Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Situatia de neacordare a indemnizatiilor de pensionare la care sunt indreptatiti magistratii

Situatia de neacordare a indemnizatiilor de pensionare la care sunt indreptatiti magistratii

  Publicat: 30 Mar 2019       4269 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Tribunalului G___ - sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale la data de 16.12.2016 sub nr.XXXXXXXXXXXX, reclamantul I____ N. C_________ a chemat in judecata paratul T_________ G___, solicitand instantei ca prin hotararea ce va pronunta sa fie obligat paratul la plata indemnizatiei egala cu 7 indemnizatii de incadrare lunare brute, prevazute de art. 81 (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, republicata, modificata si completata, la plata daunelor interese in suma de 100.000 lei si cheltuieli de judecata .

Legea privind statutul magistraţilor
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Constituţia Romāniei - Intrare in vigoare: 31/10/2003
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel

In motivarea actiunii, reclamantul a mentionat ca are o vechime in magistratura de 37 ani si 7 luni, din care 20 ani si 7 luni ca judecator, in cadrul Tribunalului G___, Judecatoria Tg-J__ si Judecatoria Motru, iar incepand cu data de 01.11.2016, a fost pensionat conform decretului nr. 885/26.10.2016.

Potrivit dispozitiilor art. 81(1) din legea 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, republicata, modificata si completata "judecatorii si procurorii cu , vechime continua in magistratura de 20 de ani beneficiaza la data pensionarii sau a eliberarii din functie pentru alte motive neimputabile, de o indemnizatie egala cu 7 indemnizatii de incadrare lunare brute , care se impoziteaza potrivit legii".

Reclamantul a mentionat ca la data de 04.11.2016 s-a adresat cu cerere scrisa depusa la contabilitatea Tribunalului G___, privind plata acestei sume, cerere ramasa fara raspuns.

A mai precizat reclamantul ca nu este nici moral si nici legal de a nu i se plati aceasta indemnizatie care este prevazuta expres de lege si care a fost acordata colegilor judecatori care au ie?it la pensie si au indeplinit aceasta conditie.

De asemenea, reclamantul a precizat ca prin neplata acestei indemnizatii i s-a creat un prejudiciu moral, motiv pentru care este indrituit a solicit obligarea paratului, la daune interese in suma de 100.000 lei potrivit art. 1530 din codul civil.

Reclamantul a depus la dosarul cauzei, in copie certificata pentru conformitate cu originalul Monitorul Oficial al Romaniei nr. 853/26.10.2016 si cererea adresata paratului pentru plata acestei sume.

Paratul T_________ G___ a formulat si depus la dosar intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca nefondata.

Paratul a mentionat ca potrivit art. 131 alin. 2 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, cu modificarile si completarile ulterioare, `` bugetul curtilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate si al judecatoriilor este gestionat de Ministerul Justitiei, ministrul Justitiei avand calitatea de ordonator principal de credite", iar potrivit art. 132 alin. 1 din aceeasi lege ``curtile de apel si parchetele de pe langa curtile de apel elaboreaza proiectele de buget anual pentru instantele sau, dupa caz, parchetele din circumscriptiile lor ",a solicitat introducerea in cauza a Ministerului Justitiei si a Curtii de Apel C______, in calitate de ordonator principal de credite, respectiv ordonator secundar de credite.

Astfel, potrivit dispozitiilor art. 11 alin. 1 OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare ``In anul 2016, dispozitiile legale privind acordarea ajutoarelor sau, dupa caz, indemnizatiilor la iesirea la pensie, retragere, incetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea in rezerva nu se aplica ".

A mentionat paratul ca legiuitorul a stabilit expres faptul ca in anul 2016 nu se acorda indemnizatii la iesirea la pensie .

Totodata, paratul a mentionat ca suspendarea aplicarii dispozitiilor privind acordarea indemnizatiilor la iesirea la pensie se dispune de catre legiuitor inca din anul 2010, prin reglementari anuale succesive, situatie mentinuta si pentru perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2017, cand legiuitorul a prevazut in art. 10 alin. 1 din OUG nr. 99/2016 privind unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare ca ``in perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2017, dispozitiile legale privind acordarea ajutoarelor sau, dupa caz, indemnizatiilor la iesirea la pensie, retragere, incetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea in rezerva nu se aplica. "

Paratul T_________ G___ a mentionat faptul ca a inaintat Ministerului Justitiei cererile magistratilor pensionari, inclusiv solicitarea reclamantului, formulate in temeiul art. 81 alin. 1 din Legea nr. 303/2004 in vederea asigurarii bugetului necesar efectuarii platii indemnizatiilor de incadrare lunare brute cuvenite la data pensionarii.

In drept, paratul si-a intemeiat cererea pe dispozitiile art. 205 - 208 Cod de procedura civila., OUG nr. 57/2015, OUG nr. 99/2016.

Reclamantul a formulat raspuns la intampinarea formulata de parat si a solicitat introducerea in cauza in calitate de parati a Ministerului Justitiei cat si a Curtii de Apel C______.

Potrivit art. 1 (3) din Constitutia Romaniei "Romania este stat de drept, democratic si social in care demnitatea omului, drepturile si libertatile cetatenilor, libera dezvoltare a personalitatii umane dreptatea si pluralismul politic reprezinta valori supreme`:... iar art. 1 (5), "In Romania, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie".

In acelasi timp art. 16(1) din Constitu?ie se prevede ca "cetatenii sunt egali in fata legii si a autorita?ilor publice, fara privilegii si fara discriminari" iar in art.53 (1) din Constitu?ie prevede ca "Exerci?iul unor drepturi sau al unor libertati poate fi restrans numai prin lege si numai daca se impune, dupa caz, pentru apararea securita?ii na?ionale a ordinii, a sanata?ii ori a moralei publice a drepturilor si a libertatilor cetatenilor desfa?urarea instruc?iei penale; prevenirea consecin?elor unei calamita?i naturale, ale unui dezastru, ori ale unei sinistru deosebit de grav ".

Fata de aceste dispozitii cuprinse in Legea fundamentala a ?arii reclamantul a in?eles sa ridice exceptia de neconstitu?ionalitate a dispozitiilor art.1 alin. 1 din OUG nr. 27/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal - bugetare care dispune ca "In anul 2016, dispozitiile legale privind acordarea ajutoarelor sau, dupa caz, indemnizatilor la iesirea la pensie, retragere, incetarea raporturilor de serviciu ori trecerea in rezerva nu se aplica "

De asemenea, reclamantul a ridicat exceptia de neconstitu?ionalitate a art. 10 alin. 1, din OUG nr. 99/2016 privind unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare prin care se dispune ca "In perioada 01 ianuarie - 28 februarie 2017 dispozitiile legale privind acordarea ajutoarelor sau dupa caz, indemnizatilor la iesirea la pensie, retragere, incetarea raporturilor de serviciu ori trecerea in rezerva nu se aplica"

Astfel de dispozitii sunt discriminatorii si incalca un drept fundamental reglementat prin lege deoarece art. 81 alin .l, din Legea nr. 303/2004 este in vigoare si nu poate fi aplicat discre?ionar, iar pe de alta parte este de nein?eles cum un guvern strain care nu mai este si a dat reglementari pentru o perioada limitata de timp de doua luni sub un alt guvern prin ordonan?a de urgenta care va fi supusa aprobarii parlamentului.

Analizand probatoriul administrat in cauza, instanta constata ca actiunea reclamantului este neintemeiata pentru urmatoarele considerente:

Reclamantul I____ C_________ a fost judecator la Judecatoria Motru.

Prin Decretul nr. 885/25.10.2016, reclamantul a fost eliberat din func?ia ocupata ca urmare a pensionarii incepand cu data de 1 noiembrie 2016.

Reclamantul a sus?inut insa ca de?i dispozitiile art. 81 alin. 1 din Legea nr. 303/2004 prevad dreptul sau de a beneficia de o indemnizatie egala cu 7 indemnizatii de incadrare lunare brute, in realitate nu a beneficiat de acest drept . D____ urmare, a chemat in judecata T_________ G___ si a solicitat sa-i fie achitata indemnizatie prevazuta de art. 81 alin. 1 din Legea nr. 303/2004, dar si suma de 100.000 lei cu titlu de daune interese.

Este adevarat ca potrivit art. 81 alin. 1 din Legea nr. 303/2004, judecatorii si procurorii cu vechime continua in magistratura de 20 de ani beneficiaza, la data pensionarii sau a eliberarii din functie pentru alte motive neimputabile, de o indemnizatie egala cu 7 indemnizatii de incadrare lunare brute, care se impoziteaza potrivit legii.

Pe de alta parte, in conformitate cu dispozitiile art. 11 alin. (1) din OUG nr. 57/2015, in anul 2016, dispozitiile legale privind acordarea ajutoarelor sau, dupa caz, a indemnizatiilor la iesirea la pensie, retragere, incetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea in rezerva nu se aplica.

Astfel, dispozitiile art. 11 alin. 1 din OUG nr.57/2015 s-au opus acordarii de catre parat a drepturilor banesti solicitate de reclamant, neputand fi retinuta vreo culpa in sarcina paratului; prin urmare, nici capatul de cerere privind daunele interese nu poate fi admis de instanta.

In consecinta, instanta va respinge actiunea formulata de reclamant.

Opinia asisten?ilor judiciari este conforma cu prezenta hotarare .


PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Respinge ca neintemeiata actiunea formulata de reclamantul I____ N. C_________, identificat cu CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat in Motru, ________________________.C1, __________, ________________, in contradictoriu cu paratul T_________ G___, cu sediul in Tg-J__, ___________________________.34, jud. G___.

Cu apel in 10 zile de la comunicare, ce se depune la T_________ G___.
Pronuntata de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 262/2017, in sedinta publica din 23 februarie 2017


Citeşte mai multe despre:    Indemnizatii incadrare datorate judecator    Art 81 Legea 303/2004    Exceptie neconstitutionalitate OUG 27/2015 OUG 99/2016    Pretentii morale
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe