Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Reclamantul a urmarit in esenta transformarea cererii de ordonanta presedintiala in actiune de drept comun, chiar daca a indicat gresit dispozitiile art. 104 Cod procedura civila

Reclamantul a urmarit in esenta transformarea cererii de ordonanta presedintiala in actiune de drept comun, chiar daca a indicat gresit dispozitiile art. 104 Cod procedura civila

  Publicat: 03 Mar 2019       3641 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Prin cererea inreg. sub nr. XXXXXXXXXXXXXX, reclamantul B______ A____ a formulat cerere de ordonanta presedintiala in contradictoriu cu paratii ______________________ PRIN S________ FOCSANI si B__ M_____ B_____ C_________.

1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Persoana fizica sau juridica care garanteaza cu veniturile sau cu bunurile sale o obligatie a unui debitor fata de creditorul sau.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Legea privind executorii judecătoreşti
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Legea privind Societatile comerciale
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Prevazuta in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea generala, remediul procesual folosit de partea interesata pentru a indeparta din activitatea procesuala persoanele incompatibile.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Constituţia Romāniei - Intrare in vigoare: 31/10/2003
vezi Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Moment al procesului, care marcheaza terminarea discutiilor contradictorii ale partilor, intrucat constituie un moment de referinta
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Prevazuta in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea generala, remediul procesual folosit de partea interesata pentru a indeparta din activitatea procesuala persoanele incompatibile.
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
In cazul in care legislatia unei anumite ramuri de drept nu acopera toate situatiile posibile din practica, acestora din urma li se aplica legislatia dreptului comun.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.

In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca in temeiul disp. art 997 si urm. Cod procedura Civila formuleaza cerere pentru ordonanta presedintiala, fara somatie si fara citare. A aratat ca, solicita recuzarea executorului judecatoresc M_____ B_____ C_________ in temeiul disp. art 653 alin 1 raportat la art 42 pct 13 din dos. de executare nr. 768/2014. Solicita anularea actelor de executare efectuate de executorul recuzat ca fiind partinitoare si nelegale si inlocuirea acestuia in temeiul disp. art 653 alin 4 N.C.P.C., intrucat exista motive temeinice privind impartialitatea acestuia in dosarul de executare nr.768/2014.


In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca are calitatea de garant ipotecar in contractul de ipoteca 3175/2005 incheiat la BNP O____ M____ prin care a garantat un imprumut contractat de terti, respectiv sora sa. Deoarece debitorii nu si-au achitat obligatia de plata, creditoarea _____________________ a pornit executarea silita imobiliara atat impotriva acestora cat si impotriva sa, in dosarul executional 768/2014. A mai aratat ca, imprumutatii au mai multe proprietati, bunuri imobile casa si terenuri, Executorul judecatoresc a preferat vanzarea la licitatie publica a imobilului proprietatea sa deoarece era un apartament situat intr-o zona centrala. A aratat ca, a promovat contestatie la executare impotriva actelor de executare intocmite in dosarul 768/2014, dosar inregistrat la nr. xxxxx/231/2014 al Judecatoriei Focsani.

Si-a intemeiat cererea pe disp. art 998 alin 2 si urm. Cod procedura Civila raportat la art 42 pct 13 Cod procedura Civila, art 653 Cod procedura Civila, Legea 188/2000 art 2,5,10 si art 12 din Codul deontologic al executorului judecatoresc.

A depus la dosar cererea de lamurire dispozitiv formulata de ______________________ in dos. nr. xxxxx/231/2014, Incheierea din data de 07.09.2015 pronuntata de Judecatoria Focsani in dos. nr. xxxxx/231/2014.

Parata legal citata a depus la dosar intampinare prin care a invocat exceptia de inadmisibilitate si lipsa calitatii procesuale pasive.

A aratat ca Agentia V______ a ______________________ nu are personalitate juridica, fiind doar un punct de lucru al societatii mama.

A aratat ca potrivit art 43 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, agentiile sunt dezmembramintele fara personalitate juridica ale societatilor comerciale si se mentioneaza numai in cadrul inmatricularii societatii in registrul comertului de la sediul principal. Punctele de lucru, agentiile, isi desfasoara activitatea conform Statului Bancii, organele de conducere ale acestora fiind mandatate strict in acest sens prin mandate speciale care se refera numai la activitatea comerciala de vanzare de produse si servicii bancare. Desi are director, datorita atributiilor sale de serviciu stric t limitate, Agentia V______ nu are organe proprii de conducere in sensul prevederilor Legii 31/1990 prin urmare nu poate sta singura in judecata, in calitate de parat asa cum prevede art 56 Cod procedura Civila.

Prin sentinta civila nr. 2594/29.03.2016 s-a admis exceptia de inadmisibilitate invocata de parata si s-a respins cererea de ordonanta presedintiala in consecinta.

Pentru a pronunta aceasta hotarare prima instanta a retinut urmatoarele:

Prin Incheierea din data de 23 Februarie 2016, Instanta a respins cererea de modificare a cererii de chemare in judecata, ca neintemeiata

Instanta a constatat ca, la data de 18.12.2015 a fost promovata cerere de ordonanta presedintiala avand ca obiect recuzarea executorului judecatoresc.

Potrivit disp. art 204 N.C.P.C. -

Reclamantul poate sa isi modifice cererea si sa propuna noi dovezi, sub sanctiunea decaderii, numai pana la primul termen la care acesta este legal citat. In acest caz, instanta dispune amanarea pricinii si comunicarea cererii modificate paratului, in vederea formularii intampinarii, care, sub sanctiunea decaderii, va fi depusa cu cel putin 10 zile inaintea termenului fixat, urmand a fi cercetata de reclamant la dosarul cauzei.
Cu toate acestea, nu se va da termen, ci se vor trece in incheierea de sedinta declaratiile verbale facute in instanta cand:

1. se indreapta greselile materiale din cuprinsul cererii;
2. reclamantul mareste sau micsoreaza cuantumul obiectului cererii;
3. se solicita contravaloarea obiectului cererii, pierdut sau pierit in cursul procesului;
4. se inlocuieste o cerere in constatare printr-o cerere in realizarea dreptului sau invers, atunci cand cererea in constatare este admisibila.
Modificarea cererii de chemare in judecata peste termenul prevazut la alin. (1) poate avea loc numai cu acordul expres al tuturor partilor.

Cererea de ordonanta presedintiala a fost intemeiata pe disp. art 997 si urmatoarele Cod procedura Civila.

Conform disp. art 997 Cod procedura Civila - Instanta de judecata stabilind ca in favoarea reclamantului exista aparenta de drept, va putea sa ordone masuri provizorii in cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara precum si pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari.

Reclamantul a formulat cerere de recuzare a executorului judecatoresc, aratand ca incidente in cauza sunt disp. art 653 Cod procedura Civila, insa cererea nu indeplineste conditiile de admisibilitate prev de art 997 si urmatoarele Cod procedura Civila, in sensul urgentei , vremelniciei si neprejudecarii fondului cauzei.

Cererea avand ca obiect recuzarea executorului judecatoresc se poate solicita in cadrul contestatiei la executare, sau pe cale separata pe procedura dreptului comun. Incheierea pronuntata de judecator avand caracter definitiv.

Impotriva acestei hotarari judecatoresti reclamantul B______ A____ a declarat apel sustinand in esenta urmatoarele critici si argumente:

1.instanta nu avea dreptul sau caderea sa respinga cererea de modificare a cererii principale ca neintemeiata fiind un drept exclusiv al reclamantului putand aprecia doar asupra decaderii din dreptul de a fi modificata aceasta cerere precum imperativ indica art. 204 cod procedura civila.

2.prin respingerea cererii ca neintemeiata instanta de judecata a incalcat dreptul reclamantului la justitie incalcandu-i dreptul prevazut de art. 21 din Constitutia Romaniei si art. 6 din CEDO.

3.motivarea hotararii este lapidara si nu face altceva decat sa reia un text de lege, anume art. 204 cod procedura civila.

4.instanta nu avea atributul juridic sa dispuna respingerea cererii de modificare a cererii principale ca neintemeiata, putand a se pronunta doar asupra sanctiunii decaderii din acest drept .

Prin intampinare, intimata Raiffeisen B___ SA a solicitat respingerea apelului.

Apelul este fondat.

Obiectul litigiului de fata il reprezenta recuzarea executorului judecatoresc pe calea ordonantei presedintiale insa, prin cererea depusa la dosar si intitulata ,,note de concluzii`` precum si oral in fata instantei la termenul din data de 23.02.2016, reclamantul a inteles:

- sa modifice cererea de chemare in judecata invocand prevederile art. 204 alin.1 Cod procedura civila;

-sa renunte la ordonanta presedintiala;

-sa solicite trecerea cauzei pe dreptul comun deoarece sunt necesare administrare de probe.

Instanta de fond a calificat aceasta solicitare ca fiind o cerere de modificare potrivit art. 204 NCod procedura civila.

Tribunalul constata ca prin formularea cererii de la data de 23.02.2016, reclamantul a urmarit, in esenta, transformarea cererii de ordonanta presedintiala intr-o cerere de drept comun, potrivit art. 1001 Cod procedura civila, astfel ca chiar daca partea a indicat in mod eronat dispozitiile art. 204 Cod procedura civila, judecatorul avea atributul procesual de a restabili calificarea juridica corecta potrivit art. 22 alin.4 Cod procedura civila.


Institutia transformarii cererii, astfel cum este reglementata de dispozitiile art. 1001 Cod procedura civila, difera de institutia modificarii cererii de chemare in judecata reglementata in art. 204 Cod procedura civila, reclamantului fiindu-i consacrata aceasta posibilitate pana la inchiderea dezbaterilor la prima instanta, conditie care in speta era indeplinita prin aceea ca cererea de transformare a fost depusa mai inainte de data de 29.03.2016 cand au avut loc dezbaterile asupra cauzei.

Ca cererea depusa de reclamant reprezinta o cerere de transformare reprezinta in plus si din motivarea acesteia precizand ca este necesara administrarea probelor, imprejurare ce are ca rezultat disparitia cerintei urgentei specifica cererii de ordonanta presedintiala.

In atare conditii, reclamantul a investit instanta de fond cu o cerere de transformare potrivit art. 1001 Cod civil urmarind ca pe dreptul comun, sa fie solutionata cererea de recuzare executor judecatoresc.

In consecinta, va admite apelul si va respinge ca neintemeiata exceptia inadmisibilitatii actiunii si in rejudecare instanta de fond sa se pronunte asupra cererii de drept comun.PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
DECIDEAdmite apelul declarat de reclamantul B______ A____, cu domiciliul in Focsani, __________________________, ___________, judetul V______, impotriva sentintei civile nr. 2594 din 29 mart ie 2016 si a incheierii din dat a de 23 februarie 2016, pronuntate de Judecatoria Focsani in dosarul nr.XXXXXXXXXXXXXX, in contradictoriu cu intimata ______________________ - S________ Focsani, cu sediul in Focsani, ____________________, nr. 1, judetul V______ si Biroul Executorului Judecatoresc M_____ B_____ C_________ , cu sediul in A____, ________________, nr. 78, judet V______.

Respinge ca neintemeiata exceptia inadmisibilitatii actiunii.

Anuleaza sentinta civila si trimite cauza spre rejudecare la aceeasi instanta.

Definitiva.

Pronuntata in sedinta publica de la 31 Mai 2016.
Pronuntata de: Tribunalul Vrancea Sectia I Civila, Decizia civila nr. 393/2016, in sedinta publica din 31 mai 2016


Citeşte mai multe despre:    Ordonanta presedintiala actiune drept comun    Modificare cerere ordonanta presedintiala transformare    Art 1001 procedura civila    Moment transformare ordonanta presedintiala actiune    Decadere drept modificare cerere chemare in judecata    Recuzare executor
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe