Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Completare hotarare judecatoreasca. Casare cu trimitere spre rejudecare

Completare hotarare judecatoreasca. Casare cu trimitere spre rejudecare

  Publicat: 19 Aug 2021       2159 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Din interpretarea art. 444 alin. 1 C.proc.civ. rezulta ca cererea de completare a unei hotarari judecatoresti este admisibila, exclusiv, atunci cand instanta a omis sa se pronunte asupra unui capat de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau incidentale.

Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Din punct de vedere contabil, conceptul de dezinvestire se concretizeaza in cesiunea de imobilizari ce antreneaza crearea de lichiditati.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Modalitate de savarsire a unei fapte ilicite, care consta in neindeplinirea de catre autorul ei a ceea ce era obligat sa faca.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Modalitate de savarsire a unei fapte ilicite, care consta in neindeplinirea de catre autorul ei a ceea ce era obligat sa faca.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel

Pe de alta parte, art. 453 alin. 1 din Codul de procedura civila, statueaza ca partea care pierde procesul va fi obligata, la cererea partii care a castigat, sa ii plateasca acesteia cheltuieli de judecata . Fundamentul juridic al acordarii cheltuielilor de judecata il constituie culpa procesuala a partii care cade in pretentii. In caz de casare cu trimitere spre rejudecare, procesul dintre parti nu a fost finalizat si nu s-a stabilit culpa procesuala a vreuneia dintre ele, astfel ca nu sunt intrunite cerintele art. 453 alin. 1 din Codul de procedura civila pentru ca instanta de recurs sa se pronunte asupra cererii de acordare a cheltuielilor de judecata solicitate de catre recurent.


Prin cererea inregistrata pe rolul Curtii de Apel Iasi, la data de 23.04.2020, HC a solicitat completarea dispozitivului deciziei civile nr. 176/17.03.2020 pronuntata de Curtea de Apel Iasi, in sensul obligarii intimatului la plata cheltuielilor de judecata efectuate in vederea judecarii caii ordinare de atac a apelului, precum si a cererii de recurs, dovezile aferente fiind depuse la dosarul cauzei. In motivarea cererii, se sustine ca, prin cererea de recurs, a formulat doua capete de cerere distincte, insa interdependente. Cu titlu principal, a solicitat admiterea caii extraordinare de atac formulate, pentru motivele dezvoltate pe larg in cuprinsul cererii inaintate, iar, pe cale accesorie, obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de solutionarea prezentului litigiu.


La termenul de judecata din data de 03.03.2020, a depus la dosarul cauzei, prin reprezentant conventional, dovada achitarii cheltuielilor de judecata, in cuantum de 500 de lei, chitanta fiind emisa exclusiv in vederea sustinerii caii extraordinare de atac. La un moment anterior, cu ocazia judecarii cererii de apel, la data de 09.04.2019, a depus in aceeasi maniera dovada achitarii cheltuielilor de judecata aferente etapei procesuale a apelului, in cuantum de 1.000 lei.


Prin Decizia nr. 176/17.03.2020, instanta de recurs a admis calea extraordinara de atac formulata de el si a dispus admiterea in mod corespunzator a apelului impotriva sentintei civile nr. 1453/24.10.2013, pronuntata de Judecatoria Harlau, sentinta anulata ca efect al acelorasi dispozitii.


Totodata, instanta investita cu solutionarea recursului a dispus casarea hotararii pronuntate in apel, respectiv a deciziei nr. 1330/7.05.2019, si trimiterea cauzei spre rejudecare Judecatoriei Iasi.


Recurentul solicita sa se constate incidenta dispozitiilor art. 444 alin. 1 C.proc.civ., prin hotararea de dezinvestire nefiind solutionata inclusiv solicitarea sa de obligare a intimatului la plata cheltuielilor de judecata aferente atat etapei recursului, cat si caii ordinare de atac a apelului.


In lumina celor doua hotarari de admitere integrala a cailor de atac promovate si raportat la principiile echitatii, recurentul solicita admiterea cererii de completare si obligarea intimatului la achitarea cheltuielilor de judecata efectuate in cauza.


In drept, isi intemeiaza solicitarea pe dispozitiile art. 444 C.proc.civ..


Examinand actele si lucrarile dosarului, Curtea constata ca cererea de completare a dispozitivului deciziei civile nr. 176/2020 din data de 17.03.2020 a Curtii de Apel Iasi nu este intemeiata.


Potrivit dispozitiei inscrise in art. 444 alin. 1 din Codul de procedura civila: ``Daca prin hotararea data instanta a omis sa se pronunte asupra unui capat de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau incidentale, se poate cere completarea hotararii in acelasi termen in care se poate declara, dupa caz, apel sau recurs impotriva acelei hotarari, iar in cazul hotararilor date in caile extraordinare de atac sau in fond dupa casarea cu retinere, in termen de 15 zile de la pronuntare``.


Din interpretarea textului rezulta ca cererea de completare a unei hotarari judecatoresti este admisibila, exclusiv, atunci cand instanta a omis sa se pronunte asupra unui capat de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau incidentale.


Pe de alta parte, art. 453 alin. 1 din Codul de procedura civila, statueaza ca partea care pierde procesul va fi obligata, la cererea partii care a castigat, sa ii plateasca acesteia cheltuieli de judecata .


Fundamentul juridic al acordarii cheltuielilor de judecata il constituie culpa procesuala a partii care cade in pretentii.


In prezenta cauza, prin decizia civila nr. 176/17.03.2020, Curtea de Apel Iasi a respins exceptia nulitatii recursului, invocata de intimatul HE.


A fost admis recursul declarat de HC impotriva deciziei nr. 1330/07.05.2019 pronuntata de Tribunalul Iasi - Sectia I Civila, decizie pe care a casat-o.


A fost admis apelul declarat de HC impotriva nr. 1453/24.10.2018 pronuntata de Judecatoria Iasi, sentinta pe care a anulat-o.


A fost respinsa exceptia prescriptiei dreptului la actiune invocata de paratul HE .


A fost trimisa cauza spre rejudecare la Judecatoria Iasi.


Raportat la solutia data prin decizia a carei completare se cere, in cauza nu poate fi vorba de o omisiune a instantei de recurs de a se pronunta asupra cererii recurentului de obligare a intimatului la plata cheltuielilor de judecata .


Astfel, instanta de recurs nu a solutionat in mod definitiv procesul dintre parti, ci a trimis cauza spre rejudecarea fondului, ca urmare a respingerii exceptiei prescriptiei dreptului la actiune invocata de paratul HE.


Avand in vedere solutia judecatii din recurs, de casare cu trimitere, culpa procesuala nu a fost inca stabilita, astfel ca acordarea cheltuielilor de judecata va fi analizata de instanta de trimitere odata cu solutionarea fondului.


Curtea noteaza ca, atat timp cat procesul dintre parti nu a fost finalizat si nu s-a stabilit culpa procesuala a vreuneia dintre ele, nu sunt intrunite cerintele art. 453 alin. 1 din Codul de procedura civila pentru ca instanta de recurs sa se pronunte asupra cererii de acordare a cheltuielilor de judecata solicitate de recurent.


Astfel, este de principiu ca, in caz de casare cu trimitere spre rejudecare, cheltuielile de judecata urmeaza a fi evaluate de instanta de rejudecare, in ansamblul cheltuielilor judiciare ale cauzei, ca urmare a caracterului accesoriu al acestei cereri fata de cererea principala dedusa judecatii si in raport de solutia pronuntata in rejudecarea acestei cereri (principale).


Fata de cele ce preced, constatand ca nu exista o omisiune a instantei de recurs de a se pronunta asupra cererii accesorii de acordare a cheltuielilor de judecata, atat timp cat cauza a fost trimisa spre rejudecare in integralitatea sa, Curtea, in baza prevederilor legale mai sus mentionate, respinge cererea formulata de HC privind completarea dispozitivului deciziei civile nr. 176/17.03.2020 a Curtii de Apel Iasi - Sectia Civila.
Pronuntata de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Civila, Decizia civila nr. 297/23.06.2020


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutŞtiri Juridice
Legislaţie

O.U.G. nr. 42 din 24 mai 2023
pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 ...

DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana
DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de m ...

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...