Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » T.V.A. Export. Conditiile cotei 0 a taxei

T.V.A. Export. Conditiile cotei 0 a taxei

  Publicat: 09 Jan 2008       9922 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


1. Fractiune a dreptului de proprietate comuna asupra unui bun sau asupra unei mase de bunuri.
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
In perioada de aplicare O.U.G. nr.17/2000 si a H.G. nr.401/2000, se beneficiaza de cota 0 a taxei pe valoarea adaugata numai daca pretul bunurilor exportate s-a incasat in valuta in termenele stabilite si numai prin bancile aprobate de Banca Nationala a Romaniei

Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Indicator care reflecta aportul valoric adus de o intreprindere prin activitatile sale asupra bunurilor cumparate.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Operatiune comerciala de vanzare a unor bunuri materiale si/sau servicii catre persoane fizice sau juridice dintr-o alta tara in schimbul unei sume dintr-o valuta convenita.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Operatiune comerciala de vanzare a unor bunuri materiale si/sau servicii catre persoane fizice sau juridice dintr-o alta tara in schimbul unei sume dintr-o valuta convenita.
Primirea unei sume de bani de la o persoana fizica sau juridica in numerar
Primirea unei sume de bani de la o persoana fizica sau juridica in numerar
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Primirea unei sume de bani de la o persoana fizica sau juridica in numerar
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Primirea unei sume de bani de la o persoana fizica sau juridica in numerar
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Primirea unei sume de bani de la o persoana fizica sau juridica in numerar
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
***


Societatea Comerciala “P. N.” SRL in contradictoriu cu Ministerul Finantelor Publice si Directia Generala a Finantelor Publice Arad, a solicitat anularea deciziei nr.390/4 iulie 2002 emisa de primul parat si a procesului verbal din 20 mai 2002 incheiat de cea de a doua parata si exonerarea de plata sumelor de 92.633.536 lei taxa pe valoarea adaugata, 7.251.986.050 lei taxa pe valoare adaugata si 3.539.244.202 lei majorari de intarziere aferente.

Reclamanta a aratat ca, intrucat nu a fost incasata contravaloarea exportului de animale vii in valoare de 38.904 DM efectuat in Grecia, organele de control au retinut ca a incalcat dispozitiile art.IV punctul 3 din Ordonanta Guvernului nr.18/1994 si a fost sanctionata contraventional conform art.IV pct.7 cu amenda in suma de 601.981.224 lei, echivalentul exportului. Corespunzator acestui export, pentru neincasarea la termen a sumei de 38.004 DM pentru care societatea a aplicat cota zero TVA, organele de control au considerat ca trebuie sa plateasca suma de 92.633.536 lei cu titlu de TVA suplimentar.

Considera impunerea nelegala intrucat nu s-a tinut seama de faptul ca valoarea exportului nu s-a incasat din cauza ca beneficiarul nu a platit-o, astfel ca ea se afla in litigiu, pentru care s-a inceput procedura judiciara in Grecia.

Referitor la stabilirea cotei de 19% de TVA pentru exporturile a caror contravaloare s-a incasat, conform opiniei organelor de control, contrar dispozitiilor art.17 lit.B a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.17/2000 coroborate cu prevederile punctului 9.2 alineatul 2 din Hotararea Guvernului nr.401/2000 si pentru care s-a stabilit obligatia de plata a sumei de 7.251.986.050 lei cu titlu de TVA suplimentar, considera ca sunt intrunite conditiile legale pentru cota zero la TVA.

Curtea de Apel Timisoara- Sectia comerciala si de contencios administrativ, prin sentinta nr.336 din 15 octombrie 2002, a admis in parte actiunea si a anulat actele contestate in parte in ceea ce priveste obligatia reclamantei de a plati la bugetul de stat 92.633.536 lei TVA suplimentar, 1.744.883.052 lei TVA suplimentar si 324.856.368 lei.

Instanta a retinut ca pentru exportul efectuat in baza declaratiei vamale intocmita in 11 ianuarie 2001, sunt aplicabile prevederile art.17 lit.B punctul a- intrucat textul nu conditioneaza aplicarea cotei zero de TVA de incasarea efectiva a contravalorii exportului, fiind prevazuta doar conditia ca incasarea valutei sa se faca in conturi bancare deschise la banci autorizate de Banca Nationala a Romaniei.

Prin urmare, nu sunt incidente nici dispozitiile cuprinse la punctul 9.2 din Hotararea Guvernului nr.401/2000 cata vreme contravaloarea acelui export nu a fost incasata.

Pentru celelalte exporturi s-a constatat ca reclamanta nu a facut dovada incasarii valutei in conturi bancare deschise la banci autorizate de Banca Nationala a Romaniei, astfel nu poate beneficia de cota zero TVA.

Considerand hotararea netemeinica si nelegala, partile au declarat recurs.
Societatea comerciala reclamanta, sustine ca se impunea admiterea actiunii in totalitate, anularea actelor si exonerarea de plata sumelor, intrucat indeplineste conditiile legale pentru aplicarea cotei zero TVA.

Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Arad in nume propriu si in reprezentarea Ministerului Finantelor Publice arata ca actele contestate sunt legale, astfel ca se impune admiterea recursului, casarea sentintei si in fond respingerea actiunii, intrucat instanta nu a tinut cont de prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.215/1999 privind modificarea legislatiei referitoare la TVA si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.17/2000 si a Hotararii de Guvern nr.401/2000.

Recursul declarat de societate este nefondat iar recursul paratilor este fondat.
In urma unui control efectuat la reclamanta de organele de control ale Directiei Controlului Fiscal Arad, ce a vizat perioada ianuarie 2000- noiembrie 2001, s-au constatat ca aceasta pana la data verificarii, 20 mai 2002, nu a incasat contrvaloarea exportului efectuat in baza declaratiei vamale de export nr.1488/11 ianuarie 2001, respectiv suma de 38.904 DEM, desi termenul de incasare era depasit.

Pentru neincasarea contravalorii exportului pentru care societatea a aplicat cota zero TVA si pentru nerespectarea conditiei de incasare a valutei in conturi bancare deschise la banci autorizate de Banca Nationala a Romaniei, s-a constatat ca aceasta a contravenit dispozitiilor art.17 lit.B pct.a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.17/2000 coroborate cu pct.9.3 si 9.9 din Hotararea Guvernului nr.401/2000 astfel i s-a aplicat cota de 19% TVA asupra contravalorii in lei a exportului, rezultand TVA suplimentara de 92.633.536 lei.

In urma verificarii documentelor care atesta incasarea exporturilor efectuate, s-a retinut ca reclamanta nu a respectat conditiile de incasare a contravalorii acestora, incasand sumele in valuta in numerar, acestea fiind depuse ulterior de catre administratorul societatii si de catre diverse persoane fizice in contul societatii deschis la Banca Transilvania – Sucursala Arad.

Pentru incalcarea dispozitiilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.215/1999, art.1 pct.2 de modificare a art.17 lit.B pct.a din Ordonanta Guvernului nr.3/1992, republicata, pentru perioada 1 ianuarie 2000 – 14 martie 2000 si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.17/2000, art.17 lit.B pct.a pentru perioada 15 martie 2000 – 30 noiembrie 2001, s-a aplicat cota de 19% TVA la facturile externe incasate in numerar, rezultand TVA suplimentara in suma de 7.251.986.000 lei. La debitele stabilite s-au calculat majorari de intarziere de 3.539.244.202 lei.

In procedura prealabila fiscala solutia a fost de respingere a contestatiei iar la instanta aceea de admitere in parte .

Solutia organelor de control este corecta, potrivit celor ce se vor arata.

Conform art.17 lit.B pct.a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.215/1999 privind modificarea si completarea unor reglementari referitoare la TVA, cota zero de TVA se aplica pentru “exportul de bunuri, efectuat de agentii economici cu sediul in Romania, a caror contravaloare se incaseaza in valuta in conturi bancare deschise la banci autorizate de Banca Nationala a Romaniei”.

Aceeasi prevedere a fost mentinuta si prin art.17 lit.B a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.17/2000 privind TVA, in vigoare cu incepere de la 15 martie 2000.

Normele privind controlul valutar asupra incasarilor din exporturi si din celelalte operatiuni cu strainatatea ale Bancii Nationale a Romaniei precizeaza ca “persoanele juridice autorizate sa efectueze operatiuni cu strainatatea sunt obligate sa incaseze in termenele prevazute in dispozitii legale sumele in valuta convertibila in lei aferente acestor operatiuni in conturile lor in banci”.

Art.16 din Regulamentul valutar nr.3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, emis de Banca Nationala a Romaniei, prevede ca, in cazul livrarii marfurilor la extern, exportatorii au obligatia de a intocmi declaratia de incasare valutara, document necesar urmarii si controlului efectiv al incasarii valutare si de a incasa in termen valuta. Incasarea valutei trebuie facuta obligatoriu prin conturi bancare deschise la banci autoroizate din Banca Nationala a Romaniei.

Pct.9.2 alin.2 din Hotararea Guvernului nr.401/2000 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.17/2000 prevede “pentru operatiunile prevazute la art.17 lit.B a) din ordonanta de urgenta nu beneficiaza de cota zero de taxa pe valoarea adaugata contribuabilii care incaseaza valuta in numerar sau prin transferuri din conturi bancare personale”.

Cum aceste norme expliciteaza modul de aplicare a prevederilor art.17 lit.B a), nu se poate vorbi ca ar adauga la lege.
Deci, justificat s-a retinut ca societatea nu beneficiaza de cota zero TVA pentru exporturile realizate, in conditiile in care incasarea valutei s-a facut in numerar de persoane fizice.

Aceeasi situatie se aplica si pentru exportul realizat, in conditiile in care societatea nu justifica incasarea valutei.
Pct.9.9 din Hotararea Guvernului nr.401/2000 arata ca: “nerespectarea prevederilor pct.9.3-9.8 privind justificarea cotei zero
de TVA si/sau nerespectarea conditiei de incasare a valutei in conturi bancare deschise la banci autorizate de Banca Nationala a Romaniei atrag obligatia platii TVA prin aplicarea cotei corespunzatoare livrarilor si prestarilor la intern si a majorarilor de intarziere aferente,
calculate de la data documentului care atesta livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor”.
Apararea societatii in sensul ca aflandu-se in litigiu cu partenerul extern ar trebui sa i se aplice prevederile Ordonantei Guvernului nr.18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici nu poate fi primita, operabile fiind dispozitiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.17/2000 privind TVA.

Debitele fiind legale, societatea urmeaza a suporta si plata majorarilor de intarziere.
In consecinta, recursul declarat de societate fiind neintemeiat, a fost respins, iar recursul paratilor fiind fondat, a fost admis, sentinta atacata a fost casata si in fond actiunea s-a respins.Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie , Sectia de contencios administrativ,


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Transportatorii rutieri nu pot transfera unor terte persoane responsabilitatea de a respecta perioadele de conducere si perioadele de repaus ale condu
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 98/2023 pentru modificarea Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe ter
Ordonanta de urgenta nr. 98/2023 pentru modificarea articolului LXIV din Legea nr. 296/2023 privind ...

Legea 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung
Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiar ...

HG nr. 970/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea si combaterea hartuirii pe criteriul de sex, precum si a hartuirii morale la locul de
HOTARAREA DE GUVERN nr. 970 din 12 octombrie 2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea s ...