Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Recunoasterea grupei I de munca din grupa a II-a atribuita de angajator

Recunoasterea grupei I de munca din grupa a II-a atribuita de angajator

  Publicat: 24 Mar 2019       3206 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
P___ cererea de chemare in judecata nr.XXXXXXXXXXXXX, inregistrata la data de 29.09.2015, reclamantii S____ E____,T____ M_____ D__, D________ C_________, N______ E___ G_______, O____ D____, S__________ A_____, O______ C_________, P___ I__, T______ M_______, T______ C_________, C_____ N_______, P_______ S_______, ?aca F_________ - M_______, T_____ G_______, L___ D_____, T________ L_______, N_____ M_____ S_____, V_____ V_____, M____ T______, L____ I___, M_________ I__, C________ I__, C________ C______, C_________ I____, M______ R_____ in contradictoriu cu parata S.C R________ S_____ R_____ SA Campina prin lichidator judiciar C___ de Insolven?a Transilvania - Filiala Bucuresti SPRL a solicitat instantei de judecata ca prin hotararea ce o va pronunta sa se constate dreptul reclamantilor de a beneficia de grupa a I a de munca in procent de 100% sau mai mic pentru perioadele mentionate in tabelul anexat cererii de chemare in judecata;sa fie obligata parata sa elibereze reclamantilor adeverin?e din care sa reiasa perioadele in care si-au desfa?urat activitatea in grupa I de munca, in procent de 100% sau mai mic.

1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Componentele structurale ale actului juridic civil, adica elementele sale constitutive, care pot fi comune tuturor actelor civile
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Patronatul este persoana juridica inmatriculata sau persoana fizica autorizata potrivit legii, care administreaza si utilizeaza capitalul, indiferent de natura acestuia,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Compartiment de munca in structura de productie a unei unitati economice, constituit dintr-un ansamblu de locuri de munca amplasate in acelasi spatiu,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Componentele structurale ale actului juridic civil, adica elementele sale constitutive, care pot fi comune tuturor actelor civile
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Art. 1722 Cod civil - drept recunoscut unui creditor, decurgand din calitatea creantei sale de a fi preferat celorlalti creditori, chiar daca acestia sunt ipotecari
Situatia in care o lege, o reglementare, o politica sau o practica aparent neutra are un impact disproportionat negativ asupra persoanelor de un anumit sex, fara ca diferentele de tratament sa poata fi justificate in mod obiectiv.
Sindicatele sunt persoane juridice independente, fara scop patrimonial, constituite in scopul apararii si promovarii drepturilor colective si individuale,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Rezultat financiar pozitiv al unei activitati economice,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Dovada scrisa prin care
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Dovada scrisa prin care
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

In motivarea actiunii se arata faptul ca reclamantii din prezenta cauza au fost salariatii societatii parate, incadra?i in munca cu contracte individuale de munca pe perioade nedeterminate.

Reclamantii si-au desfa?urat activitatea in cadrul societatii S.C. R________ S_____ R_____ S.A. de?inand func?iile de: Laborant CTC, subinginer, motopompist PSI, tehnician, operator chimist, pompagiu, inginer, rafinor, primitor predator produse fluide, lacatus mecanic, pompier in sec?iile DAV, Laboratoare, AFPE, sectia Tehnologica, Rafmatie de Petrol, Cracare Catalitica, Aditivi, Ape Reziduale, astfel cum rezulta din men?iunile din tabelul anexat prezentei.

Conform prevederilor art.3 din Ordinului 50/1990:``Beneficiaza de Incadrarea in grupele I si a 11-a de munca, fara limitarea numarului, personalul care este in activitate si anume: muncitori, ingineri, mai?trii, subingineri, tehnicieni, personal de intretinere si repara?ii, controlori tehnici de calitate si alte categorii de personal care lucreaza efectiv in locurile de munca si activita?ile prevazute in anexele I si II.

In ceea ce priveste nominalizarea persoanelor care se incadreaza in grupele I si II de munca, in baza art.6 din acelasi act normativ s-a stipulat ca aceasta opertie se realizeaza de catre conducere unitatilor impreuna cu sindicatele libere din unitati, sinandu-se seama de conditiile deosebite de munca concrete in care isi desfasoara activitatea persoanele respective (nivelul noxelor existente, conditii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizica sau nervoasa, risc deosebit de explozie, iradiere, infectare, incendiere etc.).

In ipoteza in care o asemenea nominalizare a persoanelor care se incadreaza in grupa 1 sa a II-a de munca nu se realizeaza de catre conducerea unitatii, sau nominalizarea nu este contestata, nimic nu impiedica partea interesata sa se adreseze instantei pentru a stabili, in raport de dispozitiile legale incidente, probele administrate si conditiile concrete ale cauzei, daca activitatea desfasurata de acestia se incadreaza ____________________ de munca si in ce procent.

Ordinul 50/1990 nu are caracter limitativ, deoarece incadrarea in grupe superioare se face pe baza existentei conditiilor de munca deosebite si a uzurii capacita?ii de munca a acelor persoane ce au lucrat in astfel de conditii . Anexele 1 si 2 ale acestui ordin constituie o enumerare a unor activita?i ce cuprind in fapt mai multe meserii si, in acest sens, a dispus inalta Curte de Casatie si Justitie care, prin decizia nr. 258/20.09.2004 a stabilit ca acestui act normativ, nu i se poate restrange aplicarea, numai la activita?ile si func?iile prevazute in forma ini?iala a actului, in lipsa unei dispozitii exprese a insu?i organului de autoritate emitent sau a unui act normativ de ordin superior.

O alta interpretare se impune cu atat mai mult cu cat forma dobandita de ordinul 50/1990, prin completarile si modificarile ulterioare, a fost menita sa elimine inechita?ile existente, iar a accepta restrangerea sferei de aplicare a ordinului si a crea categorii distincte de beneficiari, in raport cu situa?ia pe care acestia o aveau atunci cand i s-au adus modificari si completari, ar insemna sa se creeze discriminari tocmai acolo unde s-a urmarit tratarea egala si nediferentiala a tuturor celor care au activat in conditii similare de munca, indiferent de perioada in care au lucrat.

Ordinul 50/1990 nu nominalizeaza activita?ile sau locurile de munca ci numai func?iile/meseriile salariatilor incadra?i si, pentru a corecta incadrarea ________________ alta in raport de nominalizarile facute de patronat si sindicat, reclamantul are dreptul sa solicite constatarea existentei sau inexistentei dreptului la grupa de munca fara sa i se poata opune termenul de prescrip?ie intrucat, prin Ordinul 50/1990, s-a recunoscut beneficiul drepturilor castigate pentru activita?ile desfa?urate in conditii deosebite in perioada 1969- 1990.

Astfel, prin Decizia nr. 87/01.xxxxxx a Curtii Constitu?ionale, s-a admis exceptia neconstitu?ionalita?ii dispozi?iei art. 2 alin 1 din Decretul 68/90 (Ord.. 50/1990 este dat in baza acestui Decret) pentru inlaturarea unor inechita?i si s-a recunoscut beneficiul si posibilita?ile valorificarii unor drepturi cuvenite si castigate in perioada cand toate aceste categorii de persoane au lucrat in acelea?i conditii, aflandu-se intr-o situatie identica, ceea ce impune si tratament juridic identic.

In func?iile de servant pompier PSI reclamantii si-au desfa?urat activitatea in toate instala?iile din cadrul __________________________ SA.

Atributii indeplinite: - asigurarea si Intretinerea instala?iei de debitare apa pe cisterna PSI; - participarea la exerci?ii si simulari de stingerea incendii in toate instala?iile productive; -verificarea stingatoarelor din instala?iile productive; - instruirea personalului in utilizarea stingatoarelor de incendiu; - cura?area caminelor si cailor de curgere a apelor recirculate; -verificarea canalelor de scurgere a reziduurilor petroliere; - participarea la exerci?ii de transvazare for?ata de produse petroliere si ape uzate; - intretinerea in stare de func?ionare a pompelor si utilajelor din dotare.

Reclamantii din cadrul PSI au lucrat in conditii deosebite de munca, constand in:

- prezenta vaporilor de hidrocarburi aromatice (benzen toluen); - aer puternic poluat cu produse petroliere volatile (hidrogen sulfurat, bioxid de sulf); - zgomot mare si vibra?ii puternice; - domeniu de temperaturi extreme; - procese tehnologice cu risc mare de explozie si incendiu; - stare permanenta de stres, - manipulare piese grele;

- lucru cu produse toxice periculoase cancerigene: solven?i petrolieri (benzen, MEC, toluen), produse caustice; -procese tehnologice cu risc mare de explozie si foc (piroliza, cracare, catalitica, reformare catalitica, polimerizare propilena);

-pozi?ii ortostatice incomode de lucru;

-lucru in spatii inchise-recipienti, rezervoare, coloane;

-executarea de lucrari la inaltime.

Factori de risc:

-dezechilibrare;

-escaladari de scari de tip pisica cu inaltimi de 20 m, indiferent de conditiile atmosferice;

-strivire, lovire la manevrarea materialelor;

-electrocutare;

-arsuri cu produse chimice (hidroxid de sodiu) sau cu abur;

-arsuri provacate in urma contactului cu suprafe?e fierbin?i (conducte, inso?itori abur);

-inhalare de fum, aerosoli, hidrogen sulfurat, hidrocarburi aromatice (benzen, toluen), S03, XXXXXXXX, amoniac;

-pericol de explozie datorita gazelor petroliere lichefiate stocate, emanate din rezervoare; -pericol de incendiu si producere de explozie ca urmare a prezentei si acumularii vaporilor de hidrocarburi u?or inflamabile;

-zgomote puternice (peste 80 decibelii), functionarea pompelor electrice si cu abur); -scapari de abur sub presiune prin fisurarea de conducte, garnituri sparte, etc.

In instala?ia distilare atmosferica a petrolului (DAS) se prelucreaza materii prime cu continut ridicat de sulf rezultand gaze sulfuroase, temperaturile de lucru sunt ridicate si eista in permanenta riscul de explozii.

Personalul care isi desfasoara activitatea in instala?ia AFPE inhaleaza vapori de produse petroliere cu sulf si fara sulf, manipuleaza ventile grele, lucreaza in mediu toxic la cura?area cazanelor si canalelor si fac efort mare la cura?area cazanelor si canalelor.

In instala?ia distilare atmosferica a petrolului (DAV3) se prelucreaza materii prime cu continut ridicat de sulf rezultand gaze sulfuroase, temperaturile de lucru sunt ridicate si exista in permanenta riscul de explozii.

Personalul care isi desfa?ura activitatea in sectia cocsare vehicula volum mare de gaze petroliere care sunt explozive si toxice si degajau hidrogen sulfurat.

In instala?iile DV1+DV2 se prelucreaza reziduri petroliere cu poten?ial cancerigen si se manipuleaza produse inflamabile Ia temperaturi ridicate dand na?tere riscurilor de incendii si explozii.

Pentru activitatea de laborator se utilizeaza materiale cu concentra?ie ridicata precum: acid clorhidric concentrat; acid sulfuric concentrat; hidroxid de sodiu; alcool admidic, produs foarte toxic; permanganat de potasiu; acid oxalic; hidracina, produs cancerigen;

Ca si sarcini de lucru acestia aveau urmatoarele atributii de serviciu: prelevare de probe in vederea efectuarii de analize fizico-chimice; analize specifice de laborator; manipulare materiale specifice activita?ii de cercetare; pregatirea substan?elor necesare procesului de cercetare; dozare amestecuri de substan?e; opera?iuni de dilutie substan?e utilizate; opera?iuni de tratare; aprovizionare si manipulare recipiente cu substan?e chimice; verifica starea tehnica a instala?iilor de pompare, dirijare si omogenizare amestecuri.

Sectia CET are ca "Obiect de activitate" produc?ia de:

-energie electrica folosita in consumul intern CET si in instala?iile de prelucrare si rafinare din Rafinarie S_____ R_____;

-energie termica sub forma de abur la parametrii de 6,10,16,35 bar folosita in procesul tehnologic al rafinariei;

-energie termica sub forma de apa fierbinte la o temperatura T=100-120AAC si o presiune P=4,5-5 bar folosita termoficare de incalzire locuin?e;

-- Sectorul termomecanic mai are in componenta:

-sta?ii de pompare pacura;

-instala?ii auxiliare de alimentare cu apa;

-sta?ii de reducere, racire abur.

- Sectorul electric constituit din sta?ii de 110 KV

- Sectorul demineralizarea apei, care utilizeaza cantita?i mari de compu?i chimici toxici si cancerigeni, precum: acid sulfuric, hidroxid de sodium, amoniac, clorura de sodium, hidrazina. - Laboratorul chimic de Incercari si verificari in care se executa un numar mare de determinari, precum: analiza apei, aburului, condensului,etc.

Men?inerea in func?iune a Sec?iei CET din cadrul ___________________________ SA era realizata de personal calificat care isi desfa?ura activitatea in conditii deosebite de munca datorita cumulului de factori de noxe depa?ite, pericol de explozie si incendiu, microclimat nefavorabil existent, atat in sec?ie, cat si pe platforma unitatii.

Incadrarea locurilor de munca in grupa 1 si grupa 2 de munca s-a facut arbitrar fara a se tine seama ca personalul din intreaga rafinarie era expus la acelea?i conditii severe de toxicitate si pericol de la grupa 1 intrucat noxele existente se impra?tiau pe teritoriul intregii rafinarii intrucat nu existau si nici in prezent nu exista delimitari ale sec?iilor si instala?iilor care sa poata sa tina gazele si noxele doar in anumite sec?ii.

Referitor la conditiile periculoase de munca pe platforma Rafinariei S_____ R_____ se men?in permanent o multitudine de factori poten?iali de risc constand in:

- manipularea unor substan?e inflamabile, toxice, corozive sau explozive;

- numarul mare de imbinari care pot constitui oricand surse de neetansietati de produse inflamabile si/sau toxice;

- domeniu larg de temperaturi si presiuni de lucru;

- procese tehnologice in care se folosesc reac?ii chimice, care in caz de avarii pot genera accidente care afecteaza si zonele Invecinate;

- instala?ii, depozite si re?ele de conducte, dispersate pe intrega suprafata a combinatului, care produc, utilizeaza si con?in depozitate cantita?i importante de gaze lichefiate inflamabile si/ sau toxice cu puncte de fierbere foarte scazute, ceea ce permite o vaporizare instantanee cu volum mai mare al gazelor de cateva sute de ori fata de volumul lichidului esapat si formarea de mari amestecuri explozive si/sau toxice care pot ac?iona pe distante mari.

-utilizarea produselor petroliere cu proprieta?i dielectrice pronuntate care permit formarea si acumularea electricita?i statice, cu pericol de producere de explozii si incendii;

-stare de stres pentru personalul din R________ S_____ R_____ con?tient de pericolele poten?iale ale instala?iilor in care lucreaza sau din vecinatate si suprasolicitarea lui datorata necesita?ii luarii de decizii hotaratoare si prompte;

-in perioada lucrarilor de revizii si repara?ii se men?in stari de pericol datorita, pe de o parte expunerii la diverse substan?e chimice, precum si a riscului de accidentare in anumite situa?ii (lucru la inaltime, in spatii inchise, etc.);

mentionam ca fata de situa?iile concrete existente la diverse locuri de munca, exista riscul poten?ial al producerii unor intoxica?ii acute comice cu simptomatologie caracteristica.

Toate aceste conditii de munca duc in timp la suprasolicitarea fizica si psihica a organismului, prin lucrul in mediul nefavorabil, prin expunerea la o multitudine de factori de risc ce pot afecta starea de sanatate a angajatilor, in ultima faza conducand la apari?ia bolilor profesionale.

In dovedirea actiunii s-a solicitat proba cu inscrisuri si expertiza in specialitatea chimie petrochimie.

In drept actiunea a fost intemeiata pe dispozitiile Ordinului 50/1990, HG 559/1990, HG 456/1990, ordinul 969/1990,CCM, codul muncii: art.6, art.39, art.40, art.171, art.248, art.281, art.284, art.287, art. 126, alin.2 din HG 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii 263/2010.

La data de 14.06.2016, parata R________ S_____ R_____ SA a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata motivat de urmatoarele argumente:

Reclamantii au fost angajatii societatii parate in perioadele mentionate in actiune, fiind incadra?i in diverse func?ii, asa cum rezulta din carnetele de munca anexate. Potrivit Ordinului nr.50/1990 pentru precizarea locurilor de munca, activita?ilor si categoriilor profesionale cu conditii deosebite care se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii emis de Ministerul Muncii si Ocrotirii Sociale, Ministerul Sanata?ii, Comisia Na?ionala Pentru protectia Muncii, pentru acordarea grupelor de munca era necesara nominalizarea persoanelor care se incadrau in acestea, avand in vedere specificul activita?ilor din anexele la Ordinul nr.50/1990, de catre conducerea unitatilor impreuna cu sindicatele din unitati(art.6), sinandu-se seama de conditiile de munca concrete in care-?i desfa?urau activitatea persoanele respec?ive(nivelul noxelor existente, conditii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizica sau nervoasa, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare etc.), existenta conditiilor deosebite la locul de munca si noxele trebuiau sa rezulte din determinarile efectuate de catre Ministerul Sanata?ii sau de laboratoarele de specialitate proprii ale unitatilor, determinari ce trebuiau confirmate de catre inspectorii de stat teritoriali pentru protectia muncii care, la data efectuarii analizei, constatau ca s-au aplicat toate masurile posibile de normalizare a conditiilor si toate instala?iile de protectia muncii func?ionau normal(art.5V precum si ca salariatul sa lucreze in aceste conditii cel pu?in 50 % pentru grupa I de munca si cel pu?in 70%

Din programul de lucru pentru grupa a H-a de munca(art.7"). conditiile concrete de munca sunt esen?iale pentru incadrarea in grupa I sau a II a de munca .

In cauza, avand in vedere prevederile Ordinului 50/1990 precum si H.G. nr. 456/1990, 559/1990, Ordinul nr. 969/1990 al M.I.Ch.P. scrisoarea nr.2288/23.08.1990 a Ministerului Resurselor si Industriei, angajatorul a emis Decizia nr. 174/1990 si Decizia 387/1990 cu privire la incadrarea in mod concret a locurilor de munca in grupa I si a Il-a de munca .

Astfel, in grupa I de munca au fost incadrate locurile de munca si meseriile prevazute de Ordinul 50/1990, H.G. nr.559/1990 si Ordinul MIPCH nr. 969/1990:

1.Cuptorul de ars gudroane conform Ordin 50/1990 anexa 1 pct.17;

2.Instala?ia Rafina?ii Ulei conform H.G. nr.559/1990 anexa pct.3;

3.Instala?ia Rafina?ii Petrol conform H.G. nr. 559/1990 anexa pct. 3;

4.Instala?ia parafina-rafina?i Parafinei conform H.G.nr.559/1990 pct.3;

5.Instala?ia Bitum conform H.G. nr.559/1990pct.5;

6.Precizie- metrolog manipulare mercur conform Ordinului 50/1990 anexai pct.34

7.Atelier mecanic - sudor in plumb conform Ordin 50/1990 anexa 1 pct.17;

8.Instala?ia Hidrosulfit de sodiu conform Ordinul 969/1990 coroborat cu H.G. nr. 559/1990 anexa pct. 13 ;

9.Instala?ia Bioxid de Sulf conform Ordin nr.969/1990 coroborat cu H.G.559/1990 anexa pct. 1;

10.Manevra conform Ordin 50/1990, aviz M.M.P.S.+M.S. nr.608/1991.

Celelalte locuri de munca si meserii, au fost incadrate in grupa a Il-a de munca, respectiv:

1.Instala?ia D.A.V. conform H.G.559/1990+ Ordin nr,969/1990 anexa pct. 1;

2.Instala?ia tratare Ape Reziduale conform H.G.559/1990+ Ordin nr.969/1990 anexa pct.1;

3.Instala?ia D.V.l conform H.G.559/1990+ Ordin nr.969/1990 anexa pct.l;

4.Instala?ia Prese Filtru conform H.G.559/1990+ Ordin nr.969/1990 anexa pct.l;

5.Instala?ia Sudarea Parafinei conform H.G.559/1990+ Ordin nr.969/1990 anexa pct.l;

6.Instala?ia Ambalarea Parafinei conform H.G.559/1990+ Ordin nr.969/1990 anexa pct.l;

7.Instala?ia A.F.P.E. : casa pompe, rampa de incarcare vagoane cisterna, rampa produse ambalare, conform H.G.559/1990+ Ordin nr.969/1990 anexa pct.3;

8.Instala?ia Sulfat de Aluminiu conform H.G.559/1990+ Ordin nr.969/1990 anexa pct.l;

9.Instala?ia Diverse conform H.G.559/1990+ Ordin nr.969/1990 anexa pct. I;

10.Laborator Expedi?ie, laborator Diverse, laborator Fabrica?ie, laborator sectia Chimica, conform H.G.559/1990+ Ordin nr.969/1990 anexa pct.3;

11.Forma?ie exploatare si intretinere instala?ii termomecanice conform H.G.559/1990+ Ordin nr.969/1990 anexa pct.2;

12.Forma?ie exploatare si intretinere instala?ii de pompare conform H.G.559/1990+ Ordin nr.969/1990 anexa pct.1;

13.Forma?ia intretinere si repara?ii energetice conform H.G.559/1990+ Ordin nr.969/1990 anexa pct.2;

1.Forma?ia intretinere si repara?ii AMC conform H.G.559/1990+ Ordin nr.969/1990 anexa pct.2;

2.Forma?ia Mecanica H.G.559/1990+ Ordin nr.969/1990 anexa pct.2;

3.Forma?ia Conducte ?evarie H.G.559/1990+ Ordin nr.969/1990 anexa pct.2;

4.Forma?ia Cazangerie H.G.559/1990+ Ordin nr.969/1990 anexa pct.2;

5.Garaj auto H.G.559/1990+ Ordin nr.969/1990 anexa pct.2;

6.Forma?ia Civila de Pompieri H.G.559/1990+ Ordin nr.969/1990 anexa pct.5;

7.Forma?ia Paza H.G.559/1990+ Ordin nr.969/1990 anexa pct.5;

8.Sector Edile administrativ H.G.559/1990+ Ordin nr.969/1990 anexa pct.5;

Activita?ile desfa?urate de reclamanti la unitatea angajatoare sunt cele mentionate in carnetele de munca depuse la instanta, ce confera certitudine atat in privinta activita?ilor in sine, cat si a procentului din programul de lucru desfa?urat in astfel de conditii .

Inscrierile in acestea beneficiaza de prezum?ia de veridicitate pentru situa?iile de fapt atestate, care nu au fost niciodata contestate de titulari, de?i legea le acorda acest drept .

Conform art. 3 din Ordinul 50/1990 "beneficiaza de incadrarea in grupele I si a Il-a de munca, fara limitarea numarului, personalul care este in activitate .... care lucreaza efectiv in locurile de munca si activita?ile prevazute in anexele I si II."

Potrivit inscrisurilor depuse, reclamantii au desfa?urat activita?i incadrate in conformitate cu situa?ia de fapt si cu prevederile ordinului nr.50/1990 in grupa a II-a de munca . Societatea si-a respectat obligatiile impuse de legisla?ie, nominalizand prin intermediul deciziilor amintite atat locurile de munca care beneficiaza de grupa I cat si pe cele care beneficiaza de grupa a II-a.

Sustinerile reclamantilor referitoare la faptul ca Ordinul nr.50/1990 nu nominalizeaza activita?ile sau locurile de munca ci numai func?ii meserii le salariatilor este eronata, Anexele 1 si 2 ale acestui Ordin, constituind o enumerare tocmai a unor activita?i ce cuprind in fapt mai multe meserii, in acest sens dispunand si ICCJ care, prin decizia nr.258/20.09.2004 a stabilit ca Ordinului nr.50/1990, nu i se poate restrange aplicarea, numai la activita?ile si func?iile prevazute in forma ini?iala a actului, in lipsa unei dispozitii exprese a insu?i organului de autoritate emitent sau a unui act normativ de ordin superior.

Intr-adevar, Ordinul 50/1990 nu are caracter limitativ in ceea ce priveste numarul salariatilor, activita?ile sau func?iile de?inute, dar Distinctia dintre grupa I de munca si grupa a Il-a este foarte clara. In privinta reclamantilor, este exclusa posibilitatea incadrarii acestora in grupa I, din punct de vedere juridic locurile de munca, activita?ile si categoriile de personal care au fost incadrate in grupa a II-a nu se regasesc in acelasi timp si in anexa I a Ordinului 50/1990 privind grupa I.

Faptul ca societatea R________ S_____ R_____ SA a avut o gama diversificata de locuri de munca, organizate in diferite sec?ii, procesele de produc?ie presupunand prezen?a anumitor factori specifici, nu inseamna automat ca toate activita?ile, ale tuturor salariatilor pot fi incadrate in grupa I de munca . La nominalizarea locurilor de munca potrivit deciziilor nr. 174/1990 si 387/1990 societatea a sinut cont de activitatea desfasurata in conditiile specifice. Tratamentul diferen?iat a fost rezultatul analizarii in concret a acestor conditii, sinandu-se seama de activitatea efectiv desfasurata, de procentele impuse pentru incadrare, si nu in ultimul rand de specificul fiecarei activita?i din R________ S_____ R_____ SA.

Reclamantii amintesc in actiune ca, in ipoteza in care nominalizarea persoanelor care se incadreaza in grupa I si a II-a de munca nu se realizeaza de catre conducerea unitatii, nimic nu ii impiedica sa se adreseze instantei pentru a stabili, in raport de dispozitiile legale incidente, daca activitatea desfasurata de acestia se incadreaza intr-o anumita grupa de munca si in ce procent. O astfel de nominalizare a fost facuta in cazul Rafinariei S_____ R_____ SA de catre conducere impreuna cu sindicatul, si nu in mod arbitrar, cum sus?in tot reclamantii, ci avandu-se in vedere conditiile specifice de la fiecare loc de munca .

In ceea ce priveste felul si cantitatea noxelor existente in Rafinarie, va anexam un exemplu al situatiei analizelor in anul 1990, situatie ce trebuia raportata in mod frecvent Ministerului Industriei Chimiei si Petrochimiei, din care rezulta ca nu se inregistreaza depa?iri ale valorilor impuse de lege.

In stransa legatura cu netemeinicia primului capat de cerere, pe care o sustinem in continuare, este solicitarea reclamantilor de a li se elibera adeverin?e cu men?iunile corespunzatoare grupei I de munca . Trebuie retinut ca aceste adeverin?e se intocmesc numai pe baza documentelor verificabile aflate in eviden?ele angajatorilor sau de?inatorilor de arhiva si numai in situa?ia in care se face dovada ca solicitantul si-a desfa?urat activitatea in conditii de grupa de munca . Ori, atat timp cat acest lucru nu a fost dovedit, parata nu poate fi obligata la eliberarea unei adeverin?e in acest sens.

Acordarea grupei I de munca in aceste cazuri ar reprezenta o discriminare fata de salariatii care si-au desfa?urat efectiv activitatea in locurile de munca si in conditii de grupa I si, mai mult, o discriminare fata de salariatii din toate unitatile care au lucrat in conditii mentionate de lege, ar fi incorect pentru ceilalti indivizi care contribuie la fondul de asigurari sociale, conducand in acelasi timp la validarea folosirii inadecvate a resurselor publice limitate, ceea ce ar fi in sine contrar interesului public.

Curtea Constitu?ionala in acord cu practica curti Europene a Drepturilor Omului, a statuat ca principiul egalita?ii in drepturi si al discriminarii se aplica doar situa?ilor egale ori analoage. Tratamentul juridic diferen?iat instituit in temeiul unor situa?ii obiective diferite nu constituie privilegiu ori discriminare . Principiul egalita?ii nu semnifica uniformitate (deciziile Curtii Constitu?ionale nr. 168/1988, 294/2001). Or, incadrarea activita?ilor in grupa I sau II de munca s-a facut potrivit reglementarilor legale mai sus enun?ate, dupa o analiza atenta a conditiilor de munca de catre sindicate si unitatea angajatoare, sinand cont totodata de activita?ile specificate in Ordinul nr.50/1990.

In drept actiunea a fost intemeiata pe dispozitiile art.205 Cod de procedura civila.

In dovedirea actiunii au solicitat proba cu inscrisuri ..

La data de 10.01.2017 a fost depus raportul de expertiza L___ M_____.

Analizand actele si lucrarile dosarului tribunalul constata urmatoarele:


Reclamantii au fost angajatii societatii parate in perioadele mentionate in actiune, fiind incadra?i in diverse func?ii, asa cum rezulta din carnetele de munca anexate. Potrivit Ordinului nr.50/1990 pentru precizarea locurilor de munca, activita?ilor si categoriilor profesionale cu conditii deosebite care se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii emis de Ministerul Muncii si Ocrotirii Sociale, Ministerul Sanata?ii, Comisia Na?ionala Pentru protectia Muncii, pentru acordarea grupelor de munca era necesara nominalizarea persoanelor care se incadrau in acestea, avand in vedere specificul activita?ilor din anexele la Ordinul nr.50/1990, de catre conducerea unitatilor impreuna cu sindicatele din unitati

Potrivit raportului de expertiza efectuat in cauza reclamantii S____ E____, T____ M_____ D__, D________ C_________, N______ E___ G_______, O____ D____, S__________ A_____, O______ C_________, P___ I__, T______ M_______, T______ C_________, C_____ N_______, P_______ S_______, ?aca F_________ M_______, T_____ G_______, L___ D_____, T________ L_______, N_____ M_____ S_____, V_____ V_____, M____ T______, L____ I___, M_________ I__, C________ I__, C________ C______, C_________ I____, M______ R_____ au fost incadra?i in func?ii de Laborant CTC, subinginer, motopompist PSI, tehnician, operator chimist, pompagiu, inginer, rafinor, primitor predator produse fluide, lacatus mecanic, pompier in sec?iile DAV, Laboratoare, AFPE, sectia Tehnologica, Rafmatie de Petrol, Cracare Catalitica, Aditivi, Ape Reziduale.

Potrivit dispozi?iei legale privind incadrarea in grupele I si II de munca, reprezentata de ordinul nr.50/1990, acesta se realiza in situa?ia in care , cu toate masurile luate de unitate pentru normalizarea conditiilor de munca, nivelul noxelor existente la locurile prevazute in aceste grupe depa?ea nivelul admis prevazut in normele republicane de protec?ie a muncii, existenta conditiilor deosebite de munca la locurile de munca cu noxe fiind necesar sa rezulte din determinarile de noxe, efectuate de catre organele Ministerului Sanata?ii sau de laboratoarele de specialitate proprii unitatilor. Aceste determinari trebuiau conformate de catre inspectorii de stat teritoriali pentru protectia muncii care, la data efectuarii analizei, constatau daca s-au aplicat toate masurile posibile de normalizare a conditiilor si ca toate instala?iile de protec?ie a muncii func?ionau normal.

In conformitate cu aceeasi prevedere legala , nominalizarea persoanelor care se incadreaza in grupele I si II de munca se realiza de catre conducerea unitatilor impreuna cu sindicatele libere din unitati , sinandu-se seama de conditiile deosebite de munca concrete in care isi desfasoara activitatea persoanele respective( nivelul noxelor, microclimatul, suprasolicitare fizica si nervoasa).

In aplicarea dispozitiilor legale unitatea parata a emis Decizia nr.174/1990 care prevede expres locurile de munca unde se acorda grupa a I a de munca, respectiv Cuptorul de ars gudron, instala?ia de Rafinare Ulei Alb,Instala?ia Rafinare Petrol, Instala?ia Parafina,Instala?ia Bitum,Manipulare Mercur,Atelier mecanic sudorul in plumb,instala?ia Hidrosulfit de sodiu.

Raportat la obiectul de activitate al unitatii parate, tribunalul retine ca nu toate sec?iile si compartimentele au fost nominalizate de actele normative anterior citate, ac incadrandu-se in grupa a I a de munca, relevan?a deosebita avand prevederile HG nr.456/1990, HG nr.559/1990?i Ordinul nr.969/1990.

Potrivit analizei efectuate de expert dintre reclamantii din prezenta cauza, reclamanta T______ M_______ a prestat activitate ca subinginer principal parafina in cadrul Sec?iei Parafina in perioada 01.09.xxxxxxxxxxxxx89 si ?ef instala?ie Bitum in cadrul Sec?iei DV1 Bitum in perioada 01.11.xxxxxxxxxxxxx91.

fata de Decizia nr.174/1990, instanta retine faptul ca func?iile de?inute de reclamanta se regasesc nominalizate la punctul d si e fiind exemplificate expres ca putand fi incadrate in grupa a I a de munca .

Reclamantii S____ E____, T____ M_____ D__, D________ C_________, N______ E___ G_______, O____ D____, S__________ A_____, O______ C_________, P___ I__, T______ C_________, C_____ N_______, P_______ S_______, ?aca F_________ M_______, T_____ G_______, L___ D_____, T________ L_______, N_____ M_____ S_____, V_____ V_____, M____ T______, L____ I___, M_________ I__, C________ I__, C________ C______, C_________ I____, M______ R_____ au indeplinit func?ii ce nu se regasesc nominalizate in Decizia susmentionata.

Cat timp activitate desfasurata de reclamanti nu apare nominalizata ca incadrandu-se in grupa a I a de munca , unitatea parata nu a facut altceva decat sa procedeze la aplicarea lor intocmai.

Se impune de asemenea a se sublinia ca in cauza de fata nu ne aflam in situa?ia in care activita?ile desfa?urate de reclamant nu s-ar regasi nominalizate in niciunul dintre actele normative din acest domeniu, pentru a se justifica o eventuala extindere a aplicarii lor, inclusiv sub aspectul incadrarii intr-o grupa superioara de munca, intrucat de?i la momentul elaborarii si adoptarii lor respectivele ordine sau hotarari de guvern nu puteau avea caracter exhaustiv, data fiind multitudinea si complexitatea activita?ilor din domeniul industriei.

Din examinarea motivelor de fapt ale actiunii reclamantilor S____ E____, T____ M_____ D__, D________ C_________, N______ E___ G_______, O____ D____, S__________ A_____, O______ C_________, P___ I__, T______ C_________, C_____ N_______, P_______ S_______, ?aca F_________ M_______, T_____ G_______, L___ D_____, T________ L_______, N_____ M_____ S_____, V_____ V_____, M____ T______, L____ I___, M_________ I__, C________ I__, C________ C______, C_________ I____, M______ R_____ tribunalul observa ca, pe langa invocarea conditiilor nocive in care acesta si-a desfa?urat activitate a, se contesta practic insa?i corectitudinea actelor normative din acest domeniu sub aspectul nominalizarii diferitelor activita?i ca incadrandu-se in grupa a I a sau a II a de munca , sus?inandu-se in acest context ca procesul de produc?ie din cadrul unitatii parate genera noxe atat de toxice si o poluare a mediului inconjurator atat de grava, incat s-ar fi justificat ca to?i salariatii sa beneficieze de grupa a I a de munca .

Legalitatea actelor normative nu poate face obiectul analizei in prezenta cauza, nefiind de competenta instantei investite , se impune a se constata faptul ca voin?a legiuitorului a fost exprimata prin Ordinul nr.50/1990 a fost aceea de a acorda un beneficiu angajatilor ce erau incadra?i in locuri de munca , conditii nefavorabile, risc de explozie, inclusiv pentru cei care au solicitat conditii anterior anului 1990.

De?i expertul a reliefat intreaga activitate a reclamantilor ca fiind susceptibila de incadrarea in grupa a I a de munca, tribunalul apreciaza ca nefondate aceste concluzii omologand concluziile raportului de expertiza numai in ceea ce priveste activitatea reclamantei T______ M_______ pentru perioadele 01.09.xxxxxxxxxxxxx89 si 01.11.xxxxxxxxxxxxx91.

Astfel, in temeiul prevederilor art.266 Codul Muncii, tribunalul va admite in parte actiunea precizata si va constata ca reclamanta T______ M_______ beneficiaza de grupa a I a de munca in procent de 100% pentru perioadele 01.09.xxxxxxxxxxxxx89 si 01.11.xxxxxxxxxxxxx91 conform concluziilor raportului de expertiza L___ M_____.

Va obliga parata sa elibereze adeverinta in acest sens.

Va Respinge actiunea formulata de reclamantii S____ E____, T____ M_____ D__, D________ C_________, N______ E___ G_______, O____ D____, S__________ A_____, O______ C_________, P___ I__, T______ C_________, C_____ N_______, P_______ S_______, ?aca F_________ M_______, T_____ G_______, L___ D_____, T________ L_______, N_____ M_____ S_____, V_____ V_____, M____ T______, L____ I___, M_________ I__, C________ I__, C________ C______, C_________ I____, M______ R_____, ca neintemeiata.

Va lua act ca nu se solicita cheltuieli de judecata ..

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII,
HOTARA?TE:

Admite in parte actiunea precizata avand ca obiect actiune in constatare, formulata de reclamantii S____ E____, T____ M_____ D__, D________ C_________, N______ E___ G_______, O____ D____, S__________ A_____, O______ C_________, P___ I__, T______ M_______, T______ C_________, C_____ N_______, P_______ S_______, ?aca F_________ M_______, T_____ G_______, L___ D_____, T________ L_______, N_____ M_____ S_____, V_____ V_____, M____ T______, L____ I___, M_________ I__, C________ I__, C________ C______, C_________ I____, M______ R_____, to?i cu domiciliul ales la CIA O_____ M_____ M____, cu sediul in Ploie?ti, _____________________, ______________, ____________, judet Prahova, in contradictoriu cu parata __________________________ SA, cu sediul ales in Campina, Calea Doftanei, nr. 15, jud. Prahova, prin lichidator judiciar C___ de Insolven?a Transilvania-Filiala Bucuresti SPRL, cu sediul in Bucuresti, _________________________, _______________.

Constata ca reclamanta T______ M_______ beneficiaza de grupa a I a de munca in procent de 100% pentru perioadele 01.09.xxxxxxxxxxxxx89 si 01.11.xxxxxxxxxxxxx91 conform concluziilor raportului de expertiza cenzurat L___ M_____.

Obliga parata sa elibereze adeverinta in acest sens.

Respinge actiunea formulata de reclamantii S____ E____, T____ M_____ D__, D________ C_________, N______ E___ G_______, O____ D____, S__________ A_____, O______ C_________, P___ I__, T______ C_________, C_____ N_______, P_______ S_______, ?aca F_________ M_______, T_____ G_______, L___ D_____, T________ L_______, N_____ M_____ S_____, V_____ V_____, M____ T______, L____ I___, M_________ I__, C________ I__, C________ C______, C_________ I____, M______ R_____, ca neintemeiata.

Ia act ca nu se solicita cheltuieli de judecata .

Cu apel in termen de 10 zile de la comunicare .
Pronuntata de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta nr. 391/2017, in sedinta publica din 3 februarie 2017


Citeşte mai multe despre:    Solicitare grupa I munca    Nu grupa a II-a ci grupa I    Expertiza grupa munca    Lucratori PSI grupa I munca    Ordin 50/1990
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe