Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Desfacerea disciplinara a contractului de munca pentru neindeplinirea atributiilor. Ocol silvic.

Desfacerea disciplinara a contractului de munca pentru neindeplinirea atributiilor. Ocol silvic.

  Publicat: 13 Feb 2019       1811 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Denumire data monedei unice europene.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin cererea inregistrata la data de 10.07.2016, sub nr. x pe rolul Tribunalului O__, reclamantul M__ M_ a formulat contestatie impotriva Deciziei nr. 157/30.05.2016 de desfacere disciplinara a contractului individual de munca, emisa de parata R__ nationala a P_ R__ - Directia Silvica O__ si a solicitat instantei ca prin hotararea ce se va pronunta sa dispuna:
- anularea deciziei contestate, cu consecinta repunerii partilor in situatia anterioara emiterii deciziei, respectiv cu plata drepturilor salariale, reactualizate in raport cu rata inflatiei, incepand cu data incetarii contractului de munca si pana la data reintegrarii efective, precum si la plata sumei de 5000 euro reprezentand daune morale si a cheltuielilor de judecata .


1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Conform art. 290 Cod Penal, falsificarea unui inscris sub semnatura privata prin vreunul din modurile aratate in art. 288 (falsul material in inscrisuri oficiale),
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
1. Aptitudine a persoanei de a-si da seama de sensul, importanta si urmarile actiunilor pe care le savarseste, precum si de a-si dirija liber vointa, potrivit cu scopurile urmarite.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul il foloseste pentru indeplinirea sarcinilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Cauza care inlatura raspunderea penala, reglementata in cap. III, t. VII, art. 131, C. pen., partea generala.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Scrisoare ce urmeaza unei oferte lansate de furnizor prin care clientul solicita livrarea de produse sau executarea de servicii,
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Componenta a zgomotului ambiant care poate fi identificata in mod specific prin mijloace acustice s
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
Este persoana care are cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal, avand obligatia de a se prezenta la chemarea organelor judiciare, de a depune marturie si de a relata adevarul si numai adevarul.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
1. Atributie exclusiva acordata unei persoane, unei functii sau unui organ.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Reprezinta fapta savarsita cu vinovatie de catre functionarii publici, demnitari si asimilatii acestora
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Paguba materiala sau prejudiciul material suferit de o persoana sau adus unei persoane ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Procedeu contabil cu ajutorul caruia se constata faptic existenta elementelor patrimoniale ale unitatii economice sau ale institutiei, din punct de vedere cantitativ si valoric.
Din punctul de vedere al dreptului civil, o fapta ilicita savarsita cu intentie, prin care se cauzeaza un prejudiciu altei persoane si care obliga pe autorul sau la reparatie (art.998 Cod Civil).
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra patrimoniului,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

In fapt, reclamantul a aratat ca a fost angajatul paratei pe postul de padurar si prin decizia nr. 157/30.05.2016 i s-a desfacut contractul individual de munca, la de 06.06.2016, in baza art.48 alin.2 lit. g din O.U.G. nr.59/2000 si art.74 din Regulamentul Intern al RNP- R__.


Se arata ca in data de in data de 28.01.2016, in urma unei sesizari telefonice, s-au semnalat mai multe abuzuri grave in cantonul nr.14 Dealul Vezii din cadrul Ocolului Silvic Vulture?ti - titular de canton fiind chiar contestatorul.


Urmare a sesizarii telefonice, s-a constituit o comisie speciala destinata cercetarii celor sesizate. La fata locului, in u.a. 37A din UP III Topana, partida nr.494, s-au depistat 10 arbori specia G_, taia?i ilegal, arbori ce aveau diametrele la cioata cuprinse intre 48 si 72 cm si erau marcati cu un dispozitiv de marcat fals .


Se precizeaza faptul ca, Consiliul de Disciplina al intimatei a analizat cele constatate, iar prin Hotararea nr.3/01.04.2016, a considerat ca acesta se face vinovat de savarsirea anumitor abateri disciplinare si a hotarat, in temeiul art.101 alin. l si 2 lit. g din CCM pe anii 2015-2017, desfacerea disciplinara a contractului individual de munca .


Cu toate ca a contestat administrativ aceasta hotarare, i-a fost respinsa contestatia, situatie in care s-a adresat instantei.


Astfel, se arata ca s-a apreciat ca ar fi incalcat mai multe prevederi legale, dar si prevederi interne ale societatii, prin care ar fi adus daune intereselor silviculturii si prestigiului institutiei, contrar prevederilor din CCM pe anii 2015-2017 mai sus mentionate.


Acestea ar fi constat in: nu a prevenit sustragerile de material lemnos; nu a semnalat folosirea unui dispozitiv de marcat fals aplicat pe arbori; nu a raportat taierea fara drept a celor 10 arbori de catre un agent economic; nu a intocmit acte de sanctionare a celor vinovati pentru taierea fara drept a arborilor; nu a luat masuri de conservare a probelor materiale.


Apreciaza ca presupusele fapte imputate nu exista, iar sanctiunea aplicata este nefondata si netemeinica.


Se arata ca anterior datei de 28.01.2016 si anume in data de 27.01.2016, in timpul orelor de program, a efectuat in canton serviciul de paza ( de patrulare) si nu a identificat arbori taia?i ilegal, nici in u.a. 37A din UP III Topana, partida nr.494, nici in alta parte .


De altfel, in u.a. 37A din UP III Topana, S.C. Bogdano Forest S.R.L. terminase exploatarea forestiera inca din data de 19.01.2016, iar ulterior acestei date, dar inainte de data de 28.01.2016, administratorul acestei exploatator silvic privat depusese la ocolul silvic cererea pentru reprimirea parcelei ( adica predarea suprafe?ei de teren forestier catre ocol) si a semnalat ca unii arbori erau prejudicia?i ( prejudicii inevitabile).


Contestatorul sustine ca in data de 28.01.2016, incepand cu orele 8.30, se afla in alta parcela ( u.a. 38B), unde aveam ca sarcina de serviciu supravegherea unui alt parchet, exploatat in regie proprie si a fost sunat de catre seful de ocol pentru a se prezenta imediat in u.a. 37A. Ajungand acolo, numitul B__ G__ indica reprezentantilor sec?iei de Politie 9 Rurala Scornice?ti, cele 10 cioate, despre care contestatorul atunci a luat la cunostinta despre ele si nu avea cunostinta de folosirea unui dispozitiv de marcat fals aplicat pe arbori.


Neavand cunostinta de folosire a acestui dispozitiv, nici nu putea raporta taierea lor si nici intocmirea actelor de sanctionare a celor vinovati.


De altfel se arata ca nici cei din conducerea intimatei, nici organele de Politie nu au putut stabili cine au taiat acei arbori!


Contestatorul precizeaza ca la punctul de lucru, avea un program de lucru de 8 ore si este posibil ca taierea arborilor sa fi avut loc dupa terminarea orelor de program sau dupa ce efectuase serviciul de patrulare, intrucat cantonul avea o suprafata de 465 ha, raspandit pe 7 sate, iar acesta singur efectua serviciul de patrulare.


Precizeaza ca, chiar si in aceste conditii, in toata perioada de 4 ani si 6 luni cat a avut calitatea de salariat al acelui canton, a cautat sa cuprind serviciul de patrulare pe o suprafata cat mai intinsa, dar niciodata, intr-o singura tura, nu a cuprins-o integral si niciodata nu s-a semnalat furturi, taieri ilegale de arbori, etc.


Se mai arata ca anual, s-au efectuat minim doua controale de fond care pot demonstra cele sustinute de acesta.


Cu privire la presupusa fapta de neluare a masurilor de conservare a probelor materiale, se arata ca in data de 28.01.2016 dupa cercetarile efectuate, nu s-a efectuat nici un proces verbal de predare - primire pentru asigurarea presupuselor masuri de conservare, ci doar un proces verbal pentru darea in custodie catre acesta a cantita?ii de material lemnos de la cei 10 arbori, intregul material lemnos de la cei 10 arbori s-a gasit la fata locului in integralitate, fiind valorificat ulterior de catre ocolul silvic, deci presupusul prejudiciu fiind inexistent.


Mentioneaza ca prin atributiile stabilite prin fi?a postului nu are ca responsabilitate asigurarea patrularii suprafe?elor de teren cu vegeta?ie forestiera date in exploatarea unor agenti economici privati, cazul spetei de fata, de la predarea - primire pana la reprimire, avand ca sarcina de serviciu doar efectuarea de controale de exploatare, potrivit graficelor stabilite de catre ?eful ocolului silvic.


La aplicarea sanctiunii disciplinare nu s-a tinut seama de activitatea profesionala,


Acesta a primit intotdeauna numai calificativul foarte bine. Mai mult, intimata nu a tinut seama de faptul ca niciodata nu a fost sanctionat anterior pentru vreo presupusa abatere disciplinara.


Contestatorul arata ca sanctiunea aplicata - cea mai grava - este disproportionala in raport cu presupusele fapte ce ar fi fost savarsite, contrar art.250 din Codul Muncii.


Mai mult, se arata ca, potrivit art. 61 lit. a din Codul Muncii, se poate dispune concedierea pentru motive care sin de persoana salariatului, daca acesta a savarsit o abatere grava sau abateri repetate, contestatorul aratand ca nu a savarsit nici abateri grave, dar nici abateri repetate, cu impact, cu prejudicii la nivelul intimatei.


Astfel, contestatorul invoca prevederile Deciziei nr. 11 din 10.06.2013 a I.C.C.J., solicitand inlocuirea cu o alta sanctiune disciplinara, potrivit careia, atunci cand se constata ca sanctiunea aplicata este gresit individualizata, instanta o poate inlocui.


In ceea ce priveste obligarea paratei la plata sumei de 5.000 de euro, reprezentand daune morale pentru atingerea adusa onoarei si demnitatii mele.


Se arata ca, a suferit nu numai un prejudiciu de ordin patrimonial, fiind privat de orice venit de natura salariala, de orice posibilitate de a mai avea asigurare medicala, dar a suferit si un prejudiciu de ordin moral, urmare a atingerii aduse onoarei si demnita?ii mele.


Se mai arata ca lucreaza in cadrul societatii intimate, neintrerupt, de peste 4 de ani, nu a fost cunoscut cu abateri disciplinare, nu a produs prejudicii si a efectuat sarcinile de serviciu in mod con?tiincios. Ori, la aflarea ve?tii ca a fost dat afara disciplinar, i s-ar produce insemnate prejudicii de ordin moral, i-ar atrage dispretul celor care-l cunosc de atata timp .


Sanctiunea aplicata a avut la baza doar sesizarea, tenden?ioasa, a unei persoane fizice, fara a exista dovezi concrete impotriva sa si a fost sanctionat drastic doar pentru presupuse abateri disciplinare savarsite pe parcursul unei singure zi.


In drept, s-au invocat prevederile art. 252 alin. 5 din Codul Muncii.


S-au anexat in sustinere, inscrisuri: decizia contestata, adresa 1751/23.05.2016, contestatia administrativa, Hot. 3/01.04.2016.


In probatoriu, se solicita admiterea probei cu inscrisuri, interogatoriu, martori, expertiza.


Potrivit art. 411 pct. 2 C.Proc.Civila, solicita judecarea cauzei si in lipsa .


Parata R__ nationala a P_ R__ - Directia Silvica O__ a formulat intampinare - fila 21 dosar, prin care a solicitat respingerea contestatiei, ca neintemeiata.


Arata ca paratul a ocupat functia de padurar la cantonul nr. 14 DEALU VEZII din cadrul Ocolului Silvic Vulture?ti, avand ca principala obligatie de serviciu, asigurarea integrita?ii fondului forestier in raza de activitate a cantonului sau , luand masuri de prevenire a sustragerii ilegale de material lemnos ori de depistare si sanctionare a autorilor faptelor ilicite si ramanand direct raspunzator pentru delictele silvice nejustificate si alte lipsuri din gestiune .


Se sustine ca petentul nu si-a indeplinit corespunzator sarcinile de serviciu, nu a prevenit sustragerile ilegale de material lemnos, nu a identificat autorii furturilor premeditate din cantonul pe care-l are in paza si urmare a tratarii cu superficialitate a atributiunilor de serviciu a facut posibila disparitia in timp de cateva ore a probelor materiale ( marci false) aplicate pe 10 arbori taia?i ilegal, `` la comanda `` din cantonul sau, ingreunand activitatea organelor de cercetare penala deplasate la fata locului.


Hotararea Guvernului Romaniei, nr. 1076/2009 pentru aprobarea Regulamentului de paza a fondului forestier, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 721 din 26.10.2009 precizeaza in cuprinsul art. 9 `` Pagubele produse fondului forestier national, cauzate de neindeplinirea, totala sau partiala, a serviciului privind paza fondului forestier, se imputa celor responsabili, potrivit fisei postului."


Conform art.6 din Regulamentul de paza a fondului forestier, si a fisei postului, - padurarul poarta raspunderea pentru modul in care i?i desfasoara activitatea de paza a cantonului.


Conform art. 74(1) din Regulamentul intern al RNP - R__ ``Angajatorul poate dispune desfacerea contractului individual de munca , cand padurarul inregistreaza pagube mai mari de 20mc imputabili la o singura inspectie sau mai mari de 50 mc imputabili pe an``.


De asemenea, potrivit art. 101 (1), (2) lit .g. din Contractul Colectiv de munca in vigoare, `` angajatorul poate sa dispuna desfacerea disciplinara a CIM in cazul in care personalul silvic salariat incalca cu vinovatie legile si reglementarile specifice domeniului silviculturii, indatoririle ce revin potrivit CIM, aducand astfel daune intereselor silviculturii si prestigiului institutiei``.


Se mai arata ca, fapta ce constituie abatere disciplinara a fost adusa la cunostinta conducerii unitatii prin raportul responsabilului cu paza si protectia fondului forestier din cadrul Direc?iei Silvice O__, inregistrat sub nr. 1239/03.03.2016.


Abaterea disciplinara a fost analizata in sedinta Consiliului de Disciplina din data de 01.04.2016 care a propus prin Hotararea nr. 3/01.04.2016, aplicarea sanctiunii constand in desfacerea contractului individual de munca . Prin decizia de concediere, s-a retinut ca petentul nu si-a indeplinit corespunzator sarcinile de serviciu ce ii revin conform fisei postului si art. 6 din Regulamentul de paza al fondului forestier, nu a prevenit sustragerile de material lemnos din cantonul ce-1 are in paza, nu a semnalat folosirea unui dispozitiv de marcat fals aplicat pe arborii din cantonul sau, nu a raportat taierea fara drept arborilor din canton, nu a luat masuri de conservare a probelor materiale (marci false) din cantonul sau, desi trebuia sa prevada ca exista tendinta de inlaturare a probelor .


Prin taierea arborilor fara drept s-au produs prejudicii sectorului silvic de peste 30.000 lei, iar padurarul care a fost platit sa previna asemenea fapte se apara de maniera `` nu cunosc nimic, sunt nevinovat".


Sustine parata ca atitudinea padurarului este nesincera, intrucat activitatea infractionala s-a derulat pe o perioada lunga de timp, pe parcursul mai multor zile chiar saptamani,astfel pentru doborarea arborilor cu dimensiuni de peste 80 cm ( majoritatea) necesita folosirea unor ferestraie mecanice performante; ferestraiele in lucru produc zgomot ce poate fi sesizat de la distante mari; este nevoie de mult timp pentru efectuarea lucrarilor de doborare si fasonare a materialului lemnos; incarcatul materialului lemnos nu se poate face manual si nu poate fi transportat cu mijloace de transport rudimentare (carute) necesitand mijloace de incarcat si transport auto care produc zgomot .


De aceea apreciaza ca motivele invocate in contestatie sunt neintemeiate si trebuie respinse intrucat nu corespund realita?ii.


Petentul, M__ M_ afirma ca `` s-au retinut abateri minore, fara semnificatie si fara a se produce vreun prejudiciu, dar, mai ales, fara vreo perturbare a activitatii, ceea ce nu justifica aplicarea unei sanctiuni atat de dure .


Fata de aceasta sustinere, arata parata ca faptele comise in cantonul sau, sunt fapte care luate singular constituie fiecare in parte cate o infractiune destul de grava, fapte prin care a fost violata integritatea fondului forestier si care au avut drept consecinta producerea unui prejudiciu de cea 30.000RON.


Mentinerea in sistem a unui padurar care gandeste si actioneaza in modul cum a actionat petentul nu este benefica sectorului silvic, chiar daca pana la producerea acestui eveniment a avut un comportament corespunzator.


Astfel, se apreciaza ca decizia emisa, intrune?te toate conditiile de forma si de fond cerute de legislatia in vigoare, iar contestatia formulata de petent este neintemeiata, motiv pentru care solicitam respingerea acesteia.


In dovedirea celor sustinute, s-a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri, proba testimoniala cu martorul B__ G__ domiciliat in _, eventual expertiza specialitatea silvicultura .


Au fost depuse actele care au stat la baza deciziei contestate, respectiv: raportul nr.1239/03.03.2016, proces verbal/29.03.2016, raport 1810/01.04.2016, hot. 3/01.04.2016, fi?a postului, fise evaluari.


Prin Incheierea din data de 13.09.2016 - fila 34 dosar si din data de 22.11.2016 - fila 55 dosar, la solicitarea contestatorului, s-a constatat ca intampinarea formulata de parata, a fost depusa peste termenul procedural prevazut de art. 201 alin 1 C.pr.civ., fiind aplicate dispozitiile art. 208 alin. 2 C.pr. civ.


A fost admisa si administrata proba cu inscrisuri .


Analizand actele si lucrarile dosarului cu privire la fondul actiunii, instanta retine si constata, raportat la probele administrate si textele legale incidente, urmatoarele:


Contestatorul a fost salariatul paratei in functia de padurar la cantonul nr. 14 Dealul Vezii din Ocolul Silvic Vulturesti, pana la data de 06.06.2016, cand i-a fost desfacut contractul de munca prin decizia 157/30.05.2016.


Prin decizia contestata (nr. 157/30.05.2016 - fila 8 dosar), acesta a fost sanctionat cu desfacerea disciplinara a contractului individual de munca, conform prevederilor art. 48 alin. 2 lit. g) din OUG 59/2000 si art. 74 din Regulamentul Intern al Regiei nationale a P_ - R__.


Astfel, art. 48 din OUG 59/2000 privind statutul personalului silvic prevede:


(1) Personalul care incalca legile si regulamentele specifice domeniului silviculturii, indatoririle ce ii revin potrivit contractului individual de munca, precum si normele de comportare, aducand astfel daune intereselor silviculturii si prestigiului institutiei pe care o reprezinta, raspunde disciplinar, contraven?ional, civil sau penal, in functie de natura si de gravitatea faptei savarsite.


(2) Pentru abaterile disciplinare se aplica una dintre urmatoarele sanctiuni:


a) mustrare;


b) avertisment scris;


c) diminuarea salariului si, dupa caz, a indemnizatiei de conducere cu 5%-30% pe o durata de 1-3 luni;


d) retrogradarea in functie pe o durata de 1-6 luni;


e) suspendarea din functie pe o durata de 1-12 luni; perioada de suspendare nu se ia in considerare ca vechime pentru acordarea gradatiei;


f) prelungirea cu 1-3 ani a duratei de acordare a unei grada?ii sau de promovare in grad;


g) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca .


Conform art. 74 (1) din Regulamentul intern al RNP - R__ ``Angajatorul poate dispune desfacerea contractului individual de munca cand padurarul inregistreaza pagube mai mari de 20 mc imputabili la o singura inspectie sau mai mari de 50 mc imputabili pe an``.


Potrivit art. 247 CM - (1) Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara.


(2) Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.


La luarea masurii de desfacere disciplinara a contractului individual de munca, s-a retinut in sarcina contestatorului ca nu si-a indeplinit corespunzator sarcinile de serviciu, nu a prevenit sustragerile ilegale de material lemnos, nu a identificat autorii furturilor premeditate din cantonul pe care-l are in paza si urmare a tratarii cu superficialitate a atributiunilor de serviciu a facut posibila disparitia in timp de cateva ore a probelor materiale (marci false) aplicate pe 10 arbori taiati ilegal, din cantonul sau, ingreunand activitatea organelor de cercetare penala deplasate la fata locului, prejudiciul produs fiind de 30.000 lei, fiind incalcate astfel prevederile art. 74 (1) din Regulamentul intern al RNP - R__.


Aceste fapte au fost analizata in Consiliul de disciplina din cadrul Directiei Silvice O__ si s-a hotarat, conform prevederilor OUG NR 59/2000 - desfacerea contractului individual de munca al acestuia.


Fata de faptele retinute prin decizia de concediere, respectiv: faptul ca nu a prevenit sustragerile de material lemnos, nu a identificat autorii furturilor premeditate din cantonul pe care-l are in paza si urmare a tratarii cu superficialitate a atributiunilor de serviciu a facut posibila disparitia in timp de cateva ore a probelor materiale (marci false) aplicate pe 10 arbori taiati ilegal, din cantonul sau, nu a semnalat folosirea unui dispozitiv de marcat fals aplicat pe arbori, acestea au fost constatate prin raportul de control nr. 1239/03.03.2016 - fila 44 dosar, al comisiei constituita din dispozitia Directiei Silvice O__, care a efectuat controlul de fond in trupurile de padure gestionate de reclamant si care a constatat cele retinute precum si paguba produsa.


Faptele retinute in sarcina contestatorului vor fi analizate si prin prisma atributiilor de serviciu din fisa postului detinut de acesta.


Astfel, din fisa postului de padurar - fila 78 dosar, fisa insusita de contestator prin semnarea acesteia, rezulta ca acesta a avut ca principale atributiuni de serviciu:


- pct. 10 - executa in permanenta patrulari individuale (aaA) asigura paza cantonului sau raspunde de (aaA) prejudiciu aduse arboretelor;


- pct. 11 - aplica masuri de prevenirea taierilor ilegale de arbori;


- pct. 25 - identifica cioatele arborilor taiati ilegal si locurile arborilor scosi din pamant si le inregistreaza in condica de serviciu;


- pct. 27 - confisca sau retine, dupa caz, materialele lemnoase provenite din savarsirea faptelor ilegale;


- pct. 42 - raspunde de pagubele nedescoperite la timp, precum si de neregulile constatate in cantonul sau;


- pct. 50 - este imputernicit sa gestioneze toata masa lemnoasa nepredata spre exploatare (aaA), sa gestioneze masa lemnoasa destinata agentilor economici pana la predarea spre exploatare a acesteia, fiind obligat sa urmareasca respectarea regulilor silvice de exploatare pe intreaga perioada de exploatare.


Se constata astfel, ca faptele retinute de parata in decizia contestata, au ca suport real atributiunile de serviciu din fisa postului, atributii ale caror indeplinire sunt obligatorii pentru angajat.


Din raportul de cercetare disciplinara nr. 1810/01.04.2016 - fila 47 dosar, rezulta fara dubiu ca masa lemnoasa confiscata a fost data in custodia contestatorului care avea calitatea de padurar, prilej cu care i s-a atras atentia sa ia toate masurile, astfel incat pana a doua zi cand vor continua cercetarile, cioatele sa nu fie deteriorate sau distruse. A doua zi, s-a constatat de comisia de inventariere si verificare a cioatelor de pe suprafata parchetului -u.a 37 A, ca TOATE AMPRENTELE DE LA CEI 10 ARBORI TAIATI IN DELICT AU FOST DISTRUSE.


Prin nota explicativa data de contestator - fila 46 dosar, acesta a recunoscu ca marcile aplicate pe arborii taiati ilegal, sunt altele decat cele normale, adica sunt false, dar se considera nevinovat de distrugerea cioatelor, chiar daca reprezentantul operatorului economic al __ este fratele sau.


De altfel, contestatorul prin contestatia formulata recunoaste si el sustragerile de material lemnos, dar le justifica pe imposibilitatea supravegherii in conditii optime a intregului corp de padure a carui paza o avea, ca fratele sau, care este administratorul operatorului economic al __, terminase exploatarea forestiera in u.a 37 A, inca din 19.01.2016, Asa cum rezulta si din contractul incheiat cu parata - fila 60 dosar si autorizatia de exploatarea - fila 94 dosar, si formulase o alta cerere de dare in administrare a acestei parcele de padure.


Mai mult decat atat, contestatorul nu a facut dovada ca ar fi sesizat conducerea unitatii si ca ar fi insistat asupra luarii unor masuri de catre parata, in vederea preintampinarii sustragerii de material lemnos, in conditia in care de la expirarea autorizatia de exploatarea - (fila 94 dosar) a __, asigurarea pazei cantonului revenea acestuia, fapt care nu este de natura sa duca la inlaturarea prevederilor legale si a regulamentelor aplicabile in cauza.


Astfel, se apreciaza ca sanctiunea aplicata este proportionala cu imprejurarile in care abaterile au fost savarsite si consecintele pe care le-a produs, asa cum ele au fost retinute de parata.


Pentru aceste considerente instanta apreciaza ca parata, in mod legal a facut aplicarea dispozitiilor Regulamentului intern, ale Codului Muncii si O.U.G. nr.59/2000 la faptele retinute in sarcina contestatorului si ca urmare va dispune respingerea contestatiei, ca neintemeiata.


Opinia asistentilor judiciari este in conformitate cu hotararea pronuntata si considerentele.PENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII


HOTARASTERespinge contestatia formulata de contestatorul M__ M_, CNP.x, cu domiciliul procesual ales la av. N_ I_, din Pitesti, __, __, __, Judetul O__, in contradictoriu cu intimata R__ nationalA A P_ R__- Directia S_ O__, cu sediul in Slatina, _. 2, Judetul O__, ca neintemeiata.


Cu apel in termen de 10 zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul O__.
Pronuntata de: Tribunalul Olt Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 107/2017, in sedinta publica din 21 februarie 2017


Citeşte mai multe despre:    Concediere sef ocol    Contestare decizie incetare contract munca    Caracterul proportional al sanciunii disciplinare
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe