Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Refuz nejustificat. Indemnizatia pentru cresterea copilului. Notiunea de venituri realizate. Recalcularea indemnizatiei. Adeverinta emisa ulterior de angajator cuprinzand un cuantum diferit al veniturilor salariale

Refuz nejustificat. Indemnizatia pentru cresterea copilului. Notiunea de venituri realizate. Recalcularea indemnizatiei. Adeverinta emisa ulterior de angajator cuprinzand un cuantum diferit al veniturilor salariale

  Publicat: 11 Aug 2021       3116 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Din coroborarea dispozitiilor legale anterior citate rezulta ca legiuitorul a inteles sa impuna stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului prin raportare la veniturile supuse impozitului realizate de persoana indreptatita si nu a inteles sa limiteze acest drept la veniturile efectiv incasate.

Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Dovada scrisa prin care
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Dovada scrisa prin care
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Act adoptat de organele de stat,
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Dovada scrisa prin care
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Dovada scrisa prin care
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Dovada scrisa prin care
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Dovada scrisa prin care
Dovada scrisa prin care
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Dovada scrisa prin care
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Dovada scrisa prin care
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul il foloseste pentru indeplinirea sarcinilor de munca.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

In acest sens Curtea a constatat ca dispozitiile legale fac trimitere la venituri realizate sau la venituri supuse impozitului si nu la venituri incasate.


Desi potrivit art. 13, drepturile prevazute de prezenta OUG nr. 111/2010, reprezentand indemnizatie sau stimulent de insertie, se acorda pe baza de cerere, insotita in mod obligatoriu, printre altele, de dovada privind veniturile realizate, eliberata de angajator/platitorul de venit sau de organele fiscale competente, ori declaratia fiscala, prevazuta de lege, Curtea a constatat ca ordonanta de urgenta mentionata nu prevede vreo sanctiune pentru ipoteza in care dovada privind veniturile realizate este eronat intocmita de catre angajator, fara ca aceasta imprejurare sa fie imputabila angajatului. Ca urmare, beneficiarul este indreptatit la stabilirea unei baze de calcul al indemnizatiei pentru cresterea copilului cu luarea in considerare a tuturor veniturile supuse impozitului realizate de persoana indreptatita, cum se mentioneaza la art. 13 alin. 3 din OUG nr. 111/2010. Interpretarea conform careia, in situatia in care adeverinta privind drepturile salariale obtinute emisa de angajator cuprinde date eronate, persoana indreptatita nu ar putea beneficia de cuantumul legal al indemnizatiei lunare atrage incalcarea prevederilor art. 2 alin. 2 din OUG nr. 111/2010, in conditiile in care legiuitorul nu a stabilit o sanctiune in ordonanta de urgenta pentru aceasta ipoteza si, de altfel, nici nu putea stabili o atare sanctiune in sarcina beneficiarului indemnizatiei.


Prin sentinta civila nr. 362/CA/2020 din data de 28.09.2020, Tribunalul Vaslui a admis actiunea formulata de reclamanta AA, in contradictoriu cu parata Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala V. si a obligat parata la recalcularea indemnizatiei pentru crestere copil incepand cu data de 5.09.2017 si pana la data de 31.08.2018, prin raportare la adeverinta de venituri nete nr. xxx din 6.02.2020 emisa de Tribunalul V. - Departamentul economic, financiar si administrativ.


Prin aceeasi hotarare judecatoreasca, parata a fost obligata la plata catre reclamanta a diferentei de indemnizatie copil incepand cu data de 5.09.2017 si pana la 31.08.2018, calculate la veniturile din adeverinta nr. xxx din 6.02. 2020, diferenta ce va fi actualizata cu rata inflatie si cu dobanda legala aplicate de la data nasterii dreptului si pana la data platii.


Impotriva sentintei civile nr. 362/CA/2020 din data de 28.09.2020 a Tribunalului Vaslui a promovat recurs parata Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala V., invocand incidenta motivului de casare prevazut de dispozitiile art. 488 alin. (1) pct. 8 C.proc.civ.


In sustinerea caii de atac promovate, institutia recurenta a aratat ca instanta de fond a interpretat in mod gresit dispozitiile art. 22 din Hotararea de Guvern nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor.


Facand trimitere la dispozitiile art. 22 alin. (7) din Hotararea nr. 52/2011, recurenta sustine ca recalcularea cuantumului indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului se aplica doar in situatia in care se constata ca, pe baza documentelor depuse initial de persoana indreptatita, a fost calculat un cuantum eronat, veniturile care se iau in considerare pentru stabilirea nivelului indemnizatiei pentru cresterea copilului reprezentand suma efectiv incasata de persoana indreptatita la data depunerii cererii.


Singura situatie prevazuta de lege pentru recalcularea indemnizatiei pentru cresterea copilului ulterior stabilirii dreptului este precizata in mod expres la art. 22 alin. (1) din Hotararea de Guvern nr. 52/2011 pentru categoria de persoane care realizeaza venituri din activitati independente, agricole, silvicultura si piscicultura, a caror indemnizatie se stabileste initial pe baza veniturilor estimate la data depunerii cererii.


Mai mult decat atat, apreciaza ca instanta de fond in mod gresit a retinut faptul ca prin adeverinta nr. xxx/7A/06.02.2020 Tribunalul V. recunoaste un calcul eronat al drepturilor salariale.


Tribunalul V., prin adresa nr. xxx/7A/06.02.2020, a comunicat veniturile nete de care urmeaza sa beneficieze intimata dupa asigurarea fondurilor necesare in bugetul Ministerului Justitiei.


Intimata a formulat intampinare, solicitand respingerea recursului ca nefondat si mentinerea sentintei recurate, ca fiind legala si temeinica.


Analizand sentinta recurata, prin prisma motivelor de recurs invocate si a dispozitiilor legale aplicabile, Curtea, cu majoritate, a retinut ca recursul este nefondat, pentru urmatoarele considerente:


Prin cererea de recurs a fost invocata incidenta motivului de casare prevazut de art. 488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ., recurenta sustinand ca prima instanta a pronuntat hotararea cu aplicarea gresita a prevederilor art. 22 alin. 7 din H.G. 52/2011.


Asa cum corect a retinut si prima instanta intimata-reclamanta a beneficiat incepand cu data de 05.09.2017 de o indemnizatie de crestere a copilului in cuantum de 2.856 lei, indemnizatie calculata de recurenta Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala V. prin Decizia nr. XXX din 12 octombrie 2017, prin raportare la veniturile nete pe ultimele 12 luni anterioare nasterii copilului (mai 2016 - mai 2017) asa cum sunt evidentiate in adeverinta de venituri nr. xxx din 12.09.2017.


Prin decizia nr. aaa/2019 a Presedintelui Curtii de Apel G., s-a stabilit ca in perioada 1.12.2016-31.12.2017 personalul auxiliar la instantelor de pe raza Curtii de Apel G. are dreptul la un salariu de baza brut prin raportare la valoarea sectoriala de 484,18 lei, plata urmand a se realiza dupa asigurarea fondurilor. Dupa emiterea acestei decizii reclamanta-intimata s-a adresat la data de 17.02.2020 cu o cerere catre Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala V., in vederea recalcularii indemnizatiei de crestere a copilului si platii diferentelor banesti, pentru perioada 05.09.2017- 31.08.2018, depunand in acest sens adeverinta nr. xxx/7A/06.02.2020 privind veniturile nete aferente perioadei iunie 2016- mai 2017, adeverinta eliberata de angajator - Tribunalul V. - Departamentul economico-financiar si administrativ.


Intrucat prin adresa nr. xxx/04.03.2020, recurenta-parata a comunicat reclamantei ca cererea sa este neintemeiata, aceasta din urma s-a adresat Tribunalului Vaslui cu cererea de fata, aratand instantei ca refuzul paratei de recalculare a indemnizatiei de crestere a copilului este nejustificat.


Potrivit art. 2 alin. 2 din OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor: ``(2) Cuantumul indemnizatiei lunare prevazute la alin. (1) este de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului.``


La randul sau art. 13 alin. 3 si 4 din acelasi act normativ prevede: ``(3) La stabilirea bazei de calcul al indemnizatiei pentru cresterea copilului se iau in considerare toate veniturile supuse impozitului realizate de persoana indreptatita, precum si veniturile aferente perioadelor asimilate prevazute la art. 2 alin. (5) si (6).


(4) Baza de calcul al indemnizatiei pentru cresterea copilului stabilita potrivit alin. (3) se determina ca suma totala a veniturilor realizate in ultimele 12 luni anterioare nasterii copilului impartita la 12.``


Din coroborarea dispozitiilor legale anterior citate rezulta ca legiuitorul a inteles sa impuna stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului prin raportare la veniturile supuse impozitului realizate de persoana indreptatita si nu a inteles sa limiteze acest drept la veniturile efectiv incasate. In acest sens Curtea a constatat ca dispozitiile legale fac trimitere la venituri realizate sau la venituri supuse impozitului si nu la venituri incasate. In mod evident veniturile evidentiate de adeverinta nr. xxx/7A/06.02.2020 emisa de Tribunalul V. sunt venituri ce pot fi avute in vedere la stabilirea indemnizatiei pentru cresterea copilului, atat timp cat perioada pentru care erau datorate era reprezentata de ultimii 2 ani anteriori nasterii copilului intimatei reclamante.


Veniturile reclamantei au fost realizate, din punct de vedere juridic, in perioada de referinta, chiar daca recunoasterea cu caracter declarativ a avut loc ulterior (prin decizia nr. aaa/17.12.2019 a Presedintelui Curtii de Apel G.), iar plata acestora urmeaza a fi facuta dupa asigurarea fondurilor necesare din bugetul Ministerului Justitiei.


Este adevarat ca potrivit dispozitiilor art. 22 alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor (aprobate prin H.G. 52/2011), in situatia veniturilor din salarii si asimilate acestora, recalcularea cuantumului indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului se aplica doar in situatia in care se constata ca, pe baza documentelor depuse initial de persoana indreptatita, a fost calculat un cuantum eronat. Recalcularea se face fie din oficiu in cazul in care agentia teritoriala se autosesizeaza, fie la solicitarea persoanei indreptatite, alin. (3) si (4) aplicandu-se corespunzator.


Potrivit sustinerilor recurentei, intimata nu ar fi indreptatita sa solicite recalcularea cuantumului indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului in situatia in care constata ca documentele depuse initial cuprind o evidenta eronata a veniturilor obtinute.


Aceasta interpretare este eronata, intrucat omite celelalte dispozitii cuprinse la art. 22 din normele metodologice, dar mai ales prevederile cuprinse in OUG nr. 111/2010.


In acest sens, Curtea a retinut ca, potrivit art. 2 alin. 2 din OUG nr. 111/2010, cuantumul indemnizatiei lunare prevazute la alin. (1) este de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului. De asemenea, potrivit art. 13 alin. 3 din OUG nr. 111/2010, la stabilirea bazei de calcul al indemnizatiei pentru cresterea copilului se iau in considerare toate veniturile supuse impozitului realizate de persoana indreptatita, precum si veniturile aferente perioadelor asimilate prevazute la art. 2 alin. (5) si (6).


Desi potrivit art. 13, drepturile prevazute de prezenta OUG nr. 111/2010, reprezentand indemnizatie sau stimulent de insertie, se acorda pe baza de cerere, insotita in mod obligatoriu, printre altele, de dovada privind veniturile realizate, eliberata de angajator/platitorul de venit sau de organele fiscale competente, ori declaratia fiscala, prevazuta de lege, Curtea a constatat ca ordonanta de urgenta mentionata nu prevede vreo sanctiune pentru ipoteza in care dovada privind veniturile realizate este eronat intocmita de catre angajator, fara ca aceasta imprejurare sa fie imputabila angajatului.


Ca urmare, beneficiarul este indreptatit la stabilirea unei baze de calcul al indemnizatiei pentru cresterea copilului cu luarea in considerare a tuturor veniturile supuse impozitului realizate de persoana indreptatita, cum se mentioneaza la art. 13 alin. 3 din OUG nr. 111/2010.


Interpretarea conform careia, in situatia in care adeverinta privind drepturile salariale obtinute emisa de angajator cuprinde date eronate, persoana indreptatita nu ar putea beneficia de cuantumul legal al indemnizatiei lunare atrage incalcarea prevederilor art. 2 alin. 2 din OUG nr. 111/2010, in conditiile in care legiuitorul nu a stabilit o sanctiune in ordonanta de urgenta pentru aceasta ipoteza si, de altfel, nici nu putea stabili o atare sanctiune in sarcina beneficiarului indemnizatiei.


Normele de rang inferior, respectiv prevederile art. 22 alin. 7 din H.G. nr. 52/2011, nu pot restrange dreptul intimatei-reclamante recunoscut de art. 2 alin. 2 din O.U.G. nr. 111/2010, de a beneficia de o indemnizatie calculata prin raportare la veniturile nete realizate, nefiind culpa angajatului ca acestea nu i-au fost achitate la timp .


Fata de aceste considerente, retinand ca in cauza nu este incident motivul de casare prevazut de art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod procedura civila, Curtea a respins recursul declarat de recurenta Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala V. impotriva sentintei nr. 362/28.09.2020 a Tribunalului Vaslui pe care a mentinut-o.
Pronuntata de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 134/27 ianuarie 2021


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Transportatorii rutieri nu pot transfera unor terte persoane responsabilitatea de a respecta perioadele de conducere si perioadele de repaus ale condu
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 98/2023 pentru modificarea Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe ter
Ordonanta de urgenta nr. 98/2023 pentru modificarea articolului LXIV din Legea nr. 296/2023 privind ...

Legea 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung
Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiar ...

HG nr. 970/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea si combaterea hartuirii pe criteriul de sex, precum si a hartuirii morale la locul de
HOTARAREA DE GUVERN nr. 970 din 12 octombrie 2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea s ...