Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Insolventa si Faliment » Conflictul de interese in cadrul comitetului creditorilor. Inaplicabilitatea art. 51 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 in situatia votului in adunarea creditorilor

Conflictul de interese in cadrul comitetului creditorilor. Inaplicabilitatea art. 51 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 in situatia votului in adunarea creditorilor

  Publicat: 19 Aug 2021       301 citiri        Secţiunea: Insolventa si Faliment  


Face parte din categoria infractiunilor de serviciu sau in legatura cu serviciul
Asemanare intre doua sau mai multe notiuni, situatii, fenomene etc.
Legea nr. 85/2014 reglementeaza in art. 51 alin. (5) conflictul de interese in cadrul comitetului creditorilor. Textul prevede o restrangere a exercitiului dreptului de a vota in cadrul comitetului creditorilor fiind pe cale de consecinta unul de stricta interpretare, care nu poate fi aplicat prin analogie dreptului de a vota in adunarea creditorilor.

Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Face parte din categoria infractiunilor de serviciu sau in legatura cu serviciul
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Asemanare intre doua sau mai multe notiuni, situatii, fenomene etc.
Face parte din categoria infractiunilor de serviciu sau in legatura cu serviciul
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.

De altminteri, alin. (7) al art. 51 stabileste si o sanctiune specifica pentru membrul in comitetul creditorilor care voteaza repetat in situatie de conflict de interese, si anume aceea a inlocuirii.


Potrivit art. 5 pct. 19 din Legea nr. 85/2014, creditor indreptatit sa participe la procedura este acel titular al unui drept de creanta asupra averii debitorului, care a inregistrat o cerere de inscriere a creantei, in urma admiterii careia acesta dobandeste drepturile si obligatiile reglementate de prezenta lege pentru fiecare stadiu al procedurii. Calitatea de creditor inceteaza ca urmare a neinscrierii sau a inlaturarii din tabelele creditorilor intocmite succesiv in procedura, precum si prin inchiderea procedurii; au calitatea de creditor, fara a depune personal declaratiile de creanta, salariatii debitorului``. Unul dintre cele mai importante drepturi ale creditorului indreptatit sa participe la procedura este - evident - acela de a vota in adunarea creditorilor.


Actul normativ mentionat reglementeaza - in articolul 51 alin. (5) - conflictul de interese in cadrul comitetului creditorilor, in urmatorii termeni: ``Daca un membru al comitetului creditorilor se afla, din cauza interesului propriu, in conflict de interese cu interesul concursual al creditorilor participanti la procedura, acesta se va abtine de la vot, sub sanctiunea anularii deciziei comitetului creditorilor, daca fara votul sau nu s-ar fi intrunit majoritatea ceruta. In astfel de cazuri, anularea deciziei nu exclude raspunderea creditorului demonstrat a se fi aflat in conflict de interese, pentru prejudiciile create averii debitorului printr-o asemenea fapta``.


Se observa ca textul prevede o restrangere a exercitiului dreptului de a vota in cadrul comitetului creditorilor fiind - pe cale de consecinta - unul de stricta interpretare, care nu poate fi aplicat prin analogie dreptului de a vota in adunarea creditorilor, astfel cum eronat considera apelanta. De altminteri, alin. (7) al art. 51 stabileste si o sanctiune specifica pentru membrul in comitetul creditorilor care voteaza repetat in situatie de conflict de interese, si anume aceea a inlocuirii.


Curtea constata ca deliberarile si votul in adunarea creditorilor se desfasoara potrivit art. 48 din Legea nr. 85/2014, care nu prevede conflictul de interese si obligatia de a se abtine de la vot in caz de conflict, astfel incat motivul de nelegalitate a hotararii atacate nu este intemeiat, art. 48 alin. (7) din Legea nr. 85/2014 nefiind incident in speta.
Pronuntata de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 374/7.09.2020


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutŞtiri Juridice
Legislaţie

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...