Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Nelegalitatea actului aditional nu poate fi constatata decat in raport de o dispozitie legala sau de o alta prevedere cu caracter contractual, dar cu o forta juridica superioara

Nelegalitatea actului aditional nu poate fi constatata decat in raport de o dispozitie legala sau de o alta prevedere cu caracter contractual, dar cu o forta juridica superioara

  Publicat: 25 Feb 2019       946 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin actiunea in conflict individual de munca inregistrata la Tribunalul T__ sub nr. x, reclamanta B__ L_ T_ a chemat in judecata pe parata C__ nationala de C__ F_ C__ S.A., solicitand ca prin hotararea judecatoreasca ce se va pronunta sa se dispuna urmatoarele:
- sa se constate nelegalitatea actului aditional nr. 2/19.04.2013 la CCM nr. 116/23.04.2012, privind nivelul dreptului salarial stabilit prin anexa 1 la actul aditional, aferent functiei de acar II, functie detinuta de reclamanta;
- sa se constate nelegalitatea actului aditional nr. 2//x/19.04.2013 privind salarizarea, adica litera J „salarizarea” – valoarea salariala de 942 lei aferenta clasei 14 din Actul aditional nr. 2/19.04.2013 la CCM nr. 116/2012, act aditional ce intervine la contractul individual de munca nr. 865/3026 din 2006 al reclamantei;
- sa fie obligata parata la plata diferentei salariale de 314 lei/luna corespunzatoare salariului de baza de incadrare la care se adauga sporurile aferente conform contractelor, actualizata cu indicele de inflatie de la data nasterii dreptului pana la data Platii efective, precum si dobanda legala aferenta de la scadenta pana la data achitarii integrale, incepand cu data de 19.04.2013 pana la data de 24.04.2014;
- sa fie obligata parata la plata cheltuielilor de judecata .


Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Indicator rezultat din analiza raportului unor aspecte diferite din activitatea unei societati, cum ar fi coeficientul de randament, coeficientul de rotatie, de solvabilitate, rentabilitate, lichiditate etc.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Legea 10 din 2001. Entitatea cu personalitate juridica care exercita, in numele statului, dreptul de proprietate publica/privata cu privire la un bun ce face obiectul legii (minister, primarie, prefectura sau orice alta institutie publica)
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Bunuri materiale, activitati sau actiuni, proiecte, pe care o banca accepta sa le crediteze
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Reprezinta date in forma electronica care sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servesc ca metoda de identificare.
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

In motivarea actiunii, in fapt, reclamanta a aratat in esenta este angajata la societatea parata in functia de acar II, sta?ia C.F. Holdea, in temeiul contractului individual de munca nr. 8566/3026 din 2006, la care s-a incheiat si actul aditional nr. 2//x/19.04.2013.


Intre unitatea parata si sindicatul al carei membru este s-a semnat actul aditional nr. 2/19.04.2013 la CCM la nivel de unitate nr. 116/23.04.2012, prin care s-a stabilit ca ``se modifica art. 106 din contractul colectiv de munca nr. 116/23.04.2012 si se completeaza in sensul stabilirii ca valoare salariala pentru clasa I de salarizare sa fie in cuantum de 800 lei``.


La art. 7 din acelasi contract colectiv de munca se prevede imperativ la art. 7 ca ``salariile de baza corespunzatoare fiecarei clase de salarizare se stabilesc in functie de coeficientii de salarizare aferenti fiecarei functii detinute de salariat, respectiv de formula de calcul din Anexa 1``, si anume S = S clasa 1 x K. Aceasta formula se mentine si in actul aditional contestat.


In perioada valabilitatii actului aditional contestat, si anume 19.04.2013 - 24.04.2014, reclamantul a avut functia de impiegat de miscare III, la care ii corespunde clasa de salarizare 28, cu un coeficient de ierarhizare aferent clasei respective de 2,252. In aceste conditii, raportat la formula de calcul prin care se stabileste salariul de baza brut corespunzator clasei de salarizare aferent functiei detinute, valoarea salariala ar fi trebuit sa fie S = 800 x 1,570 = 1256 lei.


In actul aditional incheiat, valoarea salariala aferenta functiei detinute de reclamanta este de 942 lei, contrar prevederilor legale contractuale, fiind nesocotit dreptul salarial al reclamantei prin aplicarea gresita a formulei de calcul, astfel ca Anexa 1 la Actul aditional nr. 2/2013 este nelegala si se impune anularea acesteia.


In aceste conditii, i se cuvine reclamantului o diferenta lunara de 451 lei / luna la salariul de baza, la care se adauga sporurile de care beneficiaza potrivit contractului.


In drept, au fost invocate prev. art. 7 din CCM nr. 116/23.04.2012, modificat si prelungit prin actul aditional nr. 02/19.04.2013, art. 57 pct. 4, art. 40 alin. 2 lit. c din Codul muncii.


Actiunea este scutita de la plata taxei de timbru, conform disp. art. 270 din Codul muncii.


Prin intampinarea formulata, parata C__ nationala de C__ F_ C__ S.A. - Sucursala Regionala de C__ F_ Timisoara a invocat exceptia autoritatii de lucru judecat pentru anul 2013, intrucat in dos. nr. x instanta a respins cererea de acordare a coeficientului K pentru anul 2013. De asemenea, a invocat exceptia prescriptiei dreptului material la actiune, de 6 luni, avand in vedere prevederile art. 268 alineat 1 litera e din Legea nr. 53/2003, intrucat obiectul solicitarilor reclamantului il constituie aplicarea unor coeficienti mentiona?i in CCM la nivel de unitate .


Pe fondul cauzei, s-a solicitat respingerea actiunii ca inadmisibila, intrucat salariul de baza a fost negociat, iar reclamanta si-a dat consimtamantul prin semnatura, fara obiectiuni pentru valoarea lui.


Actul aditional nr. 2/19.04.2013 este un nou contract, prin care se modifica raporturile juridice constituite prin CCM nr. 116/23.04.2012.


Nulitatea este acea sanctiune care intervine in cazul in care un contract este incheiat cu incalcarea conditiilor cerute de lege pentru incheierea sa valabila, ceea ce nu se poate identifica in ceea ce priveste incheierea actului aditional nr. 2/19.04.2013.


Sustinerile reclamantei ca actul aditional este nelegal pe motiv ca acesta ar incalca alte prevederi cuprinse in acelasi CCM sunt vadit nefondate, neputandu-se vorbi de nelegalitate decat in cazul in care contractul sau o clauza a acestuia vine in contradictie cu o prevedere legala sau o alta prevedere cu caracter contractual, dar cu o forta juridica superioara contractului sau a prevederii contractuale a carei nulitate este pusa in discutie.


Atunci cand cele doua prevederi de referinta au forta juridica egala nu se poate pune in discutie nulitatea uneia din ele, ci interpretarea acestora.


In concret, exprimandu-ti vointa concordanta, prin actul aditional partile au inteles sa modifice partial continutul Anexei 1 la contract, eliminandu-se coeficientul de ierarhizare, mentiunile privitoare la formula de calcul ce erau inserate in Anexa 1 in forma initiala si modificandu-se valorile claselor de ierarhizare 1 - 7.


Aceasta manifestare de vointa a partilor a avut ca efect si modificarea implicita a art. 7 din CCM nr. 116/23.04.2012.


Mai mult, cererea reclamantei este si tardiva, nefiind inregistrata la instanta de judecata in perioada valabilita?ii CCM la nivel de unitate, conform art. 268 alineat 1 litera d din Codul muncii. Or la data de 25.04.2014 s-a emis un nou act aditional.


Cu privire la diferentele salariale solicitate, parata a aratat ca se impune respingerea acestui capat de cerere, avand in vedere ca reclamantei i s-au achitat toate drepturile salariale cuvenite, astfel cum acestea au fost negociate.


Prin raspuns la intampinare, reclamanta a solicitat respingerea exceptiilor invocate de parata si admiterea actiunii astfel cum aceasta a fost formulata, aratand pe langa cele aratate in cererea de chemare in judecata, ca se critica tocmai nerespectarea CCM (f. 32).


Prin sentinta civila nr. 468/PI/2016, Tribunalul T__ a admis exceptia de necompetenta teritoriala si in consecinta a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Hunedoara, unde dosarul a fost inregistrat sub nr. x.


In cauza a fost administrata proba cu inscrisurile depuse de parti.


Din examinarea actelor si lucrarilor dosarului, instanta retine urmatoarele:


In temeiul disp. art. 248 alineat 1 din Codul de procedura civila, instanta se va pronunta mai intai asupra exceptiilor invocate in cauza, care vor fi respinse pentru urmatoarele motive:


Cu privire la exceptia autoritatii de lucru judecat, instanta o apreciaza ca neintemeiata si o va respinge ca neintemeiata, avand in vedere ca in cele doua dosare nu exista identitate de obiect . Astfel in prezentul dosar se solicita anularea unor acte aditionale si acordarea diferentelor salariale ca un accesoriu al admiterii primelor doua capete de cerere, iar in dos. nr. x se solicita acordarea de diferente de drepturi salariale cu aplicarea coeficientilor de ierarhizare corecti.


Cu referire la exceptia prescriptiei, instanta constata ca in cauza este aplicabil termenul de prescriptie prev. de art. 268 alin. 1 lit. d din Codul muncii si nu termenul de prescriptie de 6 luni prevazut de art. 268 alin. 1 lit. e din Codul muncii, fiind contestata o clauza dintr-un act aditional la un contract colectiv de munca .


Raportat la data inregistrarii prezentei actiuni la Tribunalul T__ 12.08.2015, si perioada valabilitatii actului aditional contestat, instanta constata ca termenul prevazut de art. 268 alin. 1 lit. d din Codul muncii este depasit.


Pe fondul cauzei, instanta constata ca actul aditional nr. 2/19.04.2013 este un nou contract, prin care se modifica raporturile juridice constituite prin CCM nr. 116/23.04.2012.


Nulitatea este acea sanctiune care intervine in cazul in care un contract este incheiat cu incalcarea conditiilor cerute de lege pentru incheierea sa valabila, ceea ce nu se poate identifica in ceea ce priveste incheierea actului aditional nr. 2/19.04.2013.


Sustinerile reclamantei ca actul aditional este nelegal pe motiv ca acesta ar incalca alte prevederi cuprinse in acelasi CCM sunt vadit nefondate, neputandu-se vorbi de nelegalitate decat in cazul in care contractul sau o clauza a acestuia vine in contradictie cu o prevedere legala sau o alta prevedere cu caracter contractual, dar cu o for?a juridica superioara contractului sau a prevederii contractuale a carei nulitate este pusa in discutie.


Cum cele doua prevederi de referinta au for?a juridica egala nu se poate pune in discutie nulitatea uneia din ele, ci interpretarea acestora.


In concret, exprimandu-si manifestarea de vointa, concordanta, prin actul aditional partile au inteles sa modifice partial continutul Anexei 1 la contract, eliminandu-se coeficientul de ierarhizare, mentiunile privitoare la formula de calcul ce erau inserate in Anexa 1 in forma initiala si modificandu-se valorile claselor de ierarhizare 1 - 7.


Aceasta manifestare de vointa a partilor a avut ca efect si modificarea implicita a art. 7 din CCM nr. 116/23.04.2012.


Prin urmare este neintemeiat capatul de cerere privind constatarea nelegalitatii actului aditional nr. 2/19.04.2013 la CCM nr. 116/23.04.2012.


De asemenea, nu au fost invocate motive de nulitate a actului aditional nr. 2//x/19.04.2013 la contractul individual de munca al reclamantei, mai mult acesta fiind insusit fara obiec?iuni de parti, prin semnatura .


In temeiul principiului accesorium sequitur principalem, adica accesoriul urmeaza principalul, se vor respinge si celelalte capete de cerere .


Fata de considerentele de mai sus, in temeiul art. 266 si urm. din Codul muncii, se va respinge actiunea formulata.


Vazand si dispozitiile art. 453 din Codul de procedura civila, precum si faptul ca nu s-au solicitat si dovedit cheltuieli de judecata,PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII,


HOTARASTE:Respinge actiunea in conflict individual de munca formulata de reclamanta B__ L_ T_, CNP x, cu domiciliul in loc. Bacia, Judetul Hunedoara si cu domiciliul procesual ales la Cabinet de avocat Girbovean A_ din mun. Timisoara, __, __, impotriva paratei C__ nationalA DE C__ F_ C__ S.A. - SUCURSALA REGIONALA DE C__ F_ Timisoara, inmatriculata la Registrul comertului sub nr.Jx, CUI x, cu sediul in mun. Timisoara, __, Judetul T__.


Fara cheltuieli de judecata .


Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare .


Apelul se depune la Tribunalul Hunedoara.
Pronuntata de: Tribunalul Hunedoara Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 513/2017, in sedinta publica din 1 martie 2017


Citeşte mai multe despre:    Nulitate act aditional diferente salariu    Recalculare drepturi salariale    Incalcare contract incheiere act aditional
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe