Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Contract de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare incheiat intre o asociatie intercomunitara de dezvoltare a serviciilor publice de apa-canal si un operator. Aderarea unei unitati administrativ teritoriale la asociatie. Aplicarea dispozitiilor legale privind stabilirea redeventei

Contract de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare incheiat intre o asociatie intercomunitara de dezvoltare a serviciilor publice de apa-canal si un operator. Aderarea unei unitati administrativ teritoriale la asociatie. Aplicarea dispozitiilor legale privind stabilirea redeventei

  Publicat: 17 Aug 2021       1349 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Principiu de baza al judecatii, asezat in cap. I, t. II, C, proc. pen., partea speciala, potrivit caruia probele administrate in cauza sunt supuse discutiei.
Principiu de baza al procesului penal, prevazut in cap. I, t. I, C. porc. pen., partea generala, consta in prerogativele
Principiul relativitatii hotararii judecatoresti, atat sub aspectul efectelor obligatorii, cat si al lucrului judecat, presupune ca ceea ce a fost judecat sa nu poata folosi sau, in principiu, sa nu poata fi opus decat de catre partile in proces, fundamentul si justificarea acestui principiu constituindu-le contradictorialitatea si dreptul la aparare.

Din punct de vedere lingvistic, constructie, de obicei concisa, care exprima, adesea figurat, o idee si constituie o unitate lexicala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Imprumuturile din emisiunile de obligatiuni reprezinta contravaloarea obligatiunilor emise prin subscriptie publica, potrivit legii.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Suma de bani platita periodic de catre persoane care au concesionat anumite bunuri [mine, terenuri etc.] ori au contractat licente prin know-how.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Suma de bani platita periodic de catre persoane care au concesionat anumite bunuri [mine, terenuri etc.] ori au contractat licente prin know-how.
Suma de bani platita periodic de catre persoane care au concesionat anumite bunuri [mine, terenuri etc.] ori au contractat licente prin know-how.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Contractul prin care o persoana, numita comodant, remite spre folosinta altei persoane, numita comodatar, un lucru nefungibil si neconsumptibil, cu obligatia pentru acesta de a-l restitui la termen in natura, in individualitatea sa (art.1560 Cod Civil).
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Orice persoana fizica sau juridica a carei activitate profesionala consta in a pune la dispozitie comerciantului una sau mai multe tehnici de comunicatie la distanta.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Suma de bani platita periodic de catre persoane care au concesionat anumite bunuri [mine, terenuri etc.] ori au contractat licente prin know-how.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Suma de bani platita periodic de catre persoane care au concesionat anumite bunuri [mine, terenuri etc.] ori au contractat licente prin know-how.
Suma de bani platita periodic de catre persoane care au concesionat anumite bunuri [mine, terenuri etc.] ori au contractat licente prin know-how.
Alocare financiara directa, acordata din fonduri publice pentru a facilita derularea unui proiect.
Componentele structurale ale actului juridic civil, adica elementele sale constitutive, care pot fi comune tuturor actelor civile
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
(co-finantare) Partea de finantare care trebuie asigurata de fiecare dintre partile implicate intr-un contract de finantare
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
A declara vinovat pe cineva rpintr-o hotarare judecatoreasca,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Orice persoana fizica sau juridica a carei activitate profesionala consta in a pune la dispozitie comerciantului una sau mai multe tehnici de comunicatie la distanta.
A declara vinovat pe cineva rpintr-o hotarare judecatoreasca,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Suma de bani platita periodic de catre persoane care au concesionat anumite bunuri [mine, terenuri etc.] ori au contractat licente prin know-how.
(co-finantare) Partea de finantare care trebuie asigurata de fiecare dintre partile implicate intr-un contract de finantare
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Principiu de baza al judecatii, asezat in cap. I, t. II, C, proc. pen., partea speciala, potrivit caruia probele administrate in cauza sunt supuse discutiei.
Principiu de baza al procesului penal, prevazut in cap. I, t. I, C. porc. pen., partea generala, consta in prerogativele
Din punct de vedere lingvistic, constructie, de obicei concisa, care exprima, adesea figurat, o idee si constituie o unitate lexicala.
Expresie latina folosita pentru a reda ideea ca o notiune ori o dispozitie trebuie sa fie inteleasa
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Sunt persoanele complet straine de actul juridic, adica persoanele carora actul juridic nu le poate profita in nici un fel ori nu le poate indatora in nici un fel.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Act adoptat de organele de stat,
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Suma de bani platita periodic de catre persoane care au concesionat anumite bunuri [mine, terenuri etc.] ori au contractat licente prin know-how.
Suma de bani platita periodic de catre persoane care au concesionat anumite bunuri [mine, terenuri etc.] ori au contractat licente prin know-how.
(co-finantare) Partea de finantare care trebuie asigurata de fiecare dintre partile implicate intr-un contract de finantare
Suma de bani platita periodic de catre persoane care au concesionat anumite bunuri [mine, terenuri etc.] ori au contractat licente prin know-how.
Persoana fizica sau juridica care se imprumuta de la o alta persoana fizica sau juridica numita imprumutator.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Imprumuturile din emisiunile de obligatiuni reprezinta contravaloarea obligatiunilor emise prin subscriptie publica, potrivit legii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Comune, orase, municipii si judete.
Suma de bani platita periodic de catre persoane care au concesionat anumite bunuri [mine, terenuri etc.] ori au contractat licente prin know-how.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Suma de bani platita periodic de catre persoane care au concesionat anumite bunuri [mine, terenuri etc.] ori au contractat licente prin know-how.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Suma de bani platita periodic de catre persoane care au concesionat anumite bunuri [mine, terenuri etc.] ori au contractat licente prin know-how.
Suma de bani platita periodic de catre persoane care au concesionat anumite bunuri [mine, terenuri etc.] ori au contractat licente prin know-how.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Contractul prin care o persoana, numita comodant, remite spre folosinta altei persoane, numita comodatar, un lucru nefungibil si neconsumptibil, cu obligatia pentru acesta de a-l restitui la termen in natura, in individualitatea sa (art.1560 Cod Civil).
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Suma de bani platita periodic de catre persoane care au concesionat anumite bunuri [mine, terenuri etc.] ori au contractat licente prin know-how.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

Insa aceasta relativitate nu antreneaza consecinta inopozabilitatii hotararii judecatoresti fata de terti. Tocmai de aceea, completandu-l pe cel dintai, principiul opozabilitatii hotararii judecatoresti da expresie respectului datorat si impus tuturor de o situatie juridica.


Tertul interesat este cel care, fiind atins in mod indirect de modalitatea transarii litigiului, are interesul de a se prevala de efectele unei hotarari favorabile sau, dimpotriva, de a inlatura, fata de el, efectele unei judecati care il prejudiciaza.


Art. 4 alin. 1 din aceeasi anexa la OUG nr. 198/2005 statueaza ca operatorul si unitatea administrativ-teritoriala care realizeaza proiecte cu asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene au obligatia ca de la semnarea acordului de imprumut si cel putin pana la rambursarea integrala a imprumuturilor, sa constituie, potrivit art. 3, Fondul IID. Asadar, premisa acestui articol include si posibilitatea ca ambii contractanti sa aiba atare imprumuturi .


Curtea nu poate primi argumentul intimatilor ca astfel s-ar interveni in acordul de vointa privindu-i pe ceilalti membri ARSACIS. Redeventa cu privire la care instanta este chemata a se pronunta vizeaza strict UAT P. O eventuala modificare ulterioara a tarifului pentru alte unitati administrativ teritoriale tine exclusiv de conduita contractuala a SC ``A.`` SA si de dispozitiile legale aplicabile. Insusi contractul de delegare, la art. 39 prevede ca operatorul va plati autoritatii delegante redeventa (atat cat e inclusa in tarif), statueaza ca redeventa anuala stabilita de autoritatea deleganta in sarcina operatorului trebuie sa aiba un nivel care sa respecte dispozitiile OUG nr. 198/2005, urmand a fi modificata periodic pentru scopul stabilit si, nu in ultimul rand, va fi intotdeauna reflectata in nivelul tarifelor, urmand a fi suficienta pentru plata sumelor datorate de operator in baza contractelor de imprumut .


Prin sentinta nr. 178/CA/18.03.2020 a Tribunalului Iasi a fost respinsa cererea reclamantilor unitatea administrativ-teritoriala Municipiul P. prin Primar si Consiliul Local al Municipiului P. in contradictoriu cu paratii Asociatia Regionala a Serviciilor Apa Canal Iasi - ARSACIS si SC ``A.`` SA.


Pentru a se pronunta astfel, instanta de fond a retinut ca Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi - denumita in continuare ARSACIS - este o asociatie de dezvoltare intercomunitara constituita conform prevederilor HG nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate servicii de utilitati publice, ale Legii nr. 51/2006, republicata - legea serviciilor de utilitati publice si ale Legii nr. 241/2006, cu modificarile ulterioare - legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.


La data de 12.05.2009 ARSACIS, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, in calitate de autoritate deleganta, a incheiat cu SC ``A.`` SA in calitate de operator, Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. xx/2009 - numit in continuare Contractul de delegare.


La data de 12.06.2014 Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi a aprobat aderarea unitatii administrativ-teritoriale Municipiul P. in randul membrilor ARSACIS.


La data de 30.05.2014 Consiliul Local al Municipiului P. a adoptat doua hotarari: HCL nr. xx prin care s-a aprobat aderarea la ARSACIS a acestei unitati administrativ-teritoriale, s-a aprobat si insusit Statutul impreuna cu Actul Constitutiv ale asociatiei, HCL nr. zz prin care s-a aprobat delegarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre SC ``A.`` SA si s-a aprobat Contractul de delegare cu modificarile la zi. De asemenea, s-a acordat mandat ARSACIS sa semneze in numele si pe seama municipiului P. contractul de delegare.


La data de 28.11.2014 municipiul P. emite HCL nr. xxx/28.11.2014 prin care se denunta unilateral contractul de delegare incheiat cu ``A`` SA.


La data de 11.05.2015 municipiul P. emite HCL nr. yyy/11.05.2015 prin care aproba Actul Aditional nr. 12/12.06.2014 la contractul de delegare, care stabileste conditiile de plata ale redeventei.


La data de 30.06.2015 municipiul P. emite HCL nr. zzz/30.06.2015, prin care se anuleaza rezilierea contractului de delegare incheiat cu ``A.`` SA, dar de aceasta data nu se anuleaza unilateral contractul, ci se dispune modificarea unilaterala a contractului de delegare sub aspectul stabilirii unilaterale a redeventei.


In conformitate cu Statutul Asociatiei ARSACIS:


- Art. 14 alin. (1) Adunarea generala este organul de conducere al Asociatiei"


- Art. 17 alin. (1) Adunarea generala a Asociatiei hotaraste asupra aspectelor legate de obiectivele Asociatiei, avand in vedere interesul comun al asociatilor, in special:


a) operatorul, b) strategia de dezvoltare; c) politica tarifara; d) contractul de delegare


- Art. 11 Asociatii au urmatoarele obligatii: a) sa respecte statutul, actul constitutiv si hotararile organelor de conducere ale asociatiei."


- Art. 20 ``Fiecare asociat, prin reprezentantul sau, are un vot egal in Adunarea genera/a a Asociatiei."


Scopul constituirii Asociatiei ARSACIS, conform art. 4 alin (2) din statut, il reprezinta ``satisfacerea interesului general al locuitorilor de pe raza UAT membre (...) in conditiile unor tarife care sa respecte limitele de suportabilitate ale populatiei cu ``aplicarea principiului solidaritatii statuat la art. 5 alin (1) din statut .


A retinut instanta ca, asa cum a sustinut si parata A., reclamanta UAT Municipiul P. solicita prin prezenta cerere, o hotarare prin care sa ii fie oferita de instanta de judecata o derogare/o exceptie/o incalcare de la/a clauzelor statutare ale Asociatiei ARSACIS in ce priveste adoptarea unei hotarari referitoare la clauzele contractului de delegare prin care sa se impuna celorlalti 101 membri (cu drept egal de vot) vointa UAT P. in raport cu interesul individual al acesteia din urma.


In conformitate cu Statutul Asociatiei ARSACIS, tariful practicat pentru prestarea serviciului de apa si de canalizare pentru toti membrii asociatiei este unul unic, indiferent de aportul de capital sau de investitiile realizate conform strategiei unice aprobate pentru intreaga zona de delegare. Stabilirea si modificarea tarifelor pentru prestarea serviciului de furnizare a apei potabile si canalizare, se face prin acordul membrilor asociatiei cu avizul ANRCS, pentru intreaga zona de delegare deservita de operator .


Astfel, pentru majorarea pretului apei potabile furnizate in aria de delegare (Judetul I. plus imprejurimi), este necesar acordul UAT-urilor membre ARSACIS. Dupa aprobarea de ARSACIS, propunerea este inaintata catre A.N.R.S.C. pentru validarea noului tarif unic, optiune pe care ARSACIS nu o agreeaza, dupa cum rezulta din pozitia procesuala in prezenta cauza.


Or, in lipsa acordului de vointa al celorlalti membri ai asociatiei, este neintemeiata solicitarea reclamantei de modificare a cuantumului redeventei in conditii speciale care sa-i fie aplicabile doar ei, potrivit art. 12 din HCL al Municipiul P. nr. zzz/30.06.2015.


In ceea ce priveste solicitarea reclamantei de obligare a paratei la plata redeventei la nivelul prevazut de OUG nr. 198/2005 de la data incheierii Contractului de delegare pana la zi, instanta a retinut, avand in vedere prevederile Contractului de delegare incheiat intre ARSACIS, in numele unitatilor administrativ teritoriale si ``A`` SA, care stabilesc valoarea, modul de calcul si modul de virare al redeventei, ``A`` a efectuat catre Municipiul P. plata mai multor sume.


Conform prevederilor Actului aditional nr. 12 la Contractul de delegare, aprobat prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor din cadrul ARSACIS nr. 9/12.06.2014, redeventa platita Municipiului P. nu s-a mai intors in contul IID al operatorului, fiind folosita de Municipiul P. pentru rambursarea ratelor la imprumutul contractat de aceasta unitate administrativa teritoriala de la B.E.I. pentru investitiile realizate la Statia de Epurare.


La data aderarii Municipiului P. la ARSACIS, a aprobarii delegarii si a Contractului de delegare, respectiv la data de 30.05.2014 parata avea si are un Contract de imprumut cu institutiile financiare internationale - BERD pentru cofinantarea fondurilor nerambursabile primite de la Comisia Europeana pentru investitii in infrastructura de apa si canalizare, credit contractat pana in anul 2026.


Prin Ordonanta de Urgenta nr. 198/2005 s-a aprobat constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare, denumit in continuare Fondul IID, de catre Operatori pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene. Prin Normele adoptate la prezenta Ordonanta de Urgenta s-au reglementat obligatiile minimale ale Operatorului sau unitatii administrativ teritoriale cu privire la constituirea Fondului IID.


Potrivit acestor norme, atunci cand Operatorul beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene, Fondul IID este alimentat de UAT (coroborat cu art. 6 lit. a din acelasi normativ) cu sume incasate ca si redeventa aferenta bunurilor concesionate societatii comerciale, iar atunci cand UAT este imprumutatul, Fondul IID este alimentat cu sume incasate ca si redeventa, aceasta fiind stabilita la un nivel care sa acopere cel putin serviciul datoriei publice pentru anul respectiv.


Or, asa cum a sustinut si parata, situatia existenta in prezenta cauza, in care atat Operatorul, cat si UAT au contractat imprumuturi nu este reglementata in sensul prioritizarii. Ca urmare, modalitatea consensuala (consacrata ulterior contractual prin Contractul de delegare) prin care s-a stabilit redeventa si modalitatea de plata este temeinica si legala.


La data adoptarii de catre Consiliul Local al Municipiului P. a HCL nr. zzz/2015, in cadrul Contractului de delegare, intre cele doua parti semnatare ale acestuia (ARSACIS si A. S.A.) prin art. 39, este/era reglementat modul de calcul al redeventei si valoarea acesteia, care se aplica intregii arii de operare, avand in vedere faptul ca atat Operatorul, cat si unii Delegatarii au contractate imprumuturi cu finantare nerambursabila. In prezent, modul de calcul este prevazut in aceleasi conditii .


Dispozitiile art. 7 alin (1) din aceeasi HCL stabilesc obligatia de modificare a clauzelor art. 39 din Contractul de delegare la initiativa unilaterala/extracontractuala a Consiliului Local al Municipiului P., in conditiile in care, in cadrul ARSACIS, nu exista votul si acordul tuturor unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei.


La data de 03.12.2015, prin Hotararea nr. aa, Adunarea Generala a Asociatilor a hotarat ca ``A.`` S.A va pune in aplicare prevederile Actului aditional nr. 12/12.06.2014 la Contractul de delegare cu privire la plata redeventei ce-i revine Municipiului P., conform calculului Contractului de delegare.


Prin raportare la art. 4 alin (2) pct. c din OUG 198/2005 la nivelul membrilor ARSACIS prin Adunarea Generala a Asociatilor si la nivelul partilor semnatare ale Contractului de delegare, respectiv ARSACIS si ``A`` SA nu exista vreun inscris sau vreun act aditional care sa stabileasca un nivel al redeventei anuale pentru Municipiul P. care sa acopere cel putin serviciul datoriei publice aferent imprumutului de cofinantare contractat de unitatea administrativ-teritoriala.


De asemenea, a retinut instanta ca este intemeiata apararea paratei potrivit careia redeventa/``pretul`` contractului reprezinta prin definitie ``element esential`` al contractului (art. 1182 alin. 2 noul Cod civil), instanta putand dispune ``completarea contractului, tinand seama, dupa imprejurari, de natura acestuia si de intentia partilor`` (art. 1182 alin. 3 noul Cod civil), numai asupra elementelor secundare ale contractului, nu si asupra celor esentiale.


Impotriva acestei hotarari au formulat recurs reclamantii UAT P. si Consiliul Local al mun. P., criticand-o pentru nelegalitate, solicitand admiterea caii de atac formulate, casarea sentintei Tribunalului Iasi si admiterea actiunii.


In motivarea cererii de recurs s-a aratat, in esenta, ca Actul aditional nr. 12 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor (act prin care se stabileau termenii si conditiile de achitare a redeventei aferenta contractului, stipulandu-se ca aceasta sa constea intr-o suma care sa nu depaseasca valoarea amortizarii mijloacelor fixe aflate in concesiunea operatorului, calculata la 31 decembrie a anului anterior) adoptat prin HCL P. nr. yyy11/05.2015 a fost anulat prin sentinta nr. 518/07.06.2016 a Tribunalului Iasi, definitiva. In sentinta s-a motivat clar anularea HCL nr. yyy/2015 pentru incalcarea art. 4 alin. 2 lit. c) din Anexa la OUG nr. 198/2005.


Or, instanta de fond nu a analizat in niciun fel aceasta hotarare si efectele ei asupra masurilor pe care Consiliul Local al mun. P. le-a adoptat in legatura cu pozitia sa in cadrul ARSACIS si in cadrul contractului de delegare. In acest context a fost adoptata Hotararea nr. zzz/30.06.2015 a HCL P. - respectarea sentintei si a dispozitiilor art. 4 alin. 2 lit. c) din Anexa la OUG nr. 198/2005.


Recurentii au aratat ca valoarea minima a redeventei este stabilita de lege prin dispozitii imperative, astfel ca nu poate face obiectul negocierii partilor, ci aceste obligatii trebuie asumate de partile contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice.


S-a mai precizat ca, in conditiile imprumutului BEI, municipiul P. are statutul de asociat implicat, potrivit art. 20 din Statutul ARSACIS, astfel incat deciziile in ceea ce-l priveste ca parte a contractului pot fi luate doar de asociatii implicati. Nici un alt membru ARSACIS nu se gaseste intr-o atare situatie.


Instanta de fond s-a prevalat de faptul ca legea nu prevede - cand ambele parti ale contractului au beneficiat de imprumuturi care trebuie rambursate - insa judecatorul nu poate refuza sa judece pe acest temei, opunandu-se art. 5 alin. 2 C.proc.civ.


Intimatii ARSACIS si ``A`` SA au formulat intampinari, prin care au solicitat respingerea recursului.


Analizand actele si lucrarile dosarului prin prisma motivelor de recurs, Curtea a retinut urmatoarele:


Sentinta instantei de fond este nelegala, fiind pronuntata cu aplicarea gresita a dispozitiilor art. 4 alin. 2 lit. c) din Anexa la OUG nr. 198/2005 si cu neluarea in seama a sentintei nr. 518/07.06.2016 a Tribunalului Iasi, definitiva prin nerecurare, motivele de recurs astfel invocate fiind fondate, fiind incident cazul de casare prevazut de art. 488 pct. 8 C.proc.civ.


Astfel, litigiul de fata a prins contur, neindoielnic, odata cu pronuntarea de catre Tribunalul Iasi a sentintei nr. 518/07.06.2016 in dosarul nr. XXX/2015, prin care s-a dispus anularea actului aditional nr. 12 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. XX/2009 - numit in continuare Contractul de delegare, contract incheiat intre ARSACIS, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, in calitate de Autoritate deleganta si ``A`` SA, in calitate de Operator . UAT P. a aderat la ARSACIS la data de 30.05.2014, prin HCL nr. aa/2014.


Prin actul aditional nr. 12/12.06.2014 la contractul de delegare, act aditional aprobat prin HCL P. nr. yyy/2015, s-au stabilit de catre UAT P. termenii si conditiile de achitare a redeventei aferenta contractului, stipulandu-se ca aceasta sa constea intr-o suma care sa nu depaseasca valoarea amortizarii mijloacelor fixe aflate in concesiunea operatorului, calculata la 31 decembrie a anului anterior.


Or, acest act aditional a fost anulat definitiv prin sentinta mai-sus aratata, in considerentele careia se arata ca actul aditional trebuia sa aiba la baza dispozitiile art. 4 alin. 2 lit. c) din Anexa la OUG nr. 198/2005 care stipuleaza imperativ ca, in cazul in care imprumutatul este unitatea administrativ-teritoriala, redeventa anuala va fi stabilita la un nivel care sa acopere cel putin serviciul datoriei publice pentru anul respectiv aderent imprumutului de cofinantare contractat de unitatea administrativ-teritoriala.


In cuprinsul art. 435 C.proc.civ., ce poarta denumirea marginala ``Obligativitatea si opozabilitatea hotararii``, se stipuleaza astfel: ``(1) Hotararea judecatoreasca este obligatorie si produce efecte numai intre parti si succesorii acestora. (2) Hotararea este opozabila oricarei terte persoane atat timp cat aceasta din urma nu face, in conditiile legii, dovada contrara.``


Continutul textului de lege sus-redat este sintetizat in doctrina astfel: obligativitatea opereaza inter partes, opozabilitatea opereaza erga omnes; obligativitatea este relativa, opozabilitatea este generala.


Asadar, principiul relativitatii hotararii judecatoresti, atat sub aspectul efectelor obligatorii, cat si al lucrului judecat, presupune ca ceea ce a fost judecat sa nu poata folosi sau, in principiu, sa nu poata fi opus decat de partile in proces, fundamentul si justificarea acestui principiu constituindu-le contradictorialitatea si dreptul la aparare. Insa aceasta relativitate nu antreneaza consecinta inopozabilitatii hotararii judecatoresti fata de terti. Tocmai de aceea, completandu-l pe cel dintai, principiul opozabilitatii hotararii judecatoresti da expresie respectului datorat si impus tuturor de catre o situatie juridica.


Astfel, opozabilitatea stricto sensu este definita in doctrina drept acea aptitudine a actului jurisdictional de a fi recunoscut si respectat de orice persoana care nu a fost implicata in procedura judiciara. Altfel spus, existenta sa integrata in mod legal in ordinea juridica poate fi opusa tertelor persoane, care nu mai pot ignora situatia juridica ce a luat nastere in urma pronuntarii hotararii judecatoresti, cel putin pana la momentul in care vor demonstra in justitie situatia contrara (suportand, astfel, in mod indirect, efectele judecatii la care nu au participat).


Mecanismul producerii efectelor hotararii judecatoresti presupune, asadar, ca principiul relativitatii sa asigure stabilitatea interna, in raporturile dintre, iar cel al opozabilitatii sa asigure stabilitatea externa, in relatia cu tertii (cel putin pana la momentul la care acestia vor face proba contrara celor transate jurisdictional).


Trebuie notata si distinctia facuta doctrinar in ceea ce priveste intelegerea notiunii de tert, in spatiul opozabilitatii. In acest sens, este tert desavarsit acela in raport cu care efectele hotararii nu se repercuteaza in niciun fel, in vreme ce tertul interesat este cel care, fiind atins in mod indirect de modalitatea transarii litigiului, are interesul de a se prevala de efectele unei hotarari favorabile sau, dimpotriva, de a inlatura, fata de el, efectele unei judecati care il prejudiciaza, astfel cum este si cazul litigiului pendinte, in care paratii ARSACIS si ``A`` SA sunt terti interesati in raport cu hotararea potrivnica pronuntata in dosarul nr. XXX/2015 al Tribunalului Iasi.


Este astfel in sarcina lor a face, in conditiile legii, dovada contrara, asa cum dispune art. 435 alin. 2 C.proc.civ., in considerarea conduitei UAT P. si a Consiliului Local al mun. P., care, prin Hotararea nr. zzz/30.06.2015 a prevazut la art. 7 un nivel al redeventei in sensul celor statuate prin sentinta Tribunalului Iasi. Art. 12 din aceeasi hotarare prevede ca dispozitiile acestei hotarari vor face obiectul unui act aditional la contractul de delegare.


Astfel, din aceasta perspectiva se impune analiza de catre instanta de recurs a celor statuate de judecatorul fondului privind aplicarea prevederilor art. 4 alin. 2 lit. c) din Anexa la OUG nr. 198/2005 si efectele sale asupra contractului de delegare dintre parti.


Or, dincolo de imprejurarea neconforma dispozitiilor art. 20 din Statutul ARSACIS, cum ca doar UAT P. ar fi asociat implicat, restul motivelor invocate de recurentii-reclamanti sunt valide.


Astfel, potrivit art. 4 alin. 2 lit. c) din Anexa la OUG nr. 198/2005, unitatea administrativ-teritoriala contribuie la Fondul IID cu sume incasate in bugetele locale sau judetene, dupa caz, cel putin egale cu redeventa aferenta bunurilor concesionate societatii comerciale care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene. In cazul in care imprumutatul este unitatea administrativ-teritoriala, redeventa anuala va fi stabilita la un nivel care sa acopere cel putin serviciul datoriei publice pentru anul respectiv aferent imprumutului de cofinantare contractat de unitatea administrativ-teritoriala.


Formularea este imperativa, acesta fiind nivelul minim legal la care poate fi stabilita redeventa anuala in situatia in care unitatea administrativ-teritoriala este imprumutat.


Or, unul dintre motivele pe care s-a fundamentat solutia de respingere a actiunii este acela ca atat UAT P., cat si operatorul ``A`` SA beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene, situatie nereglementata legal in sensul prioritizarii aplicarii dispozitiilor vizand nivelul redeventei si contributia la Fondul IID.


Curtea a achiesat la acest rationament, intrucat art. 4 alin. 1 din aceeasi anexa la OUG nr. 198/2005 statueaza ca operatorul si unitatea administrativ-teritoriala care realizeaza proiecte cu asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene au obligatia ca de la semnarea acordului de imprumut si cel putin pana la rambursarea integrala a imprumuturilor, sa constituie, potrivit art. 3, Fondul IID.


Asadar, premisa acestui articol include si posibilitatea ca ambii contractanti sa aiba atari imprumuturi .


Pe de alta parte, art. 4 alin. 4 din anexa la OUG nr. 198/2005 prevede expres ca in cazul in care sursele datorate potrivit alin. (2) (n.n. sumele cu care unitatile administrativ-teritoriale contribuie la fond, egale, printre altele, cel putin cu redeventa descrisa mai sus) nu sunt suficiente pentru a acoperi serviciul datoriei publice/datoriei constand in rate de capital, dobanzi, comisioane si alte costuri aferente imprumutului datorat pentru urmatorul an al fiecarui exercitiu financiar, operatorul contribuie la Fondul IID, pana la concurenta sumei necesare acoperirii serviciului datoriei publice/datoriei pe baza situatiilor sale financiare anuale, cu sume repartizate din profitul net la fondul de rezerva, care pot fi: a) sursele proprii de finantare necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente imprumuturilor externe, constituite pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe; b) profitul net contabil ramas nerepartizat dupa acoperirea destinatiilor prevazute de legislatia in vigoare.


De asemenea, art. 5 si art. 6 din anexa vin in completarea aceluiasi rationament, reglementand cazurile in care operatorul/unitatea administrativ-teritoriala care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene utilizeaza Fondul IID si ordinea de prioritati, precum si modalitatea in care se face alimentarea contului deschis potrivit art. 3 alin. 1: de unitatea administrativ-teritoriala in termen de 5 zile lucratoare de la incasarea sumelor datorate de operator; de operator in termen de 5 zile lucratoare de la constatarea insuficientei surselor datorate potrivit alin. 2 al art. 4, dar in orice caz nu mai tarziu de data scadentei serviciului datoriei.


Nu rezulta astfel ca ar exista o dificultate in aplicarea dispozitiilor art. 4 alin. 2 lit.


c) din anexa la OUG nr. 198/2005, cum gresit a retinut instanta de fond .


De asemenea, Curtea nu poate primi argumentul intimatilor ca astfel s-ar interveni in acordul de vointa privindu-i pe ceilalti membri ARSACIS. Redeventa cu privire la care instanta este chemata a se pronunta vizeaza strict UAT P. O eventuala modificare ulterioara a tarifului pentru alte unitati administrativ teritoriale tine exclusiv de conduita contractuala a ``A`` SA si de dispozitiile legale aplicabile.


Mai mult decat atat, insusi contractul de delegare, la art. 39 prevede ca operatorul va plati autoritatii delegante redeventa (atat cat e inclusa in tarif), statueaza ca redeventa anuala stabilita de autoritatea deleganta in sarcina operatorului trebuie sa aiba un nivel care sa respecte dispozitiile OUG nr. 198/2005, urmand a fi modificata periodic pentru scopul stabilit si, nu in ultimul rand, va fi intotdeauna reflectata in nivelul tarifelor, urmand a fi suficienta pentru plata sumelor datorate de operator in baza contractelor de imprumut .


In concluzie, Curtea retine ca refuzul ``A`` SA si ARSACIS de a incheia un act aditional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, in sensul stabilirii pentru municipiul P. a unei redevente anuale care sa respecte dispozitiile art. 4 alin. 2 lit. c) teza finala din Anexa la OUG nr. 198/2005 este unul nejustificat, actiunea fiind partial intemeiata.


Astfel HCL P. nr. zzz/2015 cuprinde, la art. 7, cele mai sus-aratate, privind nivelul redeventei in acord cu OUG nr. 198/2005 (cu corelativul din art. 12 al incheierii unui act aditional), insa autoritatea deliberativa intelege a se raporta la momentul inceperii executarii contractului de delegare. Or, redeventa poate fi reevaluata doar pentru viitor, iar nu pentru trecut, neexistand temei pentru un astfel de efect retroactiv. In consecinta, operatorul ``A`` SA nu poate fi obligat la plata redeventei la nivelul prevazut de OUG nr. 198/2005 si pentru trecut, de la data incheierii contractului de delegare, cererea aditionala corespunzatoare fiind neintemeiata.


Pentru toate aceste considerente, Curtea, in baza dispozitiilor art. 20 din Legea nr. 554/2004 raportat la art. 496 si art. 488 pct. 8 C.proc.civ., a admis recursul, a casat sentinta recurata, iar in rejudecare admite in parte actiunea si obliga paratii sa incheie un act aditional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, in sensul stabilirii pentru municipiul P. a unei redevente anuale care sa respecte dispozitiile art. 4 alin. 2 lit. c) teza finala din Anexa la OUG nr. 198/2005, respingand ca neintemeiate restul pretentiilor reclamantilor UAT P. si Consiliul Local al municipiului P.
Pronuntata de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 626/30.07.2020


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Concedierea Salariatilor. Modalitati de incetare a CIM si contestarea deciziei de concediere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

HG nr. 900/2023 privind salariului de baza minim brut pe tara de la 1 octombrie 2023
Hotararea nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ...

HG privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de la 1 octombrie 2023
HOTARAREA de Guvern pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ...

O.U.G. nr. 42 din 24 mai 2023
pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 ...