din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4059 de useri online



Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Lipsa resurselor financiare nu poate constitui o cauza exoneratoare de la plata salariului

Lipsa resurselor financiare nu poate constitui o cauza exoneratoare de la plata salariului

  Publicat: 22 Apr 2021       743 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Prin Sentinta civila nr. 7003 din data de 03.10.2018 pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a VIIi-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, in Dosarul nr. x, a fost admisa actiunea formulata de reclamanta O.E.L.in contradictoriu cu paratul I.DE C. sI P.T.P.CONSTRUCTII MASINI S. a.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Termen care defineste creanta
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.
Cel dintai termen intr-un litigiu civil la care, partile fiind legal citate, pot pune concluzii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cauza care inlatura raspunderea penala, reglementata in cap. III, t. VII, art. 131, C. pen., partea generala.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.

A fost obligata parata catre reclamanta la plata drepturilor salariale aferente perioadei iunie 2015- decembrie 2016, in cuantum de 6874 lei.


A fost obligata parata catre reclamanta la plata cheltuielilor de judecata in cuantum de 800 lei reprezentand onorariul avocatial.


In considerentele hotararii judecatoresti, instanta de fond a retinut ca r eclamanta a fost salariatul paratei in functia de tehnician pana la data de 21.12.2016 cand raporturile de munca au incetat in baza deciziei de incetare a raporturilor de munca conform art. 55 lit. b Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro). Prin nota de lichidare, parata recunoaste ca ii datoreaza reclamantei suma de 9007 lei - drepturi salariale restante (f. 7).


Prin cererea dedusa judecatii reclamanta solicita obligarea paratei la plata drepturilor salariale cuvenite p.lunile iunie 2015- decembrie 2016.


In ceea ce priveste plata drepturilor salariale, instanta a retinut faptul ca, potrivit dispozitiilor art. 159 alin. 1 Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca .


art. 161 Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) stabileste ca salariile se platesc inaintea oricaror alte obligatii ale angajatorilor iar art. 164 alin. 3 Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) intareste aceasta prevedere prin aceea ca angajatorul este obligat sa garanteze in plata un salariu brut lunar cel putin egal cu salariul minim brut pe tara. Totodata art. 166 alin. 1 stabileste ca salariul se plateste in bani cel putin odata pe luna la data stabilita in contractul individual de munca, in contractul colectiv de munca aplicabil sau in regulamentul intern, dupa caz.


Potrivit art. 168. alin. 1, p lata salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata, precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul indreptatit.


In alin. 2 al aceluiasi articol legiuitorul a stabilit ca s tatele de plata, precum si celelalte documente justificative se pastreaza si se arhiveaza de catre angajator in aceleasi conditii si termene ca in cazul actelor contabile, conform legii.


Totodata, in art. 169, se stabileste ca nicio retinere din salariu nu poate fi operata, in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege, iar retinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decat daca datoria salariatului este scadenta, lichida si exigibila si a fost constatata ca atare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, ceea ce nu este aplicabil reclamantei intrucat nu s-au depus nici un fel de probe in acest sens.


Conform dispozitiilor art. 272 Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), sarcina probei in litigiile de munca revine angajatorului, acesta fiind obligat sa depuna dovezile in apararea sa pana la prima zi de infatisare.


In virtutea rolului activ, instanta a pus in vedere paratei sa depuna la dosar dovezi privind plata drepturilor banesti solicitate de reclamanta.


Parata nu a depus la dosar state de plata semnate de reclamanta, fluturasi de salarii sau alte inscrisuri doveditoare, nefacand astfel dovada achitarii drepturilor salariale restante. Mai mult, parata prin intampinare recunoaste faptul ca nu a achitat drepturile salariale cuvenite reclamantei, invocand starea financiara precara in care se afla, aspect nerelevant din perspective dreptului muncii.


Instanta a constatat ca din inscrisurile depuse rezulta ca paratul nu a platit reclamantei drepturi salariale in cuantum de 6874 lei, p.perioada iunie 2015- decembrie 2016, aspect necontestat de parata (f.15- 16).


Din materialul probator administrat in cauza, Tribunalul a constatat ca paratul este in culpa fata de reclamanta prin neplata drepturilor salariale cuvenite si, ca urmare, in baza art. 161 si art. 159 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), a obligat parata catre reclamanta la plata drepturilor salariale aferente perioadei iunie 2015- decembrie 2016, in cuantum de 6874 lei.


In baza art. 453 cod procedura civila, a o bligat parata sa plateasca reclamantei suma de 800 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand onorariul de avocat, potrivit chitantei fiscale nr. 0224/2018 si nr. 0231/2018 (f.102- 103).


Impotriva acestei sentinte, a declarat apel paratul I.DE C. sI P.T.P.CONSTRUCTII MASINI S. a. , cererea fiind inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. x (Numar in format vechi x), solicitand sa se dispuna schimbarea sentintei si respingerea cererii.


In motivare, s-a aratat ca solutia instantei de fond este netemeinica si nelegala intrucat apelantul este in imposibilitate de a achita debitul principal din cauza situatiei financiare precare in care se gaseste, avand datorii mari catre bugetul de stat, neavand aprobat un buget de venituri si cheltuieli in anii 2016 si 2017, nivelul cheltuielilor depaseste pe cel al veniturilor, numarul salariatilor scazand treptat. Principala cauza p. aceasta situatie este lipsa contractelor in anii 2014- 2016. A mai aratat apelantul ca are sume poprite in special ca urmare a urmaririlor creditorului ANAF.


s-a solicitat judecata cauzei in lipsa .


Nu s-a formulat intampinare.


Analizand actele si lucrarile dosarului, in raport de motivele invocate si de dispozitiile art. 476 si urm. Cod procedura civila, Curtea retine urmatoarele:


Intre parti au existat relatii de dreptul munca ce au incetat la data de 21.12.2016 conform art. 55 lit. b Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro).


Din probele dosarului rezulta cu certitudine ca intimata nu a primit drepturile salariale pe perioada iunie 2015- decembrie 2016, fapt recunoscut de insusi apelantul prin nota de lichidare (fila 7 dosar fond) si prin pozitia procesuala pe parcursul litigiului.


In consecinta, intrucat apelantul parat nu a facut nici o dovada ca a achitat drepturile salariale cuvenite reclamantei, in conditiile art. 168 alin. 1 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), avand in vedere si faptul ca nu au existat alte cauze ce nu o indreptateau pe reclamanta la incasarea salariului, in mod corect prima instanta a admis cererea de chemare in judecata .


Apararea apelantului consta in existenta unei imposibilitati de plata din cauza lipsei resurselor financiare. Curtea apreciaza ca o o astfel de stare de fapt nu poate constitui o cauza straina exoneratoare de raspundere p.neexecutarea contractului individual de munca, de vreme ce salariatul a indeplinit obligatiile ce ii incumbau.


P. aceste considerente, in temeiul art. 480 Cod procedura civila, Curtea constata ca apelul nu este fondat si-l va respinge ca atare.


In temeiul art. 453 alin. 1 Cod procedura civila (reprezentare juridica in instanta - www.MCP-Avocati.ro), va o bliga apelantul la plata sumei de 600 lei cu titlu de cheltuieli de judecata catre intimata, reprezentand onorariul de avocat (vezi www.MCP-Avocati.ro) p.etapa apelului, suma reala, necesara si rezonabila.


PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


DECIDE:


Respinge apelul formulat de apelantul I.DE C. sI P.T.P.CONSTRUCTII MASINI S. a. cu sediul in Bucuresti, Soseaua Oltenitei, nr. 103, sector 4, inregistrat la ONRC sub nr. Jx, CUI RO x, impotriva Sentintei civile nr. 7003 din data de 03.10.2018 pronuntate de Tribunalul Bucuresti Sectia a VIIi-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, in Dosarul nr. x, in contradictoriu cu intimata O.E.L. avand CNP - x, cu domiciliul in Bucuresti, 19, sector 4, ca nefondat.


Obliga apelantul la plata sumei de 600 lei cu titlu de cheltuieli de judecata catre intimata.


Definitiva.


Pronuntata in sedinta publica de la 04 Februarie 2019.




Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 575 din data de 04 Februarie 2019


Citeşte mai multe despre:    neachitare drepturi salariale    recunoasterea datoriilor de catre angajator    salariile se platesc inainte oricaror alte obligatii ale angajatorului    nicio retinere din salariu nu poate fi operata in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege    sarcina probei in conflictele de munca revine angajatorului
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Neachitarea drepturilor salariale poate fi justificata de catre angajator doar in situatia neprestarii muncii
Pronuntaţă de: Tribunalul Giurgiu - Sentinta civila nr. 75 din data de 19 Martie 2019