Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Recunoasterea si executarea in Romania a hotararii judecatoresti pronuntata in strainatate

Recunoasterea si executarea in Romania a hotararii judecatoresti pronuntata in strainatate

  Publicat: 06 Feb 2008       9076 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Legea cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat
In conditiile in care procedura de citare a fost facuta cu respectarea legii austriece, atat la domiciliul legal din Austria si la avocatul imputernicit , dar si la resedinta din Romania si cat timp partea interesata , avand cunostinta de existenta hotararii de retragere a curatelei, a exercitat calea de atac a recursului, nu se poate retine existenta vreunei fraude in procedura urmata in strainatate, in sensul art. 168 din Legea 105/1992 .

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Legea cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Act adoptat de organele de stat,
(lat. curator "ingrijitor")Institutie reglementata de C. fam., si care are ca scop ocrotirea juridica a unor persoane fizice aflate in situarii speciale, prevazute de lege.
Desfacerea casatoriei prin hotarare judecatoreasca, la cererea unuia sau ambilor soti, atunci cand, datorita unor motive temeinice, raporturile dintre ei sunt atat de grav si iremediabil vatamate, incat continuarea casatoriei este vadit imposibila pentru cel care cere desfacerea ei.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Legea cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Legea cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Legea cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Legea cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Legea cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat
(lat. curator "ingrijitor")Institutie reglementata de C. fam., si care are ca scop ocrotirea juridica a unor persoane fizice aflate in situarii speciale, prevazute de lege.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
In lipsa dovedirii fraudei comisa in procedura urmata in strainatate si in conditiile respectarii drepturilor procesuale ale partilor , instanta investita cu recunoasterea hotararii straine nu poate exercita decat un control formal, limitat la satisfacerea conditiilor stabilite de lege , respectiv art. 167 si art. 168 din Legea 105/1992.

Nota : Legea 187/2003 a fost abrogata prin O.U.G. nr. 119/2006.

***


Prin cererea inregistrata sub nr.564/2004 V. I. C. a solicitat instantei recunoasterea hotararii pronuntate de Tribunalul Districtului Baden in dosarul 3 P 152/03 W-19- Sectia 3 din 29 decembrie 2003, hotarare definitiva si executorie, prin care s-a retras curatela minorei A. M. V., nascuta la 6 august 2001 in privinta tatalui M. V. pe teritoriul Romaniei.

In motivarea cererii petenta a aratat ca este in proces de divort cu M.V., cetatean austriac cu domiciliul in Austria si ca in prezent acesta locuieste in Bucuresti, impreuna cu minora pe care a luat-o de la data parasirii domiciliului conjugal intervenita in luna aprilie 2003, interzicand orice legatura a mamei cu copilul.
Tribunalul Bucuresti, sectia a IV-a civila, prin sentinta nr.515 din 21 mai 2004 a admis cererea petentei V.I.C. si a recunoscut efectele juridice ale hotararii pronuntate de Tribunalul Districtual Baden din Austria, in dosarul 3 P 152/03W-19 Sectia III la data de 29 decembrie 2003 privind retragerea curatelei minorei A.M.V. de la tatal sau M.V., pe teritoriul Romaniei.
Instanta a retinut ca desi cererea petitionarei a fost comunicata paratului la domiciliul din Baden si recursul tatalui minorei M.V. a fost respins ca tardiv din acelasi considerent, potrivit art.39 si 45 pct.1 si 2 din Legea 187/2003 de modificare a Legii nr.105/1992 instanta romana nu poate proceda la examinarea pe fond a hotararii si nici la modificarea acesteia, astfel ca efectele hotararii pronuntata de instantele austriece trebuie recunoscute, hotararea fiind in acord cu dispozitiunile Legii nr.100/1992 pentru aderarea Romaniei la Conventia de la Haga din 25 octombrie 1980.

Curtea de Apel Bucuresti sectia a IV-a civila prin decizia civila nr.2005 din 18 octombrie 2004 a respins cererea formulata de petenta V. I. C. impotriva intimatului V. M. cu domiciliul in Bucuresti.

S-a retinut din cuprinsul hotararii pronuntate de Tribunalul Districtual Baden ca si din cuprinsul hotararii pronuntate de judecatoria de fond din Wiener Neustadt in recursul formulat impotriva primei hotarari, ca desi pe parcursul solutionarii cauzei V. M. s-a aflat in Romania, Bucuresti, comunicarea primei hotarari a fost facuta la adresa din Baden, din care cauza recursul acestuia a fost respins ca tardiv. Ca urmare, instanta de apel a facut in cauza aplicarea art.168 din Legea 105/1992 refuzand recunoasterea hotararii, aceasta fiind rezultatul unei fraude comise in procedura urmata in strainatate.

Impotriva deciziei nr.2005 din 18 octombrie 2004 a Curtii de Apel Bucuresti a declarat recurs V.I.C.

In motivarea recursului se arata ca drepturile procesuale ale paratului au fost respectate, atata vreme cat acesta si-a exercitat activ aceste drepturi prin reprezentantul sau si nu probeaza in fata instantelor romane ca hotararile a caror recunoastere se solicita au fost anulate prin exercitarea unor cai extraordinare de atac in cadrul carora sa se puna in discutie neregularitatile procesuale. Refuzul de a se recunoaste hotararile pronuntate in Austria nu se justifica, deoarece instantele romane nefiind investite cu judecarea fondului cauzei nu pot exercita decat un control formal sub aspectul conditiilor legale.

Recursul este fondat.

Prin hotararile pronuntate in strainatate si a caror recunoastere s-a cerut, s-a decis retragerea curatelei minorei A. M.V. de la tatal sau si acordarea acesteia mamei petitionare V. I. C.

Temeinic si legal Tribunalul Bucuresti a retinut si motivat ca in cauza nu sunt incidente dispozitiunile art.37 din Legea 187/2003, deoarece intimatului V.M. i-au fost respectate toate drepturile procesuale, acesta exercitandu-si dreptul de a ataca hotararea de retragere a curatelei.

Procedura de citare s-a facut cu respectarea legii austriece, acesta fiind citat atat in Austria la domiciliul legal si laBaroul Bucuresti" title="Cabinet de avocat, Baroul Bucuresti"> avocatul responsabil cu tutela, al numitului M. V., cat si in Romania la resedinta din Bucuresti.
Dovada in acest sens sunt nu numai mentiunile facute in cuprinsul hotararilor pronuntate de instantele austriece, privind actuala resedinta a intimatului dar si faptul ca acesta, avand cunostinta de existenta hotararii de retragere a curatelei, a exercitat calea de atac a recursului. Imprejurarea potrivit careia recursul a fost respins ca tardiv, nu releva incalcarea culpabila, din partea recurentei V.I.C. a drepturilor procesuale ale intimatului generate de comiterea unei fraude in procedura urmata in strainatate, in sensul art.168 din Legea 105/1992.

De fapt, o atare frauda a recurentei nu numai ca nu a fost probata, dar ea este si exclusa, de vreme ce din cuprinsul hotararilor pronuntate de instantele austriece rezulta cu pregnanta faptul ca intimatul V. M. a luat-o pe minora V.M.A. in Romania in luna aprilie 2003, interzicand mamei petitionare orice legatura cu aceasta.
In cauza intimatul nu a inlaturat prezumtia de regularitate procedurala cu dovada certa a anularii judiciare a hotararilor in discutie. Art.168 din Legea 105/1992 se aplica doar in baza unor dovezi certe privitoare la incalcarea drepturilor procesuale in tara de origine, pana atunci hotararile definitive si executorii pronuntate de Tribunalul Districtual Baden producandu-si efectele ireversibile. Refuzul recunoasterii acestora ar genera o situatie juridica noua contrara, fara existenta unui suport legal, cu substrat sanctionator.Chiar daca hotararile instantelor austriece au fost pronuntate in lipsa intimatului V.M. nu se poate refuza recunoasterea efectelor acestora pe teritoriul Romaniei atata timp cat cele trei conditii cumulative prevazute de art.168 lit. a, b si c Legea 105/1992 sunt intrunite si exigentele alineatului ultim al textului sus-mentionat au fost respectate.
Masura acordarii exclusivitatii tutelei minorei V.A.M. mamei recurente, dispusa de instantele austriece, se inscrie si pe traiectoria sentintei civile nr.4606 din 21 iunie 2004 a Judecatoriei sectorului 1 Bucuresti care admitand cererea Ministerului Justitiei pentru aducerea la indeplinire a Conventiei de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale rapirii internationale de copii, a dispus in contradictoriu cu M.V., inapoierea minorei , mamei sale V.I.C., avand in vedere tocmai cele hotarate de Tribunalul Districtual din Baden la 29.12.2003.

Solutia Curtii de Apel Bucuresti de a refuza recunoasterea efectelor hotararii pronuntata de Tribunalul Districtual Baden in dosarul 3 P 152/3 W-19 Sectia 3 de retragerea curatelei minorei A. M. de la tatal sau, este nelegala, deoarece in lipsa dovedirii fraudei comisa in procedura urmata in strainatate si a respectarii drepturilor procesuale ale intimatului, instanta investita cu recunoasterea hotararii straine nu poate exercita decat un control formal, limitat la satisfacerea conditiilor stabilite de lege art.167 si 168 din Legea 105/1992.

Solutia respingerii cererii de recunoastere a hotararii tribunalului districtual este potrivnica si dispozitiunilor sentintei nr.4606/2004 a Judecatoriei sectorului 1 Bucuresti pusa in executare la 14 martie 2005, deoarece mama careia i-a fost inapoiata minora si care domiciliaza in Austria ar trebui sa imparta curatela minorei cu tatal acesteia V.M. cu domiciliul in Romania, creandu-se astfel o situatie insurmontabila.

Fata de cele ce preced recursul a fost admis iar pe fond au fost recunoscute efectele hotararii pronuntate de Tribunalul Districtului Baden din Austria .Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie , Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 5537/2006 din 6 iunie 2006


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

O masura privativa de libertate luata impotriva unei persoane vizate de un prim mandat european de arestare (MEA) nu este contrara dreptului Uniunii d
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Magazinul online prin prisma Regulamentului General privind protectia Datelor Personale
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTA

Revocarea consimtamantului din perspectiva Regulamentulului general privind protectia datelor nr. 679/2016
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTAŞtiri Juridice
Legislaţie

Legea nr. 213/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 213/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii Publicata in ...

Legea nr. 209/2020 privind unele masuri de trecere a frontierei de stat a Romaniei si de facilitare a trecerii frontierei de catre lucratorii frontali
Legea nr. 209/2020 privind unele masuri de trecere a frontierei de stat a Romaniei si de facilitare ...

Legea nr. 208/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative
Legea nr. 208/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative ...