Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Retinerile efectuate de angajator din salariu pentru acoperirea prejudiciului produs prin fapta salariatului nu reprezinta a doua sanctiune disciplinara aplicata salariatului

Retinerile efectuate de angajator din salariu pentru acoperirea prejudiciului produs prin fapta salariatului nu reprezinta a doua sanctiune disciplinara aplicata salariatului

  Publicat: 05 Mar 2019       1228 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin cererea inregistrata la data de 28.03.2016, contestatorul V_ M_ a formulat contestatie impotriva deciziei nr.4TR.2/197/26.02.2016 emisa de intimata SNTFM C_ M_ SA BUCURESTI, SUCURSALA BANAT-OLTENIA, solicitand anularea deciziei si obligarea intimatei la restituirea sumei ce i-a fost retinuta in mod abuziv in baza acesteia. S-au solicitat cheltuieli de judecata .

Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Forma de retribuire a muncii personalului din comert, alimentatie publica, activitatea hoteliera, de contractari-achizitii si prestari servicii,
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Forma de retribuire a muncii personalului din comert, alimentatie publica, activitatea hoteliera, de contractari-achizitii si prestari servicii,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

In motivarea actiunii, contestatorul a aratat ca desi prin decizia contestata s-a dispus sanctionarea sa disciplinara cu reducerea salariului de baza cu 5% pe o luna pentru consum nejustificat de motorina, pentru care nici nu a intocmit un raport de eveniment, si efectuarea unei manevre (mutarea unei locomotive pe alta linie) despre care nu a mentionat in registrul de predare-primire, nu se face vinovat de abaterile disciplinare retinute in sarcina sa, sustinand in aparare si motive de nelegalitate a actului sanctionator.

Astfel, in primul rand precizeaza contestatorul ca in cursa in legatura cu care s-a pus problema consumului nejusitificat de motorina a avut ca ajutor mecanic de locomotiva pe un coleg de munca pe nume N_ A_ caruia i s-a imputat de asemenea un supraconsum, dar in raport cu are nu s-a stabilit o culpa partajata, ci s-a oscilat chiar intre consumuri diferite.

A mai aratat contestatorul ca pentru abaterile disciplinare retinute in decizia contestata angajatorul a procedat la dubla sanctionare in sensul ca s-a procedat atat la aplicarea sanctiuniii de reducere a salariului pe o luna cu 5%, cat si la retinerea din acelasi salariu a contravalorii presupusului supraconsum - apreciat de instanta ca motiv de nelegalitate.

In al doilea rand s-a mentionat ca diferentele de consum nejustificat nu au fost determinate pe baza tuturor documentelor de exploatare a locomotivei ci numai in urma verificarilor foilor de parcurs, Desi la fel de importante sunt si diagramele emise de instalatiile ICL montate pe fiecare locomotiva care masoara consumul efectiv dar si motorina din rezervor, la _ ie?irea din tura.

A mai aratat ca intimata nu s-a preocupat sa stabileasca clar, prin fisa postului, obligatiile ce ii revin cu privire la gestiunea si utilizarea combustibilului, nu a stabilit niciodata vreun normativ de consum (daca ar fi existat, ar fi trebuit invocat in decizia de sanctionare) si nu i-a adus la cunostinta acest normativ, toate acestea fiind motive pentru care nu a considerat ca a savar?it vreo abatere si nici nu a raportat supraconsumul de combustibil.

In finalul actiunii si in ceea ce priveste raportul de eveniment al supraconsumului, contestatorul a aratat ca, in masura in care ar exista, supraconsumul nu ii este imputabil lui ci angajatorului care utilizeaza in desfasurarea activitatii locomotive vechi, ce indica eronat consumul, aspect invederat de mai multi salariati si lasat in nelucrare, sau pe care sunt plasate instalatii cu ajutorul carora nu pot fi citite consumurile in timpul mersului de catre conductor, fiindca in locul cifrelor apar stelute ce nu pot fi interpretate decat de specialistii ICL de la sediul central.

In dovedire s-au depus inscrisuri .

La data de 22.04.2016 (filele 19-22), intimata a depus la dosarul cauzei intampinare prin care a solicitat respingerea contestatiei ca neintemeiata.

In motivarea intampinarii, intimata a aratat ca in urma interpretarii parametrilor furnizati de instalatia ICL din dotarea locomotivei DA 812 remizata in 30.10/31.10.2015 in Remiza Golesti de catre mecanicul de locomotiva V_ M_, iar nu a foilor de parcurs, s-a constatat un supraconsum de 41 kg motorina, pentru aceasta depasire fiind vinovat contestatorul care a efectuat manevra de manipulare a unei locomotive ``fara MD pornit`` si care, in plus, nu a intocmit un raport de eveniment in legatura cu aceasta diferenta de consum.

De asemenea, a mai aratat ca datele oferite de instalatiile ICL sunt corecte si exacte, putand fi considerate probe elocvente ale supraconsumului, implicit cert, real si exigibil, avand in vedere si faptul ca aceste instalatii, montate pe locomotive, sunt verificate tehnic si autorizate de catre organisme competente, fiind apte sa inregistreze atat consumul real si efectiv al motorului DIESEL cat si cantitatea de motorina aflata in rezervorul principal, prin analizarea tuturor factorilor relevanti (variatiile in timp ale consumului, nivelul de motorina in rezervorul principal, consum normal, consum anormal etc.

S-a mai mentionat ca normele maxime de consum, stabilite in urma cronometrarilor si masuratorilor efectuate pe teren de catre personalul de specialitate al Sucursalei Banat-Oltenia si sintetizate in acte interne, au fost aduse la cunostinta salariatilor.

In sustinere s-au depus inscrisuri .

Formuland raspuns la intampinare la data de 10.05.2016 (filele 62-63), contestatorul a reiterat motivele pentru care, in opinia sa, actiunea este intemeiata. Cu privire la actele anexate intampinarii, contestatorul a aratat ca acestea nu fac dovada ca intimata ar fi stabilit un consum normat, care sa fi fost adus si la cunostinta angajatilor, si nici ca s-ar fi depasit acest consum, asa cum se dore?te a se acredita prin intermediul unei diagrame aflate in setul de inscrisuri .

S-au solicitat si s-au administrat probele cu inscrisuri pentru ambele parti si relatii de la angajator in sensul mentionat in incheierea din 15.06.2016 (sa se precizeze daca a fost stabilit un normativ de consum normat al combustibilului, daca acesta a fost adus la cunostinta contestatorului, precum si cum a fost determinat consumul pentru care a fost sanctionat contestatorul), iar in raport de acestea instanta constata:

Contestatorul este angajatul societatii intimate, in functia de ``mecanic locomotiva`` in cadrul Remizei Locomotive Golesti.

La data de 26.02.2016 intimata emite decizia nr. 4TR.2/197/26.02.2016 prin care dispune sanctionarea disciplinara a contestatorului cu reducerea salariului de baza cu 5% pe o luna.

In decizia contestata in cauza de fata se arata de catre angajator care au fost faptele care au constituit abateri disciplinare: supraconsumul de motorina de 41 litri si neintocmirea raportului de eveniment referitor la acest consumul nejustificat, dar si efectuarea unei manevre (mutarea unei locomotive pe alta linie) despre care nu a mentionat in registrul de predare-primire.

Contestatorul a inteles sa conteste aceasta decizie sustinand ca este netemeinica si nelegala.

Ca motiv de nelegalitate a deciziei de sanctionare s-a sustinut de catre contestator ca pentru aceeasi presupusa abatere disciplinara a fost sanctionat de doua ori, anume disciplinar cu reducerea salariului de baza cu 5% pe o luna, dar si cu retinerea din salariu a contravalorii presupusului supraconsum.

Instanta apreciaza ca in cauza se face confuzie de catre contestator intre doua institutii distincte. Daca pentru fapta apreciata ca abatere disciplinara s-a dispus aplicarea unei sanctiuni disciplinare, aceasta nu exclude obligatia salariatului de reparare a prejudiciului produs prin fapta respectiva. Retinerile efectuate de angajator din salariu pentru acoperirea prejudiciului produs prin fapta salariatului nu reprezinta a doua sanctiune disciplinara aplicata salariatului, chiar daca cele doua impuneri se aplica asupra salariului. Cauza si scopul celor doua institutii de drept al muncii sunt diferite, iar daca sanctiunile disciplinare sunt prevazute de Codul muncii la art. 248 alin. 1, raspunderea patrimoniala a salariatilor este reglementata de art.254 din Codul muncii, acestea neexcluzandu-se reciproc.

In aceste conditii, instanta apreciaza neintemeiat acest motiv de contestatie.

In ceea ce priveste netemeinicia, contestatorul a sustinut ca nu a existat in fapt un supraconsum de combustibil si ca lipseste un normativ de consum.

Nici acest motiv nu este intemeiat intrucat angajatorul a depus la dosar nota interna nr.2AXXXXXXXXX, dispozitia nr. 54/26.08.2011, Metodologia privind consumul de combustibil, dispozitia nr. 12/21.04.2015 si anexa acesteia, din care rezulta modalitatea de determinare si stabilire a normelor maxime de consum, pe baza cronometrarilor si masuratorilor efectuate pe teren de catre personalul de specialitate al Sucursalei Banat-Oltenia, sintetizarea acestora in acte interne, aduse la cunostinta salariatilor, precum si modalitatea concreta in care a fost determinat supraconsumul in cazul contestatorului, prin interpretarea copiilor inregistrarilor ICL, date de instalatiile ICL, verificate periodic, si prin analizarea notelor de constatare.

Mai exact, se observa ca intimata a stabilit la nivel de unitate normativul de consum, asa cum rezulta aceasta din Nota Interna nr. 2AXXXXXXXXX si anexa la aceasta, intocmita in baza dispozitiei nr.12/21.04.21.04.2015 a SNTFM C_ M_ SA privind urmarirea consumurilor de combustibil la locomotivele diesel de catre Sucursala Banat-Oltenia, Remiza Golesti, cu toate sta?iile de remorcare, si a adus la cunostinta salariatilor sai, deci si a contestatorului, necesitatea respectarii acestei obligatii, acest aspect rezultand din tabelul nominal cu persoanele prelucrate in acest sens (filele 106-107, punctul 46).

In ceea ce priveste fapta de a fi efectuat o manevra de mutare a unei locomotive pe alta linie, manevra despre care nu a mentionat in registrul de predare-primire, instanta observa ca potrivit art.26 din Regulamentul Intern al societatii intimate, salariatul este obligat sa respecte fisa postului, iar potrivit acesteia, pct.5.25, salariatul trebuie sa raporteze personalului ierarhic superior activitatile pe care le desfasoara - ceea ce nu a facut contestatorul. In atare situatie, se apreciaza ca justificata, intemeiata, retinerea ca abatere disciplinara si a faptei mai sus mentionate.

Mai mult, instanta constata ca Desi au fost retinute mai multe fapte in sarcina angajatului, angajatorul a procedat la individualizarea sanctiuniii, tinand seama de gravitatea acestora, prin aplicarea celei mai usoare, dupa avertisment, dintre sanctiunile prevazute la art.248 alin.1 din Codul muncii, republicat, anume reducerea salariului cu 5% pe o luna.

Prin urmare, pentru considerentele expuse, tribunalul apreciaza ca este neintemeiata contestatia, urmand a o respinge.PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII

HOTARASTERespinge contestatia formulata de contestatorul V_ M_, CNP xxxxxxxxxxxxx, cu adresa de coresponden?a la Cabinet individual de avocat I_ N_ cu sediul in Pitesti, _, _, etaj 1, _, in contradictoriu cu intimata S_ nationalA DE T_ F_ M_ C_ M_ BUCURESTI-SUCURSALA BANAT-OLTENIA, cu sediul in C_, _, judetul D_.

Cu apel in 10 zile de la comunicare, cererea de apel depunandu-se la Tribunalul Arges.

pronuntata in sedinta publica azi, 08 Februarie 2017
Pronuntata de: Tribunalul Arges Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 461/2017, in sedinta publica din 8 februarie 2017


Citeşte mai multe despre:    Anulare contestare decizie sanctionare disciplinara    Raspundere patrimoniala pagube salariat    Dubla raspundere disciplinara patrimoniala    Reducerea salariului    Cumul sanctiuni salariat
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe