Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Lamurirea dispozitivului hotararii judecatoresti. Limitele judecatii. Neclaritatea dispozitivului. Drepturi salariale. Notiunea de „spor”. Modalitatea de stabilire si de plata

Lamurirea dispozitivului hotararii judecatoresti. Limitele judecatii. Neclaritatea dispozitivului. Drepturi salariale. Notiunea de „spor”. Modalitatea de stabilire si de plata

  Publicat: 18 Aug 2021       5298 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Instanta de recurs a constatat ca incheierea de lamurire este nelegala, fiind data cu aplicarea gresita a normelor de procedura, fiind incident motivul de casare prevazut de art. 488 alin. 1 pct. 5 C.proc.civ., intrucat, sub motiv de interpretare, a facut aplicarea unor dispozitii legale ce nu au fost avute in vedere la pronuntarea sentintei si nici nu au constituit temeiul de drept al actiunii formulate de reclamanti.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Constitutie (tratat instituind o Constitutie pentru Europa). La 18 iunie 2004, cei 25 de sefi de stat si de guvern ai Uniunii Europene au adoptat un tratat instituind o Constitutie pentru Europa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Prevazuta in cap. I, t. III, C. proc. pen., partea speciala, face parte dintr-o faza distincta a procesului penal,
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
(in prima instanta). Reglementat in cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala, s elimiteaza la fapta si persoana (persoanele) aratata in actul de sesizare a instantei, chiar si in cazul de extindere a procesului penal.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
(in prima instanta). Reglementat in cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala, s elimiteaza la fapta si persoana (persoanele) aratata in actul de sesizare a instantei, chiar si in cazul de extindere a procesului penal.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.

Desi dispozitivul sentintei necesita a fi lamurit in privinta modului de aplicare, lamurirea nu putea fi facuta decat prin raportare la cadrul legal avut in vedere la pronuntarea solutiei, iar nu prin raportare la prevederile Legii nr. 153/2017, chiar daca dificultatile de punere in executare a hotararii au aparut odata cu intrarea in vigoare a acestui act normativ.


Lipsa de claritate a dispozitiei din dispozitivul sentintei rezulta din contradictia existenta in cuprinsul aceleiasi fraze a dispozitivului din care rezulta, pe de o parte, ca este recunoscut dreptul reclamantilor de a beneficia de un spor ce trebuie inclus in deciziile de stabilire a drepturilor salariale, iar, pe de alta parte, se stabileste ca acest spor este inclus in indemnizatia bruta de incadrare.


Notiunea de ``includere`` a folosita de instanta in motivare pentru a sublinia faptul ca acest spor face parte din elementele salariale de care trebuie sa beneficieze reclamantii in temeiul legilor anuale de salarizare si a Deciziei nr. 794/2016 a CCR, pentru ca acestia sa fie salarizati la nivelul maxim de salarizare aflat in plata in cadrul institutiei si acest spor trebuia inserat in deciziile de stabilire a salariilor. Intrucat printre elementele salariale avute in vedere prin Legea nr. 71/2015, OUG nr. 57/2015 si OUG nr. 20/2016, pe langa si distinct de salariul de baza/indemnizatia lunara de incadrare sunt evidentiate si sporurile, care trebuiau acordate la nivelul maxim aflat in plata .


Prin Incheierea din 09.01.2020 pronuntata de Tribunalul Iasi in dosarul nr. 41XX/99/2017 s-a admis in parte cererea de lamurire a sentintei civile nr. 1728/18.10.2017 a Tribunalului Iasi, formulata de paratul Inspectoratul Teritorial de Munca I. in contradictoriu cu A, B, si altii.


In intelesul si lamurirea dispozitivul sentintei cu privire al la acordarea sporului de confidentialitate de 15% acesta se adauga ca procent in conditiile art. 7 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.


Pentru a pronunta aceasta incheiere, prima instanta a retinut ca petenta justifica necesitatea lamuririi solicitate referitor la utilizarea sintagmei ``indemnizatia bruta de incadrare`` in cadrul dispozitivului sentintei civile, aceasta nu se regaseste in cuprinsul legii salarizarii personalului platit din fonduri publice, pentru personalul aparatului ministerului muncii, iar orice asimilare cu indemnizatia bruta de incadrare nu poate fi facuta, intrucat nu se poate face raportare la o notiune care nu exista in legislatie.


Tribunalul a constatat ca din acest punct de vedere este neintemeiata cererea de lamurire, deoarece dispozitivul sentintei nu cuprinde dispozitii contradictorii si nici nu sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea dispozitivului.


Prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 794/2016 s-a constatat neconstitutionalitatea prevederilor art. 3 alin. 1 din OUG nr. 57/2015, intrucat in esenta excluderea majorarilor salariale stabilite sau recunoscute prin hotarari judecatoresti de la calculul nivelului maxim al salariului de baza/indemnizatie de incadrare din cadrul autoritatii publice incalca art. 124 si art. 126 din Constitutie .


Rezulta ca ITM trebuie sa emita efectiv decizii care includ/acorda spor de confidentialitate de 15% la cuantumul brut al salariilor de baza, in baza sentintei nr. 1728/2017 a Tribunalului Iasi in dosarul nr. XXX, avandu-se in vedere si Decizia Curtii Constitutionale nr. 794/2016, or acestea se refera neechivoc la salariului de baza/indemnizatie de incadrare.


Prin urmare, cu privire la cest aspect nu este necesar a se lamuri sentinta cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea dispozitivului deciziei nr. 1728/2017, avand in vedere si Decizia Curtii Constitutionale nr. 794/2016.


Prin urmare, nici pentru reclamantii din prezenta cauza, pentru care instanta de judecata a avut in vedere exact aceleasi criterii si dispozitii legale, anume Decizia Curtii Constitutionale nr. 794/15.12.2016 referitoare la art. 3 ind. 1 alin. 1 ind. 2 din OUG nr. 57/2015 introdus prin OUG nr. 43/2016, paratul nu ar trebui sa aiba nevoie de lamuriri pentru punerea in aplicare a dispozitivului.


Referitor la modul de calcul al sporului de confidentialitate, s-a constatat ca acesta nu poate fi inclus in indemnizatia bruta de incadrare, asa cum rezulta din dispozitiile Legii-cadru de salarizare nr. 153/2017, intrucat prin natura sa nu poate constitui parte a indemnizatiei/ salariului de baza, la care sa se calculeze procentual alte sporuri prevazute de lege, cat si un adaos salarial, in considerarea obligatiei de confidentialitate prevazuta de art. 18 lit. c) din Legea nr. 108/1999, in consecinta sporul va fi calculat, asemenea altor sporuri, ca procent de 15% la indemnizatia de incadrare, astfel incat se impune a fi lamurit dispozitivul in sensul ca exprimarea folosita in dispozitiv de includere reprezinta aplicarea sporului in conditiile legii de salarizare in sensul ca se adauga.


Impotriva incheierii pronuntate la 09.01.2020 de catre Tribunalul Iasi in dosarul nr. 41XX/99/2017 in urma formularii cererii de lamurire a dispozitivului sentintei civile nr. 1728/2017/CA a promovat recurs reclamanta C, solicitand respingerea ca nefondata a cererii de lamurire, precum si acordarea cheltuielilor de judecata .


In sustinerea caii de atac promovate, recurenta a aratat ca, in fapt, Tribunalul Iasi a fost investit cu solutionarea cererii de lamurire a dispozitivului hotararii nr. 1728/2017/CA.


Exista doua situatii in care o astfel de procedura prevazuta de art. 443 din Codul de procedura civila ar putea fi demarata, si anume in cazul in care dispozitivul nu este suficient de clar in ceea ce priveste intelesul, intinderea ori aplicarea sa, respectiv in cazul in care in dispozitiv exista dispozitii care se contrazic intre ele.


Astfel, scopul reglementarii a unei astfel de proceduri de legiuitor consta in clarificarea dispozitivului, astfel incat sa nu existe dificultati la punerea in executare a hotararii . Avand in vedere ca dispozitivul este partea din hotarare care se executa, acesta trebuie sa contina elemente clare privind modalitatea de rezolvare a cererilor partilor, intinderea drepturilor recunoscute si identificarea acestora prin diferiti parametri, pentru a putea fi adus la indeplinire pe calea executarii.


Prin lamurirea hotararii se clarifica masurile dispuse de instanta prin hotarare atunci cand, din culpa instantei, dispozitivul hotararii nu este suficient de clar si poate genera dificultati la momentul punerii in executare .


Insa, in situatia data, dispozitivul sentintei nr. 1728/2017/CA a carei lamurire a fost solicitata, nu contine niciun element care ar putea pune la indoiala claritatea acestuia. Prin urmare, situatia concreta nu se subscrie niciuneia dintre ipotezele in care o parte poate investi instanta de judecata cu o cerere de lamurire a hotararii, intrucat nu exista dispozitii contradictorii, fiind mai mult decat evident ca prin sentinta se admite actiunea reclamantilor in totalitatea pretentiilor sale si nici nu se pune problema existentei vreunei neconcordante sau vreunui aspect care sa nu fie clar si concis.


Astfel, in realitate, dispozitivul sentintei nr. 1728/2017/CA nu contine aspecte a caror lamurire s-ar impune, neexistand vreo contradictie, acesta fiind extrem de clar, precis si facil de pus in aplicare, motiv pentru care in speta cererea de lamurire este in mod vizibil nefondata.


Practic, in niciun moment instanta de judecata nu a facut trimitere la posibilitatea adaugarii sporului de confidentialitate in cuantum de 15%, de fiecare data mentionand faptul ca acesta se include in indemnizatia bruta de incadrare.


O instanta de judecata nu poate fi obligata sa pronunte o hotarare judecatoreasca care sa respecte liniile trasate printr-o alta hotarare si, in niciun caz nu poate fi solicitata schimbarea unei hotarari pe calea procedurii lamuririi, motivata de existenta unei hotarari care ar fi diferita de cea a carei lamurire este solicitata.


Concluzionand, instanta a depasit limitele investirii sale si a efectuat o noua judecare a fondului, revenind asupra considerentelor sentintei nr. 1728/2017/CA si pronuntand un alt dispozitiv.


Intimatul Inspectoratul teritorial de Munca I. a formulat intampinare, solicitand respingerea recursului.


Analizand incheierea recurata, prin prisma motivelor de recurs si a dispozitiilor legale aplicabile, Curtea a constatat ca recursul este intemeiat pentru urmatoarele considerente:


Dispozitiile art. 443 C.proc.civ. care au constituit temeiul juridic al cererii petentului Inspectoratul Teritorial de Munca permit instantei ca, dupa momentul dezinvestirii prin pronuntarea solutiei, sa aduca lamuriri cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea dispozitivului hotararii.


Potrivit art. 443 alin. C.proc.civ. ``in cazul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea dispozitivului hotararii ori daca acesta cuprinde dispozitii contradictorii, partile pot cere instantei care a pronuntat hotararea sa lamureasca dispozitivul sau sa inlature dispozitiile potrivnice``.


Aceasta dispozitie vizeaza ipoteza in care sunt necesare lamuriri ale dispozitivului hotararii, intrucat exista impedimente in faza de executare a hotararii.


Intr-adevar, prin cererea privind lamurirea dispozitivului hotararii, nu se poate cere modificarea acestuia, ci doar clarificarea lui, se pot interpreta doar masurile dispuse de instanta prin hotararea a carei lamurire se doreste. In toate cazurile, insa, procedura lamuririi intinderii si cuprinsului dispozitivului hotararii este folosita numai atunci cand exista contradictii in cadrul dispozitivului.


Recurenta a invocat prin cererea de recurs faptul ca, prin admiterea cererii privind lamurirea dispozitivului, instanta si-a modificat propria solutie si a schimbat intelesul clar si facil al unor termeni.


Instanta de recurs a constatat ca incheierea de lamurire este nelegala, fiind data cu aplicarea gresita a normelor de procedura, fiind incident motivul de casare prevazut de art. 488 alin. 1 pct. 5 C.proc.civ., intrucat, sub motiv de interpretare, a facut aplicarea unor dispozitii legale ce nu au fost avute in vedere la pronuntarea sentintei civile nr. 1728/18.10.2017 si nici nu au constituit temeiul de drept al actiunii formulate de reclamanti.


Petentul Inspectoratul Teritorial de Munca a solicitat lamurirea dispozitiei din sentinta nr. 1728/18.10.2017 a Tribunalului Iasi potrivit careia a fost obligat in calitate de parat sa emita decizii pentru fiecare dintre reclamanti in care sa se includa sporul de confidentialitate de 15% inclus in indemnizatia bruta de incadrare incepand cu data de 17.12.2016, iar considerentele sentintei vizeaza modul de interpretare si aplicare al dispozitiilor cuprinse in Legea nr. 284/2010 si legile anuale privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, respectiv OUG nr. 82/2014, modificata prin Legea nr. 71/2015, OUG nr. 57/2015 si OUG nr. 20/2016, astfel cum au fost interpretate prin Decizia HP nr. 23/2016 a ICCJ, prin prisma considerentelor Deciziei nr. 794/15.12.2016 a Curtii Constitutionale.


Astfel, desi dispozitivul sentintei necesita a fi lamurit in privinta modului de aplicare, lamurirea nu putea fi facuta decat prin raportare la cadrul legal avut in vedere la pronuntarea solutiei, iar nu prin raportare la prevederile Legii nr. 153/2017, chiar daca dificultatile de punerea in executare a hotararii au aparut odata cu intrarea in vigoare a acestui act normativ.


Contrar sustinerilor recurentei, lipsa de claritate a dispozitiei din dispozitivul sentintei nr. 1728/18.10.2017 a Tribunalului Iasi rezulta din contradictia existenta in cuprinsul aceleiasi fraze a dispozitivului din care rezulta, pe de o parte, ca este recunoscut dreptul reclamantilor de a beneficia de un spor ce trebuie inclus in deciziile de stabilire a drepturilor salariale, iar, pe de alta parte, se stabileste ca acest spor este inclus in indemnizatia bruta de incadrare.


Or, asa cum a fost solicitat si acordat de Tribunalul Iasi dreptul salarial ce a facut obiectul judecatii in dosarul nr. 41XX/99/2017 si-a pastrat natura juridica de spor, ca element salarial distinct de salariul de baza (indemnizatia bruta de incadrare), care se determina prin raportare la elementul salarial principal, respectiv salariul de baza/indemnizatia bruta de incadrare.


Din chiar considerentele sentintei rezulta ca instanta a avut in vedere la admiterea actiunii faptul ca dreptul salarial recunoscut reclamantilor are natura juridica de spor, iar nu de suma compensatorie sau parte componenta a salariului de baza/indemnizatiei brute de incadrare.


Notiunea de ``includere`` a folosita de catre instanta in motivare pentru a sublinia faptul ca acest spor face parte din elementele salariale de care trebuie sa beneficieze reclamantii in temeiul legilor anuale de salarizare si a Deciziei nr. 794/2016 a CCR, pentru ca acestia sa fie salarizati la nivelul maxim de salarizare aflat in plata in cadrul institutiei si acest spor trebuia inserat in deciziile de stabilire a salariilor. Intrucat printre elementele salariale avute in vedere prin Legea nr. 71/2015, OUG nr. 57/2015 si OUG nr. 20/2016, pe langa si distinct de salariul de baza/indemnizatia lunara de incadrare sunt evidentiate si sporurile, care trebuiau acordate la nivelul maxim aflat in plata .


Prin urmare, in vederea punerii in aplicare a dispozitivului sentintei nr. 1728/18.10.2017 a Tribunalului Iasi paratul avea obligatia de a emite decizii de stabilire a drepturilor salariale pentru fiecare dintre reclamanti in care sa fie inclus si sporul de confidentialitate de 15%, care se determina, ca mod de calcul, prin raportare la indemnizatia bruta de incadrare, nefiind necesara si o operatiune de reindividualizare a cuantumului indemnizatiei brute de incadrare (salariului de baza) ca urmare a inglobarii (includerii) in aceasta indemnizatie a valorii sporului de confidentialitate. De altfel, verificarea legalitatii modului de stabilire a indemnizatiilor brute de incadrare (ca elemente salariale de baza) ale reclamantilor nu a facut obiectul judecatii si nici dispozitivul sentintei nu cuprinde vreo obligatie in acest sens pentru paratul Inspectoratul Teritorial de Munca .


Pentru toate aceste considerente, a fost admis recursul, iar incheierea Tribunalului Iasi a fost casata in parte, intrucat, desi se impunea lamurirea dispozitivului sentintei nr. 1728/18.10.2017, aceasta lamurire trebuia facuta prin raportare la dispozitiile legale aplicabile litigiului si in sensul ca sporul de confidentialitate de 15% va fi calculat prin raportare la indemnizatia bruta de incadrare (si nu inclus in indemnizatia bruta de incadrare).
Pronuntata de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 442/24.06.2020


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Transportatorii rutieri nu pot transfera unor terte persoane responsabilitatea de a respecta perioadele de conducere si perioadele de repaus ale condu
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 98/2023 pentru modificarea Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe ter
Ordonanta de urgenta nr. 98/2023 pentru modificarea articolului LXIV din Legea nr. 296/2023 privind ...

Legea 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung
Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiar ...

HG nr. 970/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea si combaterea hartuirii pe criteriul de sex, precum si a hartuirii morale la locul de
HOTARAREA DE GUVERN nr. 970 din 12 octombrie 2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea s ...