Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Modificarea nelegala a felului muncii de catre angajator. Sanctionarea disciplinara in lipsa cercetarii prealabile obligatorii

Modificarea nelegala a felului muncii de catre angajator. Sanctionarea disciplinara in lipsa cercetarii prealabile obligatorii

  Publicat: 14 May 2021       1217 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul acestei instante la data de 29.06.2020 reclamanta A. A. in contradictoriu cu paraul B. B.de Urgenta Bucuresti a solicitat anularea Deciziei nr. 1310/12.06.2020 a paratei, repunerea partilor in situatia anterioara emiterii deciziei contestate prin reintegrarea reclamantei in functia desinuta anterior de sef sectie clinica ATI II si prin obligarea angajatorului la plata salariilor si a tuturor drepturilor salariale cuvenite, indexate cu indicele inflatiei, precum si obligarea acestuia la plata dobanzii legale aferente, obligarea paratului la plata despagubirilor pentru daunele morale suferite de reclamanta in cuantum de .lei, precum si obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata .

(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Forma a culpei, care consta in neprevederea rezultatului faptei pagubitoare de catre autorul ei,
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
In cadrul grupurilor de societati, consta in impartirea puterii de decizie la o societate exploatata in comun, in virtutea unui acord intre asociati sau actionari.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Persoana care exercita provizoriu o functie in locul titularului.
Persoana care exercita provizoriu o functie in locul titularului.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Persoana care exercita provizoriu o functie in locul titularului.
Persoana care exercita provizoriu o functie in locul titularului.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Desemneaza situatia in care un membru al completului de judecata este oprit, in cazurile expres prevazute de lege, sa participe la solutionarea unui anumit litigiu.
Desemneaza situatia in care un membru al completului de judecata este oprit, in cazurile expres prevazute de lege, sa participe la solutionarea unui anumit litigiu.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Persoana care exercita provizoriu o functie in locul titularului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Serviciul de amator - serviciu de radiocomunicatii avand ca scop
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

In motivare, in esenta, a aratat ca este angajata paratului incepand cu data de 05.04.2011 potrivit contractului individual de munca nr. 144, reclamanta ocupand postul de medic specialist ATI. Prin Decizia paratului nr. 451/10.03.2016 reclamanta a fost numita in functia de sef Sectie clinica ATI II iar in baza acestei decizii partile au incheiat Contractul de administrare nr. _/09.05.2016 pe o perioada de 3 ani. Ulterior, prin ordinele ministrului sanatatii nr. 113/01.02.2016 si nr. R/902/25.07.2017 reclamanta a fost numita in functia de manager al Spitalului Universitar de Urgenta, fiind in acest sens incheiat si Contractul de management nr. 136/25.07.2017 pe o perioada de 3 ani. Prin Ordinul ministrului sanatatii nr. R276/21.03.2020 s-a dispus suspendarea contractului de management nr. 136/25.07.2017 pentru perioada starii de urgenta. Prin Ordinul ministrului sanatatii nr. R517/28.04.2020 s-a dispus incetarea Contractului de management nr. 136/25.07.2017. Prin Decizia paratului nr. 1310/12.06.2020 s-a dispus incetarea valabilitatii Deciziei nr. 451/10.03.2016 incepand cu data de 15.06.2020, incetarea valabilitatii Contractului de administrare nr. _/09.05.2016.


A aratat reclamanta ca paratul avea obligatia, potrivit art. 176 alin. 8 din Legea nr. 95/2006, de a constata revenirea la postul de sef Sectie ATI II, detinut anterior numirii in functia de manager. A mentionat ca sunt neintemeiate motivele expuse in decizia contestata, vizand nerespectarea obligatiilor asumate prin contractul de administrare. Astfel, prin Referatul aprobat cu nr. NT 1318/21.04.2020, intocmit de Directia de Control si Integritate a Ministerului Sanatatii s-a dispus doar cercetarea disciplinara a doamnei dr. T.D. si a doamnei dr. S.N., in ceea ce o priveste pe reclamanta nefiind dispusa cercetarea disciplinara.


Decizia contestata este nula intrucat lipseste acordul salariatului pentru modificarea contractului individual de munca potrivit art. 41 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro). Pe de alta parte situatiile in care un angajator poate modifica unilateral contractul individual de munca sunt limitativ prevazute de art. 48 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro).


A mai aratat reclamanta ca decizia contestata este nelegala intrucat nu au fost respectate dispozitiile care reglementeaza raspunderea disciplinara a salariatului (art. 248 si art. din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro). Astfel, nu a fost efectuata nicio cercetare disciplinara pentru a i se da posibilitatea reclamantei sa formuleze aparari impotriva acuzelor aduse. Prin urmare intervine sanctiunea nulitatii deciziei contestate. De asemenea, paratul nu a respectat termenul de aplicare a sanctiunii disciplinare prevazute de art. 252 alin 1 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro).


In ceea ce priveste temeinicia capatului de cerere vizand daunele morale reclamanta a aratat ca se impune acordarea daunelor morale care sa acopere prejudiciul pe care l-a suferit ca urmare a deciziei contestate avand in vedere ca aceasta decizie este in masura sa ii discrediteze imaginea profesionala atat in randul personalului din subordine, cat si in randul publicului larg. Astfel, desi din cuprinsul deciziei contestate nu rezulta care au fost motivele care au stat la baza emiterii sale, nefiind indicat nici macar daca motivul incetarii contractului de administrare consta intr-o pretinsa ajungere a sa la termen sau in pretinse nerespectari ale contractului de administrare, in presa centrala au aparut diverse articole cu privire la demiterea reclamantei din functia de sef Sectie ATI II.


In drept a invocat prevederile art. 269 si urm. din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro). A solicitat administrarea probei cu inscrisuri .


Paratul B. B.de Urgenta Bucuresti a formulat intampinare in cauza solicitand pe cale de exceptie constatarea necompetentei functionale a Sectiei a VIIi-a conflicte de munca si asigurari sociale si cu privire la fondul cauzei respingerea actiunii ca neintemeiata si obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecata .


In motivare, in esenta, cu privire la exceptia necompetentei functionale a aratat ca litigiul nu este de competenta sectiei specializate in materia litigiilor de munca intrucat nu suntem in prezenta unui raport de munca ci a unui raport juridic de administrare cu caracter special, specific mandatului instituit prin Contractul de administrare nr. _/09.05.2016. A apreciat paratul ca potrivit Ordinului ministrului sanatatii nr. 320/2007 contractul individual de munca se suspenda pe durata existentei contractului de administrare.


Cu privire la fondul cauzei, a aratat ca demiterea reclamantei din functiile de conducere (manager/sef sectie) au avut drept cauza indeplinirea defectuoasa sau neindeplinirea atributiilor pentru functia de manager, respectiv sef de sectie, ce au constituit un risc pentru sanatatea pacientilor, precum si abateri de la legislatia in vigoare avand in vedere constatarile organului de control din cadrul Ministerului Sanatatii prin Referatul cu nr. RT 1318/21.04.2020. Reclamanta, in calitatea sa de sef de sectie a savarsit abateri grave de la legislatia privind acordarea asistentei medicale in cadrul Unitatii Primiri Urgente precum si incalcari ale normelor si protocoalelor privind triajul epidemiologic. Prin urmare, ulterior suspendarii sale din functia de manager al spitalului ca urmare a neindeplinirii obligatiilor care ii reveneau in stare de urgenta declarata, reclamanta a continuat sa isi desfasoare activitatea in cadrul unitatii medicale in calitate de sef de sectie ATI cu aceeasi neglijenta profesionala si medicala. In cuprinsul a peste 7 pagini din Referatul nr. RT 1318/21.04.2020 sunt prezentate in detaliu toate faptele reclamantei ce au constituit incalcari ale normelor legale privind acordarea asistentei medicale in cadrul Unitatii Primiri Urgente si privind triajul epidemiologic.


Demiterea reclamantei din functia de sef de Sectie ATI s-a realizat ca urmare a constatarii de catre Directia de Control si Integritate din cadrul Ministerului Sanatatii a savarsirii unor abateri grave de la legislatia in vigoare ce au constituit un risc pentru pacienti, fiind astfel incalcate obligatiile enumerate in cuprinsul Deciziei nr. 1310/12.06.2020, obligatii prevazute in Contractul de administrare nr. _/09.05.2016.


A aratat paratul ca prin incheierea Contractului de administrare nr. _/09.05.2016 intre parti Contractul individual de munca nr. 144/05.04.2011 a fost suspendat potrivit dispozitiilor art. 3 indice 1 din Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 320/2007. Prin urmare pe perioada contractului de administrare, nu s-a derulat un raport de munca, acesta fiind suspendat in baza legii, ci s-a derulat un raport juridic de administrare cu caracter special, specific mandatului.


A mai aratat paratul ca reclamanta cunostea faptele care i se imputa intrucat decizia contestata face referire la Referatul aprobat cu nr. RT1318/21.04.2020, intocmit de Directia de Control si Integritate a Ministerului Sanatatii care releva in detaliu faptele savarsite. In baza dispozitiilor art. 184 din Legea nr. 95/2006 paratul are posibilitatea constatarii situatiei de incetare a contractului de administrare independent de masurile prevazute prin actul organului de control .


Intrucat pe durata derularii contractului de administrare raportul de munca al reclamantei a fost suspendat, prezentul litigiu nu . aplicare al Codului muncii ci ale dispozitiilor art. 184 din legea nr. 95/2006 care stabilesc modalitatile de incetare a contractelor de administrare.


Avand in vedere ca primul capat de cerere este neintemeiat, capetele de cerere accesorii privitoare la repunerea partilor in situatia anterioara si la desagubiri.


In drept a invocat prevederile art. 184 alin 1 si art. 185 alin 5 din Legea nr. 95/2006, art. 3 indice 1 din Ordinul MS nr. 320/2007, art. 266 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro).


Reclamanta a formulat raspuns la intampinare solicitand respingerea exceptiei si apararilor paratului si admiterea actiunii astfel cum a fost formulata.


Cu privire la exceptia invocata reclamanta a aratat ca nu suntem in prezenta unei incetari a raporturilor de munca ci in prezenta suspendarii drepturilor si obligatiilor derivate din contractul individual de munca initial si inlocuirii acestora cu alte drepturi si obligatii specifice functiei de sef de sectie insa doar pe perioada exercitatii acestei functii. Contractul de administrare nu este decat un act aditional la contractul individual de munca astfel cum rezulta din OMS nr. 320/2007.


Cu privire la fondul cauzei a reluat criticile prezentate pe larg in cererea de chemare in judecata .


De asemenea, a aratat ca potrivit art. 185 alin 5 din Legea nr. 95/2006 contractul de administrare poate inceta inainte de termen in urma evaluarii anuale sau in cazurile prevazute de lege. Prevederile art. 184 alin 1 lit. j si n din legea nr. 95/2006 sunt aplicabile doar in cazul membrilor comitetului director al unitatii medicale si nu sefilor de sectie astfel cum in mod gresit a mentionat paratul.


Incalcarea normelor legale privind organizarea si functionarea Unitatii de primiri Urgente nu poate fi imputata reclamantei in calitate de sef de Sectie ATI II intrucat nu exista raport de subordonare intre cele doua unitati din cadrul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti.


Analizand actele dosarului de fata instanta retine urmatoarele:


Intre reclamanta A. A. in calitate de salariat si paratul B. B.de Urgenta Bucuresti exista raporturi juridice de munca in temeiul contractului individual de munca inregistrat sub nr. 144/05.04.2011 si a actelor aditionale la acesta, reclamanta ocupand functia de medic specialist ATI.


In fapt, prin Decizia nr. 451/10.03.2016 a managerului Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti, reclamanta a fost numita in functia de sef de Sectie ATI II (fila 30), iar prin Actul aditional nr. 7 la Contractul individual de munca nr. 144/05.04.2011 (fila 31), prin acordul partilor, s-a modificat functia ocupata de reclamanta din medic specialist ATI in medic specialist-sef sectie. Avand in vedere Decizia nr. 451/10.03.2016 si in considerarea functiei de sef de Sectie ATI II pe care o ocupa reclamanta, partile au incheiat Contractul de administrare nr. .la data de 09.05.2016 pe o perioada determinata de 3 ani. Avand in vedere dispozitiile Anexei la OMS nr. 320/2007, partile au convenit ca respectivul contract de administrare reprezinta act aditional la Contractul individual de munca inregistrat sub nr. 144/05.04.2011.


Ulterior, prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 113/01.02.2017 (fila 45) reclamanta a fost numita in functia de manager interimar al Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti pentru o perioada de 6 luni, iar ca urmare a acestui fapt, prin Decizia nr. 178/01.02.2017 a managerului Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti, reclamanta a fost suspendata din functia de sef de Sectie ATI II pe durata numirii in functia de manager interimar.


Ca urmare a nominalizarii prin concurs, reclamanta a fost numita in functia de manager al Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti pentru o perioada de 3 ani prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 902/25.07.2017 (fila 49), In temeiul acestui ordin si in considerarea numirii reclamantei in functia de manager, partile au incheiat Contractul de management nr. 136/25.07.2017.


La data de 21.03.2020 a intervenit Ordinul ministrului sanatatii nr. 276 (fila 59) prin care s-a dispus suspendarea Contractului de management nr. 136/25.07.2017 pe perioada starii de urgenta, pentru neindeplinirea de catre reclamanta a obligatiilor de serviciu, conform Notei Directiei Control si Integritate - Serviciul Control, aprobata de conducerea Ministerului Sanatatii cu nr. NT 341/21.03.2020. Partile au convenit reluarea de catre reclamanta a functiei de sef de Sectie ATI II incepand cu data de 21.03.2020 incheind in acest sens Actul aditional nr. 1 la Contractul de administrare nr. _/01.02.2016 inregistrat sub nr. _/23.03.2020.


Prin Decizia nr. 1310/12.06.2020 a managerului interimar al Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti s-a decis incetarea valabilitatii Deciziei nr. 451/10.03.2016 a managerului Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti, a Deciziei nr. 630/23.03.2020 a managerului interimar al Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti si a Contractului de administrare nr. _/09.05.2016. Prin acelasi act s-a decis ca, incepand cu data de 15.06.2020 reclamanta sa desfasoare activitatea de integrare clinica in Sectia clinica ATI II. Printre altele s-a retinut neindeplinirea de catre reclamanta a obligatiilor legale asumate prin contractul de administrare ca sef de sectie.


Instanta retine ca potrivit art. 185 alin 5 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii la numirea in functie, sefii de sectie, de laborator si de serviciu medical vor incheia cu spitalul public, reprezentat de managerul acestuia, un contract de administrare cu o durata de 3 ani, in cuprinsul caruia sunt prevazuti indicatorii de performanta asumati. Contractul de administrare poate fi prelungit sau, dupa caz, in situatia neindeplinirii indicatorilor de performanta asumati poate inceta inainte de termen. In cazul in care la numirea in functie seful de sectie, de laborator sau de serviciu medical se afla in stare de incompatibilitate sau conflict de interese, acesta este obligat sa inlature motivele de incompatibilitate sau de conflict de interese in termen de maximum 30 de zile de la numirea in functie. In caz contrar, contractul de administrare este reziliat de plin drept .


De asemenea, instanta retine ca potrivit art. 31 din O. M. S. nr. 320/2007 privind aprobarea continutului Contractului de administrare a sectiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public, ``Contractul individual de munca, prin cumul, al medicilor sefi de sectie/laborator sau serviciu medical care au calitatea de cadru didactic se suspenda pe perioada existentei contractului de administrare, iar activitatea integrata se desfasoara in cadrul programului de la functia de conducere``. Cu toate acestea, in Anexa la acelasi act cu valoare normativa, se stabileste natura juridica a contractului de administrare incheiat de medicii sefi de sectie si anume aceea a unui act aditional la contractul de munca conform art. 17 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro). In consecinta, fata de aceste dispozitii legale precum si fata de dispozitiile Actului aditional nr. 7 la contractul individual de munca nr. 144/05.04.2011, act aditional care nu a fost contestat de parat si care produce efecte intre parti, instanta retine incidenta in cauza a dispozitiilor Codului muncii si va inlatura apararile paratului cu privire la acest aspect. De altfel, instanta retine ca desi paratul sustine prin intampinare teza suspendarii raportului de munca al reclamantei pe perioada derularii contractului de administrare, in fapt nu a dispus in acest sens, ci a incheiat actul aditional nr. 7 la contractul individual de munca nr. 144/05.04.2011, iar suspendarea raportului de munca al reclamantei a intervenit abia la momentul numirii acesteia in functia de manager interimar al Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti.


Prin urmare, instanta va analiza legalitatea Deciziei nr. 1310/12.06.2020 contestata in prezentul demers judiciar, prin raportare la dispozitiile Codului muncii.


Potrivit art. 41 alin 1 si 2 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) ``Contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor. Cu titlu de exceptie, modificarea unilaterala a contractului individual de munca este posibila numai in cazurile si in conditiile prevazute de prezentul cod.`` Conform art. 48 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) ``Angajatorul poate modifica temporar locul si felul muncii, fara consimtamantul salariatului, si in cazul unor situatii de forta majora, cu titlu de sanctiune disciplinara sau ca masura de protectie a salariatului, in cazurile si in conditiile prevazute de prezentul cod.``


Nu in ultimul rand, potrivit art. 251 alin 1 si 4 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) ``(1) Sub sanctiunea nulitatii absolute, nicio masura, cu exceptia celei prevazute la art. 248 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile... (4) In cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere comisiei sau persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea toate probele si motivatiile pe care le considera necesare, precum si dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de catre un consultant extern specializat in legislatia muncii sau de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este.``


Tribunalul retine ca paratul a adoptat Decizia nr. 1310/12.06.2020 cu incalcarea prevederilor art. 41 alin 1 precum si a prevederilor art. 251 alin 1 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), intrucat a modificat in mod unilateral raportul de munca al reclamantei si a dispus sanctionarea disciplinara a acesteia pentru neindeplinirea obligatiilor legale asumate prin contractul de administrare (act aditional la contractul individual de munca) fara a efectua cercetarea disciplinara prealabila obligatorie, in conditiile in care cercetarea disciplinara este o conditie esentiala pentru valabilitatea deciziei de sanctionare.


Fata de cele retinute, instanta urmeaza sa admita in parte actiunea, sa anuleze Decizia de sanctionare disciplinara nr. 1310/12.06.2020 emisa de paratul B. B.de Urgenta Bucuresti, sa oblige paratul la reintegrarea reclamantei in functia detinuta anterior, respectiv sef sectie clinica ATI II, pentru perioada ramasa din mandatul de 3 ani, precum si sa oblige paratul la plata catre reclamanta a unei despagubiri egale cu diferenta dintre salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat si salariile platite efectiv, incepand cu data de 15.06.2020 si pana la reintegrarea efectiva in functie.


In ceea ce priveste capatul de cerere vizand prejudiciul moral, potrivit art. 253 alin 1 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) ``Angajatorul este obligat, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, sa il despagubeasca pe salariat in situatia in care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului in timpul indeplinirii obligatiilor de serviciu sau in legatura cu serviciul .``


In cauza, instanta retine ca nu s-au analizat aspectele de fond in ceea ce priveste faptele imputate reclamantei, astfel cum au fost retinute in Referatul Directiei Control si Integritate - Serviciul Control, aprobat de conducerea Ministerului Sanatatii cu nr. NT 341/21.03.2020, fapte pentru care i s-a aplicat acesteia sanctiunea disciplinara prin Decizia nr. 1310/12.06.2020, ci doar a constatat lipsa conditiei obligatorii pentru validitatea sanctiunii aplicate reclamantei, respectiv lipsa cercetarii disciplinare prealabile. De asemenea, se retine ca reclamanta nu a facut dovada prejudiciului moral suferit iar sarcina probei ii apartine. In consecinta va respinge ca nefondat capatul de cerere avand ca obiect obligarea paratului la plata sumei de .lei, reprezentand contravaloarea prejudiciului moral pretins.


In ceea ce priveste cheltuielile de judecata, intrucat ambele parti au facut dovada lor (in cunatum de 8116, 75 lei pentru reclamanta si in cuantum de 7140 lei pentru parata - filele 197- 198, 206- 207), fata de solutia pronuntata, Tribunalul va face aplicarea dispozitiilor art. 453 alin 2 C pr civ. si va compensa cheltuielile de judecata ale partilor.


PENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE:


Admite in parte actiunea formulata de reclamantul A. A. cu domiciliul procesual ales la SCP D.& ASOCIATII din, Vila. 6 Sector 1 contradictoriu cu parata B. B. B. B. b.cu sediul in Spl Independentei nr. 169, Sector 5 Bucuresti.


Anuleaza Decizia de sanctionare disciplinara nr. 1310/12.06.2020 emisa de paratul B. B.de Urgenta Bucuresti.


Obliga paratul la reintegrarea reclamantei in functia detinuta anterior respectiv sef sectie clinica ATI II pentru perioada ramasa din mandatul de 3 ani.


Obliga paratul la plata catre reclamanta a unei despagubiri egale cu diferenta dintre salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, incepand cu data de 15.06.2020 si pana la reintegrarea efectiva in functie si sumele efectiv platite.


Respinge in rest actiunea ca neintemaiata


Compenseaza cheltuielile de judecata ale partilor.


Cu apel in termen de 10 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIIi-a Conflicte de munca si Asigurari sociale.


Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei astazi 27.11.2020.
Pronuntata de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 6817 din data de 27.11.2020


Citeşte mai multe despre:    regula modificarii contractului individual de munca numai prin acordul partilor    modificarea unilaterala a raportului de munca    cercetarea disciplinara este o conditie esentiala pentru valabilitatea deciziei de sanctionare    nedovedirea prejudiciului moral
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe