Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Lipsa unei convocari prealabile corecte si complete cu privire la obiectul cercetarii disciplinare. Incalcarea dreptului la aparare al angajatului

Lipsa unei convocari prealabile corecte si complete cu privire la obiectul cercetarii disciplinare. Incalcarea dreptului la aparare al angajatului

  Publicat: 28 May 2021       549 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Prin cererea formulat a la data de 20.02.2018 si inregistrata pe rolul Tribunalului I.sub numarul x, reclamantul L.V. a solicitat in contradictoriu cu parata G.P.S. a. , constatarea nulitatii Deciziei nr. 951/09.01.2018 emisa de parata pentru incalcarea dispozitiilor legislative in vigoare, sa se dispuna reintegrarea reclamantului in functia detinuta anterior concedierii, obligarea paratei la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si actualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi trebuit sa beneficieze pe perioada cuprinsa intre data desfasurarii contractului de munca si pana la data reintegrarii efective in functia detinuta anterior concedierii, conform contractului individual de munca incheiat intre acesta si parata. Mai solicita obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata ocazionate cu solutionarea litigiului.

Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Concedierea colectiva reprezinta concedierea, intr-o perioada de 30 de zile calendaristice, ca urmare a dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau a reorganizarii activitatii, a unui numar de:
Prevazuti in sectiunea VI, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala, persoane care asista la efectuarea unui act procedural.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este persoana care are cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal, avand obligatia de a se prezenta la chemarea organelor judiciare, de a depune marturie si de a relata adevarul si numai adevarul.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
In materie civila, potrivit C.proc. civ., nu pot fi ascultati ca martori :
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Stiinta multidisciplinara auxiliara dreptului, cu metode proprii de cercetare,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

Prin cererea formulat a la data de 20.02.2018 si inregistrata pe rolul Tribunalului I.sub numarul x, reclamantul L.V. a solicitat in contradictoriu cu parata G.P.S. a. , constatarea nulitatii Deciziei nr. 951/09.01.2018 emisa de parata pentru incalcarea dispozitiilor legislative in vigoare, sa se dispuna reintegrarea reclamantului in functia detinuta anterior concedierii, obligarea paratei la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si actualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi trebuit sa beneficieze pe perioada cuprinsa intre data desfasurarii contractului de munca si pana la data reintegrarii efective in functia detinuta anterior concedierii, conform contractului individual de munca incheiat intre acesta si parata. Mai solicita obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata ocazionate cu solutionarea litigiului.


In motivare precizeaza ca parata a incalcat in mod grav dispozitiile art. 251 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), sanctionarea acestuia fiind dispusa fara a se efectua cercetarea disciplinara in conditiile legii. Parata a incalcat dispozitiile art. 252 alin. 2 lit. a din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), Decizia nr. 951/09.01.2018 necuprinzand descrierea pretinsei fapte care constituie abatere disciplinara. Parata a incalcat dispozitiile art. 252 alin. 2 lit. b din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), Decizia nr. 951/09.01.2018 necuprinzand precizarea prevederilor din statutul d e personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul cole ctiv de munca aplicabil, care a r fi fost incalcat e de acesta. De asemenea, parata in mod nelegal l-a sanctionat pentru pretinsa in calcare a Regulamentului intern al societatii, in conditiile in care acest regulament nu ii poate fi opozabil, el nefiind u-i adus niciodata la cunostinta. Mai arata ca parata in mod netemeinic a retinut ca reclamantul s-ar face vinovat de savarsirea abaterilor constatate, constand in absente nemotivate de la serviciu, precizand ca se afla in concediu medical.


In dovedirea cererii s-a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri, interogatoriul paratei, proba testimoniala cu un martor, precum si proba cu expertiza informatica.


In drept, cererea de chemare in judecata a fost intemeiata pe dispozitiile art. 252 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), art. 210 si urmatoarele din Legea nr. 62/2011 si art. 266 si urmatoarele din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro).


Parata a formulat intampinare solicitand respingerea ca neintemeiata a contestatiei, precum si obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecata, constand in onorariul avocat, cheltuieli de deplasare a martorilor, precum si multiplicarea inscrisurilor. P reliminar, a solicitat instantei sa verifice tardivitatea formularii contestatiei. A mai aratat parata ca s-a facut convocarea reclamantului pentru cercetarea disciplinara, conform legii, partea reclamant a nu s-a prezenta t, a absentat nemotivat si nu a produs un certificat medical pentru zile absentate, apreciind ca s-au facut toate demersurile legale pentru concediere .


In sustinerea intampinarii s-a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri, interogatoriul contestatorului, precum si proba testimoniala cu doi martori .


I n drept, au fost invocate prevederile art. 205 C. p. c.


Reclamantul a formulat raspuns la intampinare solicitand respingerea exceptiei tardivitatii ca neintemeiata, respingerea apararilor paratei ca fiind neintemeiate, admiterea actiunii astfel cum a fost formulata si motivata si obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata .


Analizand actele si lucrarile dosarului, Tribunalul retine in fapt si in drept urmatoarele:


Intre parti, s-a incheiat contractul de munca nr. 276/23.10.2015, pe perioada nedeterminata, incepand cu data de 24.10.2015, prin care reclamantul a fost angajat in functia de conducator auto. Acest contract a fost modificat prin acte aditionale.


Prin Decizia nr. 951/09.01.2018, atacata in cauza, reclamantul a fost sanctionat cu desfacerea disciplinara a contractului de munca, imputandu-i-se partii absente nemotivate in 20 de zile lucratoare.


Tribunalul va proceda la analizarea cu prioritate a motivelor de nelegalitate invocate de reclamant, retinand ca potrivit art. 252 alin. (2) din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), ``Sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu:


a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;


b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat;


c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in conditiile prevazute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuata cercetarea;


d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;


e) termenul in care sanctiunea poate fi contestata;


f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata``.


Tribunalul retine ca decizia contestata, desi contine fapta imputata (contrar sustinerilor reclamantului), nu cuprinde prevederile din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat, simpla referire la dispozitiile Regulamentului intern al paratei fara indicarea expresa a acestora nefiind suficienta pentru a aprecia ca norma legala a fost respectata.


Tot sub aspectul legalitatii, mai retine Tribunalul si nesocotirea de catre parata a prevederilor art. 251 alin. (1) si (2) din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), conform carora ``(1) Sub sanctiunea nulitatii absolute, nicio masura, cu exceptia celei prevazute la art. 248 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile. (2) In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii ``.


Desi parata, in cuprinsul deciziei contestate, a facut referire la art. 251 alin. (3) din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), potrivit caruia ``Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile prevazute la alin. (2) fara un motiv obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile ``, Tribunalul constata ca acest text nu este aplicabil.


Pe de o parte, se observa ca prima convocare a partii s-a efectuat pentru data de 12.12.2017 (fila 37 dosar), insa pentru acea data reclamantul nu s-a prezentat din motive medicale, din certificatul medical depus la dosar (fila 49) rezultand ca partea a beneficiat de concediu medical in perioada 08.12. x17.


Prin urmare, lipsa reclamantului la prima convocare a fost justificata obiectiv.


In ceea ce priveste convocarea de la data de 08.01.2018, Tribunalul apreciaza ca si lipsa de la aceasta este justificata obiectiv, in conditiile in care reclamantul a predat cardul de acces la solicitarea angajatorului la data de 13.11.2017, aspect invederat de martorul P. a. si recunoscut de parata cu ocazia interogatoriului administrat (raspunsurile la intrebarile 4 si 7). In acelasi timp, Tribunalul retine declaratia martorului I.F.V., potrivit careia accesul in unitate se face doar cu card de acces, iar o persoana straina nu poate . Relatarile acestui martor nu sunt contrazise prin plansele foto depuse de parata, constatand Tribunalul ca in respectivele fotografii se poate observa ca accesul la societatea parata se face printr-o usa ce necesita deblocare cu cardul.


Pe de alta parte, sub aspectul neefectuarii cercetarii disciplinare, Tribunalul retine ca pentru ambele convocari, reclamantul a fost instiintat despre fapta imputata constand in absenta in 5 zile de la serviciu, iar decizie atacata cuprinde fapta referitoare la absenta in 20 de zile de la serviciu .


Angajatul, supus cercetarii disciplinare, trebuie instiintat cu privire la faptele ce i se imputa, pentru a putea sa isi realizeze apararea corespunzatoare in raport cu acuzatia adusa, in lipsa unei notificari prealabile corecte si complete cu privire la obiectul cercetarii disciplinare, respectarea dreptului de aparare al angajatului fiind iluzorie.


Necesitatea instiintarii angajatului cu privire la faptele imputate rezulta si din obligatia ca in cuprinsul deciziei de sanctionare sa se arate motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile, or o astfel de mentiune nu poate exista in lipsa unei instiintarii complete a angajatului cu privire la faptele imputate.


O astfel de obligatie nu a fost respectata de parata, care i-a solicitat reclamantului sa isi exprime punctul de vedere asupra absentei in 5 zile, pentru ca apoi sa il sanctioneze pentru lipsa de la serviciu in 20 de zile, cu atat mai mult c u cat toate zilele retinute ca absente sunt anterioare celei de-a doua convocari.


In raport de cele expuse, Tribunalul retine nelegalitatea deciziei de desfacere disciplinara a contractului de munca .


Si sub aspectul temeiniciei, Tribunalul apreciaza ca se impune anularea deciziei atacate, in raport de cele mai sus expuse referitoare la predarea de catre reclamant a cheilor de la vehicul si a cardului de acces, la solicitarea angajatorului. Data fiind functia exercitata de reclamant in cadrul societatii parate, cea de conducator auto, Tribunalul apreciaza ca nu i se poate imputa reclamantului neprezentarea la locul de munca, in contextul in care angajatorul l-a impiedicat pe reclamant, prin solicitarea predarii cardului si a cheilor, sa isi indeplineasca atributiile profesionale. Angajatorul nu putea la momentul respectiv sa lase nereglementata situatia reclamantului, iar apoi, ca urmare a neprezentarii partii, sa ii imputeze acesteia lipsa nemotivata de la serviciu .


Distinct de acest aspect, Tribunalul observa ca pentru o parte din zilele retinute de parata, reclamantul a prezentat certificat de concediu medical (fila 53 dosar), din care reiese ca partea in perioada 23.11. x17 a beneficiat de concediu medical.


Nu poate fi retinuta nici sustinerea ca prin pretinsa absenta nemotivata de la serviciu, reclamantul a nesocotit normele Regulamentului intern al societatii parate, in conditiile in care parata nu a probat ca a instiintat reclamantul cu privire la cuprinsul respectivului document intern. In acest sens, retine Tribunalul prin raportul de expertiza criminalistica nr. 246/19.09.2019, s-a constat at ca semnatura de la pozitia 156 din Anexa la Regulament nu apartine reclamantului, iar parata nu a probat o alta metoda de avizare a reclamantului asupra obligatiilor sale decurgand din respectivul act intern.


In fine, Tribunalul va inlatura si apararea paratei decurgand din pretinsa fapta de sustragere a unor bunuri de catre reclamant, deoarece respectiva fapta nu a generat emiterea deciziei de sanctionare disciplinara a reclamantului.


In consecinta, fata de cele expuse, in temeiul art. 252 alin. (5) din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), Tribunalul va admite cererea de chemare in judecata si va anula Decizia nr. 951/09.01.2018 emisa de parata, cu consecinta, conform art. 80 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), obligarii paratei la reintegrarea reclamantului in functia detinuta anterior desfacerii contractului de munca si la plata catre reclamant a unei despagubiri egale cu contravaloarea drepturilor salariale, indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat de la data desfacerii contractului de munca, si pana la reintegrarea efectiva.


Constatand culpa procesuala a paratei, in temeiul art. 453 din Codul de procedura civila, va fi obligata aceasta la plata sumei de 6374 lei cu titlu de cheltuieli de judecata catre reclamant, cheltuieli reprezentate de onorariu avocat (vezi www.MCP-Avocati.ro) (factura nr. 2271/08.02.2019, chitanta nr. 749/08.02.2019 si ordinul de plata din 06.09.2019) si onorariu expertiza (dovada platii, fila 235 dosar).


PENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE:


Admite cererea formulata de reclamantul L.V., cu domiciliul in Tunari, 38, judetul I. si pe parata G.P.S. a. , cu domiciliul in Bucuresti, _- 9A, Iride Busi ness Park. CL. 5 si 6, sector 2.


Anuleaza Decizia nr. 951/09.01.2018 emisa de parata.


Dispune reintegrarea reclamantului in functia detinuta anterior desfacerii contractului de munca .


Obliga parata la plata catre reclamant a unei despagubiri egale cu contravaloarea drepturilor salariale, indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat de la data desfacerii contractului de munca, si pana la reintegrarea efectiva.


Obliga parata la plata sumei de 6374 lei cu titlu de cheltuieli de judecata catre reclamant.


Cu apel in 10 zile de la comunicare, apel ce se depune la Tribunalul I.


Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei, azi, 11.10.2019.
Pronuntata de: Tribunalul Iasi - Sentinta civila nr. 3217 din data de 11.10.2019


Citeşte mai multe despre:    contestare decizie de concediere    neindicarea prevederilor incalcate de catre salariat    simpla referire la dispozitiile Regulamentului intern al paratei fara indicarea expresa a acestora nefiind suficienta pentru a aprecia ca norma legala a fost respectata    incalcarea dreptului la aparare al salariatului prin lipsa unei notificari prealabile corecte si complete cu privire la obiectul cercetarii disciplinare    imputarea unor absente nemotivate in conditiile in care anagajatorul l-a impiedicat pe salariat sa-si indeplineasca atributiile profesionale
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Orice decizie de sanctionare disciplinara, pentru a fi valabila, trebuie sa indeplineasca cumulativ toate cerintele statornicite de lege
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia civila nr. 593 din data de 22 februarie 2012

Contestare decizie de concediere. Solictare plata drepturi banesti si a indemnizatiei de concediu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 993 din 9 septembrie 2019Articole Juridice

Codul muncii 2019: Concedierea salariatilor. Legalitate si temeinicie
Sursa: MCP Cabinet avocati