Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Retineri din salariu in lipsa unui titlu executoriu care sa constate datoria salariatului

Retineri din salariu in lipsa unui titlu executoriu care sa constate datoria salariatului

  Publicat: 22 Apr 2021       706 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Tribunalului T.la data de 20.03.2020 reclamanta A. A. a chemat in judecata parata B. B. B. B., solicitand instantei ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna obligarea paratei la achitarea valoarii nete a drepturilor salariale pe luna octombrie 2019 retinuta pe nedrept (pe care il apreciaza la 1.000 1ei) retinere care este in valoare bruta de 2550 1ei; obligarea paratei la dobanda aferente acestei sume de la data retinerii si pana la restituirea efectiva; cu cheltuieli de judecata .

Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Diferenta dintre cursul valutar favorabil sau nefavorabil rezultat in urma actualizarii creantelor si a obligatiilor in devize la sfarsitul exercitiului.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Act adoptat de organele de stat,
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Diferenta dintre cursul valutar favorabil sau nefavorabil rezultat in urma actualizarii creantelor si a obligatiilor in devize la sfarsitul exercitiului.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Veriga structurala de baza din cadrul unei institutii de invatamant superior
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Termen care defineste creanta
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

In fapt, reclamanta a aratat ca are calitatea de angajat al paratei din data de 09.09.2019, conform contractului individual de munca cu nr. 58/09.09.2019.


In aceasta calitate, in luna noiembrie 2019, la data platii salariului aferent lunii octombrie 2019 i s-a comunicat verbal ca va trebui sa i se retina din salar o suma de circa 1.000 1ei net, urmand sa mai primeasca doar diferenta .


A aratat ca din fluturasul aferent lunii octombrie 2019, rezulta ca i s-a retinut din salariu suma bruta de 2. 550 1ei, fara niciun motiv.


In acest sens, reclamanta a solicitat instantei sa puna in vedere paratei sa depuna la dosar calculul salariului acesteia pe luna octombrie 2019, cu mentionarea sumei nete ce trebuia sa i se achite, astfel incat sa se poata face diferenta spre a putea preciza suma exacta pe care aceasta trebuie sa ii achite.


In conformitate cu art. 169 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) "nicio retinere din salariu nu poate fi operata, in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege


Ori, atata timp cat nu i-a fost comunicat niciun document in baza caroia sa se stabileasca necesitatea si legalitatea unei astfel de retineri (executare silita, hotarare judecatoreasca, etc.) retinerea sumei brute de 2. 550 1ei aferenta drepturilor salariale din luna octombrie 2019 este nelegala.


Reclamanta a aratat ca nici atunci cand a formulat o cerere in scris catre parata, aceasta nu a inteles sa ii restituie suma retinuta nici la plata drepturilor salariale din 15 ianuarie 2020 si nici in prezent.


In drept au fost invocate disp. art. 166 si urm. din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), art. 223 coroborat cu 41 1 alin. 1 pct. 2 Cod procedura civila.


Parata B. B. B. B. a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii introductive, ca fiind neintemeiata.


In fapt, parata a aratat ca in motivarea actitutii reclamanta a aratat ca a avut calitate de angajat al paratei din data de 09.09.2019 conform contractului individual de munca cu nr. 58/09.09.2019, calitate in care in luna noiembrie 2019 la momentul platii salariului aferent lunii octombrie 2019 i s-a comunicat verbal faptul ca va trebui sa i se retina din salariu o suma in cuantum de 1.000 lei net, urmanad sa mai primeasca doar diferenta .


Parata a aratat ca in luna septembrie 2019 doamna B.Marza M. a venit prin decizie a I. S. J. Timis nr. 371/3 din data de 19.08.2019 pe catedra vacanta iu functia de profesor pentru invatamantul primar incepand cu data de 01.09.2019.


Ulterior, in perioada 09- 24.09.2019 aceasa a avut concediu medical, initial cu codul de boala iar in perioada 25- 30.09.2019 concediu medical tot cu codul de boala 01.


In aceasta perioada, fosta conducere a scos la concurs postul acesteia unde s-a inscris reclamanta din prezentul dosar, care a promovat examenul si a fost angajata pe perioada determinata incepand cu data de 09.09.2019 desi concursul a fost sustinut in perioada 25- 26.09.2019.


Parata a aratat ca plata salariului a fost achitata atat pentru doamna B.cat si pentru reclamanta, insa aceasta din urma a avut dreptul sa fie platita doar 7 zile si nu 16 cat solicita aceasta.


Mai mult decat atat, reclamanta fiind necalificata nu poate beneficia de spor de zone izolate pentru perioada la care aceasta face referire in cererea adresata instantei de judecata .


Parata a solicitat respingerea actiunii introductive ca fiind neintemeiata sens in care apreciaza ca nu se impune obligarea la plata diferentei de drepturi salariale solicitate de reclamanta.


Reclamanta A. A. nu a formulat raspuns la intampinare.


Verificand in limitele competentei conferite de lege legalitatea si temeinicia actiunii, prin raportare la probatoriul administrat si in aplicarea prevederilor legale incidente spetei, actiunea se priveste a fi intemeiata dat fiind urmatoarele:


Reclamanta S.C.L. a fost angajata paratei Scoala B. B.Sacalaz, in baza contractului individual de munca nr. 58/09.09.2019, pe o perioada determinata (09.09. _20), avand functia invatator/educator pentru invatamantul primar.


Conform articolului J.1 din contractul individual de munca acestuia i se cuvenea pentru munca prestata un salariu lunar brut de 4318 lei.


In luna octombrie 2019, reclamantei i s-a platit partial salariul cuvenit, cu motivatia ca aceasta a fost in concediu medical in perioada 09.09. _19, ce a determinat parata sa angajeze pe perioada determinata o alta persoana pe postul acesteia si a generat costuri cu noul salariu al persoanei angajate.


art. 40 alin. 2 lit. c din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) arata, ``angajatorului ii revine obligatia de a acorda salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca``


Potrivit art. 169 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), nici o retinere din salariu nu poate fi operata, in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege.


Retinerile cu titlu de daune sau cu titlul de sume nedatorate/necuvenite, cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decat daca datoria salariatului este scadenta, lichida si exigibila si a fost constatata ca atare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.


Dispozitiile art. 169 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) au un caracter imperativ si se inscriu in cadrul masurilor de protectie a drepturilor salariale, in consens cu prevederile art. 8 alin. 1 din Conventia Organizatiei Internationale a Muncii privind protectia salariului nr. 95 din anul 1949.


Prin urmare, in lipsa unui titlu executoriu care sa constate ca salariatul a incasat cu titlu necuvenit alte drepturi salariale decat cele ce i se cuveneau, retinerile din salariul reclamantei s-au realizat cu incalcarea flagranta a dispozitiilor art. 169 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro).


In cazul in care reclamanta se afla in concediu medical aceasta beneficia de indemnizatia de concediu medical in conditiile Legii 158/2005.


Insa parata nu a depus inscrisuri in probatiune, asa cum il obliga prev. art. 272 Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), ci a recunoscut prin intampinare ca i-a retinut reclamantei suma de 1.000 lei net.


Pentru aceste motive, instanta va admite cererea reclamantei si, in consecinta, va obliga parata sa restituie reclamantei suma de 1.000 lei net reprezentand drepturi salariale retinute pe luna octombrie 2019, in valoare bruta de 2550 lei.


Avand in vedere principul repararii integrale a prejudiciului cauzat, precum si prevederile art. 1535 Cod Civil, instanta va fi obliga parata la plata de daune - interese moratorii sub forma dobanzii legale penalizatoare, de la data retinerii si pana la data platii efective.


In temeiul art. 453 alin. 1 din noul Cod procedura civila (reprezentare juridica in instanta - www.MCP-Avocati.ro) instanta va retine ca reclamanta si-a rezervat dreptul de-a solicita recuperarea cheltuielilor de judecata pe cale separata.


PENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE


Admite actiunea formulata de reclamanta S.C.L., avand CNP, cu domiciliul procedural ales la cabinet de avocat (vezi www.MCP-Avocati.ro) O.H., cu sediul in Timisoara, nr. 20, in contradictoriu cu parata B. B. b.SCALAZ, avand C. I. F., cu sediul in B. B., jud. Timis.


Obliga parata sa restituie reclamantei suma de 1.000 lei net reprezentand drepturi salariale retinute pe luna octombrie 2019 in valoare bruta de 2550 lei, suma ce va fi actualizata cu dobanda legala de la data retinerii si pana la data platii efective.


F.cheltuieli de judecata .


Executorie.


Cu drept de apel, care se depune la Tribunalul T., in termen de 10 zile de la comunicare .


Pronuntata in sedinta publica de la 27 Noiembrie 2020.
Pronuntata de: Tribunalul Timis - Sentinta civila nr. 1281/PI din data de 27 Noiembrie 2020


Citeşte mai multe despre:    obligatia angajatorului de a acorda salariatului toate drepturile legale si contractuale    nicio retinere din salariu nu poate fi operata in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege    indmenizatie concediu medical    recunoastere din partea angajatorului a retinerii drepturilor salariale    daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale penali
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Hotararea de validare a popririi are ca efect iesirea fortata a sumei urmarite din patrimoniul debitorului in cel al creditorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov - Decizia civila nr. 339 din data de 05 Iunie 2020

Procedurile de control ale ITM nu trebuie sa fie insotite de o sanctiune care sa fie atat de disproportionata fata de gravitatea incalcarii
Pronuntaţă de: Judecatoria Campina - Sentinta civila nr. 1062 din data de 01 Aprilie 2019

Nicio retinere din salariu nu poate fi operata in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov - Decizia civila nr. 339 din data de 05 iunie 2020

Lipsa resurselor financiare nu poate constitui o cauza exoneratoare de la plata salariului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 575 din data de 04 Februarie 2019

Nicio retinere din salariu nu poate fi operata in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege
Pronuntaţă de: Tribunalul Teleorman - Sentinta civila nr. 339 din data de 01.10.2020