Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Recunoasterea grupei de munca pentru activitatea de tehnician CAP

Recunoasterea grupei de munca pentru activitatea de tehnician CAP

  Publicat: 24 Mar 2019       2905 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Pe rol fiind solutionarea Litigiului de munca privind pe reclamanta G______ S____, cu domiciliul in comuna U_____, ___________________________, cu domiciliul procesual ales la Cabinet de Avocat P___ S_____, cu sediul in B____, ________________________, ___________, _________________, in contradictoriu cu paratele P_______ C______ VERNE?TI P___ P_____, cu sediul in ____________________________, P_______ C______ U_____, cu sediul in __________________________ si SOCIETATEA AGRICOLA A____ C_______, cu sediul in comuna U_____, _________________________, avand ca obiect actiune in constatare.

1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Grupa a conturilor care clasifica conturile dupa continutul lor economic.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Dovada scrisa prin care
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Persaoana care are calificarea profesionala si cunostinte de specialitate si are dreptul sa acorde asistenta juridica sau sa reprezinte partile intr-un proces.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Persoana care a dobandit aceasta calitate potrivit legii si care are competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico-financiare si de contabilitate,
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Persaoana care are calificarea profesionala si cunostinte de specialitate si are dreptul sa acorde asistenta juridica sau sa reprezinte partile intr-un proces.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Persoana care a dobandit aceasta calitate potrivit legii si care are competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico-financiare si de contabilitate,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

La apelul nominal facut in sedinta publica au lipsit partile, reclamanta fiind reprezentata de avocat M____ G______, in substituirea avocatului titular P___ S_____.

Procedura legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care invedereaza ca s-a acordat cauzei termen pentru a se lua la cunostinta de raportul de expertiza intocmit in cauza si ca expertul a inaintat la dosar precizari la raportul de expertiza, dupa care:

Aparatorul reclamantei mentioneaza ca a luat la cuno?tin?a de precizarile inaintate la dosar de catre expertul desemnat in cauza.

In baza prevederilor art. 392 din codul de procedura civila, instanta, constatand ca nu mai sunt cereri de formulat sau alte incidente de solutionat, declara deschise dezbaterile asupra fondului cauzei si da cuvantul partilor prezente, in ordinea si conditiile prevazute de art. 216 din acelasi cod.

Avocat M____ G______, avand cuvantul pentru reclamanta, solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata, urmand a se da eficien?a raportului de expertiza, asa cum a fost completat si precizat, cu obligarea paratelor si la plata cheltuielilor de judecata .

In conformitate cu prevederile art. 394 Cod pr.civila, instanta inchide dezbaterile si retine cauza in vederea deliberarii.

Dupa deliberare, s-a pronuntat urmatoarea hotarare, pentru considerentele ce se vor preciza.

T R I B U N A L U L

Deliberand asupra prezentului conflict de munca, se constata urmatoarele:

P___ cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr.XXXXXXXXXXXXX, reclamanta G______ S____ a chemat in judecata pe paratele P_______ C______ Verne?ti prin P_____, P_______ C______ U_____ si Societatea Agricola A____ C_______, solicitand ca prin Sentinta ce se va pronunta sa se constate ca a desfa?urat activitate ce se incadreaza in grupa a II-a de munca, pe perioade diferen?iate la cele trei unitati, precum si obligarea acestora la cheltuieli de judecata .


In motivarea cererii, reclamanta a sus?inut ca a fost angajata la CAP C_______, in meseria de tehnician, arhiva acestei unitati fiind in prezent de?inuta de P_______ C_______, iar ulterior a fost angajata la _____________________ aceeasi meserie. Pentru indeplinirea atributiilor ce-i reveneau conform fi?ei postului, reclamantului a sus?inut ca trebuia sa supravegheze instala?iile si utilajele specifice domeniului in care lucra, administra si manipula substan?ele chimice folosite contra bolilor si daunatorilor din agricultura, in special furadan, fiind supusa unor riscuri majore pentru sanatate.

A mai sus?inut reclamanta ca s-a adresat Primariei U_____ cu solicitarea de a elibera o adeverinta, care a emis adresa nr.4099 din 09.08.2016, prin care s-a mentionat ca fondul arhivistic preluat nu continea acte care sa ateste incadrarea in grupa .

In drept, reclamanta a invocat dispozitiile art.174, 180, 181 Anexa II Ordinul 50/1990 si art.3, art. 451, 453 Cod pr.civila.

Reclamanta a depus la dosar, inscrisuri, filele 7-35.

Ulterior, reclamanta a formulat cerere modificatoare, prin a solicitat sa se constate ca in perioada 01.08.1979 - 01.01.1980, in calitate de angajata la CAP Verne?ti, a prestat activitate ce se incadreaza in grupa a II-a de munca, motiv pentru care solicita introducerea in cauza, in calitate de parata, si a Primariei C______ Verne?ti.

In termen legal, parata P_______ C______ U_____ a formulat intampinare prin care a invocat ca are calitate procesuala pasiva pentru perioada 01.01.1980 - 01.10.1991,in care reclamanta a fost angajata la CAP C_______.

Pe fond, parata a sus?inut ca a eliberat adeverinta nr.566/04.02.2016, reclamantei, si verificand documentele preluate din arhiva fostului CAP C_______ a constatat ca nu exista documente care sa ateste incadrarea in grupe de munca, situatie de fapt comunicata reclamantei, prin Scrisoare nr.4099/09.08.2016, lasand la aprecierea instantei solu?ia ce se va dispune in cauza.

Instanta a incuviin?at reclamantei efectuarea in cauza a unei expertize in specialitatea protectia mediului muncii, lucrarea fiind efectuata de expert C_____ Haritina.

Din examinarea actelor si lucrarilor dosarului, instanta apreciaza actiunea ca fiind intemeiata pentru urmatoarele considerente:

Din eviden?ele carnetului de munca, instanta constata ca reclamanta a prestat activitate in func?ia de tehnician la CAP Verne?ti, CAP C_______ si SA A____ C_______, incepand cu 01.08.1979 - 01.06.1992, iar in intervalul 01.09.1992 - 01.07.1994 pe cea de PRESEDINTE la societatea C_______ si tehnician.

In cuprinsul raportului de expertiza, expertul a retinut ca reclamanta, in calitatea sa de tehnician/PRESEDINTE, a coordonat si supravegheat activitatea, participand alaturi de personalul muncitor la lucrarile din camp ce vizau lucrari de stropire, erbicidat, manipulare de substan?e toxice pentru protectia plantelor, astfel incat se poate dispune incadrarea in grupa a II-a de munca, in raport de dispozitiile art.3 al.1 si 2 din Ordinul 50/1990, republicat si Scrisoarea MMPS nr.382/2000, in care sunt precizate locurile de munca, activita?ile si categoriile profesionale ce se incadreaza in aceasta grupa, cu perioada de timp si procentul lucrat in conditii deosebite.

Fata de raportul de expertiza efectuat in cauza, impotriva caruia niciuna din parti nu a formulat obiec?iuni, instanta, dand eficien?a acestui mijloc de proba, va admite actiunea, astfel cum a fost modificata, si va constata ca reclamanta a desfa?urat activitate ce se incadreaza in grupa a II-a de munca, conform ultimilor precizari efectuate de expert, in perioada 01.08.1979 - 01.01.1980, in cadrul CAP Verne?ti, in procent de 90%, conform art. 178 a Anexei 2 din Ordinul 50/1990, republicat, coroborat cu precizarile Scrisorii MMPS nr.382/2000, pct.1, lit.h, pentru 2 luni din fiecare an din acest interval, iar pentru 3 luni din fiecare an din acelasi interval, in procent de 100%, conform art. 178 a Anexei 2 din Ordinul 50/1990, republicat, coroborat cu precizarile Scrisorii MMPS nr.382/2000, pct.2, lit.b; in perioada 01.01.1980 - 01.01.1992- in cadrul CAP C_______, pentru 3 luni in fiecare an din acest interval in procent de 100%, conform art. 178 a Anexei 2 din Ordinul 50/1990, republicat, coroborat cu precizarile Scrisorii MMPS nr.382/2000, pct.2, lit.b si pentru 9 luni in fiecare an din acelasi interval in procent de 90%, conform art. 178 a Anexei 2 din Ordinul 50/1990, republicat, coroborat cu precizarile Scrisorii MMPS nr.382/2000, pct.1, lit.h; in cadrul _____________________ perioada 01.01.1992 - 01.06.1992, din care un procent de 90% pentru 2 luni in fiecare an din acest interval, conform art. 178 a Anexei 2 din Ordinul 50/1990, republicat, coroborat cu precizarile Scrisorii MMPS nr.382/2000, pct.1, lit.h si pentru 3 luni in fiecare an din acelasi interval in procent de 100%, conform art. 178 a Anexei 2 din Ordinul 50/1990, republicat, coroborat cu precizarile Scrisorii MMPS nr.382/2000, pct.2, lit.b; 01.09.1992 - 01.01.1994, conform art. 178 a Anexei 2 din Ordinul 50/1990, republicat, coroborat cu precizarile Scrisorii MMPS nr.382/2000, pct.1, lit.d, in procent de 80%; in intervalul 01.01.1994 - 01.07.1994- pentru 2 luni din fiecare an din acest interval, in procent de 90%, conform art. 178 a Anexei 2 din Ordinul 50/1990, republicat, coroborat cu precizarile Scrisorii MMPS nr.382/2000, pct.1, lit.h si 4 luni in fiecare an din acelasi interval, in procent de 100%, conform art. 178 a Anexei 2 din Ordinul 50/1990, republicat, coroborat cu precizarile Scrisorii MMPS nr.382/2000, pct.2, lit.b.

In conformitate cu art. 453 Cod pr.civila, instanta va obliga fiecare dintre parate la plata catre reclamanta a sumei de 267 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand onorariu aparator ales si onorariu expert .

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Admite, astfel cum a fost modificata, actiunea formulata de reclamanta G______ S____, cu domiciliul in comuna U_____, ___________________________, cu domiciliul procesual ales la Cabinet de Avocat ``P___ S_____``, cu sediul in B____, ________________________, ___________, _________________, in contradictoriu cu paratele P_______ C______ VERNE?TI P___ P_____, cu sediul in ____________________________, P_______ C______ U_____, cu sediul in __________________________ si SOCIETATEA AGRICOLA A____ C_______, cu sediul in comuna U_____, _________________________.

Constata ca reclamanta a desfa?urat activitate ce se incadreaza in grupa a II-a de munca, in perioada 01.08.1979 - 01.01.1980, in cadrul CAP Verne?ti, in procent de 90%, conform art. 178 a Anexei 2 din Ordinul 50/1990, republicat, coroborat cu precizarile Scrisorii MMPS nr.382/2000, pct.1, lit.h, pentru 2 luni din fiecare an din acest interval, iar pentru 3 luni din fiecare an din acelasi interval, in procent de 100%, conform art. 178 a Anexei 2 din Ordinul 50/1990, republicat, coroborat cu precizarile Scrisorii MMPS nr.382/2000, pct.2, lit.b; in perioada 01.01.1980 - 01.01.1992- in cadrul CAP C_______, pentru 3 luni in fiecare an din acest interval in procent de 100%, conform art. 178 a Anexei 2 din Ordinul 50/1990, republicat, coroborat cu precizarile Scrisorii MMPS nr.382/2000, pct.2, lit.b si pentru 9 luni in fiecare an din acelasi interval in procent de 90%, conform art. 178 a Anexei 2 din Ordinul 50/1990, republicat, coroborat cu precizarile Scrisorii MMPS nr.382/2000, pct.1, lit.h; in cadrul _____________________ perioada 01.01.1992 - 01.06.1992, din care un procent de 90% pentru 2 luni in fiecare an din acest interval, conform art. 178 a Anexei 2 din Ordinul 50/1990, republicat, coroborat cu precizarile Scrisorii MMPS nr.382/2000, pct.1, lit.h si pentru 3 luni in fiecare an din acelasi interval in procent de 100%, conform art. 178 a Anexei 2 din Ordinul 50/1990, republicat, coroborat cu precizarile Scrisorii MMPS nr.382/2000, pct.2, lit.b; 01.09.1992 - 01.01.1994, conform art. 178 a Anexei 2 din Ordinul 50/1990, republicat, coroborat cu precizarile Scrisorii MMPS nr.382/2000, pct.1, lit.d, in procent de 80%; in intervalul 01.01.1994 - 01.07.1994- pentru 2 luni din fiecare an din acest interval, in procent de 90%, conform art. 178 a Anexei 2 din Ordinul 50/1990, republicat, coroborat cu precizarile Scrisorii MMPS nr.382/2000, pct.1, lit.h si 4 luni in fiecare an din acelasi interval, in procent de 100%, conform art. 178 a Anexei 2 din Ordinul 50/1990, republicat, coroborat cu precizarile Scrisorii MMPS nr.382/2000, pct.2, lit.b.

Obliga fiecare dintre parate la plata catre reclamanta a sumei de 267 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand onorariu aparator ales si onorariu expert .

Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare .

Apelul, sub sanc?iunea nulita?ii, se depune la Tribunalul B____.
Pronuntata de: Tribunalul Buzau Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 209/2017, in sedinta publica din 13 martie 2017


Citeşte mai multe despre:    Scrisoarea MMPS nr.382/2000    Recunoastere grupa munca CAP    Lucrator tehniciat CAP grupa munca    Expertiza tehnica categorie grupa munca
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe