Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » A se permite angajatorului sa completeze decizia de sanctionare cu documente si probe suplimentare, in cursul judecatii, inseamna a se incalca principiul egalitatii de arme

A se permite angajatorului sa completeze decizia de sanctionare cu documente si probe suplimentare, in cursul judecatii, inseamna a se incalca principiul egalitatii de arme

  Publicat: 07 Jun 2021       528 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul acestei instante sub numarul aratat mai sus, reclamantul a formulat in contradictoriu cu parata REGIA AUTONOMA DE T. bUCURESTi-RA (RATb-RA) contestatie impotriva deciziei de sanctionare nr. 1305/21.03.2018, solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta, sa se dispuna anularea acestei decizii, pentru nelegalitate si netemeinicie, obligarea paratei la plata unei despagubiri egale cu sumele retinute din salariu in baza acestei decizii de sanctionare, sume actualizate cu indicele de inflatie, obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata .

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Trasatura esentiala a infractiunii, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19 , C. pen., partea generala. Ea priveste latura subiectiva a infractiunii,
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Subunitate din structura organizatorica a regionalelor de cale ferata prin care se asigura exploatarea locomotivelor pentru remorcarea trenurilor si efectuarea serviciilor de manevra,
Dispozitie cuprinsa in testament prin care testatorul dispune ca dupa decesul sau ca o anumita persoana sa primeasca intreaga mostenire (legat universal),
Subunitate din structura organizatorica a regionalelor de cale ferata prin care se asigura exploatarea locomotivelor pentru remorcarea trenurilor si efectuarea serviciilor de manevra,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
1. Atributie exclusiva acordata unei persoane, unei functii sau unui organ.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Compartiment de munca in structura de productie a unei unitati economice, constituit dintr-un ansamblu de locuri de munca amplasate in acelasi spatiu,
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
vezi Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Acte juridice si operatiuni prevazute de Codul Comercial si calificate ca atare. Prin savarsirea de fapte de comert se nasc raporturi juridice specifice, de comert, reglementate tot de Codul Comercial
Acte juridice si operatiuni prevazute de Codul Comercial si calificate ca atare. Prin savarsirea de fapte de comert se nasc raporturi juridice specifice, de comert, reglementate tot de Codul Comercial
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Instanta judecatoreasca, ce functioneaza in unele state si are competenta de a judeca faptele penale cele mai grave.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Principiu de baza al procesului penal, prevazut in cap. I, t. I, C. porc. pen., partea generala, consta in prerogativele
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.

Prin Sentinta civila nr. 2179/15.04.2019, pronuntate de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIIi-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, in Dosarul nr. x a fost admisa cererea de chemare in judecata formulata de reclamantul B.D.P.in contradictoriu cu parata S.DE T. bUCURESTI S.S. a.


A fost anulata Decizia nr. 1305/21.03.2018 emisa de parata.


A fost obligata parata la plata catre reclamant a unei despagubiri egale cu suma cu care drepturile salariale cuvenite reclamantului au fost reduse in baza deciziei de sanctionare, actualizata cu rata inflatiei la data platii.


A fost obligata parata sa- i plateasca reclamantei suma de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata .


Pentru a pronunta aceasta sentinta, prima instanta a retinut urmatoarele:


Intre reclamant si parata exista raporturi de munca in baza contractului individual de munca nr. x/21.04.1990 si actelor aditionale subsecvente.


Prin Decizia nr. 1305/21.03.2018 emisa de catre parata (f.14), contestata in cauza de fata, s-a dispus reducerea salariului de baza cu 5% pe o perioad a de o luna, conform art. 84 din Regulamentul Intern RATB - Anexa 16 la CCM RATB aplicabil, coroborat cu pct. 5 si 16 din Anexa nr. IA la Regulamentul Intern al RATB, coroborat cu prevederile art. 248 alin. 1, lit. c si art. 250 din Legea nr. 53/2003 - Cod ul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


In descrierea faptelor s-a aratat ca reclamantul a comis urmatoarele abateri: 1. Nerealizarea sarcinilor de munca prevazute in fisa postului/proceduri de lucra sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor de serviciu; 2 Neindeplinirea sarcinilor de organizare, coordonare si control prevazute in fisa postului.


s-a aratat ca aceste abateri au fost savarsite prin nerespectarea atributiilor, sarcinilor si responsabilitatilor prevazute in fisa postului si proceduri operationale RATB privind: activitatea de programare si utilizarea resurselor umane pentru realizarea parcului de circulatie


s i modul de gestionare a activitatii si intocmire a pontajului pentru impiegatii de miscare cu atributii de ghiseu, asa cum reiese din Raportul de Inspectie nr. x/18.12.2017, intocmit de Biroul Control Financiar de Gestiune.


Decizia de sanctionare disciplinar a nr. 1305/21.03.2018 este nelegala intrucat nu indeplineste conditiile prevazute de art. 252 alin. 2 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) sub sanctiunea nulitatii absolute.


Conform art. 252 alin. 2 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu: a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara; b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat; c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in conditiile prevazute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuata cercetarea; d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica; e) termenul in care sanctiunea poate fi contestata; f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.


Decizia contestata nu respecta art. 252 alin. 2 lit. a) din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro).


Descrierea propriu-zisa a faptei ce constituie abatere disciplinara trebuie sa cuprinda elementele pe baza carora sa se poata stabili vinovatia autorului si ca fapta este una interzisa de lege, statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca, sa se poata stabili ce ii este imputat angajatului.


Descrierea din decizia contestata a faptelor imputate reclamantului este una cu foarte generala, echivaland cu lipsa descrierii.


Nu se arata care sunt actele materiale realizate in activitatea de programare si utilizarea resurselor umane pentru realizarea parcului de circulatie, astfel incat sa se poata aprecia daca prin ele s-au incalcat nerespectarea atributiilor, sarcinilor si responsabilitatilor prevazute in fisa postului si proceduri operationale RATB.


Totodata, nu se arata care sunt actele materiale realizate in gestionare a activitatii si intocmire a pontajului pentru impiegatii de miscare cu atributii de ghiseu prin care s-au incalcat nerespectarea atributiilor, sarcinilor si responsabilitatilor prevazute in fisa postului si proceduri operationale RATB.


Totodata, nu se arata cand anume au fost savarsite aceste acte materiale.


Descrierea faptelor din decizia contestata nu permite verificarea temeiniciei sanctiunii.


Aceste motive determina retinerea nulitatii absolute a deciziei contestate si admiterea cererii de chemare in judecata .


In consecinta, analiza celorlalte motive de contestatie invocate, privind legalitatea si temeinicia sanctionarii disciplinare, este de prisos.


Pentru repararea prejudiciului cauzat reclamantului prin plata de drepturi salariale in cuantum mai mic decat cel cuvenit, precum si a prejudiciului determinat de deprecierea monedei nationale, instanta va obliga parata la plata catre reclamant a unei despagubiri egale cu suma cu care drepturile salariale cuvenite reclamantului au fost reduse in baza deciziei de sanctionare, actualizata cu rata inflatiei la data platii.


Avand in vedere solutia data pe fond si dispozitiile art. 453 C. proCod civ., precum si complexitatea cauzei, a fost obligata parata la plata catre reclamant a sumei de sumei de 1000 lei, reprezentand cheltuieli de judecata (onorariu de avocat), conform chitantei depuse la fila 330 vol. II.


Impotriva acestei sentinte a declarat apel, in termen legal si motivat, parat a S.de T. bucuresti S.Sa.


In motivarea apelului, intemeiat in drept pe dispozitiile art. 466 Cod procedura civila (reprezentare juridica in instanta - www.MCP-Avocati.ro), apelant a parata a solicitat admiterea apelului formulat de S. si schimbarea Sentintei civile nr. 2179/2019, in sensul respingerii contestatiei, pentru urmatoarele motive:


Prin prezenta, apelanta arata ca intimatul B ec.D.P. avea printre sarcinile de serviciu, are si urm. a toarele indatoriri:


r a spunde de intreaga activitate de exploatare din depou (prevedere din fi s a postului) ;


coordoneaz a activitatea atelierului de exploatare in vederea realiz a rii programu lui de circula t ie si a indicatorilor de presta t ie repartiza t i (prevedere din fi s a postului) ;


exercit a controlul intern si managerial ;


i ntocme s te raport a ri periodice asupra activit at ii atelierului de exploatare ;


are obliga t ia de a identifica riscurile legat e de activit at ile curente ;


i ndrum a si verific a activitatea impiega t ilor de mi s care ;


r a spunde de cunoa s terea de c a tre personalul din subordine a sarcinilor de plan pe linii si schimburi, prin controlarea permanent a a modului de realizare individual a a sarci nilor de serviciu si luarea masurilor corespunzatoare de corectie (prevedere din fi s a postului) ;


r a spunde de asigurarea necesarului de conduc a tori de vehicule pentru parcul circulant programat (prevedere din fi s a postului) ;


r a spunde de dimensionarea corect a a num a rului de conduc a tori de vehicule si repartizarea acestora pe vehicule, ture, linii, astfel in c a t s a asigure realizarea integral a a programului de circula t ie al unit at ii, c a t si durata normal a a timpului de munc a, urm. a rind decadal utilizarea ra t ion ala a for t ei de munc a in conformitate cu CCM (prevedere din fi s a postului) ;


i ntocme s te si supune aprob a rii s efului de depou planificarea concediilor de odihn a pentru personalul din atelierul de exploatare (prevedere din fi s a postului) ;


planificarea anual a a presta t iei se face in colaborare cu Biroul Analiza Exploat a rii T.Electric (prevedere din Po-RATb-BAETe-037) ;


planificarea conduc a torilor de vehicule (prevedere din Po-RATb-BAETe-037) ;


elaborarea rapoartelor privind stabilirea si urm. a rirea realiz a rii indicatorilor de presta t ie t.(Po-RATb-BAETe-014).


Apelanta presupune ca reclamantul B.D.P.se considera o victim a intruc a t este vina altcuiva ca dumnealui nu s-a indeplinit sarcinile de serviciu si nu a efectuat o programare cor ect a si c a ulterior s-a aflat in imposibilitatea de a corela/modifica planificarea, de a verifica activitatea salaria t ilor din subordine, ins a se intreaba cine trebuia s a respecte sarcinile de serviciu, respectiv fi s a postului. Contestatorul, in cuno s tin t a de cauz a (cunosc a nd fapta pentru care era cercetat) a r a spuns la intreb a rile comisiei men t ion a nd c a nu este vina dumnealui si c a nu are personal, astfel, in acest moment, prin cererea de chemare in judecat a nu face dec a t s a dea dovad a de rea credin t a si t oate sus t inerile sunt tardiv formulate.


Conform regulilor privind disciplina muncii din Regulamentul Intern al R. a. T. B., respectiv art. 65 alin. 1 ``Salariatii au obligatia sa respecte ordinea si disciplina la locul de munca si sa indeplineasca toate sarcinile de serviciu ce le revin potrivit fisei postului, Contractului individual de Munca, Contractului Colectiv de Munca, Instructiunilor de serviciu, Regulamentului Intern, ordinelor sau dispozitiilor legale ale conducatorilor ierarhici ori altor norme``.


I n conformitate cu dispozi t iile art. 247 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), angajatorul dispune de prerogativa disciplinar a, av a nd dreptul de a aplica, potrivit legii, sanc t iuni disciplinare salaria t ilor s a i ori de c a te ori constata c a ace s tia au s a v a r s it o abatere disciplin ar a. Acela si text de lege define s te abaterea disciplinar a ca fiind o fapt a in leg a tur a cu munca si care const a intr-o ac t iune sau inac t iune s a v a r s it a cu vinov at ie de c a tre salariat, prin care acesta a inc a lcat normele legale, regulamentul intern, contractu l individual de munc a sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozi t iile legale ale conduc a torilor ierarhici.


I n condi t iile in care contestatorul nu a respectat regulile de disciplina muncii, fapta s a v a r s it a de c a tre acesta intrune s te ele mentele constitutive ale abaterii disciplinare, care justific a aplicarea sanc t iunii.


Abaterea disciplinar a re t inut a in sarcina contesta torului prin decizia de sanc t ionare a fost s a v a r s it a in leg a tur a cu munca, a fost s a v a r s it a cu vinov at ie de c a tre contest ator, prin inc a lcarea regulamentului intern, a dispozi t iilor CCM, in raport de criteriile de individualizare ale sanc t iunii cuprinse in dispozi t iile art. 250 din Legea nr. 53/2003- Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), in forma in vigoare la data emiterii deciziei, de imprejur a ril e in care fapta a fost s a v a r s it a, de gradul de vinov at ie a salariatului, t in a nd cont de consecin t ele abaterii disciplinare.


Consider a c a in mod gre s it instan t a de fond a re t inut c a decizia nu cuprinde descrierea concret a a faptelor care constituie abatere disciplinar a, intruc a t domnul B.Daniei P. a recunoscut inc a lcarea sarcinile de serviciu .


Solicit a a se observa c a in raportul de inspec t ie nr. x/18.12.2017 (depus ia dosarul cauzei) este prev a zut obiectul controlului:


activitatea de program are si repartizare a resurselor umane si a vehiculelor pentru realizarea programului de circula t ie ;


realizarea presta t iei si intocmirea pontajului.


I n cadrul inspec t iei au fost analizate urm. a toarele inscrisuri:


repartizarea lunar a si cea zilnic a ;


pontajele lunare/foi colective de prezen t a;


realiz a rile lunare ;


schimburile de libere/schimb de ture ;


I n urma verific a rilor s-a observat urm. a toare le:


i n lunile august, septembrie si octombrie 2017 nu a fost respectat repaosul s a pt a m a nal (ce nu poate fi mai mic de 48 ore consecutive).


Prin nota justificativa nr. x/2017 s eful atelier recunoa s te ca salaria t ii (conduc a torii troleibuz) sunt programa t i un num a r de ore mai mare dec a t regimul lunii.


I n cursul anului 2017, activitatea efectiv desf as urat a de c a tre impieg a t ii mi s care ghi s eu nu a fost consemnat a in pontaj conform documentelor justificative, exist a nd astfel neconcordante . si pontaj.


Nu exista o eviden t iere in repartizare si pontaj a obliga t iilor legale cu privire la protec t ia muncii, securitatea si s a n a tatea in munc a si situa tiile de urgen ta a conduc a torilor de vehicule.


Avand in vedere cele mentionate mai sus, faptul ca abaterile mentionate in decizia de sanctionare au fost recunoscute de catre reclamantul B., apelanta solicita admiterea apelului si pe cale de consecinta, a respinge contestatia si a mentine ca temeinica si legala d ecizia de sanctionare.


Cu privire la admiterea cheltuielilor de judecata arata urmatoarele:


Conform art. 451 Noul Cod procedura civil a: (1) Cheltuiel ile de judecat a constau in taxele judiciare de timbru si timbrul judiciar, onorariile avoca t ilor, ale exper t ilor si ale speciali s tilor numi t i in condi t iile art. 330 alin. (3), sumele cuvenite martorilor pentru deplasare si pierderile cauzate de necesitatea prezen t ei la proces, cheltuielile de t. s i, dac a este cazul, de cazare, precum si orice alte cheltuieli necesare pentru bun a desf as urare a procesului.


(2) Instan t a poate, chiar si din oficiu, s a reduc a motivat partea din cheltuielile de judecat a re prezent a nd onorariul avoca t ilor, atunci c a nd acesta este v a dit dispropor t ionat in raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desf as urat a de avocat, t in a nd seama si de circumstan t ele cauzei. M a sura luat a de instan ta nu va avea niciun efe ct asupra raporturilor dintre avocat (vezi www.MCP-Avocati.ro) si clientul s a u.


Prin reducerea cuantumului onorariului avoca t ial pus in sarcina p a r t ii care a pierdut procesul, instan t a nu intervine in contractul de asisten ta judiciar a si nu-l modific a, in sensul diminu a rii sumei co nvenite cu titlu de onorariu, ci doar apreciaz a in ce m a sur a onorariul p a r t ii care a c as tigat procesul trebuie suportat de partea care se afl a in culp a procesual a.


Drept urmare, clientul i i va pl a ti avocatului onorariul convenit, in schimb cealalt a parte n u poate fi obligat a s a pl a teasc a adversarului intregul onorariu convenit de acesta cu avocatul s a u, ci numai un onorariu in cuantumul fixat de instan ta. in baza contractului de asisten ta juridic a, p a r t ile pot s a negocieze cuantumul onorariului cuvenit avocatului, f a r a imixtiunea vreunui organ al statului sau a instan t ei, ins a cuantumul acestui onorariu nu trebuie s a impov a reze partea care a pierdut procesul, instan t a fiind competent a s a cenzureze onorariul, in raport cu criteriile prev a zute de art. 451 alin. 2 Cod pr. civ.


Cheltuielile de judecat a reprezint a, in fond un aspect accesoriu intr-un litigiu astfel inc a t cuantumul lor prin raportare la valoarea litigiului si la .a cut a, trebuie s a aib a in caracter rezonabil. Prin acestea se asigur a ``accesul la instan ta ``s i astfel respectarea art. 6 CEDO, pentru toate p a r t ile implicate in proces. De altfel, ins as i Curtea European a a Drepturilor Omului acord a cheltuieli de judecat a p a r t ilor in m a sura dovedirii lor si intr-un cuantum rezonabil.


Solicita a se avea in vedere c a onorariile de avocat (vezi www.MCP-Avocati.ro) trebuie stabilite in raport de dificultatea, amploarea sau durata cazului in scopul prevenirii eventualelor abuzuri cu privire la sumele solicitate. Prezenta cauz a nu a fost de amploare sau complex a si nici nu a fost tergiversat a de c a tre apelanta (nu Regia fiind in imposibilitate de prezentare, iar actele solicitate au fost in permanen ta in posesia intimatului), astfel inc a t cheltuielile de judecat a nu sunt justificate.


Curtea Constitutionala a decis ca ``instanta are dreptul de a cenzura, cu prilejul stabilirii cheltuielilor de judecata, cuantumul onorariului avocatial convenit, prin prisma proportionalitatii sale, cu amplitudinea si complexitatea activitatii depuse``.


De asemenea, in practic a judec a toreasca s-a decis c a ``instan t a poate major a sau mic s ora nu onorariul avocatului, ci suma pe care o va include in cheltuielile de judecata cu titlu de onorariu de avocat`` (decizia comercial a nr. 4930/25.09.2001 pronun t ata de Curtea Suprem a de Justi t ie).


Totodat a practica CEDO a statuat ``cheltuielile de judecata urmeaza a fi recuperate numai in masura in care constituie cheltuieli necesare care au fost in mod real facute in limita unui cuantum rezonabil`` (Hot a r a rea nr. 20/2007, in cauza I osif si al t ii impotriva Rom a niei, art. IV lit. B punctul 102, publicat a in Monitorul Oficial nr. 561/24.07.2008).


In concluzie, solicita a observa ca decizia de sanctionare indeplineste conditiile de forma prevazute de Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), cuprinz a nd toate elementele indicate de art. 252 alin. 2 Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) ca fiind obligatorii a fi prev a zute in decizia de sanc t ionare, in cuprinsul acesteia fiind descrise faptele care constituie abateri disciplinare, au fost indicate prevederile din regulamentul intern aplicabil, inc a lcate de salariat, motivele pentru care au fost inl a turate .rile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile, temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara a fost aplicat a, termenul in care sanc t iunea poate fi atacat a, instan t a competent a, conditiile de fond, si anume, ca pentru antrenarea raspunderii disciplinare, fapta savarsita de salariat trebuie sa reprezinte abatere disciplinara, fiind necesara ca aceasta sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa fie comisa in legatura cu munca sa, prin aceasta sa incalce normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale si sa fie comisa cu vinovatie.


Avand in vedere cele de mai sus, solicita admiterea apelului, schimbarea Sentintei civile nr. 2179/2019 si pe cale de consecinta, mentinerea ca temeinica si legala a deciziei de sanctionare.


Prin intampinarea formulata, intimatul a solicitat respingerea apelului ca nefundat, cu obligarea apelantei la plata cheltuielilor de judecata .


Intimatul a preci aza critica apelantei, referitoare la re t inerea de c a tre prima instan t a a nedescrierii faptelor ce constituie abatere disciplinar a, ca fiind v a dit ne intemeiat a.


Consider a c a in mod corect a re t inut prima instan t a ca decizia de sanc t ionare a fost emis a cu inc a lcarea disp. art. 252 alin. 2, lit. a din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), in conformitate cu care: ``Sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu: a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara ``.


In mod judicios a retinut prima instanta ca pretinsele fapte sunt descrise generic si nu in concret, retinandu-se in decizia contestata ``nerespectarea atribu t iilor, sarcinilor si responsabilit at ilor prev a zute in fi s a postului si procedurile opera t ionale RATB privind: activitatea de programare si utilizare a resurselor umane pentru realizarea parcului de circula t ie (n. n.: programarea si utilizarea resurselor umane pentru ce data, necesarul parcului de circulatie la ce data???) si modul de gestionare a activit at ii si intocmire a pontajului pentru impiega t ii de mi s care cu atribu t ii de ghi s eu, a s a cum reiese din raportul de inspec t ie nr. x/18.12.2017, intocmit de Biroul Control Financiar de Gestiune (n. n.: nu se poate face trimitere la alte acte, fara a indica in concret fapta retinuta: pontajul pentru ce data???). "


Or, a s a cum s-a statuat si in practic a judiciar a, pentru a permite verificarea temeiniciei celor re t inute in sarcina salariatului, decizia de sanc t ionare disciplinar a trebuie s a men t ioneze aspectele care individualizeaz a fapta ce constituie abatere disciplinar a, inclusiv modalitatea in care s-a comis: or, in spe t a, cum in mod corect a re t inut prima instan t a, nu se arata care sunt actele materiale realizate in activitatea de programare si utilizare a resurselor umane pentru realizarea parcului de circula t ie, astfel inc a t s a se poat a aprecia dac a prin ele s-au inc a lcat atribu t iile, sarcinile si responsabilit at ile prev a zute in fi s a postului si proceduri opera t ionale, neindicandu-se nici actele materiale realizate in gestionarea activit at ii si intocmirii pontajului pentru impiega t ii de mi s care cu atribu t ii de ghi s eu prin care s-ar fi inc a lcat atribu t iile, sarcinile si responsabilit at ile prev a zute in fi s a postului si proceduri opera t ionale RATB.


Mai mult, sus t inerile apelantei-parate, in sensul c a descrierea faptelor s-ar reg a si in raportul de inspec t ie, sunt v a dit ne intemeiate, in condi t iile in care, a s a cum s-a consacrat, at a t in literatura de specialitate, c a t si in practic a judiciar a, decizia de sanctionare nu poate fi completata sub aceste aspecte cu continutul unor acte exterioare, deoarece. in caz contrar, s-ar contraveni prevederilor din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro). in conformitate cu care, in caz de conflict de munca, angajatorul nu poate invoca in fata instantei alte motive de fapt decat cele precizate in decizia de sanctionare, iar, pe de alta parte, nu se poate verifica temeinicia masurii dispuse.


Drept urmare, dat fiind caracterul formal al deciziei de sanc t ionare, aceasta, potrivit dispozi t iilor legale mai sus men t ionate, trebuind s a con t in a in mod obligatoriu descrierea faptei care constituie abatere disciplinar a, lipsa din cuprinsul deciziei a unor elemente prevazute de textele de lege mai sus indicate nu poate fi complinita prin alte acte anterioare, ulterioare sau concomitente emiterii deciziei.


I n spe t a, dintr-o simpl a analiz a a deciziei de sanc t ionare, rezulta c a aceasta nu cuprinde nici data s a v a r s irii pretinsei abateri, fiind obligatorie aceasta men t iune a datei, pentru a se putea verifica inciden t a in spe t a a termenelor prev a zute de disp. art. 252 alin. 1 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro).


Se face trimitere in mod simplist la o perioad a: 1.10. x17, f a r a a se indica in concret care este data s a v a r s irii pretinselor fapte .


Apreciez c a in mod gre s it apelanta confunda perioada supus a controlului men t ionat in raportul de inspec t ie cu data s a v a r s irii pretinselor fapte . De altfel, chiar in raportul de inspec t ie, la capitolul constat a ri, se face trimitere la anumite date, iar nu la o perioad a.


Or, a s a cum s-a statuat si in practic a judiciar a, pentru a permite verificarea temeiniciei celor re t inute in sarcina salariatului, decizia de sanc t ionare disciplinar a trebuie s a men t ioneze aspectele care individualizeaz a fapta ce constituie abatere disciplinar a, inclusiv dat a la care a fost s a v a r s it a, precum si modalitatea in care s-a comis.


De altfel, si Curtea Constitu t ionala, investit a cu solu t ionarea excep t iilor de neconstitu t ionalitate a dispozi t iilor art. 268 alin. 2 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), actual art. 252, aprobat prin Legea nr. 53/2003 Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), a stabilit in mod constant ca men t iunile si preciz a rile pe care in mod obligatoriu trebuie s a le con t in a decizia de aplicare a unei sanc t iuni disciplinare au rolul de a-l informa corect si complet pe salariat cu privire la faptele, motivele si temeiurile de drept pentru care i se aplic a sanc t iunea, aceste men t iuni fiind necesare si pentru instan t a de judecat a pentru verificarea legalit at ii si temeiniciei m a surii luate (deciziile nr. 383/2005, nr. 58/2007, nr. 319/2007 si nr. 654/2007 ale Cur t ii Constitu t ionale).


Angajatorul, intruc a t de t ine toate datele, probele si informa t iile pe care se intemeiaz a m a sura dispus a, trebuie s a fac a dovada temeiniciei si legalit at ii acelei m a suri, salariatul put a nd doar s a le combat a prin alte dovezi pertinente. Drept urmare, condi t iile de form a si de con t inut ale actului emis de c a tre angajator sunt impuse de lege pentru a preveni eventualele abuzuri din partea angajatorilor, precum si pentru a avea suficiente elemente de verificare a legalit at ii si temeiniciei m a surii dispuse.


Pe cale de consecin t a, lipsa descrierii faptei ce constituie abatere disciplinare atrage nulitatea deciziei emise, in condi t iile in care nu este posibil c a angajatorul s a o precizeze ulterior ori ca aceasta s a fie stabilit a de instan t a de judecat a.


Deci, fa ta de imprejurarea c a legiuitorul a prev a zut sanc t iunea care intervine in situa t ia inc a lc a rii normelor imperative si de faptul c a v a t a marea este prezumat a si nu poate fi inl a turat a, in mod corect s-a re t inut c a decizia de sanc t ionare este nelegal a, aceasta neput a nd produce efectele juridice pentru care a fost emis a.


I n ceea ce prive s te critica adus a hot a r a rii atacate, referitoare la cuantumul cheltuielilor de judecat a, o apreciez ca fiind ne intemeiat a.


Consider c a, cuantumul sumei acordate cu titlu de onorariu avocat (vezi www.MCP-Avocati.ro) nu este dispropor t ionat in raport de complexitatea cauzei deduse judeca t ii, precum si in raport de activitatea depus a de avocat (vezi www.MCP-Avocati.ro) in scopul finaliz a rii litigiului.


I n acest sens, trebuie avut in vedere faptul ca serviciile de asistenta juridica prestate de catre avocat (vezi www.MCP-Avocati.ro) au constat in redactarea contestatiei, a raspunsului la intampinare, in consultatiile juridice aferente si in reprezentarea juridica la sapte termene de judecata in fata primei instante.


Examinand cauza prin prisma motivelor de apel formulate, in limitele prevazute de art. 476- 479 din Codul de procedura civila, Curtea a retinut urmatoarele:


Instanta de fond a stabilit in mod temeinic situatia de fapt si a aplicat corect dispozitiile legale incidente, motivarea sentintei fiind in totalitate insusita de Curte .


Astfel, intre reclamant si apelanta exista raporturi de munca in baza contractului individual de munca nr. x/21.04.1990 si actelor aditionale subsecvente.


Prin Decizia nr. 1305/21.03.2018 emisa de catre apelanta (f ila 14 dosar fond), contestata in cauza de fata, s-a dispus reducerea salariului de baza cu 5% pe o perioada de o luna, conform art. 84 din Regulamentul Intern RATB - Anexa 16 la CCM RATB aplicabil, coroborat cu pct. 5 si 16 din Anexa nr. IA la Regulamentul Intern al RATB, coroborat cu prevederile art. 248 alin. 1, lit. c si art. 250 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


In descrierea faptelor s-a aratat ca reclamantul a comis urmatoarele abateri: 1. Nerealizarea sarcinilor de munca prevazute in fisa postului/proceduri de lucra sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor de serviciu; 2 Neindeplinirea sarcinilor de organizare, coordonare si control prevazute in fisa postului.


s-a aratat ca aceste abateri au fost savarsite prin nerespectarea atributiilor, sarcinilor si responsabilitatilor prevazute in fisa postului si proceduri operationale RATB privind:


activitatea de programare si utilizarea resurselor umane pentru realizarea parcului de circulatie ;


modul de gestionare a activitatii si intocmire a pontajului pentru impiegatii de miscare cu atributii de ghiseu, asa cum reiese din Raportul de Inspectie nr. x/18.12.2017, intocmit de Biroul Control Financiar de Gestiune.


Potrivit art. 252 alin. 2 Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) ``Sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu:


a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara ;


b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat;


c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in conditiile prevazute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuata cercetarea;


d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;


e) termenul in care sanctiunea poate fi contestata;


f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.``


Analizand decizia contestata sub aspectul respectarii cerintelor obligatorii, in acord cu prima instanta, Curtea constata ca decizia de sanctionare nu cuprinde motivarea in fapt, respectiv descrierea concreta a faptelor care au determinat masura respectiva.


Curtea retine ca apelanta nu arata in niciun fel cum, cand si in ce fel si-a incalcat reclamantul atributiile de serviciu si daca reclamantul era singura raspunzator cu indeplinirea atributiilor de serviciu pretins incalcate.


Or, d escrierea faptei ce constituie abatere disciplinara trebuie facuta in mod concret si precis, pentru a permite atat salariatului cat si instantei sa verifice temeinicia sanctiunii aplicate, prin raportare la o fapta concreta si la obligatiile stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv de munca si regulamentul intern.


Descrierea faptei nu poate rezulta din actele care au stat la baza deciziei prin care s-a constatat savarsirea abaterii disciplinare de catre salariat, deoarece conditia descrierii faptei in mod concret si detaliat este prevazuta de lege imperativ si trebuie sa rezulte din decizia de sanctionare, nu din alte inscrisuri, cum eronat sustine apelanta, ce face trimitere la Raportul de Inspectie nr. x/18.12.2017, intocmit de Biroul Control Financiar de Gestiune.


Curtea retine ca jurisprudenta si literatura de specialitate sunt unanime in acest sens, situatia fiind similara celei in care se contesta procesele verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, cand descrierea faptei trebuie facuta in chiar cuprinsul actului de sanctionare, nefiind posibil ca acestea sa fie completate cu rapoarte ale organului constatator sau cu alte acte ori probe externe.


In acest context, instantele de judecata nu sunt in masura sa analizeze daca au fost incalcate sau nu dispozitii le din fisa postului sau din regulamentul de ordine interioara si nici forma si gradul de vinovatie a reclamantului.


Faptul ca nici macar nu se mentioneaza data sau perioada cand au fost savarsite faptele, ce se sustine ca ar fi pagubitoare pentru societate, releva justetea solutiei instantei de fond .


Curtea mai retine ca dreptul la un proces echitabil are ca o componenta esentiala dreptul la aparare.


Or, lipsa unei motivari corespunzatoare a deciziei de sanctionare, il pune pe reclamant in imposibilitate de a se apara.


Sub acest aspect, Curtea retine ca instanta de contencios constitutional, investita cu solutionarea exceptiilor de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 268 alin. 2 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), actual art. 252, aprobat prin Legea nr. 53/2003 Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), a stabilit ca mentiunile si precizarile pe care in mod obligatoriu trebuie sa le contina decizia de aplicare a unei sanctiuni disciplinare au rolul de a-l informa corect si complet pe salariat cu privire la faptele, motivele si temeiurile de drept pentru care i se aplica sanctiunea, aceste mentiuni fiind necesare si pentru instanta de judecata pentru verificarea legalitatii si temeiniciei masurii luate (deciziile nr. 383/2005, nr. 58/2007, nr. 319/2007 si nr. 654/2007 ale Curtii Constitutionale).


Curtea considera ca a se permite apelantei sa completeze decizia de sanctionare cu documente si probe suplimentare, in cursul judecatii, inseamna a se incalca principiul egalitatii de arme, intrucat reclamantul este pusa in situatia de a raspunde unor acuzatii, care nu au fost reflectate in niciun fel in decizia contestata.


Prin urmare, evocarea vaga a unor pretinse abateri disciplinare, prin redarea ad literam a sarcinilor si responsabilitatilor de serviciu din fisa postului sau din regulamentul intern de functionare, fara o circumstantiere de timp si loc, si fara indicarea modalitatii de savarsire, nu constituie o descriere a faptelor, in sensul dispozitiilor art. 252 alin. 2 Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), astfel cum acestea au fost interpretate de Curtea Constitutionala si de instantele judecatoresti.


In ceea ce priveste critica apelantei privind cuantumul ridicat al cheltuielilor de judecata acordate de instanta de fond, Curtea o va respinge, ca vadit neintemeiata, suma de 10 00 lei, reprezentand onorariu avocatial, fiind una rezonabila si proportionala cu eforturile depuse de aparatorul ales.


Pentru aceste considerente, Curtea va r espinge, ca nefondat, apelul declarat de apelanta-parata Societate a de T. bucuresti S.Sa.


Fiind in culpa procesuala, prin pierderea procesului, Curtea va obliga pe apelanta-parata la plata sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand onorariu avocatial.


PENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII


DECIDE:


Respinge, ca nefondat, apelul declarat de apelanta-parata S.de T. bucuresti S.SA, inregistrata la Registrul Oficiul Comertului sub nr. Jx, avand CUI x, cont bancar 50 BRDE 410 SV x- BRD Agentia S.V., si cu sediul aflat la adresa situata in Municipiul Bucuresti, 1, sector 1, impotriva Sentintei civile nr. 2179/15.04.2019, pronuntate de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIIi-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, in Dosarul nr. x, in contradictoriu cu intima tul-reclamant B.D.P., avand CNP: x si cu domiciliul situat la adresa situata in Municipiul Bucuresti, Calea V., nr. 109,


Obliga pe apelanta-parata la plata sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand onorariu avocatial.


Definitiva.


Pronuntata in sedinta publica, astazi 13.01.2020.
Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 15 din data de 13 Ianuarie 2020


Citeşte mai multe despre:    contestatie decizie sanctionare disciplinara cu reducerea salariului    decizia nu cuprinde motivarea in fapt    descrierea concreta a faptelor careu au determinat masura sanctionarii    descrierea faptei nu poate rezulta din actele care au stat la baza deciziei prin care s-a constatat savarsirea abaterii disciplinare de catre salariat
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe