Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Insolventa si Faliment » Procedura concordatului preventiv. Cerere de interventie principala. Admisibilitate. Conditii si efecte

Procedura concordatului preventiv. Cerere de interventie principala. Admisibilitate. Conditii si efecte

  Publicat: 17 Aug 2021       1371 citiri        Secţiunea: Insolventa si Faliment  


Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Procedura de deschidere a concordatului preventiv, astfel cum este ea reglementata in art. 16 si urm. din Legea nr. 85/2014 este in mod evident una necontencioasa, cu caracter special; prin urmare, aplicarea prevederilor de drept comun, art. 528 si urm. din C.proc.civ. este conditionata de compatibilitatea cu specificul procedurii concordatului preventiv.


Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Dispozitie cuprinsa in testament prin care testatorul dispune ca dupa decesul sau ca o anumita persoana sa primeasca intreaga mostenire (legat universal),
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Capacitatea unei intreprinderi de a face fata obligatiilor sale de plata pe termen scurt, prin transformarea unor active circulante in disponibilitati banesti care sa permita efectuarea platilor ce devin exigibile.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Conventie incheiata intre creditori si un comerciant insolvabil, in fata instantei,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Fapta de a face, de a comite. Vezi si Fapt omisiv.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Conventie incheiata intre creditori si un comerciant insolvabil, in fata instantei,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Termen care defineste creanta
Conventie incheiata intre creditori si un comerciant insolvabil, in fata instantei,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Termen care defineste creanta
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Conventie incheiata intre creditori si un comerciant insolvabil, in fata instantei,
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Solutie dispusa de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Conventie incheiata intre creditori si un comerciant insolvabil, in fata instantei,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Conventie incheiata intre creditori si un comerciant insolvabil, in fata instantei,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Dispozitie cuprinsa in testament prin care testatorul dispune ca dupa decesul sau ca o anumita persoana sa primeasca intreaga mostenire (legat universal),
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Reguli privind rezolvarea de catre instantele judecatoresti a unor cereri care nu implica stabilirea

Legea insolventei recunoaste exclusiv in favoarea debitorului dreptul de a sesiza instanta cu solutionarea cererii de deschidere a procedurii de concordat, iar procedura in sine nu presupune disputarea unui drept intre parti adverse si, implicit, nici reclamarea pentru sine a dreptului dedus judecatii. Or intervenientul principal pretinde pentru sine dreptul disputat ori un drept strans legat de acesta, potrivit prevederilor art. 61 alin. 2 din C.proc.civ.


A concluziona in sensul admisibilitatii, de principiu, a interventiei in procedura de deschidere a concordatului preventiv, ar contraveni celeritatii procedurii, reglementata in mod expres de Legea nr. 85/2014.


Prin incheierea din camera de consiliu nr. 18/CC/18.03.2020 Tribunalul Iasi a admis cererea formulata de debitorul SC ``Y.`` SRL, avand ca obiect deschiderea procedurii concordatului preventiv.


Pentru a hotari astfel, Tribunalul a retinut ca potrivit art. 23 din Legea nr. 85/2014, procedura concordatului preventiv se aplica persoanelor juridice care se afla in dificultate financiara, fara a fi in stare de insolventa.


Din declaratia debitoarei la data pronuntarii prezentei s-a constatat ca fata de debitorul reclamant nu s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei.


In consecinta, la data solutionarii cererii de deschidere a procedurii concordatului preventiv formulata de debitor, acesta nu se afla in insolventa de drept sau judiciara, constatata printr-o hotarare judecatoreasca executorie.


Potrivit art. 5 pct. 27 din Legea nr. 85/2014, debitorul aflat in dificultate financiara este debitorul care, desi executa sau este capabil sa execute obligatiile exigibile, are un grad de lichiditate pe termen scurt redus si/sau un grad de indatorare pe termen lung ridicat, ce pot afecta indeplinirea obligatiilor contractuale in raport cu resursele generate de activitatea operationala sau cu resursele atrase prin activitatea financiara.


Judecatorul sindic a constatat ca debitorul, fata de declaratiile date pe propria raspundere si fata de inscrisurile depuse, s-a aflat in stare de dificultate financiara si a putut beneficia de procedura concordatului preventiv, prevazuta de Legea insolventei nr. 85/2014.


Impotriva acestei hotarari a formulat apel SC ``X.`` SRL solicitand schimbarea in tot a hotararii apelate si, pe cale de consecinta, admiterea cererii de interventie formulata de Banca si respingerea cererii debitoarei SC ``Y`` SRL privind deschiderea procedurii de concordat.


In principal apelanta a criticat solutia primei instante privind respingerea cererii de interventie argumentand ca, in considerarea specificului prezentei cauze, respectiv judecarea cererii de deschidere a concordatului preventiv formulata de debitoarea SC ``Y`` SRL, aceasta cerere de interventie este admisibila in considerarea dispozitiilor art. 532 alin. (2) C.proc.civ., in sensul ca participarea altor persoane la solutionarea cererii necontencioase este reglementata de lege ca mijloc de lamurire a cauzei sau ca modalitate de evitare a afectarii intereselor acestora, asadar, alte persoane pot participa la solutionarea unei cereri, nu pentru ca instanta sa stabileasca drepturi potrivnice acestora, ci doar in vederea clarificarii situatiei de fapt .


Astfel, imprejurarea ca deschiderea, la acest moment, a procedurii concordatului preventiv al debitoarei SC ``Y`` SRL este de natura sa aduca atingere intereselor creditorilor acesteia, avand in vedere ca debitoarea se afla intr-o stare vadita de insolventa.


Aceasta intrucat modalitatea in care creditorii societatii isi pot recupera creantele de la debitoare difera in mod substantial, dupa cum aceasta din urma este supusa procedurii insolventei sau in procedura concordatului preventiv.


Astfel, ratiunea pentru care debitoarea a inteles sa formuleze cerere de deschidere a procedurii concordatului preventiv, dupa ce anterior apelanta a solicitat deschiderea procedurii insolventei, a fost, in principal, pentru a induce in eroare creditorii acesteia si a tergiversa procedura de recuperare a creantelor in cadrul procedurii insolventei printru-un plan de reorganizare sau prin lichidare.


In speta sunt aplicabile si dispozitiile art. 527 si urm. C.proc.civ. referitoare la procedurile necontencioase, in conditiile in care cererea debitorului de deschidere a procedurii concordatului preventiv reglementata de Legea nr. 85/2014 este, in principiu, o procedura necontencioasa, dar care poate dobandi un caracter contencios prin cererile formulate de partile interesate sau care intervin, conform art. 531 C.proc.civ.


Art. 342 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 prevede ca dispozitiile acestei legi se completeaza cu cele ale Codului de procedura civila si ale Codului civil.


Avand in vedere ca legea insolventei nu prevede o dispozitie contrara in sensul ca cererea de interventie nu poate fi formulata in cadrul procedurii de deschidere a concordatului, considera ca cererea prevazuta de art. 61 si urm. C.proc.civ. este admisibila.


Invedereaza ca anterior introducerii de catre debitoare a cererii de deschidere a procedurii de concordat preventiv, Banca a formulat o cerere de deschidere a procedurii insolventei impotriva debitoarei SC ``Y`` SRL, ce a fost inregistrata pe rolul Tribunalului Iasi sub nr. X/99/2020, ca detine asupra averii debitoarei o creanta certa, lichida si exigibila in suma de 1.436.198,97 lei, fiind astfel indreptatita sa se opuna deschiderii procedurii de concordat avand in vedere ca debitoarea se afla in stare de insolventa. Arata ca justifica un interes si pretinde un drept propriu derivat din calitatea de creditor al debitoarei, ca debitoarea SC ``Y`` SRL se afla in stare de insolventa.


In plan secund, apelanta a criticat legalitatea si temeinicia incheierii de admitere a cererii de deschidere a concordatului preventiv formulata de debitoarea SC ``Y`` SRL, aratand ca debitoarea se afla in stare de insolventa, astfel incat avea obligatia legala de a cere deschiderea procedurii insolventei.


Invedereaza ca, urmare a nerambursarii creditului acordat in baza Contractului de Credit nr. 373/21.09.2018, la data la care apelanta a depus cererea de deschidere a procedurii debitoarea, in calitate de imprumutat, intimata datora Bancii suma totala de 1.436.198,97 lei, ca prin adresa nr. 2214/12.09.2019 a notificat debitoarea cu privire la faptul ca la acea data figura cu datorii restante neachitate de 49 zile, ca la data de 31.10.2019 toate obligatiile de plata ale debitoarei au devenit exigibile ca urmare a implinirii termenului prevazut in contractul de facilitate de linie de credit, astfel incat a formulat cerere de deschidere a procedurii insolventei.


Debitoarea nu a mai achitat apelantei nici o suma de 230 de zile, figurand in evidentele sale cu o obligatie de plata in suma de 1.436.198,97 lei certa, lichida si exigibila.


Prin urmare, debitoarea SC ``Y`` SRL se afla in stare de insolventa si nu in dificultate financiara, astfel incat apreciaza ca se impune respingerea cererii de deschidere a procedurii concordatului preventiv si solutionarea cererii de deschidere a procedurii insolventei.


In ceea ce priveste inscrisurile privind angajamentele luate de debitoare in vederea efectuarii unor plati catre apelanta, arata ca acestea sunt simple sustineri, fara acoperire, care au mai fost invederate de catre debitoare anterior prezentei, dar nerespectate.


Un alt argument in sensul existentei starii de insolventa a debitoarei rezida si din faptul ca asupra conturilor acesteia au fost infiintate popriri de catre creditorul ANAF si ca, in perioada 23.01.2020 - 28.02.2020, debitoarea, desi se afla intr-o vadita stare de insolventa, a constituit garantii noi in favoarea unui alt creditor, prin constituirea acestor garantii si formularea cererii de deschidere a procedurii de concordat debitoarea incercand sa eludeze dispozitiile art. 117 alin. (2) din Legea nr. 85/2014.


In drept, isi intemeiaza apelul pe dispozitiile art. 43 din Legea nr. 85/2014.


Intimata SC ``Y.`` SRL a formulat intampinare solicitand respingerea apelului formulat de ``X`` SA ca neintemeiat si mentinerea incheierii nr. 18/C.C./18.03.2020 ca legala si temeinica. In situatia in care s-ar admite apelul formulat de apelanta-intervenienta in temeiul art. 480 alin. (3) C.proc.civ. solicita trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului Iasi.


In motivare intimata a sustinut, in principal, inadmisibilitatea cererii de interventie in procedura concordatului preventiv, argumentand ca art. 532 C.proc.civ. invocat in cuprinsul motivelor de apel nu reglementeaza admisibilitatea cererii de interventie in cadrul procedurii necontencioase, ci fac referire la masuri care sunt dispuse daca instanta le considera necesare, fiind, deci, apreciate in fiecare cauza in parte . Insa, daca instanta nu ajunge la o astfel de concluzie, nu este obligata sa ia aceasta masura .


Analizand actele si lucrarile dosarului, precum si dispozitiile legale aplicabile in cauza, Curtea de apel a constatat ca apelul este nefondat.


Cererea de interventie principala este inadmisibila in aceasta procedura, astfel cum corect a apreciat judecatorul-sindic, pentru ca este incompatibila cu specificul procedurii.


Procedura de deschidere concordat preventiv, astfel cum este ea reglementata in art. 16 si urm. din Legea nr. 85/2014 este in mod evident una necontencioasa, cu caracter special; prin urmare, astfel cum corect a subliniat intimata, aplicarea prevederilor de drept comun, art. 528 si urm. C.proc.civ. este conditionata de compatibilitatea cu specificul procedurii concordatului preventiv.


Astfel cum se prevede la art. 342 alin. 2, dispozitiile Legii nr. 85/2014 se completeaza cu cele ale Codului de procedura civila in masura in care se verifica cerinta compatibilitatii cu specificul procedurii speciale.


Or, analiza dispozitiilor art. 16-37 din Legea nr. 85/2014 contureaza concluzia ca procedura de concordat preventiv este un remediu prevazut de lege exclusiv in favoarea debitorului aflat in dificultate financiara si urmareste crearea unui cadru procesual care sa duca la incheierea contractului.


Pe de o parte, Legea insolventei recunoaste exclusiv in favoarea debitorului dreptul de a sesiza instanta cu solutionarea cererii de deschidere a procedurii de concordat, iar pe de alta parte, procedura in sine nu presupune disputarea unui drept intre parti adverse si, implicit, nici reclamarea pentru sine a dreptului dedus judecatii.


Prin formularea acestei cereri se urmareste constatarea de catre instanta a starii de dificultate financiara in care se afla debitorul.


Or, intervenientul principal pretinde pentru sine dreptul disputat ori un drept strans legat de acesta, potrivit prevederilor art. 61 alin. 2 C.proc.civ.


Dintr-o alta perspectiva, astfel cum corect a observat intimata, in ipoteza in care interventia ar fi admisibila, creditorul intervenient ar deveni parte in procedura de solutionare a cererii de deschidere a concordatului, procedura necontencioasa care ar permite negocierea si eventual incheierea contractului de concordat, aspect incompatibil cu ratiunea reglementarii speciale.


Subliniaza Curtea ca Legea nr. 85/2014 reglementeaza intr-o maniera specifica participarea creditorilor in derularea procedurii, acestora recunoscandu-li-se dreptul de a-si valorifica drepturile prin votul exprimat in cadrul adunarii creditorilor, fiind astfel consacrat caracterul colectiv al acestei proceduri.


In fine, a concluziona in sensul admisibilitatii, de principiu, a interventiei in procedura de deschidere a concordatului preventiv presupune, ar contraveni celeritatii procedurii, reglementata in mod expres de Legea nr. 85/2014.


Pentru considerentele expuse, Curtea a retinut ca este legala solutia judecatorului-sindic referitoare la inadmisibilitatea, in principiu, a cererii de interventie principala si, pentru ca analiza fondului cererii intervenientei presupune in mod necesar constatarea prealabila a admisibilitatii in principiu a acesteia, conform art. 64 C.proc.civ., a apreciat ca nu se mai pot analiza criticile apelantei privind netemeinicia cererii debitoarei de deschidere a procedurii, raportat la cerintele prev. la art. 5 pct. 27, art. 16, art. 23 din Legea nr. 85/2014.
Pronuntata de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 137/9.04.2020


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Concedierea Salariatilor. Modalitati de incetare a CIM si contestarea deciziei de concediere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

HG nr. 900/2023 privind salariului de baza minim brut pe tara de la 1 octombrie 2023
Hotararea nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ...

HG privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de la 1 octombrie 2023
HOTARAREA de Guvern pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ...

O.U.G. nr. 42 din 24 mai 2023
pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 ...