015, conform hotararii Consiliului de administratie nr.4/2015. (data la care apelanta era inca in activitate).


Plata salariului fiind o clauza a contractului individual de munca putea fi contestata pe toata durata existentei contractului, respectiv pana la data 21.10.2015, data incetarii contractului.


Intrucat actul aditional nr.1394/06.05.2015 si-a incetat existenta in data de 21.10.2015, conform deciziei nr.2924/16.10.2015 emisa de angajator prin care s-a dispus incetarii contractului individual de munca al apelantei, in conformitate cu art.56 litera c) din Codul Muncii, in mod judicios tribunalul a respins ca tardiva cererea de constatare a nulitatii absolute a actului aditional mentionat anterior, actiunea fiind promovata in 23.06.2016.


Fata de cele retinute, instanta considera ca motivele invocate pe fondul cauzei sunt de prisos a fi analizate.


Criticile apelantei ca, prin actul constitutiv al societatii Consiliul de administratie avea ca atributii numirea si stabilirea salariului directorilor din societate si nu diminuarea sau luarea unor sporuri date de CCM la nivel de societate sunt neintemeiate.


Prin Hotararea nr.3/2015, Consiliul de administratie a hotarat retragerea incepand cu data de 01.04.2015, a sporului de confidentialitate acordat directorului economic E__ A__.


Iar, prin Hotararea nr.4/2015, Consiliul de administratie a stabilit ca incepand cu data de 22.04.2015, salariul de baza al directorului economic A__ E__ sa fie in cuantum de 5.322 lei la care se adauga spor vechime de 25%, spor conducere de 30% precum si ale drepturi conform CCM in vigoare.


Este adevarat ca prin emiterea acestor hotararii de catre Consiliul de administratie al societatii, drepturile salariale cuvenite apelantei-reclamante au fost diminuate, insa, aceste hotarari nu pot fi contestate direct in instanta, Legea nr.31/1990 prevede o anumita procedura de anulare a acestora.


In acest sens s-a pronuntat si Inalta Curte de Casatie si Justitie prin Decizia nr.165/29.01.2015, care a statuat ca deciziile consiliului de administratie pot fi anulate prin hotararea adunarii generale a actionarilor, in virtutea activitatii de control a gestiunii administratorilor, cu exceptia cazurilor in care deciziile s-au luat in executarea delegarii de atributii, prevazuta de art. 114 din Legea nr. 31/1990.


In acest sens, art. 114 din Legea nr. 31/1990 permite adunarii generale a actionarilor sa delege consiliului de administratie sau directoratului atributiile sale de a lua hotarari in materia mutarii sediului social, schimbarii obiectului de activitate cu exceptia celui principal si majorarii capitalului social.


In speta, insa, prin hotararile consiliului de administratie a caror anulare s-a solicitat au fost diminuate drepturile salariale cuvenite directorului economic si s-a dispus retragerea sporului de confidentialitate.


Raportat la dispozitiile acestor hotarari, rezulta ca acestea nu au fost adoptate in executarea delegarii exercitiului atributiilor adunarii generale, astfel ca actiunea in anularea acestora este inadmisibila.


Tinand seama de faptul ca, asa cum am mai aratat, in mod corect instanta de fond a apreciat actiunea ca fiind inadmisibila, nu pot fi analizate sustinerile apelantei ce vizeaza fondul cauzei si care se refera la motivul nulitatii invocat prin prisma dispozitiilor legale indicate de aceasta, respectiv la aspectul ca, in cadrul procesual stabilit, se impune a se verifica daca hotararile consiliului de administratie au fost date cu respectarea prevederilor art.100 din CCM si art.26 din Codul Muncii.


In consecinta, in baza art. 480 Cod procedura civila, instanta va respinge apelul declarat de reclamanta ca nefondat.PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


D E C I D ERespinge ca nefondat apelul declarat de reclamanta A__ E__, domiciliata in G_, _.1, __, etaj 4, __ impotriva sentintei civile nr.1151/30.09.2016 a Tribunalului G_.


DEFINITIVA.


pronuntata in sedinta publica din 02 Martie 2017.
Pronuntata de: Curtea de Apel Galati Sectia C.M.A.S., Decizia civila nr. 130/2017, in sedinta publica din 2 martie 2017


Citeşte mai multe despre:    Retragere spor confidentialitate    Hotarare consiliu administratie    Admisibilitate anulare hotarare administrator adunare generala    Anulare act aditional contract munca dupa incetare
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe